Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Elementary A2 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 291.81 Kb.
Strona7/9
Data04.05.2016
Rozmiar291.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 4

Go for it!
Unit 7a

Dinner time

 • nazwy artykułów spożywczych i dań (np. chicken, sliced beef, cherry pie, tuna salad, fried eggs, roast duck);

 • sposoby przyrządzania dań (np. roast, grill, bake, cook, boil);

 • słowa określające ilość (np. tub, box, loaf, jar, bag)

 • rzeczowniki policzalne
  i niepoliczalne;

 • określniki some, any, a few i a little

Poziom podstawowy

 • nazywać różne artykuły spożywcze i potrawy;

 • mówić o ilości stosując rzeczowniki box, loaf, tin itp. (np. a loaf of bread,
  a box of chocolates
  );

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela powiedzieć, w jaki sposób przyrządzamy różne potrawy (np. Potatoes can be boiled, roasted, baked, grilled, or fried.);

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela zamówić posiłek
  z dostawą do domu;

 • zrozumieć ogólnie napisy w restauracjach/barach itp. i odpowiedzieć
  na pytania;

 • uzupełnić wyrażenia/zdania określnikami some, any, a few itp. (np. We haven’t got any potatoes.)


Poziom ponadpodstawowy

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie powiedzieć, w jaki sposób przyrządzamy różne potrawy (np. Potatoes can be boiled, roasted, baked, grilled, or fried.);

 • powiedzieć, jak przyrządza się różne potrawy w jego kraju;

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie zamówić posiłek z dostawą
  do domu;

 • zrozumieć szczegółowo napisy w restauracjach/barach itp.
Unit 7b

Shopping time

 • nazwy sklepów
  i towarów w nich sprzedawanych
  (np. stationer’s, envelopes, bookshop, books, toy shop, dolls, boutique, dresses);

 • nazwy ubrań
  (np. jacket, tie, coat, top, jumper, gloves)
Poziom podstawowy

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć, w jakich sklepach można
  kupić różne towary (np. We can buy envelopes, pencils and notebooks
  at the stationer’s.
  );

 • zrozumieć ogólnie dialog w sklepie odzieżowym i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela kupić ubranie;

 • uzupełnić zdania czasownikiem will lub going to (np. A: What would you like for desert? B: I’ll have the fruit salad.);

 • mówić o zamiarach postaci na ilustracji, stosując going to (np. Jack is going
  to make a photocopy
  .)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo dialog w sklepie odzieżowym;

 • samodzielnie kupić ubranie
Unit 7c

Spend, spend, spend!

 • rodzaje towarów
  (np. health & beauty, electrical goods, clothing & footwear);

 • słownictwo związane z pieniędzmi
  (np. borrow, lend, save, change, salary, credit)
Poziom podstawowy

 • dopasować towary do działów w sklepach np. internetowych (np. If you want
  a scarf, you need to click on jewellery and accessories.
  );

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o tym, co najczęściej kupuje (np. A: I usually spend my money on CDs. How about you? B: Well, I only get £5 a week pocket money, so I only buy CDs from time to time.);

 • zrozumieć ogólnie tekst o shopoholikach i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela kupić coś (zapytać o cenę, formę płatności itp.);

 • zrozumieć ogólnie tekst o dorywczej pracy dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii i odpowiedzieć na pytania


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o shopoholikach;

 • samodzielnie kupić coś (zapytać o cenę, formę płatności itp.);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o dorywczej pracy dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii
Unit 7d

Dining in style • słownictwo opisujące restaurację, jedzenie itp. (np. cosy, friendly, tasty, excellent)
Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst oceniający restaurację i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać artykuł oceniający restaurację;

 • zrozumieć ogólnie e-mail opisujący centrum handlowe i odpowiedzieć
  na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać e-mail opisujący centrum handlowe


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst oceniający restaurację;

 • samodzielnie napisać artykuł oceniający restaurację;

 • zrozumieć szczegółowo e-mail opisujący centrum handlowe;

 • samodzielnie napisać e-mail opisujący centrum handlowe
Culture Clip

Great National DishesPoziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst o tradycyjnych daniach szkockich i irlandzkich
  i odpowiedzieć na pytania


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o tradycyjnych daniach szkockich i irlandzkich;

 • opowiedzieć i napisać o tradycyjnych daniach polskich
Reader’s Corner

 • słownictwo związane z posiłkami
  (np. pastries, cucumber sandwiches, freshly-baked cakes)
Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst o zwyczaju picia popołudniowej herbaty w Wielkiej Brytanii i odpowiedzieć na pytania


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o zwyczaju picia popołudniowej herbaty
  w Wielkiej Brytanii


Realizowanie wytycznych Podstawy programowej


Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • sposoby przyrządzania potraw w kraju ucznia
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • sposoby przyrządzania potraw w krajach anglojęzycznych i w kraju ucznia;

 • napisy w restauracjach, barach itp. (np. Free tea & coffee refills)
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

  1. słownictwo:

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. fitting room, try on);

  1. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać artykuł opisujący i oceniający restaurację oraz e-mail opisujący centrum handlowe;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych
  w sekcjach Grammar Check Unit 7 i Grammar Reference Unit 7 (w Podręczniku ucznia)
  oraz Grammar in Use 7 (w Zeszycie ćwiczeń);

 2. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect 7;

 3. Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w Progress Check 7
  (w Zeszycie ćwiczeń)
Projekt

 • tradycyjne potrawy polskie i angielskie
Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • edukacja zdrowotna – prawidłowe odżywianie się

: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna