Ls-drzewo PokojuPobieranie 39.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar39.25 Kb.


Krąg Harcerski

"LS-Drzewo Pokoju"
Gdynia, 8 września 2011 r.Narodzenie NMPZWITEK KORY 9/ 2011
PAS I
1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:
XV Sejmik Kręgu w dniu 03.09.2011 podjął między innymi następujące decyzje:
1.1. Podsumowano ubiegłoroczną pracę Kręgu.
1.2. Dokonano kategoryzacji jednostek Kręgu. Jednostki otrzymały następujące kategorie:
1NGDH „Knieja”- drużyna nielotów

2NGDH „Konwalie”- drużyna jastrzębia

3NGZH „Buki”- zastęp nielotów

4NGDH „Kocanka”- drużyna orla

8NTDHS „Kaliny”- drużyna jastrzębia

9NGZHS „Łowcy”- zastęp sokoli

12NGGH „Nibylandia”- gromada nielotów

18NGDH „Veris”- drużyna jastrzębia

31NGGH „Narnia”- gromada jastrzębia

44NGZH „Lapidaria”- zastęp nielotów

52PGZHS „Atomowe Czarne Chmury”- zastęp sokoli

116NGGH „Matoaka”- gromada sokola


1.3. Zaliczono służbę członkom i obserwatorom Bractwa „Agłona”.
1.4. Ustalono plan pracy na najbliższy rok.
1.5. Wybrano nowe władze.
1.6. Dokonano zmian w Regulaminie Musztry oraz Instrukcji dot. Organizacji obozów i biwaków harcerskich.
1.7. Zatwierdzono Regulaminy Obozowe oraz Regulamin Sprawności.

2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI:
2.1. Podaję do wiadomości, że ułożona i zatwierdzona została recytowana modlitwa Bractwa „Agłona”.
3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:
3.1 Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał hm. Marię Stefaniak „Wiedźmę” Komendantem Kręgu.
3.2. Na wniosek Komendanta Kręgu mianuję phm. Paulinę Pakur „Pestkę” Zastępcą.
3.3. Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał: phm. Mateusza Tokarzewskiego „Aliena” oraz pwd. Mateusza Złowockiego „Kurka” członkami Rady Kręgu.
3.4. Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał phm. Przemysława Piesik „Szwagra” Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
3.5. Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał: phm. Annę Piesik „Megi” oraz org. Marka Całusa „Mardoka” członkami Komisji Rewizyjnej.
4. DECYZJE RADY KRĘGU:
4.1. Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku: wyw. Dariuszowi Sikorra „Jeżowi”, Pani Idzie Musiał, ks. Markowi Adamczykowi „Szaremu”, ks. Witoldowi Szumiato „Kresowcowi” .
4.2. Na wniosek Rady Kręgu zaliczam warunkowo służbę następującym członkom i obserwatorom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku: wyw. Andrzejowi Zaborskiemu „Snajperowi”, Bartoszowi Jakusz „Ręcznikowi”.
4.3. Na wniosek Rady Kręgu zawieszam pwd. Michała Serement „Serka” w prawach członka Bractwa „Agłona”, w związku z niewywiązaniem się z deklaracji zdobycia sprawności „drzewo pokoju”, do czasu zdobycia ww. sprawności.
4.4. Na wniosek Rady Kręgu powołuję Komisję Sprawności, której zadaniem jest tworzenie i zatwierdzanie sprawności Kręgu, w składzie: hm. Maria Stefaniak „Wiedźma”, phm. Anna Piesik „Megi”, pwd. Karolina Pakur „Pchełka”, org. Adriana Pakur „Mrówka”, org. Adrianna Zawadzka „Żaba”, trop. Aleksandra Godzina „Godzia”, trop. Maria Całus „Calinka”, och. Magdalena Złowocka „Dzidzia”, och. Izabella Plutowska „Spoczi” oraz org. Katarzyna Podsiadłowska „Szyszka” i och. Dorota Podsiadłowska „Krówka” z NKIH „Leśna Szkółka”.

5. DECYZJE KOMISJI REWIZYJNEJ:
5.1. Komisja Rewizyjna wydała raport o sytuacji w Kręgu podsumowujący pracę jednostek.


PAS II
1. USTALENIA MIĘDZYORGANIZACYJNE:
1.1. Podaję do wiadomości, że nasz Krąg zadeklarował się wspomóc ZHR w organizacji harcerskich mszy św. Nasze jednostki będą prowadzić msze wg rozpiski:
9.10-4NGDH „Kocanka”
13.11-Bractwo „Agłona”
08.01- 8NTDHS „Kaliny”
12.02- 2NGDH „Konwalie” oraz 1NGDH „Knieja”
18.03- Bractwo „Agłona
29.04- 3NGZH „Buki”
03.06- 18NGDH „Veris”

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
2.1. Na wniosek Rady Kręgu, po wykonaniu wszelkich zadań, przemianowuję 52 PGZHS „Atomowe Czarne Chmury” na 52 Niezależny Gdyński Zastęp Harcerek Starszych „Atomowe Czarne Chmury”.
3. PROGRAM:
3.1. Podaję do wiadomości, że w dniach 30.09-02.10.2011 odbędzie się biwak kończący kurs zastępowych.
3.2. Podaję do wiadomości, że w dniach 21-23.10.2011 odbędzie się biwak z imprezą na orientację.
4. SŁUŻBA:
4.1. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”: hm. Marii Stefaniak „Wiedźmie”, phm. Paulinie Pakur „Pestce”, phm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”, pwd. Mateuszowi Złowockiemu „Kurkowi”, phm. Przemysławowi Piesik „Szwagrowi”, phm. Annie Piesik „Megi”, pwd. Michałowi Serement „Serkowi”, pwd. Karolinie Pakur „Pchełce”, org. Dorocie Gach „Dewajtis”, org. Adrianie Pakur „Mrówce”, org. Małgorzacie Raczkowskiej „Groszkowi”, org. Markowi Całusowi „Mardokowi”, och. Agacie Turzyńskiej „Czarnej”, trop. Aleksandrze Godzina „Godzi”, trop. Agnieszce Patoka „Bąblowi”, trop. Marcie Kajut „Mani”, org. Adriannie Zawadzkiej „Żabie”.
4.2. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył warunkowo służbę następującym członkom Bractwa „Agłona: org. Alinie Pakur „Safirze” oraz och. Izabelli Plutowskiej „Spoczi”.

4.3. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym obserwatorom Bractwa „Agłona”: trop. Marii Całus „Calince”, trop. Agnieszce Gizińskiej „Frytce”, och. Natalii Dargacz „Nati”, pwd. Maciejowi Całusowi „Eljotowi”.


5. CZŁONKOWSTWO:
5.1. Podaję do wiadomości, że Sejmik przyjął do grona członków Bractwa „Agłona”: trop. Martę Kajut „Manię”, org. Adriannę Zawadzką „Żabę”, och. Izabellę Plutowską „Spoczi”.
6. FUNKCJE:
6.1. Na wniosek Rady Kręgu zwalniam panią Idę Musiał z funkcji Kwatermistrza Kręgu.
6.2. Na wniosek Rady Kręgu zwalniam phm. Mateusza Tokarzewskiego „Aliena” z funkcji Z-cy Kwatermistrza ds. sprzętowych.
6.3. Na wniosek Rady Kręgu mianuję trop. Agnieszkę Patoka „Bąbla” Kwatermistrzem Kręgu.

7. STOPNIE:
7.1. Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień przewodnika Małgorzacie Raczkowskiej „Groszkowi”.
7.2. Na wniosek opiekunki 2NGDH „Konwalie” im. Szarych Szeregów przyznaję stopień tropicielki Agacie Turzyńskiej „Czarnej”.
7.3. Na wniosek drużynowej 8NTDHS „Kaliny” im. Konspiracyjnej Drużyny „Murów” z Ravensbruck otwieram próbę na stopień wędrowniczki pwd. Małgorzacie Raczkowskiej „Groszkowi”.
7.4. Na wniosek Komendanta Kręgu otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej phm. Paulinie Pakur „Pestce”.
7.5. Na wniosek wodza 12NGGZ „Nibylandia” oraz drużynowej 8NTDHS „Kaliny” im. Konspiracyjnej Drużyny „Murów” z Ravensbruck otwieram próbę na stopień samarytanki trop. Aleksandrze Godzina „Godzi”.
7.6. Na wniosek drużynowej 18 NGDH „Veris” oraz drużynowej 8NTDHS „Kaliny” im. Konspiracyjnej Drużyny „Murów” z Ravensbruck otwieram próbę na stopień samarytanki trop. Marcie Kajut „Mani”.
8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:
8.1. Na wniosek Komisji Sprawności „Trzy Pióra” przyznaję tę sprawność phm. Paulinie

Pakur „Pestce”.


8.2. Na wniosek Komendanta Kręgu przyznaję sprawność „drzewo pokoju” trop. Agacie Turzyńskiej „Czarnej” oraz org. Markowi Całusowi „Mardokowi”.
10. NAGRODY:
10.1. Udzielam pochwały zespołowi tworzącemu w okresie wakacji letnich sprawności do Książeczki Sprawność KH „LS- Drzewo Pokoju” w składzie: phm. Anna Piesik „Megi”, pwd. Karolina Pakur „Pchełka”, org. Adriana Pakur „Mrówka”, org. Adrianna Zawadzka „Żaba”, trop. Aleksandra Godzina „Godzia”, trop. Maria Całus „Calinka”, och. Magdalena Złowocka „Dzidzia”, och. Izabella Plutowska „Spoczi” oraz org. Katarzyna Podsiadłowska „Szyszka” i och. Dorota Podsiadłowska „Krówka” z NKIH „Leśna Szkółka”.

10.2. Serdecznie dziękuję phm. Annie Piesik „Megi” ,phm. Przemysławowi Piesik „Szwagrowi” , trop. Marii Całus „Calince” oraz pwd. Michałowi Serement „Serkowi” za uwagi i poprawki wniesione do Regulaminu Musztry.


10.3. Serdecznie dziękuję org. Alinie Pakur „Safirze” za 4 lata prowadzenia „Lapidarii”.

12. KOMUNIKATY:

12.1. Podaję do wiadomości, że wznowiona zostanie gazetka „Szałas” pod redakcją phm. Pauliny Pakur „Pestki” oraz org. Marka Całusa „Mardoka”.


CZUWAJ!Komendant Kręgu

hm Maria Stefaniak Wiedźma


Pobieranie 39.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna