Lp. Szczegółowy opis zamawianego sprzętu, materiałów, urządzeńPobieranie 55.84 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar55.84 Kb.
Załącznik nr 3.


Lp.

Szczegółowy opis zamawianego sprzętu,

materiałów, urządzeń

Jedn.

ilość kaset/ 3 lata

Nr katalogowy

Cena netto

VAT %

Wartość netto

1

Mikrokarty do potwierdzania antygenów grup krwi układu AB0 i RhD (przeciwciała monoklonalne) u dawców.

Konfiguracja antygenowa A-B-D/A-B-D

Mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi przez producenta.

Oferent musi podać nazwy klonów.

Termin ważności co najmniej 12 m-cy - wpisać: ……………………..


szt

6 000

2

Mikrokarty do potwierdzania antygenów grup krwi układu AB0 i RhD (przeciwciała monoklonalne) u biorców

Konfiguracja antygenowa A-B-D/A-B-D

Mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi przez producenta.

Oferent musi podać nazwy klonów.

Termin ważności co najmniej 12 m-cy – wpisać: ……………………….


szt

3 000

3

Mikrokarty do potwierdzania antygenów grup krwi układu AB0 i RhD (przeciwciała monoklonalne) u dawców.

Konfiguracja antygenowa obowiązująca u dawców

A-B-DVI+/A-B-DVI+

Mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi przez producenta.

Oferent musi podać nazwy klonów

Dopuszczamy oznaczenie antygenu DVI inną metodą zatwierdzoną przez IHiT

Termin ważności co najmniej 12 m-cy – wpisać: ………………………….


szt

2 000

4

Mikrokarty do oznaczania grup krwi układu AB0 i RhD/ przeciwciała monoklonalne anty-A, anty-B, anty-D z podwójnym oznaczaniem antygenu RhD z użyciem dwóch swoistości anty D pochodzących z dwóch różnych klonów, w tym jeden nie wykrywający antygenu DVI,i z badaniem przeciwciał układu AB0 zgodnie z zaleceniami IHiT

Mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi przez producenta.

Oferent musi podać nazwy klonów.

Termin ważności co najmniej 12m-cy – wpisać: ………………………szt

8 000

5

Mikrokarty zawierające przeciwciała monoklonalne do oznaczania układu AB0 i RhD (z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD) z jednoczesnym oznaczaniem BTA i kontrolą wiarygodności testu u noworodków.

Mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi i surowicą antyglobulinową przez producenta.

Oferent musi podać nazwy klonów.

Termin ważności co najmniej 12 m-cy – wpisać: …………………………szt

1000

6

Mikrokarty do oznaczania fenotypu układu Rh i antygenu K (konfiguracja antygenowa C--c-E-e-K-ctr )

Dopuszczamy oznaczenie anty Cw inną metodą zatwierdzoną przez IHiT.

Termin ważności co najmniej 12 m-cy – wpisać: …………………………

Opakowanie max 50 szt.szt

800

7

Mikrokarty do wykonania badań alloprzeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym

(z poliwalentnym odczynnikiem antyglobulinowym anty-IgG, C3d /6x AHG)

Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową przez producenta.

Termin ważności co najmniej 9 m-cy – wpisać: ……………………….szt

20 000

8

Zmodyfikowany roztwór LISS do wykonywania zawiesiny krwinek czerwonych.
Ilość odczynnika adekwatna do ilości wykonywanych badań

9

Zestaw 3 krwinek wzorcowych w rozcieńczeniu <1%, zawieszonych w zmodyfikowanym roztworze LISS do screeningu przeciwciał u pacjentów w pośrednim teście antyglobulinowym do bezpośredniego użycia z mikrokartami do testu antyglobulinowego. Konfiguracja antygenowa krwinek odpowiadająca przepisom badań u pacjentów.

Regularne dostawy wg harmonogramu + dostawy „na cito” do maksymalnie 1 tygodnia.

Termin ważności co najmniej 5 tygodni od dostawy.


ml

90 ml/ m-c

10

Zestaw krwinek wzorcowych w rozcieńczeniu < 1%do oznaczenia izoaglutynin grupowych

ml

40ml/ miesiąc

11

Gotowe do użycia zestawy do codziennej kontroli jakości odczynników

zestaw

Ilość wystarczająca do codziennej kontroli uwzględniając termin ważności

12

Końcówka do pipety elektronicznej

szt

90 000

13

Dzierżawa systemu aparatury składającego się z:

urządzenie do automatycznego wirowania min 20 mikrokart automatycznego odczytu nasilenia reakcji w mikrokolumnach oraz automatycznego przesyłania do systemu informatycznego info Medica

podłączenie do systemu Info Medica wliczone w koszt oferty

- wirówka na 12 kaset – 2szt.

- pipeta elektroniczna- 2 szt

- inkubator - 1 szt


Wpisać typ, model
Miesięcznie:
Łącznie

36 m-cy:


14

Bezpłatna walidacja sprzętu przed instalacją i raz w roku zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzona certyfikatem

Rok produkcji sprzętu nie wcześniej niż 2015

Bezpłatne instalacja sprzętu oraz szkolenie w zakresie obsługi

potwierdzone certyfikatem

W pakiecie szkoleniowym firma dostarczy bezpłatnie :

-Mikrokarty do wykonania badania bezpośredniego testu antyglobulinowego (z monowalentnym odczynnikiem antyglobulinowym anty-IgG: 6x AHG ). szt 100

-Mikrokarty do wykonania badań alloprzeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (z poliwalentnym odczynnikiem antyglobulinowym anty-IgG, C3d /6x AHG) szt. 100

Bezpłatny serwis przez cały okres umowy dzierżawnej

Dostępność serwisu do 48godz. od chwili zgłoszenia usterki
15

Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań serologicznych prowadzonej przez IHiT potwierdzonej stosownym certyfikatem.
1x na kwartał

16

Warunki niezbędne przy dostawie odczynników:

-oferowana metoda winna posiadać dopuszczenie IHiT

- odczynniki diagnostyczne bez konieczności ich wstępnej preparatyki w postaci 6-kolumnowych kart gotowych do użycia:

* o długich terminach ważności serii produkcyjnych

* posiadające certyfikat CE

-termin ważności mikrokart min. 6 miesięcy od daty dostawy-prosimy zaokrąglić ilość odczynników do pełnych opakowań

- opakowania mikrokart do 300 szt. ( poza punktem 6)

-wszystkie odczynniki od jednego producenta

-mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta

- metodyka pozwalająca na eliminacje płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury lub oryginalne płyny płuczące producenta

-w każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład klonów

-w każdej dostawie i serii ulotka producenta z metodyką badań w języku polskim

- każde jednostkowe opakowanie odczynnika, każda jednostkowa karta opisane: nazwa, seria, termin ważności

-certyfikaty jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w dostawie

- termin ważności krwinek wzorcowych min. 5 tygodni od daty dostawy

- możliwość dostaw wszystkich odczynników i kart na cito do max. do tygodnia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

- po stwierdzeniu przez zamawiającego obniżonej jakości zestawu odczynnikowego lub/i panelu krwinek wzorcowych, nastąpi ich wymiana przez wykonawcę bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego

-przechowywanie mikrokart w temperaturze pokojowej

-dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury zgodnie z instrukcją użytkowania produktu

- dostawa krwinek wzorcowych w temp 2-8 C

- dostawy odczynników bezpośrednio do pracowni serologicznej na koszt i ryzyko dostawcy

Do urządzeń oferent jest zobowiązany dołączyć paszporty techniczneWartość oferty netto:
Wartość oferty brutto:


................................................(podpis, pieczęć)

Data : .....................................

Pobieranie 55.84 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna