Lista stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu – wg stanu na dzień 30 marca 2016 rPobieranie 58.22 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar58.22 Kb.
Lista stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu – wg stanu na dzień 30 marca 2016 r.

Lp.

Imię, nazwisko, rok urodzenia

Adres do korespondencji

Wykształcenie i odbyte szkolenia

Specjalizacja

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

Informacja o wpisie mediatorów, o której mowa w art. 183² § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.Adamczyk Bożena
Decyzja o wpisie na listę stałych mediatorów wydana przez Sąd Okręgowy
w Opolu.Błażewicz Dominika,
ur. 1981 r.

ul. Mosiężna 23/23

53-441 Wrocław- wykształcenie wyższe – psycholog,

Ukończone szkolenia:

- „Szkoła Mediacji”,

„Mediacje w sprawach cywilnych”,

- „Konstruowanie ugód mediacyjnych”,

- Mediacja w konfliktach szkolnych” (Polskie Centrum mediacji)Sprawy cywilne pracownicze i gospodarcze.

605 169 489

info@biuromediacji.pl

----------------------------Bronowicka Beata,

ur. 1971 r.ul. Krasińskiego 15a/7

50-449 Wocław- adwokat,

- studia podyplomowe z zakresu mediacji na Wydziale Uniwersytetu Ekonomicznego


we Wrocławiu

- sprawy cywilne,

- sprawy gospodarcze,

- prawo medyczne,

- prawo pracy.602 659 850

bronowicka.kancelaria@gmail.com

Stowarzyszenie wrocławskie Centrum Mediacji,

Centrum Mediacyjne przy NRA


w WarszawieCetera Magdalena, ur. 1976 r.

Kancelaria Mediacyjna

al. Kasztanowa 3A

53-125 Wrocław


- absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Społecznych - Politologia, specjalizacja: Europeistyka
i Niemcoznawstwo,

- stypendium na Universität – Gesamnthochschule Siegen, Niemcy, specjalizacja: Mediacja,

- Podyplomowe Studium Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

- Wirtschaftsmediator – Akademie für Wirtschaftsmediation und Verhandlungsmanagement,

- mediator Time Limited Mediation (Devon & Exeter Law Society),

- „Mediacje Między Ofiarą i Sprawcą” – Centrum Negocjacji w Warszawie,

-„Mediation bei
deutsch-polnischen Kindschaftskonflikten”,

- „Budowanie wzajemnego zrozumienia między stronami a osiąganie porozumień w mediacji”

- „Kurz-Zeit-Mediation”,

- Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”Mediacje:

- cywilne: o podział majątku, o dział spadku,


o zniesienie współwłasności,
o ustanowienie drogi koniecznej, o ustalenie sposobu korzystania
z rzeczy wspólnej i in.,

- gospodarcze: o zapłatę,


o prawo do znaku towarowego,
o odszkodowanie
za niewłaściwe wykonanie usługi, o naruszenie warunków umowy, nie wykonanie umowy i in.,

- prawa pracy:


o przywrócenie do pracy,
o zapłatę, o odszkodowanie tytułem umowy o pracę,
o zmianę relacji pracowniczych,
o odwołanie
od wypowiedzenia umowy o pracę, o wynagrodzenie
i in.,

- rodzinne: o pojednanie,


o prawa opiekuńcze,
o alimenty, o formę rozstania, o podział majątku, o formę sprawowania opieki nad dzieckiem i in..

606 479 867

biuro@mediacje-cetera.pl

- Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczych,

- Fundacja „EDUCO”

Dzidowska Dagna, ur. 1974 r.

ul. Orłowicza 2/6

    1. Wocław

- mgr prawa (U

niwersytet Łódzki),

- studia podyplomowe „Mediator”, (Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu),

- szkolenie „Mediacja Przyśpieszona”,

- szkolenie „Emocje w mediacji”.


Mediacje:

- cywilne,

- gospodarcze,

- rodzinne,

- pracownicze, w tym: mediacje w sporach budowlanych,

- mediacje w sprawach


z umów ubezpieczenia,
- spory z udziałem konsumenta,

- mediacje w sporach


o prawa autorskie
i naruszenie własności intelektualnej,

- spory okołorozwodowe,

- spory sąsiedzkie,

konflikty społeczne


i inne.

503 099 412

www.mediacje-dzidowska.pl

Wrocławskie Centrum MediacjiGórska Grażyna,
ur. 1978 r.


pl. Zamkowy 24A/14

55-200 Oława- mgr prawa i administracji (Uniwersytet Wrocławski),

- studia podyplomowe „Akademia Mediatora (SWPS Wrocław),

- szkolenia specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnej, gospodarczej i cywilnej,

- szkolenia specjalistyczne


z redagowania ugód mediacyjnych,

- liczne szkolenia doskonalące umiejętności mediatora.Mediacje:

- gospodarcze, z każdego rodzaju umów,

- rodzinne, w tym okołorozwodowe,

- cywilne, każdego rodzaju,

- pracownicze.


884 989 384

biuro@mediator-olawa.pl

Stowarzyszenie Mediatorów CywilnychHaczkowska Monika,

ur. 1969 r.Kancelaria Adwokacka

dr Monika Haczkowska

ul. Piłsudskiego 91/3

50-019 Wrocław- mgr sztuki (Akademia Muzyczna we Wrocławiu, 1994),

- mgr prawa (Uniwersytet Wrocławski, 1999),

- dr nauk prawnych (2005),

- Szkolenie Zawodowe Mediatorów (Centrum Mediacyjne przy NRA, 2014 r.),

- Szkolenie Zawodowe Mediatorów, mediacje karne (Centrum Mediacyjne przy NRA),

- Warsztaty dla Mediatorów


i Sędziów (SO we Wrocławiu, 2016 r.)

Mediacje:

- cywilne i gospodarcze

- karne


603 868 565

monika.haczkowska@gmail.com,

mediacja@haczkowska.plCentrum Mediacyjne przy NRA
w WarszawieKobacka-Świtoń Joanna
Decyzja o wpisie na listę stałych mediatorów wydana przez Sąd Okręgowy
w Opolu.Marciniak Dariusz,
ur. 1965 r.

ul. M. Reja 21

55-010 Smardzów- mgr ekonomii,

- doktorat MBA,

- seminarium „Praca umysłowa”,

- szkolenie „Wywieranie Wpływu Podczas Prezentacji” ;

- szkolenie dla trenerów


Mediacje:

- cywilne,

- gospodarcze,

- rodzinne.602 589 260

office@asocjajca.com

---------------------------Marciniuk-Polak Katarzyna,

ur. 1967 r.ul. Altanowa 2/11

53-425 Wrocław- studia wyższe (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji), kierunek pedagogika - licencjat,

- szkoły rozwijające umiejętności komunikacyjne, pracę z grupami oraz indywidualną, w tym w zakresie rozwiazywania konfliktów,

- szkoła Trenerów TROP, Warszawa

- szkoła Coachów TROP, Warszawa,

- studia podyplomowe – Akademia Mediatora przy SWPS, Wrocław,

- szkolenie specjalistyczne


z zakresu mediacji rodzinnej – Centrum Mediacji Partners Polska, Warszawa

Mediacja rodzinna

691 499 409

k.mpolak@canvarozwoj.pl;

marciniuk.katarzyna@gmail.comFundacja Canva RozwójRoth Magdalena, ur. 1974 r.

ul. Szczytnicka 40/19, 50-382 Wrocław

- wykształcenie wyższe, aplikacja adwokacka,

- zawodowe szkolenie mediatorów przeprowadzone przez CM przy NRA;

- specjalistyczne szkolenie
z mediacji karne,

- udział w konferencjach


i warsztatach.

Mediacje:

- cywilne,

- w sprawach gospodarczych,

w sprawach pracowniczych.500 064 607

magdalena.roth@adwokatura.pl

Centrum Mediacyjne przy NRA
w WarszawieSikorska Natalia, ur. 1985 r.

ul. Klimasa 43E/16

50-515 Wrocław- wyksz. wyższe, prawnicze, adwokat,

- Szkolenie Zawodowe Mediatorów organizowane przez Centrum mediacyjne przy NRA


w Warszawie

Spory z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy i prawa rodzinnego.

Możliwość prowadzenia mediacji w języku niemieckim.785 699 035

n.sikorska@kancelaria-sgc.pl

Centrum Mediacyjne przy NRA
w WarszawieAnna
Strumpf-Rybicka, ur. 1975 r.

ul. Mikulskiego 22

52-420 WrocławWykształcenie:

magister prawa (absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, 2000 r.);

- adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, 2005 r.;

- mediator Centrum Mediacyjnego przy NRASzkolenia:

- Szkolenie Zawodowe Mediatorów, 2014 r.;

- Warsztaty dla Mediatorów
i Sędziów, 2016 r.;

- szkolenie dla sędziów, prokuratorów, mediatorów


i funkcjonariuszy policji realizowane w ramach projektu „Propagowanie Alternatywnych Metod Rozwiazywanie Sporów”, MS, 2016 r.

Mediacje:

- cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego (sprawy


o rozwód, , w tym ustalenie warunków rozstania i opieki nad dziećmi, separacja, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty
z dziećmi, alimenty.

- gospodarcze,

- pracy.


606 947 395

71 342 43 11a_strumpf@tlen.pl

Centrum Mediacyjne przy NRA
w WarszawieKarolina
Szulc-Nagłowska,
ur. 1976 r.

ul. Świebodzka 4A/5

50-046 Wrocław- adwokat,

- mediator Centrum Mediacji przy NRA w Warszawie,

- zawodowe szkolenie mediatorów prowadzone
w języku angielskim,

- warsztaty praktyczne – szkolenie umiejętności miękkich,

- szkolenie mediatorów organizowane przez MS,

- szkolenie mediacyjne organizowane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu.Mediacje:

- sprawy gospodarcze i cywilne (ochrona własności intelektualnej, spory nieruchomościowe – realizacja inwestycji, roboty budowlane, najem powierzchni handlowej, sprawy o zapłatę, spory


z patentu, sprawy
o odsetki, odszkodowanie, nieuczciwa konkurencja

- mediacje konsumenckie


z uwzględnieniem sporów zbiorowych.

609 000 099

kancelaria@mecenas.biz

Centrum Mediacyjne przy NRA
w WarszawieWalczak Agat,
ur. 1984 r.


Kancelaria Adwokacka

Adw. Agata Walczak

ul. Krawiecka 3 lok. 81

50-148 Wrocław- mgr prawa, (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2010),

- Mediator, roczne (dwusemestralne) podyplomowe studia mediacji – Master of Business Mediation, (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, 2011);

- 3 – letnia aplikacja adwokacka odbywana przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu w latach 2012 – 2015, zakończona złożonym w 2015 roku egzaminem adwokackim;

- wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu, lipiec 2015;

- Mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
Szkolenia:

- roczne podyplomowe studia mediacji – Master of Business Mediation, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

- seminarium (8 h praktycznych) zakończone pracą podyplomową napisaną w konsultacji naukowej z SSO we Wrocławiu Tadeuszem Szewioła nt. „Udział zawodowego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym” oraz obroną pracy;

- szkolenie dla sędziów, prokuratorów, mediatorów


i funkcjonariuszy policji realizowane w ramach projektu „Propagowanie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów” zorganizowane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości – 13, 14, 15 stycznia 2016 r. w Łodzi;

- warsztaty dla Mediatorów i Sędziów (SO we Wrocławiu, 2016).Mediacje:

- cywilne,

- gospodarcze,

- rodzinne,- pracy.

790 306 775

agata.walczak@wikk-adwokaci.pl

Centrum Mediacyjne przy NRA
w Warszawie


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna