Logistyka – jest to dziedzina wiedzy z zakresu zarządzania ( przepływ ludzi, energii, wody) odnosi się do zarządzania dobrami w czasie I w przestrzeni stykamy się z nią codziennie (złe planowanie). Procesy logistycznePobieranie 5.56 Mb.
Strona1/85
Data30.04.2016
Rozmiar5.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85LOGISTYKA – jest to dziedzina wiedzy z zakresu zarządzania ( przepływ ludzi , energii, wody) odnosi się do zarządzania dobrami w czasie i w przestrzeni stykamy się z nią codziennie (złe planowanie).
PROCESY LOGISTYCZNE – procesy przepływu polegające na fizycznym przemieszczaniu wszelkich dóbr oraz na

przepływie informacji ( związanym z faktem przepływu dóbr) przez kolejne fazy różnego typu procesów gospodarczych. Zorganizowane tak aby przepływ był sprawny i ekonomicznie uzasadniony.


Logistyka najdynamiczniej rozwija się w USA, Niemczech i Japonii.


„LOGISTYGNIE” – francuskie słowo A.H. de Jonini w 1837 r. w Paryżu po raz pierwszy opisał to słowo w 6 rozdziale swojej książki „Zarys sztuki wojennej”; przypisuje logistyce znaczenie jakie jest współcześnie wykorzystywane; w 1885 książka jego weszła w armii amerykańskiej do wiedzy wojskowej, a wojsko dało podwaliny naukowe w czasie II wojny światowej dla logistyki.
DEF. Wg E. Gołembskiej

LOGISTYKA – jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw – łańcuchem bo każde ogniwo jest ważne

- całym bo naraz zarządzamy łańcuchemtechnologiczny zaopatrzenie materiałów GOSP.

proces produkcji - technicznych MATERIAŁOWAgospodarka materiałowa gospodarka

produkcji magazynowa

Ludzie, którzy spełniali te zadania byli rozczłonkowani (podział ról). Logistyka zerwała z tym procesem.

DEF. LOGISTYKI – teoria systemów obejmująca wszystkie procesy, które służą pokonaniu przestrzeni i czasu przez dowolne przedmioty.
DEF. LOGISTYKI – to logicznie skonstruowana dla mikro- i makroskali wyposażonej w niezbędne kanały przepływu

informacji. Użytkowy system fizycznego przemieszczania dóbr, zapewniający ich dopływ do pośrednich i końcowych ogniw łańcucha dostaw w potrzebnych ilościach i ściśle ustalonych terminach, pozwalający na minimalizację zapasów we wszystkich ogniwach tego procesu i możliwie najtańszy w eksploatacji.


Jedną z cech logistyki stanowiącą jej wielką zaletę, która jest zarazem największą przeszkodą przy próbach jej wdrażania w przemyśle jest to, że kładzie się w niej nacisk na działania zintegrowane.ZADANIA LOGISTYKI (są równoważne, wzajemnie powiązane i uwarunkowane)


 1. KOORDYNACJA przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych do konsumentów

 2. MINIMALIZACJA KOSZTÓW tego przepływu

 3. PODPORZADKOWANIE DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ wymogom obsługi klienta


CELE LOGISTYKI – minimalizacja kosztów fizycznej dystrybucji dóbr, stosownie jednak do żądanego poziomu usług, co oznacza nadrzędność świadczenia usług nad maksymalizacją zysków i zwrotem nakładów kapitałowych. W odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw wyzwanie logistyki jest podobne i chodzi o to aby dać firmie metody i sposoby zdobycia rynku (satysfakcjonujących konsumentów) korzystne dla kosztów jak i dla dobra świadczonych usług.
LOGISTYKA ZAOPATRZENIA – sfera zaopatrzenia

LOGISTYKA PRODUKCJI – sfera produkcji
PODZIAŁ LOGISTYKI


rynek PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE rynek zbytu

zaopatrzenia LOGISTYKA MARKETINGOWA

LOGISTYKA ZAOPATRZENIOWA PRODUKCJI DYSTRYBUCJI
Skład skład skład

zaopatrzenia przejściowy wydawczy
ETAPY ROZWOJU LOGISTYKI

 1. 1950 – „lata uśpione „, w cywilnej działalności człowieka brak rozwiązań informatycznych. Lata te opisał Bernard Lalong

 2. 1951-1970 – czas rozwoju , firmy zaczęły poszukiwać oszczędności

 3. 1971 czas w pełni, poznajemyPRZYCZYNY ROZWOJU KONCEPCJI LOGISTYCZNYCH


1. Możliwości poprawy efektywności w sferze produkcji natrafiały na bariery

2. Postępuje dywersyfikacja (rozproszenie asortymentowe) programów produkcji

3. Zmiana w filozofii utrzymania zapasów
Dostawca Odbiorca
56 przesuniecie w kierunku producentów 50
90 większa ilość dostaw 10
roczny koszt przechowywania zapasów wynosi 25%


 1. Rosnące koszty transportu

 2. Rozwój technologii informatycznych (jest bardziej precyzyjny- ułatwia; utrudnia – konkurencja ma to samo)

 3. Globalizacja działań wewnętrznych firm

 • klimat polityczny

 • tania siła robocza

 • strefy ekonomiczne

/firmy wybierają co im się bardziej opłaca/
Pobieranie 5.56 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna