Losy absolwentów rocznik 2014 Losy absolwentów Gimnazjum w RogalinkuPobieranie 89.28 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar89.28 Kb.

LOSY ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014

Losy absolwentów Gimnazjum w Rogalinku

Rok szkolny

Liczba uczniów ogółem

Liczba absolwentów

Ogółem liczba uczniów szkół średnich

Technikum

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2013/2014

13

13

4

30,77%

6

46,15%

0

2,86%

3

23,08%

13

100%Dalsze losy absolwentów Gimnazjum w Rogalinku - kontynuacja nauki w szkole ponadgimnazjalnej - rok szkolny 2013/14

46,15 % absolwentów wybrało liceum ogólnokształcące, 30,77% absolwentów wybrało technikum, 23,08% szkoły zawodowe. Zatem 77% absolwentów wybrało średnie szkoły ponadgimnazjalne. 100% ankietowanych podało, że nie miało kłopotów z dostaniem się do wybranej przez siebie szkoły. 93% podaje, że bez problemów radzi sobie w nowej szkole.

Poniższy wykres obrazuje, jak ankietowani oceniają swoje obecne możliwości edukacyjne:Analiza graficzna - rok szkolny 2013/2014

Nasi absolwenci najczęściej wybierają szkołę średnią blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Poznaniu oraz w Puszczykowie i Mosinie. Spośród tej liczby 6 uczniów podjęło naukę w liceach ogólnokształcących. Kolejnych 4 uczniów zdecydowało się na trud nauki w technikach różnego typu mając na względzie zdobycie świadectwa dojrzałości i zawodu. Najczęściej wybieranymi przez uczniów kierunkami kształcenia są: technik informatyk, technik geodeta. Natomiast 3 uczniów kontynuuje naukę po gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych w zawodach; fryzjer, kucharz, handlowiec.Technikum Geodezyjne

Technikum Elektroniczno-Mechaniczne

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie

Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Poznaniu

Liceum ogólnokształcące nr 10 w Poznaniu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa zawód kucharz

Zespół Szkół Ekonomicznych zawód sprzedawca

razem

2

2

3

1

1

1

1

1

1

13

Ankietowani zaznaczali wybory dotyczące oceny, czy wiadomości, umiejętności i postawy przekazane w gimnazjum ułatwiły im dalszą edukację:

Ankietowani absolwenci bardzo wysoko ocenili dobrą atmosferę panującą w gimnazjum, która przyczyniła się według nich do przygotowania do dobrego funkcjonowania w nowej społeczności szkolnej. Działania podejmowane w gimnazjum zdaniem ankietowanych dobrze przygotowały ich do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, do podejmowania aktywności w zespole rówieśniczym i do samodzielnego uczenia się. Pojawiały się wybory wskazujące na potrzebę większego zaangażowania młodzieży w pracę charytatywną na rzecz innych oraz zwiększenia propozycji zajęć alternatywnych rozwijających zainteresowania i pasje.LOSY ABSOLWENTÓW Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku

Rocznik 2003

Kl. A (13 uczniów)

 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (Poznań) Kierunek Kulturoznawstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej Akademia Ekonomiczna) (Poznań) Kierunek Zarządzanie 
 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych (Dęblin)


 • Uniwersytet Adama Mickiewicza Turystyka i Rekreacja Poznań

 • Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu


uczniowie nie studiujący

Studia wyższe

9

4

30,77%

69,23%


Kl. B (13 uczniów)


uczniowie nie studiujący

Studia wyższe

4

9

69,23%

30,77%


 • Politechnika Poznańska wydział Elektryczny kierunek Elektrotechnika

 • Uniwersytet Przyrodniczy (Akademia Rolnicza) (Poznań) Kierunek Technologia drewna dzienne

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek Filologia Bułgarska i studia w Bułgarii na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Veliko Tarnovo

 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • Turystyka i Rekreacja” Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

 • Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu

 • Politechnika Poznańska wydział Automatyka

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Edukacja Prozdrowotna oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Kosmetologia

2004 (21 osób)


 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunek Weterynaria

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Kierunek Technika Rolnicza i Leśna

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Diagnostyka mikrobiologiczna i biotechnologia żywności · Poznań

 • Wyższa Szkoła Logistyki Poznań

 • Politechnika Poznańska kierunek Budownictwo

 • Wyższa Szkoła Logistyki i Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

 • Technikum Zespół Szkół Budowlanych - Poznań- 2 osoby

 • Szkoła Makijażu „Wizaż i stylizacja”  Anity Folaron

 • Technikum Budowlane (Poznań)- 2 osoby

 • Technikum Geodezyjno-Drogowe (Poznań)

 • Technikum Handlowe (Poznań)

 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe 
uczniowie nie studiujący

Studia wyższe

14

7

66,67%

33,33%
2005

Kl. A (23 uczniów)
 • Zespół Szkół Budowlanych - Poznań

 • ZSO Poznań


 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Wychowanie fizyczne · Poznań

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw · Poznań
 • ZSZ w Mosinie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Olsztynie Weterynaria

 • ZSZ Poznań

 • Politechnika Poznańska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus

 • ZSO nr 23 im, Władysława Reymonta

 • UAM Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 • Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 w Poznaniu

 • LO Puszczykowo

 • Technikum Energetyczne Poznań elektroenergetyk, inteligentne instalacje elektryczne, automatyka przemysłowa

 • Politechnika Poznańska


 • ZSB w Poznaniu

 • ZSZ Mosina

uczniowie nie studiujący

Studia wyższe

18

5

78,26%

21,74%2006

Kl. A (22 uczniów)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


 • Biologia stosowana, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i hospicyjna, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pedagogika

 • Politechnika Poznańska Technologia Chemiczna

 • Politechnika Poznańska Mechanika i Budowa Maszyn · Poznań

 • Wyższa Szkoła Logistyki - WSL Poznań

 • Politechnika Poznańska Informatyka

 • Politechnika Poznańska

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Gospodarka Przestrzenna · Poznań

 • Technikum Ekonomiczno - Handlowe

 • ZSZ Mosina im. Adama WODZICZKI 4 osobyuczniowie nie studiujący

Studia wyższe

10

12

45,45%

54,55%Kl. B (22 uczniów)

 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Narodowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Turystyka i Rekreacja · Poznań

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • LO im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

 • XIX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

 • Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu

 • Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu

 •  ZSZ im. Joachima Lelewela w Poznaniu

 • ZSZ Mosina im. Adama WODZICZKI 3 osoby

uczniowie nie studiujący

Studia wyższe

15

8

65,22%

36,36%


2007

Kl. A (23 osoby)

 • Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań

 • Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 • Politechnika Poznańska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji · Poznań

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu- Turystyka i Rekreacja · Poznań

 • Politechnika Poznańska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Gospodarka Przestrzenna · Poznań

 • Collegium Da Vinci Poznań

 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

 • Zespół Szkół Handlowych

 • Zespół Szkół Budownictwa Nr 1

 • Technikum nr 19 Poznań (Dębiec)

 • Technikum samochodowe w Poznaniu

 • ZSZ Mosina im. Adama WODZICZKI 2 osobyuczniowie nie studiujący

Studia wyższe

15

8

65,22%

36,36%


Kl. B (19 osób)

 • Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • Politechnika Poznańska Informatyka

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań Leśnictwo

 • Politechnika Poznańska Transport ·

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Poznań

 • Politechnika Poznańska wydział Elektrotechnika

 • LO im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

 • Technikum Samochodowe w Poznaniu

 • ZSB w Poznaniu

 • Zespół Szkół Handlowych

 • ZSZ Mosina im. Adama WODZICZKI 3 osobyuczniowie nie studiujący

Studia wyższe

13

6

68,42%

31,58%


2008

Kl. A (23 osoby)

 • LO Puszczykowo

 • Technikum Poligraficzno-Administracyjne

 • ZS Mosina im. Adama WODZICZKI 3 os.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Technikum Ekonomiczno - Handlowe

 • Politechnika Poznańska Automatyka i Robotyka

 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie 5 os.

 • Zespół Szkół Handlowych

 • Politechnika Poznańska Elektrotechnika

 • Uniwersytet śląski Stosowane Nauki Społeczne

 • Politechnika Poznańska Architektura i Urbanistyka

 • XXIX LO w Poznaniu

 • Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 
uczniowie nie studiujący

Studia wyższe

18

5

78,26%

21,74%

WNIOSKI

- W badaniu wzięło udział 64 % absolwentów tych roczników- średnia Absolwentów roczników 2003-2008 Szkoły Podstawowej w Rogalinku studiujących na uczelniach wyższych wynosi 35,34%. Przy czym zdarzają się klasy, gdzie ten współczynnik wynosi aż 69,23% (kl. A 2003).- Nasi absolwenci wybierają bardzo różne kierunki studiów, w tym również tak prestiżowe uczelnie, jak Uniwersytet Medyczny w Szczecinie kierunek Medycyna, Uniwersytet Przyrodniczy w Olsztynie i Lublinie kierunek Weterynaria, Politechnika Poznańska kierunek Informatyka, Automatyka i Robotyka, Architektura i in.

- Pierwsze miejsce w rankingu preferowanych uczelni przez uczniów zajmują: Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Przyrodniczy, UAM.

- Inni uczniowie wybierali Technika: Energetyczne, Samochodowe, Budowlane, Geodezyjno-Drogowe, Ekonomiczno-Administracyjne, Ekonomiczno- Handlowe, bądź szkoły zawodowe: ZSZ w Mosinie, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół Odzieżowych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Komunikacji.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna