Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Elementary A2 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 291.81 Kb.
Strona2/9
Data04.05.2016
Rozmiar291.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 1

Moments in life
Unit 2a

History’s Hall of Fame

 • przymiotniki opisujące samopoczucie
  (np. calm, angry, joyful);

 • nazwy zawodów
  (np. astronaut, politician, explorer, painter);

 • nazwy państw
  i narodowości
  (np. Italy – Italian, Spain – Spanish, Russia – Russian)

 • czas Past Simple czasowników regularnych
  i nieregularnych

Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst o Beethovenie i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie tekstu powiedzieć kilka faktów z życia Beethovena;

 • na podstawie podanych informacji odpowiedzieć na pytania dotyczące sławnych postaci w historii (np. A: Who was Ella Fitzgerald? B: She was
  a famous singer
  . A: Where was she born? B: In Newport News, USA.)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o Beethovenie;

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o sławnych postaciach w historii (np. A: Who was Ella Fitzgerald? B: She was a famous singer.
  A: Where was she born? B: In Newport News, USA.);

 • napisać biografię sławnego Polaka

Unit 2b

Reliving the past

 • słownictwo związane z wydarzeniami historycznymi
  ( np. battle, war, bomb, fight,
  conquer
  )

 • zasady zadawania pytań o podmiot
  i dopełnienie

Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie dialog o bitwie pod Hastings i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o wydarzeniach
  ze swojej przeszłości (np. A: How was your weekend? B: Oh, it was fantastic.
  I went to the seaside with friends
  .);

 • zrozumieć ogólnie tekst o Muzeum Dzieciństwa w Londynie i odpowiedzieć
  na pytania


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo dialog o bitwie pod Hastings;

 • opowiedzieć o bitwie pod Hastings;

 • zadawać pytania o podmiot i dopełnienie w czasie przeszłym (np. Who won the battle of Waterloo in 1815?);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o Muzeum Dzieciństwa w Londynie

Unit 2c

Homes of the past

 • rodzaje domów
  (np. terraced, mansion, cottage, detached);

 • przymiotniki opisujące domy
  (np. modern, plain, cheap, spacious);

 • części domu, meble
  i sprzęty (np. kitchen, cushions, carpet, garage, towel)

 • strukturę used to
Poziom podstawowy

 • nazywać różne rodzaje domów i ich wyposażenie;

 • zrozumieć ogólnie teksty opisujące domy wiktoriańskie i elżbietańskie
  i odpowiedzieć na pytania;

 • opowiedzieć o domu, w którym mieszka;

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela mówić o życiu 100 lat temu, stosując strukturę used to (np. Children used to play in the streets. They didn’t use to watch TV.);

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą
  o latach dzieciństwa, stosując used to (np. A: Did you use to fight with other children when you were six? B: No I didn’t.)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo teksty opisujące domy wiktoriańskie i elżbietańskie;

 • opisać domy wiktoriańskie i elżbietańskie;

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie mówić o życiu 100 lat temu, stosując strukturę used to (np. Children used to play in the streets. They didn’t use to watch TV.);

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o latach dzieciństwa, stosując used to (np. A: Did you use to fight with other children when you were six? B: No I didn’t.);

 • na podstawie reklamy rozmawiać z kolegą o domu do wynajęcia (np. A: Where is the house? B: Close to the centre of London. A: How many rooms are there? B: Five. etc.)
Unit 2d

Special days


 • słownictwo związane z muzeum (np. bronze statues, silver plates, ancient coins, oil paintings)Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst o wizycie w muzeum i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela opisać wizytę w muzeum;

 • zrozumieć ogólnie biografie sławnych ludzi i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać artykuł o sławnej postaci


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o wizycie w muzeum;

 • samodzielnie opisać wizytę w muzeum;

 • zrozumieć szczegółowo biografie sławnych ludzi;

 • samodzielnie napisać artykuł o sławnej postaci
Literature Corner

Charlie & the Chocolate Factory
Across the Curriculum 1

History


 • słownictwo związane z życiem
  w przeszłości
  (np. noblemen, merchants, craftsmen, mud floors, archery)
Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst piosenki z powieści R. Dahla Charlie and the Chocolate Factory i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie tekst o życiu w czasach Tudorów i odpowiedzieć na pytania


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst piosenki z powieści R. Dahla Charlie and the Chocolate Factory;

 • zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o życiu w czasach Tudorów
Reader’s CornerPoziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst o królu Arturze i odpowiedzieć na pytania


Poziom ponadpodstawowy


Realizowanie wytycznych Podstawy programowej


Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • dom ucznia;

 • wydarzenia w przeszłości ucznia
Interdyscyplinarność

 • sławne postaci historyczne (np. Christopher Columbus, Pablo Picasso) i ich osiągnięcia (historia);

 • nazwy państw i narodowości (geografia);

 • fakty dotyczące bitwy pod Hastings (historia);

 • fakty z historii świata (np. bitwa pod Waterloo, śmierć prezydenta Kennedy’ego) (historia);

 • życie w Anglii za czasów Tudorów (historia)

Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • sławne postaci w historii (np. Christopher Columbus, Pablo Picasso);

 • fakty dotyczące bitwy pod Hastings;

 • fakty z historii świata;

 • rodzaje domów w Wielkiej Brytanii;

 • życie w Anglii za czasów Tudorów

Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

  1. słownictwo:

 • korzystanie ze słownika jednojęzycznego;

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. to compose, freedom);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń, tzw. kolokacji (np. to compose music);

 • podawanie antonimów (np. modern – traditional);

 • grupowanie wyrazów (np. HOUSES – cottage, detached, bungalow);

  1. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak opisać wizytę
   w muzeum oraz jak napisać artykuł o sławnej postaci;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych
  w sekcjach Grammar Check Unit 2 i Grammar Refrence Unit 2 (w Podręczniku ucznia)
  oraz Grammar in Use 2 (w Zeszycie ćwiczeń);

 2. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect 2;

 3. Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w Self-Assessment Module 1
  (w Podręczniku ucznia) oraz Progress Check 2 (w Zeszycie ćwiczeń)
Projekt

 • sławne postaci w historii Polski i państw anglojęzycznych
: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna