Magazynowanie pomiarów I ich odczyt w aim 815-ZPobieranie 12.92 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.92 Kb.
Magazynowanie pomiarów i ich odczyt w AIM 815-Z
AIM 815–Z zapamiętuje 128 kolejno dokonanych pomiarów na poziomie

alarmowania. Aby dochodziło do zapamiętywania odczytów należy uprzednio

ustawić czas i datę.


  1. Ustawienie czasu i daty w przyrządzie

 1. naciśnij przycisk FCN, a później przycisk 1,

 2. pojawi się napis ENTER TIME – ustaw czas

 3. kolejny napis HH.MM.SS. – godziny/minuty/sekundy – ustawiamy czas i zatwierdzamy wciskając ENTER

 4. następny napis DD.MM.YY. – dzień/miesiąc/rok – ustawiamy datę i zatwierdzamy przyciskiem ENTER.Czas i datę ustawiamy po każdym wyłączeniu przyrządu.


  1. Odczyt raportu ze zgromadzonych danych

 1. naciśnij przycisk FCN, a następnie przycisk 2,

 2. wyświetli się napis DSP/PRT z pulsującym D

 3. naciskamy ENTER, zgromadzone wyniki pomiarów pokazują się na wyświetlaczu,
  1. kasowanie zgromadzonych informacji

 1. naciśnij przycisk FCN, a następnie przycisk 3 – zgromadzone

informacje w pamięci zostały wymazane,
Wyłączenie przyrządu lub odłączenie baterii nie wymazuje danych.
Wybór zakresu czułości przyrządu
Urządzenie wyposażone jest w dwa zakresy czułości.
Zakres 1 - „Range 1” odczytuje poziomy gazów do 30% DGW, błyska zielona dioda
Zakres 2 – „Range 2” odczytuje poziomy gazów do 90% DGW, zielona dioda

świeci jednostajnie.
AIM automatycznie rozpoczyna pracę od zakresu 1.

W chwili wskazania na wyświetlaczu 30%+ L.E.L (I.L.D.H.) można przełączyć

urządzenie na odczytywanie do 90%+ L.E.L. (I.L.D.H.) przez wybranie zakresu 2.   1. Włączenie zakresu pomiaru 1 lub 2

 1. naciskamy przycisk FCN, a następnie przycisk 5,

 2. wciskamy cyfrę pożądanego zakresu 1 lub 2,

W poszczególnych zakresach przyrząd wyświetla poziom stężenia i określa poziom zagrożenia:ZAKRES 1 poziomy identyfikacji

0 -- 9% L.E.L. lub I.L.D.H. SAFE (BEZPIECZNIE)

10 – 19% L.E.L. lub I.L.D.H. CAUTION (UWAGA)

20 – 29% L.E.L. lub I.L.D.H. DANGER (NIEBEZPIECZEŃSTWO)

30% + L.E.L. lub I.L.D.H. HAZARD (RYZYKO)
ZAKRES 2 poziomy identyfikacji

0 - 29% L.E.L. lub I.L.D.H. POTENTIAL DANGER (POTENCJALNE NIEBEZP.)

30 – 39% L.E.L. lub I.L.D.H. HAZARD (RYZYKO)

60 – 89% L.E.L. lub L.E.L. EXPLOSIVE (WYBUCHOWE)

90% + L.E.L. EXPLOSIVE (WYBUCHOWE)

90% + I.L.D.H. TOXIC (TOKSYCZNY)Wybór priorytetu Toksyczny lub Wybuchowy
W przypadku stwierdzenia substancji zarówno toksycznej jak i wybuchowej

wyświetlacz będzie pokazywał TOX EXP z mrugającym T lub E. Migająca

litera wskazuje aktualnie wybrany program badania. Aby wybrać alternatywny

program naciskamy przycisk FCN.

9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna