Mali i Średni Przedsiębiorcy w programie Horyzont 2020 Instrument dla MŚP” 5 lutego 2015 rPobieranie 9.06 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar9.06 Kb.


Mali i Średni Przedsiębiorcy w programie Horyzont 2020- Instrument dla MŚP”

5 lutego 2015 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, Sale ABC
Cel: Zwiększenie udziału wysokiej jakości wniosków polskich przedsiębiorstw aplikujących do udziału w Instrumencie MŚP oraz udziału procentowego pozytywnie rozpatrzonych wniosków

Dla kogo: reprezentanci przedsiębiorstw, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów, innych organizacji wsparcia biznesu.

Prelegenci:  • Sven Schade, Policy Officer – SME Access to Markets Unit, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs;

  • Dorota Przyłudzka, Policy Officer - SME Access to Markets Unit, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

  • Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej (PARP)

  • Zygmunt Krasiński, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE)

Moderator: Zygmunt Krasiński, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE)

Część I. Z tłumaczeniem pol.-ang./ang.-pol.

10:30 – 10:40 Powitanie i wprowadzenie (MG, EEN, KPK)

10:40 – 11:40 MŚP w Instrumencie MSP programu Horyzont 2020 (grupa docelowa, założenia, wymagania, rezultaty, wskazówki) – Sven Schade, Policy Officer, Directorate- General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs;11:40 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 12:40 Pokaz nagrania wystąpienia p. Jana Filipowiaka z firmy Pixel Legend, która jako dotychczas jedyna w Polsce otrzymała dofinansowanie w ramach SME Instrument: SME Instrument w praktyce – aplikacja „Past Guide” jako polski przykład sukcesu w aplikowaniu o środki z programu Horyzont 2020

12:40 – 13:20 Gdzie można dostać wsparcie w zakresie Instrumentu MŚP – rola ośrodków Enterprise Europe Network i Sieć Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej – Zygmunt Krasiński, KPK PB UE; Monika Łuczak – PARP EEN

13:20 – 14:00 Lunch

Część II. Bez tłumaczenia

14:00 – 15:00 Dla kogo jest przeznaczony Instrument MSP – Faza I i II. Jak osiągnąć sukces w aplikowaniu – wskazówki, jak przygotować poprawny wniosek do fazy I i II – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Aneta Maszewska, KPK PB UE

15:00 – 16:00 Sesja pytań i odpowiedzi / Podsumowanie
Pobieranie 9.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna