Literatura przedmiotuPobieranie 13.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.95 Kb.


KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA – I rok sinologii

Literatura przedmiotu


Podstawowa:

 1. Carcopino Jérôme, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, przeł. M. Pąkcińska, Warszawa 1960, 19662.

 2. Flacelière R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, przeł. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985.

 3. Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 197816.

 4. Stabryła S., Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 5. Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983; wyd. czwarte zmienione, PWN, Warszawa 2006.

Uzupełniająca:

 1. Adkins L., Adkins R. A., Handbook to Life in Ancient Rome, updated Edition, New York 2004 [1st Ed. 1994].

 2. Aldrete G. S., Daily Life in the Roman City. Rome, Pompeii, and Ostia, Westport-London 2004.

 3. Casson L., Podróże w starożytnym świecie, Wrocław 1981.

 4. Człowiek Grecji, pod red. J-P. Vernanta, z włoskiego przeł. P. Bravo, Ł. Niesiołowski Spanò, Warszawa 2000.

 5. Człowiek Rzymu, pod red. A. Giardiny, z włoskiego przeł. P. Bravo, Warszawa 2000.

 6. Étienne R., Życie codzienne w Pompejach, przeł. T. Kotula, Warszawa 1971.

 7. Garland R., Daily Life of the Ancient Greeks, Indianapolis 2008 (1st ed. 1998).

 8. Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteki w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1983.

 9. Graves R., Mity greckie, Warszawa 19824.

 10. Grecja współczesna i starożytna, redaktor naukowy W. Madyda, Kraków 1960.

 11. Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987.

 12. Hope M., Tradycja grecka, tłum. A. P. Kowalski, Poznań 1994.

 13. Jurewicz O., Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973.

 14. Kalinkowski S., Aurea dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Warszawa 1997.

 15. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985.

 16. Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

 17. Kreyser K., Śladami mitów starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1992.

 18. Kubiak Z., Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003.

 19. Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997.

 20. Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 19788 [19541]; zwłaszcza rozdziały III-VI (s. 60-303).

 21. Łanowski J., Święte igrzyska olimpijskie, Warszawa 1981.

 22. Łanowski J., Szlakiem siedmiu cudów starożytności, Warszawa 1964.

 23. Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, PWN.

 24. Martin Th. R., Starożytna Grecja. Od czasów prehistorycznych do okresu helleni­stycznego, Warszawa 1998.

 25. Michalunio Cz., Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń, Kraków 2004, 2007.

 26. Pomocnik historyczny Polityki – „2500 lat od wielkiej Bitwy MARATON”. Grecja i Grecy epoki klasycznej, czyli korzenie Europy, wyd. specjalne 10/2010.

 27. Słapek D., Sport i widowiska w świecie antycznym, Kraków-Warszawa 2010.

 28. Stabryła S., Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975, Kraków 1983.

 29. Stabryła S., Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1976-1990, Kraków 1996.

 30. Stabryła S., Historia kultury europejskiej. 1: Starożytność, Kraków 2013.

 31. Stabryła S., Starożytna Grecja, Warszawa 1988.

 32. Świderkówna A., Nowicka M., Książka się rozwija, Wrocław 1970.

 33. Vernant J.-P., Mity greckie czyli świat, bogowie i ludzie, przeł. J. Łukaszewicz, Wrocław 2002 (L’Univers, les Dieux, les Hommes. Récits grecs des origines, 1999).

 34. Winniczuk L., Kobiety świata antycznego, wybór tekstów autorów greckich i rzymskich opracowała, wstępami i komentarzem opatrzyła L. Winniczuk, Warszawa 1973.

 35. Winniczuk L., Słowo jest cieniem czynu czyli starożytni Grecy i Rzymianie o sobie, opracowała i komentarzem opatrzyła L. Winniczuk, Warszawa 1972.

 36. Wypustek A., Życie rodzinne starożytnych Greków, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 2007.

 37. Żmudziński M., Świat starożytny i jego cuda, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna