Magisterskich prac dyplomowychPobieranie 18.86 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.86 Kb.
Dr inż. Roman Pietroń

I-23 PWr., B1 p. 417a, tel. (071) 320-28-69, 0601-85-11-45

E-mail: roman.pietron@pwr.wroc.pl
OGÓLNY ZAKRES TEMATYCZNY

MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

(Propozycje proseminaryjne)


II. Ubezpieczenia społeczne

Reformowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce (przesłanki, ewolucja); Analiza zalet i wad nowego systemu ubezpieczeń społecznych; Marketing w ubezpieczeniach społecznych (II filar); Prognozowanie (symulacja) przyszłych emerytur; System nadzoru w ubezpieczeniach społecznych; Patologie w funkcjonowaniu ZUS; Informatyka w ubezpieczeniach społecznych.


PROPOZYCJE PRZYKŁADOWE TEMATÓW

II. Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia emerytalne II filara:

1. Polityka inwestycyjna otwartego funduszu emerytalnego na przykładzie OFE

2. Problemy konsolidacji rynku OFE w Polsce.

3. Ochrona interesu ubezpieczonych w procesie konsolidacji rynku OFE w Polsce.

4. Problemy prawne funkcjonowania akwizycji OFE (na przykładzie?).

5. Pracownicze programy emerytalne i oszczędnościowe w Polsce.

6. Przesłanki oceny towarzystw emerytalnych w podejmowaniu decyzji przez podmioty rynku ubezpieczeń społecznych w Polsce.

7. Ocena struktury własności OFE i PTE w Polsce.

8. Inwestycje aktywów OFE na WGPW.

9. Strategie marketingowe w II filarze ubezpieczeń społecznych w Polsce.

10. Ocena strategii promocyjnych OFE w Polsce.

11. Ubezpieczenia społeczne jako czynnik rozwoju ubezpieczeń na życie.

12. Ocena procesu rezygnacji lub zmiany funduszu po 2 latach funkcjonowania OFE.

13. Charakterystyka systemu nadzoru nad ubezpieczeniami społecznymi w Polsce.

14. Analiza ofert OFE - próba symulacji emerytur.

15. Przesłanki reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce w 1999 roku.

16. Ubezpieczenia społeczne w krajach UE a kierunki zmian w Polsce.

ZUS:


1. System nadzoru i kontroli funkcjonowania ZUS.

2. Systemy kontroli płatników składek ubezpieczeń społecznych w Polsce.

3. Problemy obliczeniowe ustalania kapitału początkowego emerytur.

4. Analiza orzecznictwa w sporach o odszkodowania wypadkowe, renty inwalidzkie i rodzinne ZUS.

5. Analiza dynamiki przekazywania składek ZUS do OFE.

6. Wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego obsługi ZUS.

7. System finansowy ZUS.

8. Analiza struktury organizacyjnej ZUS.

9. Systemy ubezpieczeń społecznych w krajach UE.

10. System motywacyjny w działalności ZUS.


BIBLIOGRAFIA UBEZPIECZEŃ
Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1993 (ss.212).

Borys G., Finanse ubezpieczeń gospodarczych, Skrypt AE Wrocław 1995 (ss.57).

Capik M., Capik M., Ubezpieczenia bez tajemnic. Aktualne przepisy. Orzecznictwo. Produkty ubezpieczeniowe (Stan prawny na 01.10.96), Wyd. TWIGER Warszawa 1996 (ss.312).

Ciuman K., Reasekuracja a rynek ubezpieczeń, Poltext Warszawa 1996 (ss.110).

Doan O. (red.), Ubezpieczenia życiowe, Poltext Warszawa 1996 (ss.272).

Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa-Kraków 1996 (ss.217).

Gawroński A., Handschke J., Łańcucki J., Sangowski T., Ubezpieczenia w handlu zagranicznym, Poltext Warszawa 1994 (ss.226).

Gniadek J.A., Lisowski J., Ubezpieczenia majątkowe. Wybrane problemy z teorii i praktyki ubezpieczeniowej, Wyd. Drukarnia Kolejowa Poznań 1996 (ss.182).

Jedynak P., Szydło S., Zarządzanie ryzykiem, WSzZiB Kraków, Wyd. Ossolineum Wrocław 1997 (ss.62).

Jęksa Z., Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Poltext Warszawa 1999 (ss.215).

Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Oficyna Wyd. Branta Bydgoszcz 1992.

Kufel J., Sangowski T., Ubezpieczenia gospodarcze w praktyce, Skrypt AE Poznań 1995 (ss.108).

Łańcucki J., Finanse ubezpieczeń gospodarczych, Poltext Warszawa 1993.

Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN Warszawa 1996 (ss.146).

Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wyd. Prawn. LEX Sopot 1998 (ss.222).

Monkiewicz J. (red), Podstawy ubezpieczeń, tom 1. - mechanizmy i funkcje, Poltext Warszawa 2000 (ss.401).

Monkiewicz J. (red), Podstawy ubezpieczeń, tom 2. - produkty, Poltext Warszawa 2001 (ss.456).

Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext Warszawa 1999.

Nassalski P., Techniki sprzedaży ubezpieczeń, Poltext Warszawa 1996, wyd. 1 (ss.233).

Nowak S., Rachunkowość ubezpieczeniowa, Wyd. WSzB Poznań, 1998.

Nowotarska-Romaniak B., Marketing usług ubezpieczeniowych, PWE Warszawa 1996 (ss.191).

Ortyński K., Statystyka i matematyka ubezpieczeniowa, Wyd. WSI Radom, 1990.

Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W., Elementy rachunku finansowo-ubezpieczeniowego, AE Wrocław 1993 (ss.75).

Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W., Rachunek ubezpieczeniowy, Fundacja Rozwoju AE Wrocław 1994 (ss.143).

Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W., Metody statystyki ubezpieczeniowej, AE Wrocław 1994 (ss.125).

Prawo ubezpieczeniowe z orzecznictwem (12.02.1996), Wyd. Prawn. LEX Gdańsk 1996 (ss.147).

Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zbiór przepisów (15.02.1996), Lub. Wyd. Prawn. Lublin 1996 (ss.148).

Rodek K., Visan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Poltext Warszawa 1996 (ss.364).

Ronka-Chmielowiec W. (red.), Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych, Wyd. AE Wrocław 1998 (ss.191).

Sangowski T., Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń. Wybrane problemy, Wyd. AE Poznań, 1995.

Sangowski T. (red.), Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego, SAGA Printing Poznań 1996 (ss.286).

Sangowski T. (red.), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, SAGA Printing Poznań 1998.

Sangowski T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext Warszawa 1998 (ss.359).

Sangowski T. (red), Studia ubezpieczeniowe, Wyd. AE Poznań, 1998 (ss.254).

Sangowski T. (red), Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, Seria I, Zeszyt 276, Wyd. AE Poznań, 2000 (ss.241).

Sarapata J.J., Reklama ubezpieczeń, Poltext Warszawa 1998 (ss.148).

Siepielska-Bałaban G., Kuczyński J., Trzy filary trzy emerytury, Cz. 1, Wyd. Videograf II Katowice 1998 (ss.30).

Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Wyd. WSzBiU Warszawa, 1996.

Szymańska K., Poradnik agenta ubezpieczeń, Poltext Warszawa 1999 (ss.264).

Wąsiewicz A. (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 1, cz. 2, Oficyna Wyd. Branta Bydgoszcz 1994.

Wąsiewicz A. (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 3, Oficyna Wyd. Branta Bydgoszcz 1997 (ss.423).

Czasopisma:

Asekuracja & Re, 1996- (miesięcznik): Internet: http://www.asekuracja.pol.pl

Gazeta Ubezpieczeniowa, 1999- (tygodnik Gazety Prawnej)

Nowe Ubezpieczenia. Od A do Z., 1999- (miesięcznik Gazety Prawnej): Internet: http:/www.infor.pl

Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja. Branżowy Serwis Informacyjny, Wyd. Agencja Unia-Press, 2000-.

Prawo Asekuracyjne, 1996- (kwartalnik).Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1996- (miesięcznik).


- -


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna