Lista publikacji wydawnictw emigracyjnych do wymiany cyfry 1 Dywizja Grenadierów PolskichPobieranie 191.9 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar191.9 Kb.
BIBLIOTEKA POLSKA POSK

238-246 King Street, LONDON W6 0RF
Lista publikacji wydawnictw emigracyjnych do wymiany
CYFRY

1 Dywizja Grenadierów Polskich, W piędziesięciolecie walk we Francji 1940-1990, Hove, Caldra House.

1 Dywizja Pancerna w hołdzie poległym. Odsłonięcie witraża w kościele św. A. Boboli 26 sierpnia 1984.Uroczystość 40- lecia zakończenia
wojny. Kom. red. Z. Kinzi, Z. Kozak, S. Trębacz. [Londyn, 1984], Fotorama

1 Dywizja Pancerna w walce. Bruksela, 1947, Colonne

1 Dywizja Pancerna, Zarys historii, opr. Płk. Dypl. Antoni Grudziński, Londyn, 1964, The Figaro Press Ltd.

1st Congress of Poles in Gt. Britain. London, 1942, The Council of Poles in Gt.Britain

1-szy Kongres Polaków w Wielkiej Brytanii. Londyn, 1942, Rada Polaków w Wielkiej Brytanii

1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, 1 Dywizji Pancernej.Zarys historii 1939-1984.Red.H.Kątny. Londyn, 1984

1 Pułk Pancerny w latach 1939-1946, Hanower, 1946, Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźctwa przymusowego.

1-szy Pułk Pancerny w walce.Od Caen po Wilhelmshaven.W dniu święta pułkowego.19-go sierpnia 1945. Belgia, 1945, The St.Catherine

10 Contemporary Polish Stories, ed. by E. Ordon, Detroit, 1958, Wayne State University Press.

10 Pułk Strzelców Konnych, Wspomnienia, Londyn, 1995, Koło 10 Pułku Strzelców Konnych.

10 Pułk Strzelców Konnych w Święto Pułkowe 1945, 29 IV 1945. Ptd by The Saint Catherine Press Ltd. Bruges

10 lat Gminy polskiej Zachodniego Londynu 1959-1969. Londyn, Figaro Press Ltd.

10-lecie S.P.K. Koła Rejonowego No 439 w Sheffield. Red. S. Dudnik. Sheffield, 1957.

11 Batalion Łączności. Londyn , n.d., Koło b. Żołnierzy 11 Bat. Łączności

12 Maja 1935. (Autorzy: K.Shallay, T.Munnich, M.Kościałkowski i inni).Londyn, 1942.

12 Pułk Piechoty i 12 Pułk Piechoty Armii Krajowej Ziemi Wadowickiej, 1989, Stowarzyszenie Żołnierzy AK

13 miesięcy i 13 dni "Gazety Krakowskiej". Londyn, 1985, Polonia

15 lat Koło AK Montreal. Toronto, 1964, Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, Montreal Kanada.

16 Lwowski Batalion Strzelców. Kronika. Londyn, 1970, Nakł. Koła Oddz. 16 LBS

16 Pomorski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej: 2 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, opr. Z. Osiecki, London, 1988, Zw.
ArtyleriiPrzeciwlotniczej w Wielkiej Brytanii powielane

17 Lwowski Batalion Strzelców San Angelo, Londyn, 1984, Koło Oddziałowe 17 LBS.

17 Lwowski batalion Strzelców San Angelo. Wręczenie Sztandaru. Londyn, 14.05.1972.powielane.

19 Marca, Przemówienie wygł. na wieczorze poświęconym pamięci J. Piłsudskiego w dniu 19 marca 1945r w Londynie, Londyn, 1945.

100-lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie 1866-1966, Watykan, 1966, "Poliglotta"

100 of the finest drawings from Polish Collections Winter Exhibitions. Heim Gallery. London 1980.

100 Słów po francusku, Paris, Imprimerie Centrale Commerciale.

100 years of Socialist International 6-7 IX 1964. Brussels, ptd by S. Gliwa private press studios.

128 Dni na oceanie, opowiadanie sensacyjne. Opr. Waldemar Veedam.[WB, s.n., po 1945]

1000 Słów po angielsku.Najłatwiejszy samouczek języka angielskiego w 34 lekcjach. Opr.E. Wallenberg i M.Gorynski. Rzym,1946,Beiter

1000 Słów po francusku. Paris, Librairie Polonaise a Paris.

1000 years of Art in Poland. Londyn, 1970, Royal Academy of Art

1000 years of Polish heritage. London, [1961], Ass. of Polish Students in Exile

1849 - 1999, 150 Anniversary of the Death of Chopin. Documentary and Philatelic Exhibition organised by The Chopin Society... etc.

27 October - 27 November 1999. The Polish Institute and Sikorski Museum1867 - 1967. Droga życiowa Józefa Piłsudskiego. Londyn, marzec 1970

1867 - 1967 Józef Piłsudski. Pisma - literatura o Nim. Wystawa bibliograficzna. Londyn,marzec 1970, Instytut J.Piłsudskiego

1867 - 1967 Józef Piłsudski w filatelistyce polskiej. Londyn, 1967, Zw. Filatelistów Polskich w WB

1882 - 1957 Diamond Jubilee, Immaulate Conception BUM Parish. Chicago, Rt. Rev. Msgr. SP Chyla.

1898 - 1998 wystawa dokumentalna z okazji stulecia odkrycia polonu i radu, 28.02-14.03. London, The Pol. Inst. and Sikorski Museum.

1915-1955 czterdziestolecie 4 Pułku Piechoty Legionów. Cz.III. Red. Al. Idzik.LOndyn, 1960, Koło Czwartaków

1918 - 1968 W hołdzie i ku pamięci Lotnikom Polskim. London, 1968

1919 - 1959. Czterdziestolecie 20go Pułku Piechoty. Red. płk. Aleksander Idzik. Londyn, 1959, (skrypt).

1938 - 1968. Obchód trzydziestolecia rectoratu ks. W. Staniszewskiego... 24 i 24.11.1968 r. Ptd. Poets & Painters Press.

1939 - 1945, 1974, Londyn, 1974, Studium Polski Podziemnej w Londynie.

1939 - 1945 Losy wojenne wychowanków Szkoły Podchorążych Lotnictwa, Grupa Techn.Londyn,1989,Fundacja Lotników Jedenasta
rocznica. Wspomnienia i uwagi na marginesie rocznicy najazdu nazistów i bolszewików na Polskę.USA 1950, Kongres Polonii
Amerykańskiej

1940 - 1942 Pułk Ułanów Karpackich. Palestyna, 1943, nakładem Pułku Ułanów Karpackich.

1940 - 1990. Katyń. Fiftieth anniversary - Piędziesiąta rocznica. Wystawa dokumentarna w piędziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej. Londyn,
1990, The Polish Institute and Sikorski Museum.

1942 - 1944 Pułk Ułanów Karpackich, Cairo, 1945, nakł. Pułk Ułanów Karpackich.

1948 - 1968 Szkoła przedmiotów ojczystych w Edynburgu - Jednodniówka, Edynburg, 1968.

1955 - 1995 40 lat życia i działalności Ośrodka Katolickiego Matki Bożej Miłosierdzia, Londyn, - Willesden Green. Londyn, 1995, Polski
Ośrodek Katolicki Wollesden-Green

1956. W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. Londyn, 1978, Aneks

1959 - 1984. Dwudziestopięciolecie Polskiej Parafii Św. Józefa. Highgate - Londyn N19. [Londyn, Polska Parafia na Highgate], 1984

1962 - 1987 Polski Kościół Rzymsko-Katolicki Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski w Huddersfield. Huddersfield, . [1997],
Polska Wspólnota Kat,

1984 Violations of human rights in Poland.Raport by the Polish Helsinki Com. Londyn, 1985, Polish Helsinki Com.

2nd Polish Armoured Regiment in Action, (2 Pułk Pancerny w Walce), Hanower, ca 1945, Pol. Związek Wychodźctwa Przymusowego w
Hanowerze.

20 lat Skarbu Narodowego 1949-1969. Londyn, 1969, Główna Komisja Skarbu Narodowego

20- lecie Koła Rejonowego S.P.K. Nr. 439 w Sheffield, 26 grudnia 1967. Shefield, 1967, Koło SPK

20-lecie polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej 1953-1973. Londyn 1973.

20 years of Pope John Paul II Pontificale in World Numismatics and Documentation. Catalogue, Exhibition at the Polish Ins. And Sikorski
Museum. 1998, ptd. by Caldra House.

24 Pułk Ułanów 6 VII 1920 -6 VII 1945. Hannover 1947 Wydawnictwo Strażnicy

24 Pułk Ułanów - szkic historyczny. Szkocja, lipiec 1941, ptd. by The Forfar Press.

24 Pułk Ułanów, Zarys Historii 1920-1947, opr. Rtm. Stefan Komarnicki, Londyn, 1976, Koło Pułkowe 24 Pułku Ułanów w W. Brytanii.

25 IV – 3 V 1981 Tydzień Kultury Polskiej w P.O.S.K.

25 lat Fundacji im. Kościelskich w Genewie. (1959-1984). Geneve, 1984, Fondation Kościelski.

25 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Msza święta dziękczynna, Westminster Cathedral. Sobota, 18 października 2003r.

25 lat Skarbu Narodowego 1949-1974. London, Główna Komisja Skarbu Narodowego

25 lat życia i działalności Ośrodka Katolickiego Matki Bożej Miłosierdzia. Londyn, 1980, [Polski Ośrodek Katolicki] ptd. by Poets & Printers
Press.

25 - lecie 5 Kresowego Baonu Ciężkich Karabinów Maszynowych, Oxford, 1967, Veneda Publishing Co. Ltd.

25-lecie Parafii Southampton, Bournemouth, Porthsmouth, Southampton 1951-1976. [Southampton], [1978], [Polska Parafis]; ptd by Hove,
Caldra House.

25 lecie "Polish Credit Union". Polskiego Związku Kredytowego w Vancouver Brytyjska Kolumbia. Opr. J. Urbanowski Dyr. P.Z.K.,
Vancouver, B. C. 1978.

25-lecie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koła Nr. 3 w Melbourne. Melbourne, 1977, Zarząd Koła S.P.K. Nr. 3

25 lecie Stowarzyszenia Polskiego w Slough, 1953-1978, Slough, 1978, Stowarzyszenie Polskie.

3 Decades of Private Views at the Drian 1957-1987. Foreword by Halima Nałęcz. London, 1986, Drian Gallery.

3 D.S.K. w Italii. 2 części. Italy, 1945; 1946, Referat Kultury i Prasy 3 DSK

3 Maj. Materialy do zorganizowania obchodu.Londyn, 1954, 1955, Polska Macierz Szkolna

3 pieśni dziadowskie (z repertuaru harcerskiego). Londyn 1959, Poradnia Artystyczna

3rd Polish Carpathian Infantry Division. A short history. Gr. Britain, 1946

30 lat Kolegium Miłosierdzia Bożego Fawley Court. 1954-1984. Divine Mercy College 30th Anniversart.

30-lecie 1943 - 1973 W.A.A.F., P.L.S.K. Red. M. Brodzka. Toronto, 1973, Głos Polski.

30-lecie SPK. Koło nr 6. Edmonton, 1977, SPK

30th Anniversary of Fighting Poland, 25th Anniversary of The Warsaw Uprising 1939-44-1969, Ed. Bolesław Szmajdowicz,Philadelphia,
1969, Polish Home Army Veterans Circle.

4 Batalion Pancerny. Londyn, 1980, White Eagle Press

4 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, opr. Z. Osiecki, M. Wortalski, London, 1989, Nakł. Zw. Artylerii Przeciwlotniczej.

40 lat Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo nr3., Edmonton, 1958-1998. Edmonton, 2000, Fed.Pol. w Kanadzie- og. nr3.

40 lat, Polska YMCA. Londyn, 1963, Ptd by Gryf Printers (H. C.) Ltd.

40 lat Skarbu Narodowego 1949-1989.Londyn, 1989, Główna Komisja Skarbu Narodowego

40 lat służby społecznej Koła SPK 181 i Domu Kombatanta w Manchester 1948-1988, Hove, 1989, Caldra House Ltd.

40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Londyn, 1986, Polonia

40-lecie 4go Pułku Piechoty Legionów, Pod red. ppłk. Aleksandra Idzika. Londyn, 1955,

40-lecie Polskiej YMCA, Wieczór tańców, pieśni i słowa, 23 listopad 1963. Program

40-lecie Szkoły im. Mikołaja Reja, 1953-1993. Chiswick-London. Jednodnniówka Jubileuszowa, Komitet Obchodu.

40 mm Armata przeciwlotnicza, opis i działanie sprzętu, tom I. W. Brytania, 1943, Min. Obrony Narodowej powielane

5 Kresowy Baon C.K.M. Kronika, Londyn, 1986.

5 Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Londyn 3-4 maj 1975. Londyn, 1975, Jutro Polski

5 Kresowy Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. Oprac.Zbigniew Osiecki. W.Brytania,1991,Zw.Art.Przeciwl.

5 Rocznica Kresowej Dywizji Piechoty 1946. Referat Kultury i Prasy 5 Kresowej Dywizji Piechoty.

50 lat Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Królowej Jadwigi. Londyn, 13 maj 2007, Koło Polskiej Macierzy Szkolnej Forest Gate

50 lat. Wielka Rocznica Powstania Warszawskiego,Polskiego Państwa Podziemnego i Akcji "Burza".Londyn,1994,Koło B.żoł.AK

50-lecie 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera. 29.XII.1918 - 29.XII.1968. Londyn, 1968,Koło 16 Pułku
Ułanów Wielkopolskich.

50-lecie 1947-1997 Koła S.P.K. 439, Sheffield.

50-lecie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej. Londyn, Devonia, 1950-200.

50-lecie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, Program Roku Jubileuszowego 1946 - 1996, Stow. Pol. Kombatantów
w Wielkiej Brytanii.

50-lecie kapłaństwa Karola Wojtyły - Ojca św. Jana Pawła II. "Skąd wyrosło to imię".Program. Londyn

50-lecie Związku Rzemieślników i Robotników Polskich w W.Brytanii. Londyn, 1991.

53 pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplażnej w Aylesford. 4 września 2005r., Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii i Instytut
Polski Akcji Katolickiej.

55-ta rocznica odbudowy Lwowa 1918-1973. Chicago, 1973, album.

55 rocznica sformowania Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej. światowy Zjazd maj 1977. Kanada, 1977, Stow, żoł.1 Dyw. Pan.w 59-lecie
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Program jubileuszowy 1946-1996. Londyn, 1996 SPK

6 lat temu. Dokumenty 11. Paryż, 1962, Instytut Literacki

60 lat PPS. 1892 - 1952. Londyn, 1952, Komitet Główny PPS w W. Brytanii.

60 lat Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Londyn, 28.05.2006

60 lat Stow. Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Placówki No 1 1921-1981. Buffalo, 1981.

60 lat Związku Artystów Scen Polskich za Granicą - ZASP, ...sercem pisane .. Londyn, Makee 2003

60-lecie Parafii Chrystusa Króla na Balham. Londyn, 2008, Parafia Chrystusa Króla

63 Days. The Story of the Warsaw Rising. Foreword by George Gibson. London [1945] Democratic Press and Liberty Publication

7 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej. Opr. Mgr. K. Bortkiewicz i T. Sochanik. Rok 1996. Nakł. Zw. Art. Przeciwlotniczej WB.

70 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. PUNO, 1. XII 1939 Paryż - 11. XII 2009 Londyn, Komitet Organizacyjny. Londyn, 2009, PUNO

70-lecie gen. Mariana Kukiela. Londyn, 1956, Pol. Tow. Historyczne w W. Brytanii.

8 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej. Zarys historii. Opr. Kazimierz Bortkiewicz. Londyn 1991, Zw. Art. Przeciwlotniczej

8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy 8 Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża, Wręczenie Sztandaru i Przejęcie Tradycji 8 Pułku Artylerii
Przeciwlotniczej Ciężkiej II Polskiego Korpusu, Red. Mgr. Kazimierz Bortkiewicz, Londyn, 1997, Weterani 8 P.A.Pl.C.

9, Princes Gardens, SW7. Nowa siedziba Polskich Placówek Naukowych w Londynie. Londyn, 1962, Poets' and Printers' Press

9 Pułk Ułanów Małopolskich. Edinburgh, 1947, Koło pułkowe

90 lat Towarzystwa Polskiego w Zurichu, 1865-1955. Program, druk: M. Kwiatkowski ("Narodowiec"), Lens

II-gi Festiwal Folkloru Polskiego w Wielkiej Brytanii. 6, 7, 8. V 1995, Royal Leamington Spa, PPP c/o POSK, London

II Kurs administarcji prywatno gospodarczej. Prospeetus Sylabus of Leetures, ptd. by The Cornwall Press Ltd.

II Sympozjum Historyczno-Archeologiczne, red. Andrzej żaki, London, 1991, P.U.N.O.

II/XI. 1941. Księga Zbiorowa. Grenoble, Komitet Redakcyjny.

III Światowy Zjazd Wolnych Polaków w Londynie. Londyn, 1991, Printed by Caldra House

VII promocja. 50-lecie Szkoły Podchorążych Piechoty, 1930-1980. Londyn

IX Światowy Zjazd Federacji SPK. London, 1972, Gryf

X-lecie (1949-1959) Stowarzyszenia Wychowanków SGH w Warszawie. Londyn, 1959

X Światowy Zjazd Federacji S.P.K. 12.XI.-15.XI. 1976, Londyn, 1977, S.P.K. Gryf Publication.

XI Światowy Zjazd Federacji SPK. Londyn, 1982, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

XV Jubileusz Świąt Sportowych 1963-1978, Federacja Polskich Organizacji, Victoria, Australia.

XV lat Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego 1964-1979. Londyn, kwiecień 1979.

XV lat pracy Klubu Polskiego w Buenos Aires. 12.XI.1940 - 12.XI.1955. Klub Polski - Buenos Aires, 1955.

XV sesja Stałej Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie 23-26.09.1993.Rzym,1994,Fund. Jana Pawła II

XX lat 1964-1984 Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. Londyn, 1984, POSK

XXV lat Szkoły Polskiej w Coventry. Coventry, n.d. ptd by Broadgate Instant Print Ltd.

XXV-lecie SPK Koło Nr. 4 Ealing, London, 1994, Polish Combatants Association, Ealing Branch.

XXX lat Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Londyn, 1975, Stow. Marynarki Wojennej w Roku Światowego Zjazdu Marynarzy

XXX-lecie. Koło Kobiet Żołnierzy P.S.Z. Londyn, 9-10.6.1979.

XXX-lecie Polskiego Centrum Katolickego, 18, Kedleston Road, Derby, 1966-1996, oraz XLV-lecie Polskiej Szkoły im. św. Stanisława
Kostki 1952-1997. Derby, 15 czerwiec 1997.

XXX-lecie "Wiadomości". Londyn, 1957, "Wiadomości".

XXXIV Reunion of the Polish Air Forces. Annual ceremony of homage o the fallen Polish airmen, Polish Air Force Memorial Northolt,
Saturday, 10 September 1994.

A
ABLEWICZ, Jerzy - Będziecie moimi świadkami, Paris, 1983, Editions du Dialogue.

A brief outline of Polish History. Geneve, 1919, Atar.

ABRYSOWSKI, Jerzy - Przyroda martwa. Klasa V szkoły powszechnej. Bari,1945,Sek.Wyd.2 Korpusu, Londyn, 1946, Orbis, powielane

ABRYSOWSKI, Jerzy - Przyroda martwa. Podręcznik dla V klasy szkoły powszechnej. Jerozolima, 1942, Urząd Oś. i Spraw Szkolnych.

Aby nasze dzieci mówiły po polsku.Materiały do urządzenia obchodu 3-go Maja.Londyn 1951,Fundusz Oś. Polskiej Zagranicą

A Call from Warsaw. An Anthology of Underground Warsaw Poetry. Tran. by Albert Mackie. Warsaw, 1940, A Polish Library Pamphlet.

Adam Ciołkosz - polityk, pisarz, historyk socjalizmu. Londyn, 1972, Komitet Uczczenia 70-lecia urodzin Adama Ciołkosza

Adam Kossowski. Murals and paintings. London, 1990, Armelle Press

Adam Mickiewicz. Opr. Z. Kasprzycka. Londyn, 1955, SPK

Adam Mickiewicz 1798-1855 in Commemoration of the Centenary of his death. Szwajcaria, 1955, Unesco

Adam Mickiewicz. Księga w stulecie zgonu. Londyn, 1955, Veritas

Adamo Mickiewicz. Conferenza di Tommaso Gallarati Scotti teunta al Circolo Filogico de Milano. Milano, 1915, Fratelli Trevers.

ADAMCZEWSKI, Stanisław - Sympozjon. Wybór prazaików polskich. Bari, 1946, Sekcja Wyd. 2 Korpusu powielane

ADAMCZYK, Rudolf - Czyściec. Paryż, 1985. Editons Spotkania.

ADAMIC, Louis - Wanted. An approach to the Postwar Problem. New York, 1943, New Europe.

ADLARD, John - Sobieski in Autumu. London 1983 Veritas

ADLER, Adam - Do społeczeństwa polskiego we Włoszech. Londyn, nd. List otwarty.Administracja okupacyjna w Gen. Gubernatorstwie. Opr. Włodzimierz Baranowski. Londyn, 1942, powielane

Administracja okupacyjna w Gen. Gubernatorstwie. Opr. M.W. Mikołaj waiss, Londyn, 04.1943,Min. Odb. Adm. Publ. powielane.

ADRIAN-ADRIANOWSKA, Kazimiera - Wspomnienia. New York, 1980, Bicentennial Publishing Corp.

ADROS - Na przełomie. Szwajcaria, 1944, powielane.

A.F. - Nauka angielskiego. Część I w 20-tu lekcjach. Edinburgh, n.d., The Polish Fotnighty Digest

A.F. - Nauka angielskiego. Część II w 30-tu lekcjach. Wyd. 2. Edinburgh, n.d., The Polish Fotnighty Digest

Afganistan,- Sprawa Sacharowa, Olimpiada w karykaturze. Londyn, 1980 Polonia.

Afryka Południowa. Broszura informacyjna. Londyn, 1946, Samopomoc Lotnicza

Afryka Południowa - Warunki życia i pracy. Londyn, 1946, Oddział Szkolenia Zawodowego Sztabu Głównego

Agonia Pana Jezusa w Limpias - Hiszpania. Brighton 1978, Collegium Marianum

A graded reader of classic Polish literature. Edited by Albert Juszczak, Ph.D., New York, 1996, Hippocrene Books.

Agrarian problems from the Baltic to the Aegean. London, 1944, The Royal Institute of International Affairs.

Agreement between the Goverment of the United Kingdom and the polish Government regarding Mutual Assistance, London August 25,
1939. London, 1945, His Majesty's Stationery Office

AHLERS, Johannes - Polen Volk, Staat, Kultur, Politik und Wirtschaft. Berlin, 1935, Zentralverlag.Aide - Memoire and map of forced labour camps introduced by the Commmunist Administration in Poland. London [1954]

Ain-Karem, Ośrodek Polskich Dziewcząt, Palestyna 1942-1947, Londyn, 1988, Związek Ain-Karem.

AJDUKIEWICZ, Kazimierz - Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących.Bari,1945, 1946,Sekcja Wyd. 2 Korpusu powielaneAkcja Katolicka na Universytecie, Londyn, 1950, Veritas.

Akcja Katolicka wśród Polaków w Wielkiej Brytanii.Założenia i cele. Londyn, 1948, IPAK w Wielkiej Brytanii Wydawn. Inst. No.1. Akt
Zjednoczenia podpisany w dniu 14 marca 1954r. w Londynie przez polskie niepodległościowe stronnictwa i ugrupowania polityczne.
Londyn, 1954, Nakł. Stow. Polskich Kombatantów.

Akumulatory przenośne, kwasowe i ługowe. Opr. Stefan Jasiński. W. Brytania, 1943, Wyd. Centralnej Komisji Reg.

ALAN, Allan, E. - Post-War Europe - Germany or Poland, London, 1944, n.p.

ALBERT, Andrzej - Najnowsza Historia Polski 1918-1980, Londyn, 1989, POLONIA ; Londun. 1991, PULS.

ALBERT, Andrzej - Najnowsza Historia Polski 1918-1993, Tom II. Londyn, 1994, PULSAlbum karykatur aktualnych, cz. I. Za Chińskim Murem. n.d. Ostatnie Nowości.

Album pamiątkowy z pobytu Naczelnego Wodza generała broni Kazimierza Sosnkowskiego na środkowym Wschodzie, grudzień 1943,
"Dziennik Żołnierza APW"

Albumy Historyczne. Red.B.Mękarska-Kozłowska. Seria I. London, n.d., Autor

ALCUIN - Poland. Harrow, 1943, 1944, Atlantis

ALCUIN - Polonia. Roma, 1945, L'Arciere'.

Aldre polska dramer. J. Kochanowski, J.U. Niemcewicz, Uppsala 1998, Utgivna av A. Nils Uggla och Dag Hedman.

ALEKSANDER, W. M. - Agentura. Państwo policyjne. Berlin, 1984, Pogląd.

ALEXANDROWICZ, K. dr - Prawo małżeńskie 34. Londyn, 1943, Studium Prawno-Administracyjne, powielane

ALEXANDROWICZ, Zenon - Materiały do literatury polskiej. Tom 3. Jerozolima, 1947, Interim Treasury Com.; 1944, A.P.W.

ALF-TARCZYŃSKI, Tadeusz - Homage to Chopin - Hołd Chopinowi. Glasgow 1942 Książnica Polska

ALF-TARCZYŃSKI, Tadeusz - Włosiennica na jedwabiu. Londyn, 1969, Polska Fundacja Kulturalna

ALF-TARCZYŃSKI, Tadeusz - Wspomnienia oficera Pierwszej Brygady. Londyn, 1979, Polska Fundacja Kulturalna

ALIUS - La Ligne Curzon, Neuchatel, 1944, Edition de la Baconniere.All about Poland. Ed. J.H.Retinger. London, 1940, 1941, Minerva Publishing

All for freedom. Opracowała Wanda Dynowska (Umadevi). Bombay, 1946, Indo-Polish Library

Allies in Arms. The Battle for Freedom. Ed. Owen Rutter. London, 1941, Lincolns - Prager Publishers

ALLILUJEWA, Swietlana - Dwadzieścia listów do przyjaciela. Paryż, 1967,I.L.

ALLYN, Emily - Polish - German relations in Pomerania and East Prussia. Repr. from the Quarterly Bulletin of the Polish Insitute of Arts
and Science in America, April 1944

Alma Mater Jagellonica, The sixth Centennial of the University of Cracow, Poland. Repr. from the Polish Review, Vol. IX, No 2. 1964, New
York.

Alma Mater Vilnensis. On the tenth anniversary of the discruption of normal activity of the Vilno Stefan Batory University. Ed. W.
Sukiennicki, rpt. from Dziennik Chicagowski, 05.1945, publ. by the Academic Community of the Vilno Stefan Batory University in
London.

Alma Mater Vilnensis. Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu S. Batorego na Obczyźnie.

I. W dziesiątą rocznicę przerwania normalnej pracy USB. Red. Wiktor Sukiennicki. Londyn,1950,Nakł.Społ.Akad. USB

II. Społeczność Akademicka USB, Inauguracja październikowa, W.Wielhorski:Litwini, Bialorusini ...Londyn,1951 USB

III.Dzieje Ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Londyn, 1953,Nakł.Społ.Akademickiej USB

IV. Studia i szkice przygodnez historii i z jej pogranicza z literaturą, Oprac.S.Kościałkowski.Londyn,1956,Społ.Ak.USB

V. Prace zebrane. S.Kościałkowski,Z.JundziłłK.Okulicz i inni. Londyn 1958, Społ. Akad. USB

VI. Kościałkowski-Raptularz. W.Kozłowski-Powstanie Kościuszkowskie wKurlandii.Londyn,1973,Nakł.Społ.Ak.USB

ALMARSKI, Witold - Dorobek lat wojny. Londyn, 1946. Nakł. Biblioteki Polskiej w W. Brytanii.

ALMARSKI, Witold - Motywy decyzji. Londyn, 1945, Polski Ruch WolnoSciowy "Niepodległość i Demokracja"

ALMEDINGEN, E.M. - Poloniae Testamentum. London, (1942), John Lane the Bodley Head Ltd.A L'ombre de Leur Dieu. Paris, 1969, Editions du Dialogue

A long way from home, Ed. S. Barnes, printed by Staffordshire University and Print Unit.

AMALRIK, Andrej - Czy Związek Sowiecki przetrwa do 1984 r. Paryż, Instytut Literacki, 1970American Pioneers from Poland. Ed. Joseph Wiewiora. P.N.A. Educational Department.

Ameryka Południowa (bez Brazylii). Opr. Mgr. Z. Gołębiowski, Inż. M. Jałowiecki, Londyn, 1946, Oddział Szkolenia Zawodowego.

AMICIS, Edmuns de - Serce. Jerozolima 1944, Min. WRiOP

AMOS, M. - Wymiar sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii. Londyn, 1943, British Publishers Guild; London,1948,The British Council

An appeal to Franklin Delano Roosevelt President of the U.S. of America of behalf of Poland prepared in commemoration of the seventh
aniversary of the death of Joseph Pilsudski
, presented by a Deleg. of Am. Citizens of Polish origin at the White House

An anthology of Polish literature. Ed. M. Kridle. New York, 1957, Columbia University Press

ANDERMAN, Janusz - Brak tchu. Londyn, 1983, Puls

ANDERMAN, Janusz - Kraj świata. Paryż, 1988, Instytut Literacki

ANDERMAN, Janusz - Poland under Black Light. London 1985, Readers International

ANDERMAN, Janusz - The edge of the world. London, 1988, Readers International.

ANDERS, W. – An army in exile. London, 1949, MacMillan

ANDERS, Władysław - Bez ostatniego rozdziału. Newton, 1949, Montgomeryshire Print; Londyn,1959,1981,1983, Gryf

ANDERS, Władysław - Katyn. Paris, n.d. Editions France Empire.

ANDERS, Władysław - Klęska Hitlera w Rosji. Londyn, 1952, Gryf; Londyn, 1972, 1997 Polska Fundacja Kulturalna

ANDERS, Władysław - Sin Capitulo Final. Barcelona, 1948, Los Libros de Nuestro Tiempo.

ANDERS, Władysław - Zjednoczenie podstawą działania. Przemów. na zlocie kombat. w Manchester 26.09. 1954. Londyn 1954, Gryf

ANDERSON, H. Foster - Borderline Russia. London, 1942, The Cresset Press.

ANDERSON, H. Foster - What I saw in Poland - 1946. Slough, 1946, The Windsor Press

ANDRACKI, Stanisław - Wielka Brytania. Londyn, 1948, Earl's Court Bookshop

ANDREUS, Bernard - Polska a kapitalistyczna interwencja w stosunku do Z.S.R.R. 1918-1920. Rzym, 1945.Bibl.Orła Białego.

ANDREUS, Bernard - Proces Moskiewski, Londyn, 1945, Książnica Polska; Rzym, 1945, Oddz Kultury i Prasy 2 Korp.

ANDREUS, Bernard - The Moscow Trial of the Polish Underground Movement, London, 1945.

ANDRZEJEWSKI, Bogumił - Podróż do krajów legendarnych. Londyn, 1985, OPiM

ANDRZEJEWSKI, Jerzy - Apelacja. Paryż, 1968, Instytut Literacki

ANDRZEJEWSKI, Jerzy - Miazga. Londyn, 1981, Polonia Book Fund; Londyn, 1992, Puls

ANDRZEJEWSKI, Jerzy - Popiół i diament, Londyn, 1995, PULS.

ANDRZEYEVSKI, George - Ashes and Diamonds, Harmondsworth, 1965, Penguin Books Ltd.

ANDRZEJEWSKI, Stanisław Leonard - Uwarstwienie a rozwój społeczny. Londyn,1964, Szkoła Nauk Polit. i Społ.

Angielski dla Polaków wraz z pożytecznymi informacjami ... i planem Londynu. Opr. E. Raczyński. Londyn 1945, Ognisko Polskie

Angielski przez radio. Kurs wstępny,

cz. pierwsza . Wydawnictwo Radia Brytyjskiego BBC Londyn

cz. druga. Opr. C.E. Eckresley. London, n.d., The British Broadcasting Corporation.

Angielsko-polski słownik drogowy. Opr. Inż. S.J. Mazur. Szkocja, sierpień 1944, Centrum Wyszkolenia Grup Technicznych, powielane

Angielsko-Polski Słownik Techniczny. Wielka Brytania, 1946, Dowództwo Sił Powietrznych Biuro Tłumaczeń i Wyd. powielane

Angielsko-Polski Słownik Techniczny dla Lotnictwa. Londyn, 1942, Polish Air Force powielane

Anglo - Polish Catholic Association. London, 1945, Anglo-Polish Catholic Ass.

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają", 1953-1975, Londyn, Szkoła przedmiotów ojczystych
im. Mikołaja Reja.

ANIELKA, B. - Pamiętnik, Londyn, [1977], Veritas.An Introduction to The Polish Social and Cultural Centre, Printed: Fotorama (E.Wojtczak)

ANISKO, Dominik - Jak żyć. Jerozolima, 1945, Książnica Marianum.

ANISKO, D. - Pod Berło Chrystusa Króla. Londyn, 1949, Veritas.

ANKOWSKA, Mirosława - Imieniny Janka. Monachium, 1947. n.p.

ANKOWSKA, Mirosława - Paweł i Angela, Monachium, 1947, n.p.

Anna Godlewska Memorial Prize 1763-1973, Founder Julian Godlewski. London, Rapperswill, 1977, The Julian Godlewski Cultural and
Social Foundation

ANNASZ, Stanisław - Jak sobie wybrać zawód, Edinburgh, 1946, "Co słychać"Annexation of Eastern Poland by the U.S.S.R.

ANSTRUTHER, F.C. - Genaral Sikorski. Harrow, 1943, "Atlantis" Publishing Co. Ltd

ANSTRUTHER, F.C. - Generał Sikorski. Londyn, 1942, Barnard & Westwood

ANSTRUTHER, F.C. - Poland's part in the war. Glasgow, 1943, Polish Library; 1944 Książnica Polska

ANSTRUTHER, F. C. – Six Septembers. Glasgow, n.d., ptd by John S. Burns & Sons

ANSTRUTHER, F.C. - The part played by Polish Women. London, 1942, The Scotish-Polish Society, London Branch.

ANSTRUTHER, F.C. - The truth about the Liberation of Poland. London, [1944], Autor

ANSTRUTHER, F.C. - The truth about the Liberty of Poland. London, [1944], AutorAnthologie de la Poesie Polonaise. Paris [1965] Editions du Scuil

Antologia Pieśni Indyjskiej, tom I Sanskryt, Madras, 1950, Biblioteka Polsko- Indyjska.

Antologia poezji i prozy lotniczej. Londyn, 1987,PFK

Antoligia poezji polskiej 1939-1945. Opr. dr S. lam. Paryż, 1945, Księgarnia Polska.

Antologia poezji spadochronowej, Londyn, 1978, Związek Polskich Spadochroniarzy.

Antologia poezji węgierskiej od XIV do XIX wieku. Budapeszt, 1943, Instytut Polski [skrypt]

Antologia poezji współczesnej wydana w podziemnej Warszawie. Glasgow, 1942, Książnica Polska

Antologia poezji żydowskiej (1868 - 1968). Londyn, 1980, OPiM.

ANTOŃCZYK, E - Pasożyty. Londyn, 1943, AutorApel. Z przedmową Andrzeja Pomiana. Londyn, 1945, Wyd. Światowego Związku Polaków zza Granicy, Hanower, 1946, Wydawnictwo
Polskiego Związku Wychodźctwa Przymusowego w Hanowerze

Apel do społeczeństwa. Warszawa, październik 1978. Londyn, 1978, Aneks

Apel Fatimski, London, (1965), Veritas.

Apel Królowej Nieba, Ziemi i Polski. Tł. z ang. C. Wołkowicka, uz. Ks. Fr. Gabryl i Ks. J. Gołąb. Brighton. Collegium Marianum.

Apel na Polski Fundusz Biblioteczny. Londyn, 1959, Polski Ośrodek Naukowy.

Apel o ofiary na tablicę ku czci Lwowskich Orląt w 45-tą rocznicę obrony Lwowa. Londyn, maj 1963, Koło Lwowian.

APENSZLAK, Jacob, POLAKIEWICZ, Moshe - Armed Resistance of the Jews in Poland.New York,1944,American Fed.for Polish Jews.Apokryfy nowego testamentu. Opr. Daniel Rops i F. Amiot. London, 1955, Veritas

A Polish Appeal to the President of the United States of America Franklin Delano Roosevelt relative to the present and tha future of
Polish refugees in the Soviet Union.
Chicago, 1943, American-Polish National Council.

A Polish Manual for self tuition. Edited by J. H. Freese, M.A. London, n.d., Kegan, Trench, Trubner & Co

A Polish Point of View in search of a world ideology as opposed to Russian Communism. Beirut, 1953.

Apostolstwo świeckich w życiu Polskiej Emigracji, Londyn, 1967, Instytut Polski Akcji Katolickiej.

Appeal for the restoration and reconstruction of the Polish Air Force War Memorial at Northolt, Polish Air Force Association in GB

Appeal of the French Scholars and writers to the Civilized world on behalf of the Polish Library in Paris. Paris, 1946, Pol.Lib.inParis

Appendix to Committee Report on Communist takeover and Occupation of Poland, Polish Documents Report of the Select Committee on
Communist Agression, House of Representatives Eighty-Third Congress, Washington, 1955, United States Government Printing
Office.

APPLETON, Ted – Your guide to Poland. London, 1966, Albin Redman

A.R. - (A. Rozwadowski). Spółdzielczość w Polsce. Londyn, 1944, Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi

Architektura przemysłowa. Materiały do wykładów w Polskiej Szkole Architektury. Oprac. Doc. Dr Stefan Sienicki. Liverpool 1943-1945,
Ministerstwo Przemysłu Handlu i Żeglugi, powielane

Architektura przemysłowa. Tablice. Uniwersytet w Liverpool, Polska Szkoła Architektury 1943-1945

ARCHUTOWSKI, Roman ks. - Historia Kościoła Katolickiego w zarysie. Wyd.XII. Jerozolima, 1944, M.W.R.i O.P., Bari, 1946, 476 Sekcja


Wydawnicza, Delegatura P.C.K. przy 2 Korpusie, powielane

ARCISZEWSKA, Zofia - Ocaleni. Londyn, 1982, Polska Macierz Szkolna

ARCISZEWSKA, Zofia - Po obu stronach oceanu. Londyn, 1976, Polska Fundacja Kulturalna

ARCISZEWSKI, Franciszek - Cud nad Wisłą. Londyn, 1957, Veritas

ARCISZEWSKI, Franciszek - Patrząc krytycznie. Londyn, 1972, Veritas

ARCISZEWSKI, F.A. – Russia in Carpathian Ruthenia and in Koenigsberg. Reprint from the Eastern Quarterly, vol. III, no 3, July 1950,


London.

ARCT, Bohdan - W pogoni za Luftwaffe. Edinburgh, 1946, Składnica Księgarska

ARCT, M. - Słownik wyrazów obcych. Nakład II, wyd.14. Bari, 1946, Sekcvja Wyd. 2 Korpusu powielane

zeszyt nr I - A-B-C zeszyt nr IV - L-Ł-M-N

zeszyt nr II - D-E-F-G zeszyt nr VI - Q-R-S-S

zeszyt nr III- H-I-J-K zeszyt nr VII - T-U-V-W-X-Y-Z-Ż, SUPLEMENT

ARCT, M.- Słownik Wyrazów Obcych, Wydanie dziewiętnaste. Londyn, 1959, B. Świderski.

Argentyna. Broszura informacyjna. Londyn 1945, Samopomoc Lotnicza

Arka Pana, Tekst: Ks. Józef Gorzelany, Paris, 1989, Nasza Rodzina.

Arloretum, Święto Żołniezra Polskiego. Londyn, 16 sierpień 2009, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii

ARMFELT, Gustaw - Moja droga do katolicyzmu. Lund 1954, ZnakArmia Krajowa w dokumentach 1939-45. Londyn,1970-1989,Studium Polski Podziemnej.Tom 1 - 6.

Armia Krajowa w Dokumentach 1939-1945, Przedmowa do tomu V, [Hove] Studium Polski Podziemnej.

Armies marched on Vienna. Wojska szły na Wiedeń. London 1683-1983. London, n.d., The Polish Institute and Gen .Sikorski Museum

Army Training Memorandum. No 38. Wielka Brytania, marzec 1941 r. Komisja Regulaminowa N. W., powielane

ARON, Raymond i inni - Ekonomia wobec potrzeb ludzkich. Paris, [1961], Księgarnia Polska w Paryżu.

ARON, Raymond - Koniec wieku ideologii. Paryż, 1956, Instytut Literacki.

ARON, Raymond - Widz i uczestnik. Londyn, 1984, PoloniaArs polonica. Cz. 1 Polska grafika nowoczesna. Fryburg, 1946, Horyzonty.

ARTHURTON-BARKER, Eileen - Poland,land of the White Eagle. Londyn,1944,MaxLoveArtyleria Konna w Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Książka pamiątkowa,opr. i red.. J. Boguski, Londyn, 1979, PFK.

Artyleria Polska, Bitwa o Bolonię 1945, Londyn, 1990, Nakł. Koła Oficerów Artylerii.

Artyleria Polska. Kampania Francuska 1940. Red. Aleksander Blum. Londyn, 1983. Nakładem Koła Oficerów Artylerii

Artyści Emigracyjnej Melpomeny 1939-1995. Opr. Anna Mieszkowska i Tadeusz Filipowicz. Londyn 1998 PFK

ARYSANGA - Głos milczenia. Londyn, 1960, Biblioteka OkultystycznaArytmetyka kupiecka. Frankfurt, 1946, Komitet Wydawniczy przy Biurze Rejestracji Specjalistów P.S.W.

Arytmetyka warsztatowa. Londyn, 1946, Orbis

ARŻAK, Mikołaj - Odkupienie i inne opowiadania. Paryż, 1965, Instytut Literacki

ASCHERSON, Neal - The Polish August.[GB, 1981], Richard Clay (The Chancer Press) Bungay, Suffolk.; London,1982, Penguin

ASCHERSON, Neal - The Struggles for Poland. London, 1987, Michael Joseph

ASH, Timothy Garton - Niemieckość NRD. Londyn, 1989, Aneks

ASH, Timothy Garton - Polska rewolucja. Solidarność. Londyn, 1987, Polonia

ASH, Timothy Garton - Pomimo i wbrew. London, 1990, Polonia

ASH, Timothy Garton - The Polish Revolution: Solidarity. London, 1999, Penguin Books.

ASH, Timothy Garton - The Polish Revolution: Solidarity. Falmouth, 1985, Cornet Books.

ASH, Timothy Garton - The Polish Revolution: Solidarity 1980-82. London, 1983, Jonathan Cape.

ASH, Timothy Garton - Wiosna obywateli. Londyn, 1980, Polonia

ASKENAZY, Simon - Dantizg and Poland. London, 1921, George Allen & Unwin.

ASKENAZY, Szymon - Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Jerozolima,1944,"W drodze"

ASKENAZY, Szymon – Prince Joseph Poniatowski. Oration at the celebration of Cracow on the 100th anniversary of his death. London, n.d.,


George Allen & Unwin Ltd.

ASNYK, Adam - Wybór poezji. Jerozolima, 1946, Interim Treasury Com.Assemby of Captive European Nations, First session. Sept. 20.1954 - Feb. 11. 1955, Held at Carnegie Endowment International Center New
York City.

ATHOLL, Duchess of - Polish Elections The background, London, n.d., British League for European Freedom.

ATHOLL, Duchess of - The Tragedy of Warsaw. London, 1945, John Murray

Atlas rycin do historii powszechnej i Polski. [Opr.] J. Dąbrowski. [Brak wydawcy, roku i miejsca wyd.] powielane

Atlas rysunkowy do podręcznika Melioracji Rolnych. Tom II, powielane

A Travers Les Chansons de Pologne, ed. Z. Estreicher – Rozbierski, edite par L’Association des Polonais A’Geneve “Polonia” 1944

AUBER, Józef - Ustawodastwo polskie na emigracji. Teheran, 1944 Delegatura MPiOP (powielane)

AUBRY, Octave - Maria Walewska. Paris, [1925]. Artheme Fayard et Cie., Editeurs.

AUDIT, George - The Polish Conspiracy. [Hayes], [1943], The Russia Today Society.Audycja Radiowa na Kraj prezesa Głównej Komisji Skarbu Narodowego Gen. Wł. Andersa, Londyn, 1956, Skarb Narodowy.

AUERBACH, M. i DĄBROWSKI, K. - Disce Latine. I klasa Gimnazjalna. Londyn, 1942, Urząd Oświaty

AUERBACH, M. i DĄBROWSKI, K. - Disce Latine. Podręcznik do nauki łaciny dla Kl.I gimnazjalnej. [Szkocja, 1946] Wyd. Oddz. Opieki
nad Żołnierzem I Korpusu powielane

AUERBACH, M. i DĄBROWSKI, K. - Disce Latine. Podr.do nauki łaciny dla II kl. gimnaz.Bari, 1946, Sekcja Wyd.Korpusu, powielane

AUERBACH, Marian i DĄBROWSKI, Karol - Gramatyka Łacińska. Londyn, 1943, Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Augsburskie wyznanie wiary. Londyn, 1956, nakł. Konsystorz Polskiego Kościoła Ewang. Augsb.

AUGUR - Eagles black and white, the fight for the Sea. London, 1929, Appleton

AUGUR - Peace in Europe. London 1927, Selwyn

AUGUR [ps], V. Poliakoff - The "Polish Corridor" The Facts, London, 1933, 1934, Printed by Hazell, Watson & Viney, Ltd.

AUGUR - What of England? Reprinted from Fortnightly Review, January 1930.

AUMONIER, Stacy – Miss Bracegirdle does her duty. Caldra HouseAuschwitz Selone Varsovie ou Chambres a gas "Dejudaisees", Paris, 1970, Association Independante des Anciens Deportes et Internes Juifs ~
de France.

AUSTIN, Alfred - Leszko the Bastard, London, 1877,Chapmann and Hall.Australia. Warunki Życia i Pracy. Opr. K. Gajdowski, S. Grajnert, [i inni]. London, 1946, nakł. Oddział Szkol. Zaw. Sztabu Gł.

"Autograph Letters of Thaddeus Kosciuszko in the American Revolution" Chicago, 1977, Metchie J.E. Budka.

AUTOLYCUS – The Polish prisoner of war camp posts. Hove, Sussex, 1994, Caldra House

AVAS - Proverbs. London, n.d., P.S.King & Staples

Ave Maria. Poświęcenie Polskiego Kościoła na Ealingu pod wezw. Najświętrzej Maryi Pnny Matki Kościoła, Londyn, 17.5.1986.

Ave Maria. W pierwszą rocznicę poświęcenia Polskiego Kościoła na Ealingu pod wezwaniem NMP Matki Kościoła. Londyn (Ealing), 17
maja 1987, Marian Fathers

Ave Maria Mater Ecclesiae.Dziesięciolecie poświęcenia polskiego kościoła na Ealingu ... London, 1996, Druk Polprint

Ave Maryja. Wydawnictwo pamiętkowe w 25-lecie śmierci Ojca Józefa Jarzębowskiego. Fawley Court, 1989, Ks.Marianie

A wiesz ty co z Polską będzie. Londyn, 1945, Rolls Books

A worker's day under German Occupation. Londyn, 1942, Liberty Publications

A wtem Trzeci Maj zabłysnął. Materiały do zorganizowania obchodu. Londyn, 1949, Fundusz Oświaty Polskiej Zagranicą

AWTORCHANOW, Abdurachman - Zagadka śmierci Stalina.Londyn, 1983. PoloniaAylesford, Przewodnik po polsku, P.R.S. British Legion Press.

Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Opracował Jan Bileatowicz. Palestyna, 1944, Oddz. Propagandy i
Kultury D-twa Armii Polskiej na Wschodzie

Pobieranie 191.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna