Lista przedmiotów obieralnych na semestr letni 2013/2014Pobieranie 126.03 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar126.03 Kb.

LISTA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH NA SEMESTR LETNI 2013/2014Grupa A


Sym-

bolPrzedmiot


Prowadzący


Rodzaj zajęć


Warunki

zaliczeń

Liczba godzin
w semestrzeECTS


Termin zajęć

A104

Muzyka od baroku do impresjonizmu

Prof. S. Komornicki

s

z

30

1

Poniedziałek, 18.00 – 19.30

Sala 010A/B8

A105

Historia ceramiki

Dr A. Gubernat

s

z

30

1

Czwartek, 16.30 – 18.00

Sala 1.11/B8

A106

Wszechświat: początek, ewolucja, człowiek

Dr T. Płazak

s

z

30

1

Czwartek, 17.00 – 18.30

Sala 118/A3

A108

Religie świata

dr K. Stark

s

z

30

1

Środa, 11.30 – 13.00

Sala 3.21/B8

A110

Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska

Dr E. Greiner-Wrona

s

z

30

1

Poniedziałek, 17.00 – 18.30

Sala 218/A3

A112

Zarządzanie innowacjami

Dr A. Nowińska

s

z

30

1
A114

Sztuka użytkowa

Prof. W.W. Kubiak

s

z

30

1

Środa, 13.45 – 15.15

Sala 416/A3

A117

Filozofia i psychologia miłości

Dr M. Bielawka

s

z

30

1

Środa, 13.15 – 14.45


A120

Zagadnienia i kierunki filozofii

Dr M. Bielawka

s

z

30

1

Środa, 11.30 – 13.00


Grupa CSym-

bolPrzedmiot


Prowadzący


Rodzaj zajęć


Warunki

zaliczeń


Liczba godzin
w semestrzeECTS


Termin zajęć, uwagi

C103

Badania operacyjne w projektowaniu i zarządzaniu

Dr G. Malata

s

z

30

2

Wtorek, 18.00 – 19.30

Sala 404/B6

C108

Technologia spoiw gipsowych

Prof. M. Gawlicki

s

z

30

2

Wtorek, 16.30 – 18.00

Sala 322/A3

C111

Korozja materiałów ceramicznych

Prof. S. Jonas

s

z

30

2

Wtorek, 16.15 – 17.45

Sala 118/A3

C112

Tworzywa amorficzne

Dr M. Ciecińska

s

z

30

2

Wtorek, 13.45 – 15.15

Sala 218/A3

C114

Inżynieria tkankowa

Prof. E. Pamuła

Dr M. Krok-Borkowiczs

z

30

2

Wtorek, 16.30 – 18.00

Sala 12/A3

C117

Podstawy technologii zabezpieczania i konserwacji wyrobów ze szkła i emalii

Dr E. Greiner-Wrona

s

z

30

2

Wtorek, 15.15 – 16.45

Sala 218/A3

C118


Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technice

Prof. M. Nocuń

s

z

30

2

Czwartek, 8.00 – 9.30

Sala 219/A3

C119

Metodyka badań technicznych szkieł i powłok amorficznych

Dr hab. M. Reben

s

z

30

2

Poniedziałek, 13.00 – 14.30

Sala 218/A3

C122

Organiczne prekursory ceramiczne

Prof. M. Hasik

s

z

30

2

Wtorek, 8.00 – 9.30

Sala 3.21/B8

C125

Ergonomia


Dr Z. Pytel

s

z

30

2

Piątek, 8.00 – 9.30

Sala 322/A3

C126

Archeometria szkieł i emalii

Dr E. Greiner - Wrona

s

z

30

2

Wtorek, 8.00 – 9.30

Sala 218/A3

C127

Fotografia cyfrowa w dokumentacji naukowo-technicznej

Prof. Z. Grzesik

s

z

30

2

Wtorek, 17.00 – 18.30

Sala 117/A3

C129

Odnawialne źródła energii


Dr M. Szumera

s

z

30

2

Wtorek, 8.00 – 9.30

Sala 117/A3

C130

Metody badawcze w medycynie

Dr B. Paczosa-Bator

s

z

30

2

Wtorek, 13.30 – 15.00

Sala 416/A3

C132

Wybrane techniki eksperymentalne ciała stałego

Dr J. Prażuch

s

z

30

2

Czwartek, 15.00 – 16.30

Sala 105/A3-A4

C133

Nowoczesne systemy dociepleń

Dr Ł. Gołek

s

z

30

2

Czwartek, 16.00 – 17.30

Sala 322/A3

C134

Spoiwa specjalne

Dr E. Tkaczewska

s

z

30

2

Poniedziałek, 15.00 – 16.30

Sala 322/A3

C135

Technologia światłowodów

Prof. J. Wasylak

s

z

30

2

Czwartek, 15.15 – 16.45

Sala 218/A3

C136

Diagramy fazowe w ceramice

Prof. M. Sitarz

s

z

30

2

Poniedziałek 15.15 – 16.45

Sala 3.21/B8

C137

Metody badań biomateriałów

Dr M. Ciecińska Dr M. Szumera

s

z

30

2

Czwartek, 17.00 – 18.30

Sala 218/A3

C138

Szkliste materiały izolacyjne

Dr M. Ciecinska

s

z

30

2

Środa, 11.30 – 13.00

Sala 219/A3

C139

Szkło i emalie artystyczne

Dr E. Greiner - Wrona

s

z

30

2

Poniedziałek, 14.45 – 16.15

Sala 218/A3

C140

Fizykochemia powierzchni ciał stałych

Dr hab. J. Jedliński

s

z

30

2

Poniedziałek, 15.30 – 17.00

Sala 118/A3


Grupa D

Sym-

bol

Przedmiot

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Warunki

zaliczeń

Liczba godzin

ECTS

Termin zajęć

D101

Numerical methods in materials science

Dr hab. R Filipek

s

z

30

3

Poniedziałek, 11.00 – 12.30

Sala 313/A3

D102

Advanced forming methods

Prof. D. Kata

Prof. K. Matsuuras

z

30

3

14.04 – 30.04.2014

D103

Solid state chemistry

Prof. M. Danielewski

s

z

30

3

Środa, 9.45 – 11.15

Sala 105/A3-A4

D104

Advanced chemical analysis

Prof. W.W. Kubiak

Dr W. Reczyńskis

z

30

3

Wtorek, 15.15 – 16.45

Sala 416/A3

D105

Degradation of engineering materials

Prof. Z. Grzesik

Prof. J. Dejas

z

30

3

Wtorek, 8.00 – 9.30

Sala 105/A3-A4

D106

Theory and practice of ceramics processes

Dr hab. W. Pyda

Dr Ł. Zychs

z

30

3

Wtorek, 16.00 – 17.30

Sala 0.10A/B8

D108

Thermoelectric materials


Prof. K. Wojciechowski

s

z

30

3

Poniedziałek, 12.00 – 13.30

Sala 0.10A/B8

D109

BioSurface Engineering

Prof. D. Scharnweber

Technische Universitat in Dresdens

z

30

3

05.05 – 16.05.2014

D110

Recent developments and applications of refractories

Prof. J. Zborowski

s

z

30

3

Poniedziałek, 15.00 – 18.00

Sala 0.10B/B8

8 spotkań

D111

Synthesis of nanosized particles and their application in nanoceramics and nanocomposite technology

Prof. dr. Thomas Graule

s

z

30

3


04.04 – 13.04.2014

D114

Chemistry and technology of cementitous materials

Dr Ł. Kotwica

s

z

30

3

Wtorek, 17.00 – 18.30

Sala 1.26/B8

D115

Materials Science in Space Technologies

Prof. Z. Grzesik

s

z

30

3

Poniedziałek, 15.30 – 17.00

Sala 105/A3-A4

D116

Physical Chemistry of Surfaces and Surface Analytical Techniques

Dr hab. J. Jedliński

s

z

30

3

Poniedziałek, 13.45 – 15.15

Sala 105/A3-A4

D117

Experimental Methods in Solid State Chemistry

Dr J. Prażuch

s

z

30

3

Poniedziałek, 12.00 – 13.30

Sala 105/A3-A4

D118

Neurochemistry and Neuropharmacology

Prof. J. Silberring

Dr A. Bodzoń-Kułakowskas

z

30

3

Poniedziałek, 9.00 – 10.30

Sala 131/B4

D119

Neurobiology of drug dependence


Dr hab. P. Suder

Dr A. Bodzoń-KułakowskaProf. J. Silberring

s

z

30

3


Wtorek, 9.45 – 11.15

Sala 131/B4
Pobieranie 126.03 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna