M. C. Skłodowskiej 16 48-340 Głuchołazy fax. (077) 43 91 326 Odpowiedź na zapytanie 6Pobieranie 12.5 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.5 Kb.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Głuchołazy 18-07-2008

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Głuchołazach

ul. M.C. Skłodowskiej 16

48-340 Głuchołazy

fax. (077) 43 91 326

Odpowiedź na zapytanie 6


Dotyczy postępowania na dostawę wyrobów farmaceutycznych znak sprawy ZP/03/06/2008
Zwracamy się do państwa z zapytaniem dotyczącym formularza ofertowego:


 1. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów o innej niż podana wielkości opakowania po dokonaniu odpowiedniego przeliczenia ogólnej ilości tabletek, amp. itp.? Czy w przypadku uzyskania po przeliczeniu ułamkowej ilości opakowań można zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku , czy też zaokrąglić do pełnych opakowań w górę?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w innej niż podana wielkość opakowania po przeliczeniu ogólnej ilości tabl. ampułek i po zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.


 1. Jak ma postąpić oferent w przypadku preparatów, których produkcję zakończono. Czy można podać ostatnią cenę zamieszczając w uwagach adnotację o braku dostępności czy nie wyceniać wcale?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z listy preparatów których produkcja została zakończona po wcześniejszych konsultacjach z Zamawiającym z podaniem konkretnej nazwy o jaki preparat chodzi.


 1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę postaci np. tabletki – kapsułki, ampułki – fiolki itp. równoważnych preparatów?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany postaci preparatów równoważnych.


 1. W pakiecie nr 3 poz. 23 nie podano stężenia i wielkości opakowania.

Odp. W pakiecie nr 3 poz. 23 – stężenie preparatu wynosi 1% opakowanie 10 g.


 1. W pakiecie nr 8 poz.32 prosimy o doprecyzowanie dawki.

Odp. W pakiecie nr 8 poz.32 –dawka wynosi : 1 kropla =500j.


 1. W pakiecie nr 8 poz. 89 prosimy o wyjaśnienie dawki, Vinpocetine tabl. występuje jedynie w dawce 5 mg i 10 mg.

Odp. W pakiecie nr 8 poz. 89 chodzi o dawkę 5 mg.


 1. W pakiecie nr 8 poz 98 prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka pisarska, podany preparat występuje jedynie w postaci tabletek.

Odp. W pakiecie nr 8 poz. 98 chodzi o lek Urandil 50 mg, postać - tabl. wielkość opakowania 30 tabl. ilość - 1 opakowanie


 1. Czy w pakiecie nr 8 poz.170 Zamawiający miał na myśli Fenicort amp.( Prednisolonum)?

Odp. W pakiecie nr 8 poz. 170 dotyczy preparatu Fenocort


 1. Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 11 poz. 11 – preparat niedostępny w Polsce.

Odp. Zamawiający wyraża zgodna na wykreślenie w/w pozycji pakietu nr 11.


 1. Prosimy o wyjaśnienie nazwy żądanego preparatu w pakiecie nr 11 poz. 65

Odp. Pozycja dotyczy preparatu Azulan.


 1. Czy w pakiecie nr 11 poz. 82 Zamawiający miał na myśli Kalium hypermanganicum subst.?

Odp. Tak chodzi o preparat Kalium hypermanganicum subst.


 1. Prosimy o wyjaśnienie nazwy żądanego preparatu w pakiecie nr 11 poz. 83.

Odp. Pozycja dotyczy preparatu Nipas


 1. Czy w pakiecie nr 11 poz. 146 Zamawiający miał na myśli Codeinum phoshoricum 0,02 x 100 tabl.?

Odp. Tak chodzi o preparat Codeinum phoshoricum w dawce 20 mg.


 1. Czy w pakiecie nr 11 poz. 252 można wycenić 161 opakowań Atarax sir 200ml. który odpowiada dawce podanej przez Zamawiającego?

Odp. Można wycenić Atarax sir a’20ml – po wcześniejszym przeliczeniu ilości opakowań i pojemności żądanych przez Zamawiającego.


 1. W pakiecie nr 11 poz. 339, 340,343 podane przez Zamawiającego insuliny nie są już produkowane. Czy można wycenić insuliny równoważne czy nie wyceniać tych pozycji lub podać ich ostatnią cenę?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji nr 339, 340, 343 z pakietu nr 11 .
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna