Literatura powszechnaPobieranie 37.48 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.48 Kb.
LITERATURA POWSZECHNA
Treści kształcenia:

 1. Program przedmiotu obejmuje wybrane zjawiska historyczno-
  i teoretycznoliterackie (m. in. europejski romantyzm, realizm i naturalizm, dekadentyzm i symbolizm, poemat dygresyjny, powieść realistyczna XIX wieku, powieść strumienia świadomości, dramat absurdu, postmoder-nizm) widziane w perspektywie ważniejszych dzieł literatury światowej.

 2. Podejmowana tematyka obejmować będzie ponadto zagadnienia bohatera literackiego – „dziecięcia swojego wieku”; koncepcje sztuki (np. es-tetyzm) i artysty (np. poeta-prorok, poeta przeklęty); nowatorskie teorie czasu i przestrzeni w powieści XX wieku, eksperymenty estetyczno – formalne (np. Nouveau roman), a także związki szeroko rozumianej tradycji literackiej z literaturą polską. Pojawią się pytania o wpływ rodzimej kultury literackiej, historii, doświadczeń intelektualnych, artystycznych czy etycznych na kształt literatury minionego stulecia (np. doświadczenie pisarza pochodzącego Europy Środkowowschodniej; postkolonialno-indiańska kultura Ameryki Łacińskiej). Odpowiedziom na te pytania towarzyszyć będą konteksty filozoficzne, antropologiczne czy psychologiczne (np. mit faustyczny w literaturze XIX i XX wieku; „choroba wieku”, problem egzystencjalizmu).


Literatura podstawowa:

Lektury (do wyboru):

 1. D. Alighieri, Boska komedia. Wybór, przekł. E. Porębowicz, oprac.
  K. Morawski, BN II 187, Wrocław 1977.

 2. Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, wybór, przekł.
  i wstęp S. Barańczak Warszawa 1991.

 3. G. Apollinaire, Poezje, wyb. i przekł. A. Ważyk, Kraków 2002, lub inne wyd.

 4. L. Ariosto, Orland Szalony, przekł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław BN II 150, 1965.

 5. H. Balzac, Stracone złudzenia; Dwaj poeci; Wielki człowiek z prowincji
  w Paryżu; Cierpienia wynalazcy
  , przekł. i wst. opatrz. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003, lub inne wyd; Ojciec Goriot, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1995, lub inne wyd.

 6. Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, wyb. M. Leśniewska, J. Brzozowski, posł.
  J. Brzozowski, przekł. Z. Bieńskowski, Kraków 1994, lub inne wyd.

 7. S. Beckett, Wybór dramatów, przekł. i oprac. A. Libera, BN II 241, Wrocław 1995.

 8. G. Boccaccio, Dekameron, przekł. E. Boyé, oprac. M. Brahmer, Warszawa 1978, lub inne wyd.

 9. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, przekł. I. Lewandowska,
  W. Dąbrowski, wst. A. Drawicz, oprac. tekstu i przyp. G. Przebinda,
  BN II 229, Wrocław 1990.

 10. G. G. Byron, Giaur: ułamki powieści tureckiej, przekł. A. Mickiewicz, Kraków 1996, lub inne wyd.

 11. A. Camus, Obcy; Dżuma; Upadek, przekł. M. Zenowicz, J. Guze, Warszawa 1993, llub inne wyd.; Mit Syzyfa i inne eseje, przekł. J. Guze, Warszawa 1999.

 12. M. de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, przekł. A. L.i Z. Czerny, Warszawa 1983, lub inne wyd.

 13. J. Conrad, Jądro ciemności, przekł. A. Zagórska, Kraków 1995, lub inne wyd.; Smuga cienia, przekł. i posł. J. J. Szczepański, przyp. i bibliogr.
  J. Pisowiczowa, BN III 9, Wrocław 1994.

 14. P. Corneille, Cyd, przekł. A. Morsztyn, Warszawa 1992.

 15. Ch. Dickens, Dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski Dawida Copperfielda juniora rodem z Blunderstone (których nigdy nie zamierzał ogłaszać drukiem), przekł. W. Zyndram-Kościałkowska, Kraków 2002, lub inne wyd.

 16. D. Diderot, Kubuś Fatalista i jego pan, przekł. T. Boy-Żeleński, weryfikacja przekł. E. Skibińska-Cieńska i M. Cieński, wst. M. Cieński, BN II 243, Wrocław 1997.

 17. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przekł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, oprac. J. Smaga, BN II 220, Wrocław 1987; Bracia Karamazow, powieść w czterech częściach z epilogiem, przekł. A. Watt, oprac. J. Smaga,
  BN II 237, Wrocław 1995; Biesy, powieść w trzech częściach, przekł.
  T. Zagórski, wyd. 2, Warszawa 1972.

 18. F. Dürrenmatt, Wizyta starszej pani; Fizycy, przekł. I. i E. Naganowscy,
  I. Krzywicka i J. Garewicz, Warszawa 1995, lub inne wyd.

 19. Dzieje Tristiana i Izoldy, odtworzył J. Bédier, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1959 i nast. wyd.

 20. U. Eco, Imię róży, przekł. A. Szymanowski, wyd. 5, Warszawa 1993,
  lub inne wyd.

 21. T. S. Eliot, Kto to jest klasyk i inne eseje, przekł. M. Heydel, Kraków 1998; Poezje wybrane, wyb. i wst. opatrz. K. Boczkowski, Warszawa 1991, lub inne wyd.

 22. W. Faulkner, Absalomie, Absalomie, przekł. Z. Kierszys, posł.
  J. Tomkowski, Warszawa 2001, lub inne wyd.; Światłość w sierpniu, przekł. M. Słomczyński, Warszawa 1998, lub inne wyd.

 23. G. Flaubert, Pani Bovary, przekł. A. Micińska, posł. J. Tomkowski, Warszawa 1999.

 24. J. W. Goethe, Faust: tragedia, cz. I, przekł. J. S. Buras, posł. J. Tichner, Kraków 1997, lub inne wyd.; Cierpienia młodego Wertera, przekł.
  L. Staff, oprac. O. Dobijanka-Witczakowa, wyd. 4 uzup., BN II 22, Wrocław 2000.

 25. N. Gogol, Rewizor: komedia w pięciu aktach, przekł. J. Tuwim, wst. i obj. Opatrz. A. Walicki, wyd. 2 przejrz., BN II 78, Wrocław 1956; Martwe dusze, t. 1-2, przekł. W. Broniewski (t. 1) i M. Leśniewska (t. 2), oprac. B.Galster, wyd. 2 zmien., BN II 101, Wrocław 1998.

 26. G. Grass, Blaszany bębenek, przekł. S. Błaut, Gdańsk 1994, llub inne wyd.

 27. H. Heine, Wiersze, wyb. i przekł. A. Skibiński, Bydgoszcz 2002, lub inne wyd.

 28. Herman i Dorota, przekł. R. Kołoniecki, wst. i obj. opatrz. F. Witczuk, wyd. 2 zmien., BN II 51, Wrocław 1964.

 29. V. Hugo, Hermani: dramat w pięciu aktach, przekł. K. Wągrowska, oprac. L. Łopatyńska, BN II 84, Wrocław 1953; Nędznicy, t. 1-4, przekł. K. Byczewska, Warszawa 1999.

 30. H. Ibsen, Dzika kaczka, dramat w pięciu aktach, przekł. J. Frühling, wst. J. Giebułatowicz, Wrocław 1993, lub inne wyd.; Peer Gynt: poemat dramatyczny, przekł. Z. Krawczykowski, wst. i obj. Opatrz.
  O. Dobijanka-Witczakowa, BN II 152, Wrocław 1967.

 31. J. Joyce, Ulisses, przekł. M. Słomczyński, przedm. E. Naganowski, Warszawa 2000, lub inne wyd.

 32. F. Kafka, Proces, przekł. B. Schulz, Warszawa 1995, lub inne wyd; Zamek, przekł. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, posł. M. Czaja, Kraków 2001, lub inne wyd.

 33. M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu, przekł. A. Holland, wyd.
  2, Warszawa 1996, lub inne wyd.; Sztuka powieści: esej, przekł.
  M. Bieńczyk, Warszawa 1991, lub inne wyd.

 34. N. Machiavelli, Książę, przekł. W. Rzymowski, oprac. K. Grzybowski, BN II 159, Wrocław 1969.

 35. J. Macpherson, Pieśni Osjana, przekł. S. Goszczyński, Kraków 2002,
  lub inne wyd.

 36. M. Maeterlinck, Wybór dramatów, przekł. i wst. poprz. Z. Przesmycki, Wrocław 1994.

 37. O. Mandelsztam, Poezje, wyb., oprac i wst. opatrz. R. Przybylski, wyd.
  2 zmien. i rozszerz., Warszawa 1997.

 38. T. Mann, Czarodziejska Góra, t. 1-2, przekł. J. Kramsztyk, posł.
  J. Łukosz, Wrocław 1995, lub inne wyd; Doktor Faustus, przekł.
  M. Kurecka i W. Wirpsza, posł. J. Kurowicki, Wrocław 1994, lub inne wyd.

 39. G. G. Marquez, Sto lat samotności, przekł. G. Grudzińska,
  K. Wojciechowska, Warszawa 1997, lub inne wyd.

 40. J. Milton, Raj utracony, przekł. M. Słomczyński, Kraków 1986.

 41. Molier, Wybór komedii, przekł. B. Korzeniewski, oprac.
  J. Pawłowiczowa, BN II 248, Wrocław 2001 (tu: Świętoszek, Skąpiec, Mizantrop).

 42. B. Pasternak, Doktor Żywago, przekł. E. Rojewska-Olejarczuk, wyd.
  2, Warszawa 1990, lub inne wyd.

 43. F. Petrarka, Wybór pism, przekł. F. Faleński, J. Kurek, K. Morawski, oprac. K. Morawski, BN II 206, Wrocław 1982.

 44. Pieśń o Rolandzie, przekł. T. Boy-Żeleński, oprac. A. Drzewicka,
  BN II 223, Wrocław 1991.

 45. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, t. 1, W stronę Swanna, przekł. i wst. opatrz.T. Boy-Żeleński, wyd. 5, Warszawa 1992, lub inne wyd.

 46. A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, przekł. A. Ważyk, wst. i przyp. Opatrz.
  R. Łużny, wyd. 3 popr. i uzup., BN II 35, Wrocław 1993.

 47. J. B. Racine, Andromacha; Berenika; Fedra, oprac. B. Sosień, przekł.
  M. Wroncka, K. Brończyk, A. Międzyrzecki, BN II 242, Wrocław 1997.

 48. R. M. Rilke, Poezje, wyb., przekł. i posł. opatrz. M. Jastrun, Kraków 1993.

 49. W. Shakespeare, Hamlet, przekł. S. Barańczak, posł. W. Farnhama, Kraków 1997; Makbet, przekł. S. Barańczak, Kraków 1998; Otello, Kupiec wenecki, przekł. S. Barańczak, posł. G. E. Bentley’a, Kraków 2002; Sen nocy letniej, przekł. Barańczak, posł. M. Doran. Kraków 2000.

 50. F. Schiller, Zbójcy, przekł. M. Budzyński, oprac. E. Zarych, Kraków 2002.

 51. I. B. Singer, Sztukmistrz z Lublina, przekł. K. Szerer, Warszawa 1995,
  lub inne wyd.

 52. Stendhal, Czerwone i czarne, przekł. T. Boy-Żeleński, posł. M. Żurowski, Warszawa 1997, lub inne wyd.

 53. A. Strindberg, Wybór nowel, przekł. Z. Łanowski, BN II 211, Wrocław 1985; Sztuki kameralne: Krystyna; Wierzyciel, wyb. i tłum. Z. Łanowski, Poznań 1990.

 54. J. Swift, Podróże Guliwera, przekł. M. Słomczyński, Kraków 2003,
  lub inne wyd.

 55. T. Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przekł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, BN II 4, Wrocław 1951.

 56. L. Tołstoj, Anna Karenina, t. 1-2, przekł. K. Iłłakowiczówna, Warszawa 1997, lub inne wyd.

 57. W. Whitman, Kim ostatecznie jestem: poezje wybrane, przekł. i wprow. K. Boczkowski, Kraków 2003, lub inne wyd.

 58. O. Wilde, Portret Doriana Graya, przekł. M. Feldmanowa, Kraków 1991, lub inne wyd.

 59. Wolter, Kandyd, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1996, lub inne wyd.

 60. F. Villon, Wielki Testament, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1950
  i nast. wyd.

 61. E. Zola, Germinal, przekł. K. Dolatowska, posł. J. Falicki, Wrocław 1995, lub in. wyd.


Opracowania:

 1. E. Anderson Imbert, Historia literatury hispanoamerykańskiej, przekł.
  B. Szmidt, t. 1-2, Warszawa 1988.

 2. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekł.
  i oprac. A. Borowski, wyd. 2, Kraków 2005.

 3. A. Del Rio, Historia literatury hiszpańskiej, przekł. K. Wojciechowska,
  t. 1-2, Warszawa 1972.

 4. K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, Historia literatury francuskiej, Warszawa 2005.

 5. Dzieje literatur europejskich, t. 1–3, red. W. Floryan, Warszawa 1982.

 6. Historia literatury amerykańskiej, t. 1-2, red. A. Salska, Kraków 2003.

 7. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 1997.

 8. H. Kralowa , P. Salwa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. 1-2, Warszawa 1997.

 9. Literatura francuska, red. A. Adam, G. Lerminier, E. Morot-Sir,
  t. 1-2, Warszawa 1974.

 10. P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 1986, lub inne wyd.

 11. B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej, wyd. 2, Wrocław 2002.

 12. Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny, wyd. 2, Warszawa 1999.

 13. M. Szyrocki, Dzieje literatury niemieckiej, t. 1-2, Warszawa 1972.

 14. J. Ugniewska, Historia literatury włoskiej XX wieku, Warszawa 1985.


Bibliografia osobowa:

 1. K. Morawski, Dante Alighieri, Warszawa 1961.

 2. K. Żaboklicki, Giovanni Boccaccio, Warszawa 1980.

 3. J. Parandowski, Petrarka, Warszawa 1955.

 4. L. Elektorowicz, W lochu Ferrary, Kraków 1980 (Tarquato Tasso).

 5. A. Kłoskowska, Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia, Łódź 1954.

 6. J. Malarczyk (i in.), Niccoló Machiavelli. Paradoksy losów doktryny, Warszawa 1973.

 7. Z. Szmydtowa, Cervantes, Warszawa 1955.

 8. M. Glińska, M. Kapera, J. Fabiszak, Szekspir. Leksykon, Kraków 2003.

 9. P. Mroczkowski, Szekspir elżbietański i żywy, Warszawa 1960.

 10. J. Kott, Szkice o Szekspirze, Warszawa 1961.

 11. J. Kott, Szekspir współczesny, Kraków 1997.

 12. H. Zbierski, William Shakespeare, Warszawa 1988.

 13. A. Żurowski, Czytając Szekspira, Warszawa 1996.

 14. C. Grece-Dąbrowska, John Milton, Warszawa 1975.

 15. J. Litwin, Eseje o dialogach wewnętrznych Diderota, Warszawa 1967.

 16. M. Skrzypek, Diderot, Warszawa 1982.

 17. M. Szyrocki, Johann Wolfgang Goethe, Warszawa 1981.

 18. Z. Żygulski, Fryderyk Schiller, Warszawa 1975.

 19. B. Galster, Mikołaj Gogol, Warszawa 1967.

 20. I. Dobrzycka, Kształtowanie się twórczości Byrona, Wrocław 1963.

 21. A. Milska, Henryk Heine, Warszawa 1957.

 22. O poetyce Aleksandra Puszkina, red. B. Galster, Poznań 1975.

 23. T. Kaczkowska, Struktura narracyjna prozy fabularnej A. Puszkina, Wrocław 1983.

 24. W. Woroszylski, Kto zabił Puszkina?, wyd. II, Warszawa 1991.

 25. K. Rudkowski, Zakochany Stendhal. Dziennik wyprawy po imię, Gdańsk 2006.

 26. I. Dobrzycka, Karol Dickens, Warszawa 1972.

 27. A. Semczuk, Lew Tołstoj, Warszawa 1963.

 28. W. Asmus, Lew Tołstoj, tłum. J. Walicka, Warszawa 1965.

 29. R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 1964.

 30. T. Poźniak, Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich, Wrocław 1969.

 31. B. Urbankowski, Dostojewski — dramat humanizmów, Warszawa 1978.

 32. H. Brzoza, Dostojewski — myśl a forma, Łódź 1984.

 33. A. Raźny, Fiodor Dostojewski. Filozofia człowieka a problemy poetyki, Kraków 1988.

 34. H. Suwała, Emil Zola, Warszawa 1968.

 35. L. Sokół, August Strindberg, Warszawa 1961.

 36. J. Kaźmierczak, August Strindberg, Poznań 1992.

 37. Z. Ciesielski, August Strindberg — życie i twórczość, Kraków 1992.

 38. Z. Najder, Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. I-II, Warszawa 1980.

 39. W. Krajka, Izolacja i etos: studium o twórczości Josepha Conrada, Wrocław 1988.

 40. Tomasz Mann w oczach krytyki światowej, red. A. Rogalski, Warszawa 1975.

 41. A. Rogalski, Tomasz Mann. Dzieje rozwoju osobowości twórczej, Warszawa 1975.

 42. M. Kurecka, Czarodziej. Rzecz o Tomaszu Mannie, Kraków 1993.

 43. M. Wydmuch, Franz Kafka, Warszawa 1982.

 44. Z. Światłowski, Günter Grass, Warszawa 1987.

 45. Polskie pytania do Grassa, red. M. Janion, Warszawa 1988.

 46. J. Miziński, Gra w historię: o prozie Güntera Grassa, Lublin 1994.

 47. B. Surowska, Metamorfozy stylu w twórczości Rainera Marii Rilkiego, Warszawa 1992.

 48. Do Polski przyjadę... Rainer Maria Rilke w oczach krytyki polskiej,
  wyb. i oprac. M. Zybura, Wrocław 1995.

 49. J. Błoński, Widzieć jasno w zachwyceniu, Warszawa 1965 (Marcel Proust).

 50. Proust w oczach krytyki światowej, wyb. i red. J. Błoński, Warszawa 1970.

 51. M. Kędzierski, Samuel Beckett, Warszawa 1990.

 52. J. Hartwig, Apollinaire, Warszawa 1962.

 53. E. Grabska, Apollinaire i teoretycy kubizmu w latach 1908-1918, Warszawa 1966.

 54. E. Naganowska, Telemach w labiryncie świata, Warszawa 1962 (James Joyce).

 55. Od Joyce’a do liberatury, red. K. Bazarnik, Kraków 2002.

 56. J. Strzelecki, James Joyce — twórca nowoczesnej powieści, Warszawa 1995.

 57. M. Adamczyk-Garbowska, Polska Isaaka Bashevisa Singera – rozstanie
  i powrót
  , Lublin 1994.

 58. A. Tuszyńska, Singer: Pejzaże pamięci, Gdańsk 1994.

 59. K. Wilkoszewska, O krytyce T. S. Eliota, Kraków 1985.

 60. J. Karaś, Proza Michała Bułhakowa. Z zagadnień poetyki, Wrocław 1981.

 61. A. Drawicz, Mistrz i diabeł, Kraków 1990 (Michaił Bułhakow).

 62. L. Zbyrowski, Borys Pasternak. Życie i twórczość, Warszawa 1996.

 63. R. Przybylski, Wdzięczny gość boga. Esej o poezji Osipa Mandelsztama, Paryż 1980.

 64. W. Szentalinski, Wskrzeszone słowo, Warszawa 1995 (Osip Mandelsztam).

 65. J. Illg, Wokół powieści Milana Kundery, Kraków 1992.Wybrane zagadnienia, konteksty i nawiązania:


 1. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przekł. i przedm. Z. Żabicki, przedm. do wyd.
  2 M. P. Markowski, Warszawa 2008.

 2. B. Bałutowa, Powieść angielska XX wieku, wyd. 3 zmien. i uzupełn, Warszawa 2004.

 3. L. Elektorowicz, Zwierciadło w okruchach. Szkice o powieści amerykańskiej i angielskiej, Warszawa 1966.

 4. L. Eustachiewicz, Dramat europejski w latach 1887 – 1918, Warszawa 1993.

 5. S. Jakóbczyk, Wspomnienia z literatury francuskiej XX wieku, Poznań 2001.

 6. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku, Warszawa 1995.

 7. A. Nicoll, Dzieje dramatu, przeł. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki,
  J. Nowacki, Warszawa 1975.

 8. W. Sadkowski, Proza świata. Szkice do obrazu powieściopisarstwa wieku XX, Warszawa 1999.

 9. M. Sugiera, Wariacje szekspirowskie w powojennym dramacie europejskim, Kraków 1997.

 10. W. Szturc, Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków 1995.


Małgorzata Chrobak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna