MaisTer 310 wg. Dzięki jego niezawodnemu I szerokiemu, a przy tym niezależnemu od wilgotności gleby oddziaływaniu na chwasty jedno- I dwuliścienne pojawiły się całkiem nowe możliwości pielęgnacji kukurydzy. MaisTerPobieranie 22.41 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.41 Kb.Dla wielu gospodarstw, w których bydło stanowi podstawę produkcji zwierzęcej, kukurydza jest ważną, wysokoenergetyczną podstawą paszową. Również uprawa kukurydzy na ziarno, jako uprawa alternatywna coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Umiejętna pielęgnacja plonów stanowi podstawowy element zapewnienia opłacalności uprawy kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Wzrost oraz plony tej rośliny w istotny sposób zależą od podjętego w odpowiednim czasie i trwałego zwalczenia chwastów.

Problem zwalczania chwastów nabiera szczególnego znaczenia w przypadku niedoboru opadów. Jeżeli występuje deficyt wody, wówczas chwasty, stanowiąc konkurencję, oddziałują szczególnie niekorzystnie i należy się ich odpowiednio wcześnie pozbyć. W takiej sytuacji potrzebne są herbicydy, oddziałujące przede wszystkim przez liście, ponieważ nie można w tym celu wykorzystać przesuszonej gleby.

Począwszy od sezonu 2002, rolnictwo będzie dysponowało nowym wartościowym preparatem, służącym do zwalczania chwastów w kukurydzy: MaisTer 310 WG. Dzięki jego niezawodnemu i szerokiemu, a przy tym niezależnemu od wilgotności gleby oddziaływaniu na chwasty jedno- i dwuliścienne pojawiły się całkiem nowe możliwości pielęgnacji kukurydzy.

MaisTer ma postać granulatu, ulegającego dyspersji w wodzie (WDG), zawierającego substancje czynne foramsulfuron (300 g/kg) i jodosulfuron (10 g/kg), a także substancję zabezpieczającą – sejfner izoksadifen etylowy (300 g/kg). W celu uzyskania pełnego działania zawsze należy dodać adiuwant. Zalecana dawka wynosi 100-150 g/ha herbicydu MaisTer 310 WG w połączeniu za 1,3 – 2 l/ha oleju - Actirob. Dawka preparatu zależy od intensywności występowania i fazy rozwojowej chwastów. Okres stosowania: od fazy 2 do 6 liści kukrydzy (BBCH 12-16).
MaisTer 310 WG jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie przez liście chwastów i przemieszczając się w roślinach powoduje zahamowanie ich rozwoju i wzrostu. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty, znajdujące się w fazie 2-4 liści. Efekt zwalczania chwastów występuje w 14-18 dni po wykonaniu zabiegu.
MaisTer 310 WG jest nowym herbicydem o szerokim zakresie działania do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Zwalcza 45 gatunków chwastów ze skutecznością ponad 90%, a w przypadku dalszych 10 gatunków skuteczność jest na poziomie 90 a 80%. Żaden inny herbicyd nie działa w tak szerokim zakresie, toteż MaisTer 310 WG zyskuje miano „herbicydu o najszerszym zakresie działania w kukurydzy”.

Poniżej zamieszczono wyniki doświadczeń przeprowadzonych w latach 1998 – 2000. W ramach tych badań oceniono 64 gatunki chwatów, należących do 19 różnych rodzin, na 89 stanowiskach badawczych.Opisane efekty można uzyskać stosując herbicyd MaisTer 310 WG w dawce 150 g/ha, z dodatkiem oleju Actirob 2 l/ha.
Faza rozwoju

BBCH 16

BBCH 12

Termin zastosowania:

po wschodach,

od fazy 2 do 6 liści kukurydzy

310 WG


Dawka: MaisTer 100 – 150 g/ha

+ olej – Actirob 1,3 – 2,0 l/ha

W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać w fazie 2-6 liści lub w czasie jej krzewienia.

W przypadku zwalczania perzu właściwego i ostrożenia polnego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu tych chwastów (około 15-20 cm), nie później niż w fazie 6 liści kukurydzy, stosując górną dawkę środka MaisTer 310 WG (150 g/ha) z dodatkiem oleju.

Ponieważ preparat działa głównie przez liście chwastów, nie zwalcza zachwaszczenia wtórnego, czyli chwastów kiełkujących po wykonaniu zabiegu.

W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów, zabieg należy przesunąć do momentu ich masowych wschodów.

Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na działanie środka. W porównaniu z innymi herbicydami w tej grupie substancji czynnych MaisTer 310 WG charakteryzuje się trzykrotnie szybszym wchłanianiem i zwiększoną, o 4 godziny, odpornością na deszcz.

W latach 1998-2000 przeprowadzono łącznie 50 prób na tolerancję w kukurydzy, przy dawce 150 g/ha. W ocenie przeprowadzonej po dwóch tygodniach od zastosowania nie stwierdzono w kukurydzy żadnych śladów po przeprowadzonym zabiegu. Przy niekorzystnych warunkach podczas zabiegu, w pierwszych dwóch tygodniach po użyciu, można zaobserwować przyhamowanie wzrostu, który jednak kompensuje się w następnych tygodniach, nie wywierając żadnego wpływu na plon kukurydzy. Przyczyną całkowitego „wyzdrowienia” jest substancja ochronna kukurydzy – izoksadifen etylowy. Dzięki temu składnikowi, w roślinie uprawnej następuje całkowite „odtrucie” z herbicydowych substancji czynnych. MaisTer 310 WG jest pierwszym herbicydem na bazie sulfonylomocznika, wyposażonym w taką technologię.

MaisTer 310 WG rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorach kukurydzy odchwaszczonej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można ponownie ją uprawiać.
310 WG

podsumowanie zalet i korzyści • Ma bardzo szerokie spektrum działania – zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne.

 • Zawiera foramsulfuron i jodosulfuron – nowe substancje aktywne, które współdziałają ze sobą i jednocześnie zwalczają chwasty odporne na inne powszechnie stosowane herbicydy.

 • Dzięki technologii substancji ochronnej jest dobrze tolerowany przez roślinę uprawną – kukurydzę.

 • Ma długi okres stosowania – po wschodach – od fazy 2 liści do fazy 6 liści kukurydzy.

 • Może być stosowany dłużej niż większość pozostałych herbicydów.

 • Działa niezależnie od wilgotności gleby.

 • Doskonale zwalcza perz właściwy, jeżeli jest zastosowany w okresie jego intensywnego wzrostu, w dawce 150 g/ha + olej.

 • Rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych.

 • Jest odporny na zmywanie przez deszcz już po dwóch godzinach od zastosowania.

 • Jest bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

 • Ma wygodną w stosowaniu formulację – mikrogranulat.

 • Wpływa bardzo korzystnie na wielkość plonu i jego jakość.

Sądzę, że omówione powyżej zalety herbicydu oraz wynikające z jego zastosowania liczne korzyści zachęcą Państwa do zakupu produktu firmy Aventis w nadchodzącym sezonie.

Małgorzata Dryjańska

Specjalista ds. uprawy kukurydzy i rzepaku

Aventis CropScience Polska


: artykuly
artykuly -> Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plb140002 Dolina Liwca
artykuly -> Policealne Studium Logistyki „Edukacja” Wydział zaoczny Plan zajęć 26 – 27 marca 2011 r. Sobota 26 marca 2011r
artykuly -> Policealne Studium Logistyki „Edukacja” Wydział zaoczny Plan zajęć 9 – 10 kwietnia 2011 r. Sobota 9 kwietnia 2011r
artykuly -> Ryszard M. Machnikowski Walka z terroryzmem z zamkniętymi szeroko oczami i związanymi rękami, cz. I
artykuly -> Pomiędzy faktem a manipulacją. Rola mediów w relacjonowaniu konfliktu izraelsko – palestyńskiego Anna Dudzińska
artykuly -> Przewód głOŚnikowy
artykuly -> Michał walicki
artykuly -> Refleksje dla nauczycieli pracujących z dzieckiem z adhd
artykuly -> Postępowanie żywieniowe u dzieci z zaburzenia zachowania, adhd, autyzm
artykuly -> 1. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna