Logistyka eksploatacji systemów technicznych – przewodnik do projektu Cel projektuPobieranie 373.08 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar373.08 Kb.
  1   2

Opracowanie: Dr inż. Łukasz Hadaś Wydział Inżynierii Zarządzania PP

Logistyka eksploatacji systemów technicznych – przewodnik do projektu


 1. Cel projektu

Celem projektu jest budowa podsystemu logistyki eksploatacji dla obiektów technicznych. Przedmiotem budowanego systemu eksploatacji jest podstawowy park maszynowy przedsiębiorstwa produkcyjnego.


 1. Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • budowę systemu planowani remontów i prac konserwacyjno remontowych dla danego parku maszynowego o określonych cechach (patrz zestawy z danymi) istotnych dla ich eksploatacji

 • budowę systemu zaopatrzenia materiałowego z uwzględnieniem zaopatrzenia materiałowego w materiały eksploatacyjne i części zamienne,

 • analizę czynników doboru systemu sprawowania opieki nad parkiem maszynowym do poszczególnych maszyn,

 • analizę przyczyn awarii maszyn.
 1. Zadania w projekcie

Przedsiębiorstwo realizuje produkcję średnioseryjną. Maszyny eksploatowane są wg potrzeb wynikających z programu produkcji. Obecnie przedsiębiorstwo pracuje w systemie 2 zmianowym (w latach poprzednich były to również okresowo 3 zmiany robocze). Jako Fmn dla jednej zmiany przyjmuje się 2000 gr./rok.
Zadanie 1

 1. Oblicz dla wszystkich maszyn:

 • długość cyklu remontowego,

 • okresy między przeglądowe,

 • okresy między remontowe,

przy założeniu, że dla maszyn pracujących pod obciążeniem udarowym (np. prasy mechaniczne mimośrodowe, młoty, gilotyny itp.) stosujemy cykl 6 – remontowy, natomiast do pozostałych urządzeń cykl 9 – remontowy.

 1. Sporządź plan remontów i przeglądów na najbliższe 3 lata (z podziałem na miesiące) zaczynając od przyszłego miesiąca bieżącego roku. Dla nowych urządzeń przyjmij maj bieżącego roku jako termin rozpoczęcia eksploatacji maszyny, natomiast dla pozostałych zgodnie z wiekiem oraz terminem ostatniego remontu kapitalnego. Odchylenie od normatywu może wynosić 1 miesiąc, co oznacza że jeżeli termin remontu wyznaczono na miesiąc maj to może się on odbyć do 1 miesiąca wcześniej lub później od wyznaczonej daty zależnie od liczby zaplanowanych remontów w danym okresie i obciążenia pracą. Naprawy powinny być wykonywane w czasie wolnym od pracy i gdy tylko jest to możliwe w sposób ciągły na trzy zmiany. Przy planowaniu terminów remontów i przeglądów weź pod uwagę obciążenie maszyn w poszczególnych miesiącach.

Tab. 1. Struktura prognozowanego obciążenia maszyn

Miesiące Prognozowane obciążenie

Styczeń – Luty 60%

Marzec – Lipiec 90%

Sierpień Przerwa urlopowa pracowników produkcyjnych

Wrzesień – Grudzień 80%

Pracochłonność wykonania remontu kapitalnego dla każdej maszyny wynosi ok. 50 roboczogodzin, remontu średniego ok. 30 roboczogodzin, natomiast remontu bieżącego ok. 6 roboczogodzin.

Tab. 2. Przykładowy roczny plan napraw i przeglądówŹródło: [2; s .432]

Pamiętaj że pracochłonność wykonania prac remontowych w praktyce zależy od faktycznego stanu maszyny zdiagnozowanego podczas poprzedzającego ich przeglądu oraz podczas samych prac demontażu w ramach czynności remontowych.


 1. Zbuduj procedurę „wyłączenia planowego” (planowanego remontu)


Zadanie 2

W poniższych tabelach zaznaczono w których maszynach występują poszczególne części (Tab. 3) oraz podano przyszłe zapotrzebowanie w kolejnych remontach (bieżących, średnich i kapitalnych). Zaplanuj zapotrzebowanie materiałowe na części składowe (harmonogram zamówień, dostaw i zużycia) dla rocznego okresu objętego planem remontów. 1. Dla każdej z następujących części:

śruba pociągowa, styczniki, wąż ciśnieniowy, włącznik, przewody elektryczne, łożyska toczne;

wyznacz harmonogram zapotrzebowania materiałowego metodą „partia na partię”. Czas realizacji dostawy dla każdej z tych części wynosi 1 miesiąc. Zapotrzebowanie będzie rozkładać się zgodnie z ilościami podanymi w tabelach i wyznaczonymi wcześniej terminami remontów dla każdej z maszyn. 1. Dla każdej z następujących części:

olej maszynowy, pasek klinowy, sprzęgło cierne, koło zębate, filtr;

wyznacz harmonogram zapotrzebowania materiałowego wg modelu poziomu zamawiania. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 miesiące, wielkość dostawy należy obliczyć, korzystając ze wzoru na EWP (kz – koszt zakupu jednej partii dostawy, ku – koszt utrzymania jednostki zapasu.). Zapotrzebowanie będzie rozkładać się zgodnie z ilościami podanymi w tabelach i wyznaczonymi wcześniej terminami remontów dla każdej z maszyn.
 1. Oceń czy system zaopatrzenia materiałowego jest właściwy, czy uwzględnia wszystkie aspekty a dobór metod określania wielkości partii jest poprawny. Jako logistyk zakładowy, zaproponuj ewentualne zmiany.

Tab. 3. Występowanie części w poszczególnych maszynachCzęść zamienna

Występowanie części w poszczególnych maszynach
Maszyna 1

Maszyna 2

Maszyna 3

Maszyna 4

Maszyna 5

Maszyna 6

Maszyna 7

Maszyna 8

Maszyna 9

Maszyna 10

Maszyna 11

Maszyna 12

Maszyna 13

Maszyna 14

Olej maszynowy (kanister 20 litrów)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pasek klinowy

x

x

x

x

x
Sprzęgło cierne

x

x

x

x

x
Śruba pociągowa

x

x

x


Styczniki

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x

x

Wąż ciśnieniowy

x
Wyłącznik

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Przewody elektryczne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Łożyska toczne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Filtr

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Zapotrzebowanie na poszczególne części (dane wyłącznie na użytek projektu)


 1. Olej maszynowy (kupowany w kanistrach o pojemności 20 litrów).

kz = 300, ku = 10

Tabela 4. Zapotrzebowanie na olej maszynowy


Zapotrzebowanie na część w poszczególnych remontach dla poszczególnych maszyn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

S2

K

Maszyna 1

14l

14l

14l

14l

14l

14l

14l

14l

14l

Maszyna 2

14l

14l

14l

14l

14l

14l

14l

14l

14l

Maszyna 3

14l

14l

14l

14l

14l

14l

14l

14l

14l

Maszyna 4

17l

17l

17l

17l

17l

17l

17l

17l

17l

Maszyna 5

17l

17l

17l

17l

17l

17l

17l

17l

17l

Maszyna 6

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

Maszyna 7

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

2,5l

Maszyna 8

120l

120l

120l

120l

120l

120l

120l

120l

120l

Maszyna 9

120l

120l

120l

120l

120l

120l

120l

120l

120l

Maszyna 10

50l

50l

50l

50l50l
50l

Maszyna 11

50l

50l

50l

50l50l
50l

Maszyna 12

50l

50l

50l

50l50l
50l

Maszyna 13

20l

20l

20l

20l

20l

20l

20l

20l

20l

Maszyna 14

10l

10l

10l

10l10l
10l 1. Pasek klinowy

kz = 200, ku = 1

Tab. 5. Zapotrzebowanie na paski klinowe


Zapotrzebowanie na część w poszczególnych remontach dla poszczególnych maszyn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

S2

K

Maszyna 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 5

1

1

1

1

1

1

1

1

1
 1. Sprzęgło cierne

kz = 100, ku = 4

Tab. 6. Zapotrzebowanie na sprzęgła cierne


Zapotrzebowanie na część w poszczególnych remontach dla poszczególnych maszyn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

S2

K

Maszyna 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1
 1. Śruba pociągowa

Tab. 7. Zapotrzebowanie na śruby pociągowe
Zapotrzebowanie na część w poszczególnych remontach dla poszczególnych maszyn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

S2

K

Maszyna 1

1

Maszyna 2

1

Maszyna 3

1

 1. Styczniki

Tab. 8. Zapotrzebowanie na styczniki
Zapotrzebowanie na część w poszczególnych remontach dla poszczególnych maszyn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

S2

K

Maszyna 61

1
Maszyna 7


1

1

Maszyna 101

1
Maszyna 121

1

1

Maszyna 141
1

 1. Wąż ciśnieniowy

Tab. 9. Zapotrzebowanie na węże ciśnieniowe
Zapotrzebowanie na część w poszczególnych remontach dla poszczególnych maszyn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

S2

K

Prasa hydrauliczna1
2

 1. Włącznik

Tab. 10. Zapotrzebowanie na włączniki
Zapotrzebowanie na część w poszczególnych remontach dla poszczególnych maszyn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

S2

K

Maszyna 6

1

Maszyna 7

1

Maszyna 81
1

Maszyna 9

1

Maszyna 10

1

Maszyna 111

1

1

Maszyna 12

1

Maszyna 141
1

 1. Przewody elektryczne

Tab. 11. Zapotrzebowanie na przewody elektryczne
Zapotrzebowanie na część w poszczególnych remontach dla poszczególnych maszyn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

S2

K

Maszyna 1

2

Maszyna 2

2

Maszyna 3

2

Maszyna 4
Maszyna 51
1

Maszyna 6

2

Maszyna 7


1

1

Maszyna 8
Maszyna 9

3

Maszyna 10

1

Maszyna 11
Maszyna 12

2

Maszyna 13

1

Maszyna 142
1
 1. Łożyska toczne

Tab. 12. Zapotrzebowanie na łożyska toczne
Zapotrzebowanie na część w poszczególnych remontach dla poszczególnych maszyn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

S2

K

Maszyna 11
1

Maszyna 21

1

1

Maszyna 32

1

1

Maszyna 41
1

Maszyna 52Maszyna 61

1

2

Maszyna 73

1

1

Maszyna 81
1

Maszyna 92
1

Maszyna 10

1

Maszyna 111
1

Maszyna 122
2

Maszyna 13

1

Maszyna 14

3

 1. Filtr

kz = 100, ku = 6

Tabela 13. Zapotrzebowanie na filtry.


Zapotrzebowanie na część w poszczególnych remontach dla poszczególnych maszyn

B1

B2

B3

B4

B5

B6

S1

S2

K

Maszyna 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 10

1

1

1

11
1

Maszyna 11

1

1

1

11
1

Maszyna 12

1

1

1

11
1

Maszyna 13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maszyna 14

1

1

1

11
1

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna