Małopolskie Centrum Badań ufo I Zjawisk Anomalnych Oddział w JordanowiePobieranie 0.69 Mb.
Strona1/11
Data06.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Małopolskie Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych Oddział w Jordanowie


Robert K. Leśniakiewicz -

P R O J E K T T A T R Y

Z a k o p a n e - J o r d a n ó w 1996 – 1999


C o p y r i g h t b y R o b e r t K . L e ś n i a k i e w i c z 2 0 0 1

Mojej Żonie Annie,

która dzieliła ze mną trudy wycieczek w góry

i jaskinie Tatr, Pienin i Beskidów.

S P I S T R E Ś C I :


Część pierwsza -Raport Końcowy: 1. Podziękowania.

 2. Wstęp – geneza, założenia i cele PROJEKTU TATRY.

 3. Tajemnica trzech rumowisk.

 4. Obserwacje i Bliskie Spotkania z NOL.

 5. Co mają Tatry wspólnego z Trójkątem Bermudzkim?

 6. NOL-e nad Jordanowem.

 7. Obserwacje NOL-i nad Sieprawiem i Spytkowicami.

 8. Bliskie Spotkania z Ludźmi w Czerni.

 9. Trochę statystyki.

 10. NOL-e, grzyby i Czarnobyl.

 11. Silentium Universii a PROJEKT TATRY.

 12. Inne tajemnice Tatr i Beskidów.

 13. Zakończenie.

 14. Materiały źródłowe.

 15. Appendyksy A – F.


Część druga – Varia: 1. WSTĘP (Dlatego kocham Tatry...)

 2. POSZLI W GÓRY I NIE WRÓCILI...

Śmierć „trójki z Pułtuska” – Groza na Babiej Górze – Gdzie się podziała praktykantka? – Wyszedł z domu i zniknął... – Ofiary zimy.

 1. QUASI-BOLIDY, NOL-e i NOO

Meteor Ochotnicki – Meteoryt Jerzmanowicki – CE w Jurze – NL nad Beskidami – DD nad Tatrami i nie tylko – NOO nad Małopolską.

 1. KAMIENIE NIGDY NIE KŁAMIĄ!

Wydarzenie w Iwięcinie – Znikające kamienie ze Stawisk Małych – O diabelskich kamieniach raz jeszcze – Kamienne kule na Słowacji – Dlaczego powstały sanktuaria z kamieni?

 1. ASTRALNE BLISKIE SPOTKANIA

Tajemnicze radiosygnały – O bezsensie SETI, CETI, itd. – Kręgi zbożowe w Małopolsce – Duchy niepołomickiego cmentarza – Sypialniane tete-a-tete – Co wiedzą Aborygeni? – Teoria Jerzego Łataka.

 1. ZAKOŃCZENIE

Jeszcze o Wielkiej Wojnie Bogów – Co ukrywali Dogoni? – Tropy wiodą w Kosmos – Znów wojna światów? – Wizje i rewizje lokalne.

 1. LITERATURA

 2. MATERIAŁY PRASOWE


CZĘŚĆ PIERWSZA


Raport Końcowy 1. PODZIĘKOWANIA


Autor niniejszego Raportu wyraża swe serdeczne podziękowania Panu Bronisławowi Rzepeckiemu z Krakowskiej Grupy Badań Nieznanych Obiektów Latających i jednocześnie redaktorowi naczelnemu kwartalnika Czas UFO, za udostępnienie niektórych materiałów ufologicznych, Panu red. Markowi Rymuszko – redaktorowi naczelnemu miesięcznika Nieznany Świat za propagowanie PROJEKTU TATRY na gościnnych łamach swego czasopisma, Panu Jerzemu Łatakowi za udostępnienie mi rejestratów obserwacji NOL-i nad Tatrami i realizację filmu telewizyjnego pt. UFO nad Tatrami, a także ekipie TVP Kraków, która tenże film nakręciła.

Dziękuję także wszystkim funkcjonariuszom polskiej i słowackiej Straży Granicznej i Urzędów Celnych z przejścia granicznego w Łysej Polanie, a także Strażnic SG w Zakopanem, Palenicy Białczańskiej i Jurgowie za pomoc i udzielone mi informacje o NOL-ach widzianych nad Tatrami po naszej i słowackiej stronie granicy.

Tąż samą drogą pragnę podziękować Panu dr Milošowi Jesenskiemu z Fenomenologickiego Klubu w Koszycach za pomoc i rozpropagowanie celów i założeń PROJEKTU TATRY u naszych południowych sąsiadów w czasie III Środkowoeuropejskiego Kongresu Ufologicznego w Koszycach, co miało miejsce w dniu 25 listopada 1994 roku.

Podziękowania kierują także do tych wszystkich, którzy pomogli mi od strony technicznej i w różnym stopniu przyczynili się do powstania i publikacji tej pracy.

Robert K. Leśniakiewicz

Jordanów, czerwiec 1996 r.

* * *

 1. WSTĘP – GENEZA, ZAŁOŻENIA I CELE „PROJEKTU TATRY”.


PROJEKT TATRY jest swego rodzaju próbą sporządzenia bilansu naszej wiedzy na temat działalności Nieznanych Obiektów Latających – czyli NOL-i na obszarze Tatr i Podhala na przestrzeni ostatniego półwiecza, tzn. lat 1945 – 1995, z tym, że niektóre wydarzenia sięgają aż zamierzchłych czasów przeszłości Ziemi i naszej cywilizacji, a także roku bieżącego – 1996.

Pomimo tego, co ogłosiłem na łamach miesięczników Sfinks i Nieznany Świat, nie udało mi się zrealizować części folklorystycznej i historycznej PROJEKTU, a to z braku materiałów źródłowych i czasu na analizę ludowej twórczości bajkopisarskiej związanej z regionem Tatr i Podhala. Tematyka ta jest wyeksploatowana przez etnologów i etnografów, że nie było sensu jej tu dublować, bo niczego nowego do niej nie dodałbym. Drugą – znacznie trudniejszą do pokonania przeszkodą jest niewiara w istnienie fenomenu NOL-i i jego ignorowanie ze strony oficjalnej nauki oraz ludności, poza kilkoma wyjątkami.

PROJEKT TATRY – znany początkowo pod kryptonimem PROJEKT TATRY’90 realizowano jedynie siłami Grupy Badań UFO „JORDANOL” z Jordanowa, przy wsparciu GBNOL Kraków Bronisława Rzepeckiego i w fazie końcowej – Wydawnictwa „AQUARIUS” Jerzego Łataka z Zakopanego, dzięki któremu zanotowano kilka nowych i nikomu wcześniej nieznanych przypadków obserwacji UFO z okolic Zakopanego.

Inne informacje ufologiczne napłynęły w ramach prowadzonej przeze mnie akcji pod tytułem „UFO na granicy”1 w latach 1988 – 1991 przy współudziale nieistniejącego już miesięcznika Wojsk Ochrony Pogranicza (poprzednika Straży Granicznej) Granica. Akcja ta spowodowała zainteresowanie tematyką NOL-i żołnierzy WOP i potem funkcjonariuszy SG, a także funkcjonariuszy Urzędów Celnych i ludności pogranicza oraz innych ludzi z pograniczem związanych.

Założeniem głównym PROJEKTU TATRY było to, że Tatry są jakimś wyróżnionym przez NOL-e i stojącą za nimi Inteligencję, obszarem Ziemi – tak jak to miało miejsce w przypadku brytyjskiego PROJECT PENNINE czy szwedzko – norweskiego PROJEKTEN HESSDALEN. W obu tych PROJEKTACH chodziło o udowodnienie przyjętej a priori tezy głoszącej, że góry te – Pennine i Alpy Skandynawskie – są nawiedzane o wiele częściej przez NOL-e, niż reszta tych krajów. Udowodnienie tej tezy było właśnie jednym z celów PROJEKTU TATRY.

Drugim celem PROJEKTU TATRY było sformułowanie hipotez wyjaśniających zaobserwowane fenomeny. Rezultaty tych poszukiwań zawarto w niniejszym Raporcie.

Terytorialnie PROJEKT TATRY realizowano na obszarze trzech powiatów: powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego i suskiego2. Osobną część Raportu stanowią inne obserwacje, które terytorialnie nie należą do tych powiatów, ale zamieszani są w nie ludzie, którzy na tych terenach zamieszkują, a zaobserwowane przez nich fenomeny i o nich relacje były w jakimś stopniu pomocne przy formułowaniu hipotez.

Realizując zadania PROJEKTU TATRY uzyskano informacje pozwalające na zarejestrowanie kilkudziesięciu wydarzeń, które można śmiało uznać za przejawy działalności NOL-i. W kilku przypadkach można było pokusić się o podanie także tzw. WYJAŚNIEŃ ALTERNATYWNYCH, które tłumaczyły te fenomeny inaczej niż jako Nieznane Obiekty Latające.

Poza obserwacjami NOL-i i Bliskimi Spotkaniami, zarejestrowano także przypadki dziwnych i do dziś dniach niewyjaśnionych zniknięć i zgonów ludzi na terenie Tatr Polskich i Słowackich – w tym ostatnim przypadku chodziło o obywateli polskich i innych krajów, którzy w Tatry dostali się ze strony polskiej. Podaje także hipotezy, co do ewentualnych losów tych osób. Niestety, lektura ta pozostawia pewien niedosyt, a to ze względu na szczupłość źródeł i hermetyczność środowisk, których członkowie boja się głownie ośmieszenia czy drwin innych osób... Niektóre środowiska – zwłaszcza akademickie – są bezlitosne dla „odszczepieńców” – stąd ten lęk jest całkowicie zrozumiały. Wszak przedstawiciele naszej nauki, a zwłaszcza jej odłam betonowo – konserwatywny, dla których historia zakończyła się gdzieś w 1956 roku - jest jeszcze daleko poza awangardą Europy i reszty świata, a co gorsze – w wielu przypadkach stanowi polityczne lobby mające wpływy w rządzącym establishmencie, co widać choćby na przykładzie naszych atomistów...

Porównując dane liczbowe PROJEKTU TATRY z danymi z reszty kraju mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Tatry n i e s ą wyróżnioną przez Obcych częścią powierzchni Ziemi... Trochę szkoda, ale przynajmniej można postawić hipotezę głoszącą, że geologicznie młode góry nie przyciągają takiej intensywnej uwagi Obcych. A oto kronika wydarzeń:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna