Lista towarów przetworzonych Non-Aneks I nie objętych Porozumieniem ue-szwajcaria (o których mowa w artykule 2Pobieranie 12.61 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12.61 Kb.
Lista towarów przetworzonych Non-Aneks I nie objętych Porozumieniem UE-Szwajcaria (o których mowa w artykule 2(i) Porozumienia)

 


Kod HS

Opis

2905 43

-- Mannit

2905 44

-- D-sorbit (sorbitol)

3501

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:

3501 10

– Kazeina

ex 3501 90


– Pozostałe:

– – Inne niż kleje kazeinowe3502

Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:

– Albumina jaja:3502 11

– – Suszona

3502 19

– – Pozostała

3502 20

Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład, skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki I zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3809 10

– Na bazie substancji skrobiowych

3824 60

– Sorbitol, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44


Pobieranie 12.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna