Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadaniaPobieranie 271.09 Kb.
Strona1/2
Data02.05.2016
Rozmiar271.09 Kb.
  1   2

Lp.

Podmiot wnioskujący

Nazwa zadania

uzasadnienie

wysokość dotacji PLN

1

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Łuzkach, Łuzki 42, 08-200 Łosice, powiat łosicki

Remont elewacji i dachu kościoła w Łuzkach

Kościół drewniany z 1936 r.

75 000,00

2

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Sieciechowie, ul. Paryż 1, 26-922 Sieciechów, powiat kozienicki

Remont elewacji południowej kościoła i elewacji dzwonnicy

kościół murowany barokowy

35 000,00

3

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Wojciecha w Malużynie, Malużyn 55 A, 06 - 452 Ościsłowo, powiat ciechanowski

Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzach - głównym i bocznych - II etap

Ołtarz główny z II poł. XVII w. dotacja powyżej 50% kosztów zadania

30 000,00

4

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Sterdyni ul. Kościelna 6 A, 08 - 320 Sterdyń, powiat sokołowski

Remont elewacji - absyda - III etap

Kościół murowany z XVIII w.

30 000,00

5

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Zygmunta w Królewie, Królewo 99, 09-131 Joniec, powiat płoński

Remont zabytkowych organów

Organy pochodzą z XVIII w.

25 000,00

6

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Świętego Stanisława BM. w Ciachcinie, Ciachcin Nowy 50, 09 - 230 Bielsk powiat płocki

Wymiana stolarki okiennej

Kościół murowany z XIX w.

30 000,00

7

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Żeliszewie Podkościelnym, Żeliszew Podkościelny, 08-130 Kotuń, powiat siedlecki

Prace konserwatorskie polichromii sufitu w nawach bocznych kościoła

Polichromia z 2 poł. XIX w.

15 000,00

8

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha w Długosiodle, ul. Dąbrowszczaków 1, 07-210 Długosiodło, powiat wyszkowski

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym

Ołtarz pochodzi z XVIII w. zawiera dwie rzeźby gotyckie z ok. 1481 r.

30 000,00

9

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, Pawłowice 68, 27 - 330 Pawłowice n/Wisłą, powiat lipski

Prace remontowe elewacji zachodniej i południowej

Kościół murowany - neogotycki z II poł. XIX w.

20 000,00

10

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Iłży, pl. 11 Listopada 22 , 27-100 Iłża, powiat radomski

Remont elewacji wschodniej - kontynuacja

Kościół farny wchodzący w skład zespołu kościelnego

30 000,00

11

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stefana w Policznej, ul. Błogosławionego Sykulskiego 1, 26-720 Policzna, powiat zwoleński

Wykonanie i montaż schodów stalowych oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Kościół murowany z XIX w.

20 000,00

12

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu n/Wisłą, ul. Bolesława Śmiałego 8, 27-320 Solec n/Wisłą, powiat lipski

Remont zakrystii i skarbczyka

Kościół murowany w stylu gotyckim

30 000,00

13

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, pl. F.Chopina 13, 09 - 200 Sierpc, powiat sierpecki

Wymiana okien. Obróbki tynkarskie i malowanie tynków na zewnętrznej elewacji kościoła. Wykonanie i montaż witraży

Kościół pw. św. Ducha z połowy XV w.

20 000,00

14

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Jasienicy, ul. Pawła Jasienicy 30, 07 - 304 Jasienica, powiat ostrowski

Wymiana obróbek blacharskich na wieży kościoła na blachę miedzianą - kontynuacja

Kościół murowany z ok. 1880 r.

20 000,00

15

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Jana Chrzciciela w Kuninie, Kunin 21, 07 - 440 Goworowo, powiat ostrołęcki

Naprawa schodów, naprawa instalacji elektrycznej

Kościół drewniany pw. Najświętszej Marii Panny z XIX/XX wieku

11 500,00

16

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Michałowicach, Michałowice 4, 05 - 640 Mogielnica, powiat grójecki

Prace konserwatorskie przy barokowej polichromii

Kościół z połowy XVIII w.

20 000,00

17

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Mławie, ul. Stary Rynek 18, 06 - 500 Mława, powiat mławski

Prace remontowe schodów, remont drzwi w zakrystii głównej, wymiana drzwi w zakrystii pomocniczej

kościół murowany z końca XIX w.

15 000,00

18

Klasztor Ojców Bernardynów w Radomiu, ul. Żeromskiego 6/8, 26 - 600 Radom, powiat radomski

Prace budowlano- konserwatorskie przy elewacji zewnętrznej w północnej części kościoła

Klasztor z przełomu XV - XVI w.

35 000,00

19

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyszkowie, 07 - 100 Węgrów, powiat węgrowski

Prace konserwatorskie organów

Organy z XVIII w.

10 000,00

20

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Zwiastowania N.M.P. w Jasionnie, Jasionna, 26 - 800 Białobrzegi Radomskie, powiat białobrzeski

Prace konserwatorskie barokowej ambony

Ambona barokowa z 1 poł. XVIII w.

10 000,00

21

Zarząd Cmentarza Bródzieńskiego, ul. Św. Wincentego 83, 03-530 Warszawa

Prace konserwatorskie szafy organowej, prospektu organowego i organów z kościoła pw. św. Wincentego a'Paulo

Organy z ok. 1850r., z drewnianego kościoła pw. św. Wincentego a'Paulo Cmentarza Bródzieńskiego

30 000,00

22

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Pacynie, ul. Mazowiecka 2, 09-541 Pacyna, powiat gostyniński

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Rodziny

Sosnowy, polichromowany ołtarz boczny z 1905 r.

30 000,00

23

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Michała Archanioła w Zycku Polskim, Zyck Polski 18, 09-533 Słubice, powiat płocki

Prace konserwatorskie organów

Organy z ok.1870 r.

30 000,00

24

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Blichowie, Blichowo 57, 09-452 Blichowo, powiat płocki

Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego

Barkowy ołtarz z ok. 1700 r.

15 000,00

25

Rzymsko Katolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Sochocinie, ul. Rynek 17, 09-110 Sochocin, powiat płoński

Prace remontowe dachu kościoła

Neogotycki kościół murowany z XX w.

20 000,00

26

Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza Ap. w Pułtusku, ul. M. Konopnickiej 1, 06 - 100 Pułtusk, powiat pułtuski

Konserwacja i restauracja zabytkowej posadzki

Posadzka kamienna z XVII w.

30 000,00

27

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Zygmunta w Szydłowcu, ul. Zakościelna 13, 26-500 Szydłowiec, powiat szydłowiecki

Barkowe i klasycystyczne figury i nagrobki cmentarza parafialnego

Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1 poł. XIX w, nagrobki z XIX w.

20 000,00

28

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Kozłowie Szlacheckim, Kozłów Szlachecki 45, 96-513 Nowa Sucha, powiat sochaczewski

Prace konserwatorskie kapliczki z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem

Kapliczka z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem, z 1763r.

10 000,00

29

Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, ul. Plac Kościelny 4, 06-425 Karniewo, powiat makowski

Odtworzenie zniszczonej posadzki

Kościół z XVI/XVII w

20 000,00

30

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Sokołowie, Sokołów, 09-500 Gostynin, powiat gostyniński

Renowacja ołtarza bocznego pw. Świętego Stanisława Kostki

Ołtarz z XVII/XVIII w.

15 000,00

31

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Stanisława BM w Bieżuniu, ul. Nowy Rynek 1, 09-320 Bieżuń, powiat żuromiński

Prace konserwatorskie drzwi głównych, bocznych i do zakrystii

Późnobarokowy kościół parafialny z XVIII w.

10 000,00

32

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Paprotni, Al. Jana Pawła II 3, 08-107 Paprotnia, powiat siedlecki

Konserwacja trzech krucyfiksów

Krucyfiksy z XVII i XVIII w.

8 000,00

33

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kątach, Kąty 50, 07-120 Korytnica, powiat węgrowski

Konserwacja obrazu Święta Trójca (Koronacja NMP)

Obraz olejny z XVIII w.

8 000,00

34

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Św. Zygmunta w Płocku, ul. Mostowa 2, 09 - 402 Płock

Konserwacja ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego

Ołtarz z ok. 1600r.

50 000,00

35

Diecezja Płocka- Kuria Diecezjalna Płocka, ul. Tumska 3a, 09-402 Płock

Remont więźby i wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym Domu pod Trąbami - zakup materiałów

Najstarszy dom w Płocku z XV w.

25 000,00

36

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie, Węgrzynowo 48, 06-211 Płoniawy Bramura, powiat makowski

Konserwacja ołtarza głównego- II etap

ołtarz główny z XVII/XVIII w. dotacja powyżej 50% kosztów zadania

70 000,00

37

Rzymskokatolicka Parafia św. Marii Magdaleny w Plichowie, ul. Płocka 1, 09-454 Bulkowo, powiat płocki

Konserwacja dzwonnicy

Dzwonnica murowana z XIX w.

15 000,00

38

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Idziego, Sucha Poduchowna 2, 26-670 Pionki powiat radomski

Prace remontowo- konserwatorskie w podpiwniczeniu kościoła

Kościół murowany (1910-13), wg projektu Stefana Szyllera

20 000,00

39

Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom

Prace remontowo- konserwatorskie części elewacji i muru w Zespole Poklasztornym Panien Benedyktynek

Obiekt z XVII/XVIII w.

25 000,00

40

Parafia pw. św. Floriana w Radzanowie, ul. Płocka 30, 09-451 Radzanowo, powiat płocki

Prace konserwatorskie organów

Organy pochodzą z XVII w. dotacja powyżej 50% kosztów zadania

80 000,00

41

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego, ul. Kościuszki 16, 09-402 Płock

Wymiana podłóg, boazerii oraz malowanie ścian w zakrystii kościoła

Zespół sakralny podominikański: kościół z XVIw, klasztor z XVI przebudowywany w VII/XIXw., dzwonnica drewniana z XIXw.

25 000,00

42

Klasztotor ss. Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, ul. Rynek Nowego Miasta 2, 00-229 Warszawa

Osuszanie i zabezpieczanie ścian piwnic i fundamentów budynków klasztornych

Zespół klasztorny ss. Sakramentek w skład którego wchodzą budynki klasztorne, ogród wraz z kapliczką, murami podporowymi podtrzymującymi skarpę, oraz murami otaczającymi ogród.

50 000,00

43

Parafia Rzymsko-Katolicka w Szymanowie, ul. Zielona 1, 96-516 Szymanów, powiat sochaczewski

Renowacja i montaż witraży

Kościół wzniesiono w 1667 r., dotacja powyżej 50% kosztów zadania

10 000,00

44

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela, Warszawice 75 A, 08-443 Sobienie Jeziory, powiat otwocki

Remont dzwonnicy

Dzwonnica murowana z 1908r.

15 000,00

45

Parafia Rzymsko - Katolicka św. Marii Magdaleny, św. Kazimierza w Szydłowie , ul. Mazowiecka 33a, 06-516 Szydłowo, powiat mławski

Remont stropu i więźby dachowej

Kościół murowany w stylu klasycystycznym z 1884 r.

20 000,00

46

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Warszawie, ul. Zakroczymska 1, 00-225 Warszawa

Wykonanie i montaż okien w budynku klasztoru

Kościół i klasztor barokowy z 1758 r.

45 000,00

47

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach, ul. Parkowa 4, Pęcice, 05-608 Komorów, powiat pruszkowski

Remont wnętrza kościoła

Kościół murowany XIX w.

40 000,00

48

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, ul. Gomulickiego 1A, 07-410 Ostrołęka

Wykonanie konserwacji i remontu elewacji oraz drenażu opaskowego

Zespół sakralny Bernardynów z XVIII w. Cenny przykład architektury sakralnej epoki baroku

60 000,00

49

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Marii Magdaleny w Suchożebrach, Suchożebry, 08-125 Suchożebry, powiat siedlecki

Wymiana posadzki

Kościół późnobarokowy z XVIII w.

50 000,00

50

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM. w Zarębach Kościelnych, ul. Farna 22, 07-323 Zaręby Kościelne, powiat ostrowski

Roboty renowacyjne ścian zewnętrznych w zespole poklasztornym - II etap

Kościół poklasztorny wybudowany w latach 1761-1774

30 000,00

51

Fundacja Praca dla Niewidomych, ul. Jasna 22, 02-054 Warszawa

Remont elewacji wraz ze stolarką okienną i remont dachu

Budynek zabytkowy, znajduje się w części Milanówka wpisanej do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno- krajobrazowy

80 000,00

52

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie, Kurowo 6, 09-213 Gozdowo, powiat sierpecki

Wymianą pokrycia dachowego nad nawą główną - zakup materiałów

Kościół murowany w stylu eklektycznym z XIXw.

60 000,00

53

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 19, 26-600 Radom

Remont elewacji zewnętrznych, odbudowa schodów i wymiana stolarki drzwiowej

Kościół murowany z przełomu XIX i XX w.

25 000,00

54

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Pionkach, ul. Fabryczna, 26-670 Pionki, powiat radomski

Remont wieży kościoła

Kościół neobarokowy, murowany z pocz. XX w.

20 000,00

55

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku, Krzesk Majątek 8, 08-111 Krzesk - Królowa Niwa, powiat siedlecki

Remont okien z wymianą szyb na termoizolacyjne oraz wykonanie instalacji grzewczej

Kościół murowany z początku XX w.

15 000,00

56

Dom Zakonny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów, ul. 3 Maja 34, 06-300 Przasnysz

Wykonanie systemu przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego w zespole sakralnym w Przasnyszu

Kościół św. Jakuba i Anny jeden z najpóźniejszych gotyckich kościołów w Polsce XVI w.

70 000,00

57

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Wojciecha Biskupa w Zagrobie, Zagroba 10, 09-230 Bielsk, powiat płocki

Renowacja posadzki kościoła

Kościół murowany wzniesiony w latach 1916-1922

50 000,00

58

Dom Zakonny Księży Jezuitów w Radomiu, ul. Tybla 4, 26-600 Radom

Remont elewacji frontowej i tylnej kościoła Świętej Trójcy

Kościół barokowy z XVII w.

40 000,00

59

Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Bielsku, Plac Wolności 20, 09-230 Bielsk, powiat płocki

Renowacja posadzki kościoła

Kościół neogotycki wybudowany w latach 1909-1911

50 000,00

60

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku, Białotarsk 45, 09-500 Gostynin, powiat gostyniński

Naprawa spoin murów ceglanych na elewacji kościoła

Kościół murowany, wzniesiony w 1902 r.

35 000,00

61

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Węgrowie ul. Gdańska 2, 07-100 Węgrów, powiat węgrowski

Konserwacja kapliczki z drewnianą, polichromowaną figurą św. Notburgi usytuowanej w Węgrowie

Kapliczka murowana z drewnianą, polichromowaną figurą św. Notburgi z 2 poł XVIII w.

15 000,00

62

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Czarnia 17, 07-431 Czarnia, powiat ostrołęcki

Remont instalacji elektrycznej

Kościół neogotycki, murowany z 1904 r.

30 000,00

63

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Skrzyńsku, Pl. Św. Marka 26 Skrzyńsko, 26-400 Przysucha, powiat przysuski

Remont elewacji północnej oraz założenie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów

Kościół późnobarokowy z XVIII w., Sanktuarium, Matki Bożej Staroskrzyńskiej.

30 000,00

64

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha w Skibniewie, ul. Szkolna 78, Skibniew 78, 08-300 Sokołów Podlaski, powiat sokołowski

Konserwacja ołtarza prawego bocznego i ambony

Ołtarz z XVII w., ambona z XVIII w.

30 000,00

65

Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 07-430 Myszyniec, powiat ostrołęcki

Konserwacja prawej nawy kościoła

Kościół murowany z ok. 1915 r.

60 000,00

66

Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej, Rynek Wielki 18, 26-500 Szydłowiec, powiat szydłowiecki

Prac konserwatorskie i rekonstrukcyjne XVII w. kolumny zwieńczonej figurą kobiety

XVII w. kolumna - o bogatej ornamentyce, wykonana z piaskowca, pełniła funkcję pręgierza miejskiego

20 000,00

67

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Izydora w Ruskowie, Rusków 97, 08-210 Platerów, powiat łosicki

Konserwacja nagrobka Michała Kobylskiego i płyty nagrobnej Rozalii z Kamieńskich Bądzyńskiej

Nagrobki z XIX w.

8 000,00

68

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie, Strzegocin, 06-150 Świercze, powiat pułtuski

Konserwacja wnętrza drewnianego kościoła w Gąsiorowie

Kościół drewniany z XVIII w.

50 000,00

69

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Zwoli Poduchownej, Zwola Poduchowna 47, 98-420 Miastków Kościelny, powiat garwoliński

Prace remontowe dachu kościoła i dzwonnicy - położenie gontu

Kościół z 1678 r.

40 000,00

70

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Drwalewie, ul. Grójecka 20, 05-651 Drwalew, powiat grójecki

Konserwacja ołtarza bocznego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Późnobarokowy ołtarz boczny z końca XVIII w.

10 000,00

71

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Św. Anny w Strzegowie, ul. Mickiewicza, 06-445 Strzegowo, powiat mławski

Prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego kościoła w Strzegowie

Kościół drewniany z 1756 r.

50 000,00

72

Parafia Rzymsko- Katolicka Wniebowzięcia NMP w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa

Naprawa, wzmocnienie i malowanie ścian wnętrza kościoła

Kościół murowany z 1883 r.

35 000,00

73

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Stanisław B.M. ul. Mińska 34, 05-332 Siennica, powiat miński

Rekonstrukcja ołtarza głównego

Barkowy ołtarz główny z 1 połowy XVIII w., drewniany, polichromowany i złocony

50 000,00

74

Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Cegłowie, Plac Anny Jagiellonki 16, 05-319 Cegłów, powiat miński

Remont organów etap II - remont prospektu organowego

Organy z prospektem z 1935 r.

15 000,00

75

Rzymskokatolicka Parafia, św. Leonarda w Troszynie Polskim, Troszyn Polski 3, 09-530 Gąbin, powiat płocki

Konserwacja pozytywu organowego

Barokowe XVIII wieczne organy, będące wyposażeniem drewnianego kościółka z 1636 r., dotacja powyżej 50% kosztów zadania

: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Informacja prasowa 28 lipca 2015 r
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08
mazovia -> Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr /13
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 717/227/09

Pobieranie 271.09 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna