Mała ojczyzna Jana Pawła IIPobieranie 11.51 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar11.51 Kb.
Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV


Temat lekcji: Mała ojczyzna Jana Pawła II

Cele lekcji: Uczeń:

- czyta tekst ze zrozumieniem,

- podaje na podstawie tekstu najważniejsze informacje z życia

Jana Pawła II,

- wypowiada się na temat autorytetu Ojca Świętego,

- wyjaśnia, korzystając ze słownika, jaką funkcję pełni papież w Kościele

katolickim,

- ze zrozumieniem posługuje się pojęciem mała ojczyzna,

- rozumie pojęcia patriota, patriotyzm,

- uzasadnia pisownię wielką literą wyrazów odnoszących się do osoby

Papieża,

- wskazuje na mapie miejsca związane z życiem Papieża,

- tworzy mapę mentalną,

- wypowiada się na temat swojej małej ojczyzny,

- uczy się dostrzegać i szanować autorytety.
Metody: pogadanka, praca z tekstem i mapą, ćwiczenia praktyczne, mapa mentalna.

Środki dydaktyczne: podręczniki „Daję słowo” wyd. Nowa Era, mapa Polski, encyklopedia, płyta Abba Pater,

materiały przedstawiające sylwetkę Jana Pawła II, kserokopiezdjęcia Papieża.


Przebieg lekcji:

 1. Powitanie, sprawdzenie obecności.

 2. Wprowadzenie do tematu – wypowiedzi uczniów na temat małej ojczyzny ( Co to jest mała ojczyzna? Czym różni się od ojczyzny? Dlaczego czujemy się z nią związani?)

 3. Odtworzenie z płyty fragmentu z głosem Jana Pawła II. Po odgadnięciu przez uczniów autora słów następuje przypomnienie sylwetki Ojca Świętego. Uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat dotyczący osoby Wielkiego Polaka.

 4. Wyjaśnienie funkcji, jaką pełni papież w Kościele katolickim – praca z encyklopedią.

 5. Zapisanie tematu lekcji.

 6. Odczytanie krótkiej notki biograficznej Jana Pawła II zamieszczonej w podręczniku s. 51.

 7. Rozdanie uczniom kserokopii zdjęcia Papieża.

 8. Wklejenie zdjęcia do zeszytu, zapisanie krótkiej notki biograficznej.

 9. Głośne odczytanie tekstu Mała ojczyzna Jana Pawła II – podręcznik s. 51

 10. Omówienie treści ( Dlaczego Papież miał aż trzy ojczyzny? Dlaczego Podhale i Tatry można nazwać małą ojczyzną Jana Pawła II?)

 11. Wskazanie na mapie Polski miejsc związanych z życiem Papieża.

 12. Wypowiedzi uczniów na temat: Czy Ojca Świętego można nazwać patriotą? Odpowiedź jest poprzedzona przypomnieniem znaczenia słów: patriota, patriotyzm ( ewentualnie posiłkowanie się słownikiem).

 13. Sporządzenie notatki w formie mapy mentalnej.

 14. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ich małej ojczyzny.

 15. Podsumowanie lekcji, ocena aktywności uczniów.

 16. Zadanie pracy domowej:

Odpowiedz pisemnie na pytanie: Czym jest dla Ciebie mała ojczyzna, czyli region, w którym mieszkasz?

Chętni: Narysuj rysunek przedstawiający miejsce, z którym jesteś związany.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna