Magisterskich prac dyplomowychPobieranie 18.7 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.7 Kb.
Dr inż. Roman Pietroń

I-23 PWr., B1 p. 417a, tel. (071) 320-28-69, 0601-85-11-45

E-mail: roman.pietron@pwr.wroc.pl
OGÓLNY ZAKRES TEMATYCZNY

MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

(Propozycje proseminaryjne)


III. Logistyka

Opis funkcjonowania logistyki; Ewolucja systemów logistycznych; Projektowanie systemu logistycznego firmy; Narzędzia IDEF w logistyce; Reengineering a logistyka; Controlling w logistyce; Logistyk jako koordynator procesów; Logistyka w strukturze organizacyjnej firmy; Strategie logistyczne; Reguły i zasady dobrej logistyki; Logistyka a jakość; Logistyka zaopatrzenia; Logistyka produkcji; Logistyka dystrybucji; Logistyka ochrony środowiska; Logistyka jako zarządzanie łańcuchami dostaw; Crossdocking w Polsce; ECR i CRM w Polsce; Outsourcing w logistyce; 3PL a 4PL (Party Logistics); Centra logistyczne; Współpraca z dostawcami; Sterowanie/zarządzanie zapasami; MRP i DRP w planowaniu logistycznym; Transport w logistyce firm; Marketing a logistyka - współpraca czy rywalizacja?; Konfigurowanie sieci logistycznej; Logistyka międzynarodowa; Logistyka miasta; Eko-logistyka (recykling, utylizacja, itp); Metody optymalizacyjne i symulacyjne w logistyce; Informatyka w logistyce; E-biznes w logistyce.


PRZYKŁADY PROPOZYCJI TEMATÓW
III. Logistyka

Identyfikacja i opis funkcjonowania logistyki:

1. Narzędzia IDEF w opisie systemów i procesów logistycznych.

2. Zastosowanie map procesów w opisie funkcjonowania logistyki.

3. Metody identyfikacji i opisu funkcjonowania systemu logistycznego firmy.

Wdrażanie metod i technologii logistycznych:

1. Bariery wdrażania metod i technologii logistycznych w Polsce.

2. Zastosowanie outsourcingu w restrukturyzacji logistyki firmy.

3. Metody zarządzania zapasami materiałowymi w przedsiębiorstwie.

4. Funkcje i zadania regionalnego centrum logistycznego firm.

5. Logistyka miasta na przykładzie...

6. Doświadczenia eksploatacyjne systemów klasy MRP II w Polsce.

7. Logistyka ochrony środowiska w Polsce - analiza sytuacji przeakcesyjnej.

Logistyka w strukturach organizacyjnych firm:

1. Logistyka w strukturach organizacyjnych firm przemysłowych w Polsce.

2. Logistyka w strukturach organizacyjnych firm handlowych w Polsce.

3. Logistyka w strukturach organizacyjnych firm transportowych w Polsce.

4. Modele macierzowe w organizacji logistyki firm.

5. Dział logistyki jako zarząd przedsięwzięcia projektowego logistyki.

Wdrażanie systemów ERP, ECR i CRM w Polsce:

1. Ewolucja systemów informatycznych logistyki.

2. Zastosowanie systemu ECR w przedsiębiorstwach handlowych w Polsce.

3. Elementy strategii zarządzania łańcuchami dostaw.

4. E-biz w logistyce.

5. Problemy wdrażania systemów klasy ERP w logistyce firm.
BIBLIOGRAFIA LOGISTYKI
Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1993 (ss.212).

Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Wyd. UG Gdańsk, 1993.

Abt S., Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, Wyd. AE Poznań, wyd. 3, 1997.

Abt S. (red.), Logistyka ponad granicami, Seria Biblioteka Logistyka, Wyd. ILiM Poznań, wyd. I, 2000.

Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka. Wprowadzenie do logistyki. Podejmowanie menedżerskich decyzji logistycznych. Studia przypadków logistycznych, Wyd. SGH Warszawa, 1993, 1995.

Blaik P., Wprowadzenie do zarządzania logistyczno-marketingowego, Zeszyty Naukowe, nr 2, TNOiK Poznań, 1995

Blaik P., Logistyka, PWE Warszawa, 1996.

Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją. Praktyka logistyki biznesu. Marketing a dystrybucja, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.

Ciesielski M., Strategie logistyczne przedsiębiorstw, Wyd. AE Poznań, 1998.

Ciesielski M. (red), Zarządzanie logistyczne, Wyd. AE Poznań, 1999.

Dworecki S.E., Zarządzanie logistyczne, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, Pułtusk 1999.

Gołembska E., Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. AE Poznań, 1994.

Gołembska E. (red), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN Warszawa-Poznań, 1999.

Hessel M. (red), W poszukiwaniu skutecznej rady czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków, 1995.

Kempny D., Zapasy w systemie logistycznym firmy, Wyd. AE Katowice, 1993.

Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE Warszawa, 2001.

Kisperska-Moroń D., Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Wyd. AE Katowice, 1995.

Kisperska-Moroń D., Sołtysik M., System logistyczny przedsiębiorstwa, Wyd. AE Katowice, 1993.

Kortschak B.H., Co to jest logistyka, Wirtschaftsförderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, GTuB, Wien, 1992.

Kowalska K., Mierniki gospodarowania surowcami i materiałami, PWE Warszawa, 1993.

Kowalska K., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. AE Katowice, 1993.

Kowalska K., Controlling logistyczny, Wyd. AE Katowice, 1996.

Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wyd. AE Wrocław, 1999.

Latzko W.J., Saunders D.M., Cztery dni z dr. Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, WNT Warszawa, 1998.

Mitoraj E., Żabiński A., Logistyka dystrybucji w przedsiębiorstwie, Wyd. AE Katowice, 1994.

Pfohl H-Chr., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Seria Biblioteka Logistyka, Wyd. ILiM Poznań, wyd. I, 1998 (1999).

Piniecki R., Planowanie i sterowanie procesami logistycznymi, Wyd. AE Katowice, 1996.

Radziejowska G., Mastej P., Logistyka w przedsiębiorstwie. Przewodnik do ćwiczeń, cz. 1, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.

Radziejowska G. (red.), Logistyka w przedsiębiorstwie. Przewodnik do ćwiczeń, cz. 2, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.

Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Praktyka logistyki biznesu. Krótkoterminowe prognozowanie popytu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.

Sarjusz-Wolski Z., Skowronek Cz., Logistyka, CIM Warszawa 1995.

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa, 1995, 1999.

Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Wyd. AE Katowice, 1996.

Szczepankiewicz W., Logistyka marketingowa. Organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw, Wyd. AE Kraków, 1996.

Witkowski J., Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. AE Wrocław, 1995.

Wojciechowski T., Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE Warszawa, 1995.Żuber R., Planowanie i kierowanie przygotowaniem produkcji, PWN Warszawa, 1991.
Czasopisma branżowe:

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Logistyka (Problemy Magazynowania i Transportu)

Eurologistics. Logistyka w teorii i w praktyce

Logistyka a jakość


- -


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna