Lublin Lublin, 26 VIII 2011 r. VII edycja Konkursu – Młodzież jakiej nie znaciePobieranie 21.68 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.68 Kb.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

Lublin, 26 VIII 2011 r.


VII Edycja Konkursu – Młodzież jakiej nie znacie
Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza siódmą edycję konkursu na pracę pisemną z cyklu: „Młodzież jakiej nie znacie”. Tegoroczny temat nawiązuje do słów przytoczonych w liście apostolskim na zakończenie Wielkiego Jubileuszu 2000 Roku (Novo millennio ineunte, 6 I 2001 r.) przez beatyfikowanego w tym roku Ojca Świętego Jana Pawła II i brzmi:
W mojej młodości wypływam na głębię”.
Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od których oczekuje się osobistego świadectwa życia w odniesieniu do tematyki konkursu.
Prace pisemne w wydruku komputerowym wraz z podpisaną dyskietką (płytą), kartą informacyjną oraz oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2011 roku na adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin
Wymagania techniczne druku:

- czcionka Times New Roman,

- rozmiar czcionki „12”,

- interlinia 1,5,

- ewentualne przypisy w stopce dolnej.
Oceniane będą tylko prace zawierające dyskietkę, kartę informacyjną i oświadczenie. Ogłoszenie wyników nastąpi wiosną 2012 roku.

Najlepsze prace zostaną wydrukowane w formie książki pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Seria G. W mojej młodości wypływam na głębię”.


Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody!
W imieniu organizatorów:
Prof. dr hab. Krystyna Chałas

Dr hab. Adam Maj, prof. KUL


REGULAMIN KONKURSU
W mojej młodości wypływam na głębię”
1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Praca powinna być samodzielna, mieć charakter świadectwa i liczyć do 10 stron wydruku komputerowego według następujących wymagań: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1.5, przypisy w stopce dolnej.

4. Pracę w wydruku komputerowym wraz z płytą, wypełnioną kartą zgłoszenia (w załączeniu) i podpisanym oświadczeniem należy przesłać do dnia 15 grudnia 2011 roku na adres:

                        Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

                                              Instytut Pedagogiki

                             Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

                           ul. Droga Męczenników Majdanka 70

                                                  20-325 Lublin

5. Nadesłane prace będzie oceniać Komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.

6. Wybrane prace zostaną zamieszczone w książce pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Seria G. W mojej młodości wypływam na głębię”.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w maju 2012 roku. Będzie miało charakter uroczystości, której głównym celem jest złożenie hołdu Janowi Pawłowi II. W uroczystości połączonej z sesją „Uczę się Ciebie człowieku” wezmą udział znane osobistości życia publicznego.

8. Organizatorzy nie udzielają wcześniejszych informacji o wynikach konkursu przed jego uroczystym zakończeniem.

9. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pocztą imienne zaproszenie na uroczystość oraz zaproszenie dla rodziców, nauczycieli i najbliższych osób.

10. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: eszkolna@kul.lublin.pl lub adammaj@kul.pl

Karta informacyjna


  1. Imię i nazwisko ................................................................................

  2. Klasa ................................................................................................

  3. Nazwa szkoły ...................................................................................

………………………………………………………………………

  1. Adres szkoły:

Kod................................. Poczta ..............................................................

Miasto (Miejscowość) ..............................................................................

ul: ..............................................................................................................

Telefon:.......................................................

E - mail: .....................................................

5. Adres zamieszkania ucznia:

Kod................................. Poczta ..............................................................

Miasto (Miejscowość) ...............................................................................

ul: ..............................................................................................................

Województwo ............................................................................................

Telefon: .......................................................

E - mail: .....................................................Oświadczenie

Wyrażam zgodę na druk mojej pracy w książce pt: „Młodzież jakiej nie znacie. Seria G. W mojej młodości wypływam na głębię”, bez uzyskania honorarium.


Podpis rodziców:

........................................................................Podpis ucznia:

........................................................................

Pobieranie 21.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna