Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Elementary A2 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 291.81 Kb.
Strona6/9
Data04.05.2016
Rozmiar291.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 3

For dear life
Unit 6a

What’s the matter?

 • choroby
  i dolegliwości
  (np. cold, cough, measles, stomach ache)

 • zasady tworzenia
  i użycia zdań warunkowych typu
  0 i typu 1

Poziom podstawowy

 • nazywać różne problemy zdrowotne i dolegliwości;

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć, co robi w przypadku różnych dolegliwości i chorób (np. When I have a toothache, I see a dentist.);

 • zrozumieć ogólnie komiks o dolegliwościach i lekarstwach i odpowiedzieć
  na pytania;

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą
  o problemach zdrowotnych (np. A: What’s the matter? B: I’ve got a splitting headache. A: Why don’t you take a painkiller? B: I think I will.);

 • wstawić czasownik w odpowiedniej formie w zdaniach warunkowych typu 0 i 1 (np. If you don’t stay at home, you’ll get worse.)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo komiks o dolegliwościach i lekarstwach;

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą
  o problemach zdrowotnych (np. A: What’s the matter? B: I’ve got a splitting headache. A: Why don’t you take a painkiller? B: I think I will.)
Unit 6b

Doctor, Doctor

 • choroby
  i dolegliwości
  (np. pneumonia,
  eye infection,
  bad tooth
  );

 • specjalności lekarskie (np. ophthalmologist, surgeon, dentist);

 • miejsca pracy lekarzy (np. surgery, clinic, hospital)
 • zasady użycia czasowników
  mustn’t i needn’t

Poziom podstawowy

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć, do kogo należy się udać
  w przypadku różnych chorób i dolegliwości (np. If you have a toothache,
  you need to see a dentist
  .);

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć, gdzie pracują różni lekarze
  (np. A surgeon works in a hospital.);

 • zrozumieć ogólnie dialogi w aptece i u dentysty i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela kupić lekarstwo w aptece;

 • na podstawie podanych informacji udzielić rady choremu na zapalenie płuc, stosując must i mustn’t (np. You must drink a lot of fluids. You mustn’t go to work.);

 • dopasować napisy w miejscach publicznych do ich znaczenia (np. Ambulances only – you must not park your car here)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo dialogi w aptece i u dentysty;

 • samodzielnie kupić lekarstwo w aptece
Unit 6c

Healthy lifestyles

 • słownictwo związane z trybem życia
  (np. balanced diet, enough sleep,
  get stressed,
  stay up late
  )

 • zasady użycia czasowników
  should i shouldn’t
Poziom podstawowy

 • z pomocą nauczyciela mówić o swoim trybie życia (diecie, zajęciach, ruchu fizycznym itp.);

 • zrozumieć ogólnie tekst zawierający problemy i porady zdrowotne
  i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela udzielić rady w różnych sytuacjach (np. a friend eats too many sweets – You shouldn’t eat so many sweets because it’s bad for your teeth.);

 • powiedzieć, co robi w różnych sytuacjach, stosując zdania warunkowe typu 0 (np. If I can’t get to sleep, I watch TV.)


Poziom ponadpodstawowy

 • samodzielnie mówić o swoim trybie życia (diecie, zajęciach, ruchu fizycznym itp.);

 • zrozumieć szczegółowo tekst zawierający problemy i porady zdrowotne;

 • samodzielnie udzielić rady w różnych sytuacjach (np. a friend eats too many sweets – You shouldn’t eat so many sweets because it’s bad for your teeth.);

 • rozmawiać z kolegą o tym, co robią w różnych sytuacjach, stosując zdania warunkowe typu 0 (np. A: If I can’t get to sleep, I watch TV. B: Really? I read
  a book
  .)
Unit 6d

All in all

Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie artykuł na temat radzenia sobie ze stresem w czasie egzaminów i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać artykuł,
  w którym poradzi na temat odchudzania;

 • zrozumieć ogólnie artykuł na temat fast foodu i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać wypracowanie, w którym wyrazi swoją opinię na temat codziennej gimnastyki


Poziom ponadpodstawowy

 • wyrazić swoją opinię na temat sposobów przygotowywania się do egzaminów;

 • zrozumieć szczegółowo artykuł na temat radzenia sobie ze stresem w czasie egzaminów;

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać artykuł, w którym poradzi na temat odchudzania;

 • zrozumieć szczegółowo artykuł na temat fast foodu;

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać wypracowanie,
  w którym wyrazi swoją opinię na temat codziennej gimnastyki
Curricular Cuts

Micro-organisms on your body
Across the Curriculum 3

Geography • części ciała
  (np. skin, nails,
  head, eyelashes
  );

 • nazwy mikroorganizmów (np. fungi, bacteria, viruses)

 • słownictwo związane z wulkanami
  (np. lava, ash, gases, erupt)Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst o mikroorganizmach żyjących na ludzkim ciele
  i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie tekst o wulkanach i odpowiedzieć na pytania


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o mikroorganizmach żyjących
  na ludzkim ciele;

 • zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o wulkanach
Reader’s Corner

 • słownictwo związane z pracą w kuchni
  (np. sharp knives,
  raw meat, spill
  )
Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie kwiz na temat bezpieczeństwa w kuchni i odpowiedzieć
  na pytania;

 • z pomocą nauczyciela podać zasady bezpiecznego postępowania w kuchni


Poziom ponadpodstawowy

 • samodzielnie podać zasady bezpiecznego postępowania w kuchni

Realizowanie wytycznych Podstawy programowej

Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • tryb życia ucznia;

 • opinia ucznia na temat sposobów przygotowywania sie do egzaminów
Interdyscyplinarność

 • choroby i dolegliwości (biologia);

 • części ciała (biologia);

 • mikroorganizmy żyjące na ludzkim ciele (biologia);

 • budowa i aktywność wulkanów (geografia)

Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • napisy w miejscach publicznych (np. Ambulances only. Doctor on call.)
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

  1. słownictwo:

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń, tzw. kolokacji (np. put on weight);

 • podawanie synonimów (np. vanish – disappear, manage – cope);

  1. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list,
   w którym udzieli rady, oraz wypracowanie, w którym wyrazi swoją opinię;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych
  w sekcjach Grammar Check Unit 6 i Grammar Reference Unit 6 (w Podręczniku ucznia)
  oraz Grammar in Use 6 (w Zeszycie ćwiczeń);

 2. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect 6;

 3. Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w Self-Assessment Module 3
  (w Podręczniku ucznia) oraz Progress Check 6 (w Zeszycie ćwiczeń)

Projekt

 • opracowujemy broszurę pt. „Zdrowy tryb życia nastolatka”
Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • edukacja zdrowotna – zdrowy tryb życia

: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna