Mapa aktywnośCI”


Imię i nazwisko przedstawiciela: Bogusław Piesik – Prezes KołaPobieranie 0.51 Mb.
Strona12/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Imię i nazwisko przedstawiciela: Bogusław PiesikPrezes Koła


Liczba członków: 36

Data rozpoczęcia działalności: 02.02.2007 r.

Zakres działalności:

 • działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego
  i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych, szczególnie chorych psychicznie oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom,

 • uczestnictwo w procesach likwidacji wszelkich barier między pełnosprawnymi
  a społecznością niepełnosprawnych w celu kształtowania partnerskich postaw między nimi.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja wigilii, zabawy karnawałowej, grilla, wspólnych spacerów i wyjść do kina,

 • wspólne obchodzenie ważnych wydarzeń w życiu członków: wesel, narodzin dzieci,

 • organizacja wyjazdów,

 • wzajemna pomoc i wsparcie oraz wymiana doświadczeń,

 • stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Data aktualizacji danych: 15.03.2010 r.

86.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Toruński, Koło Terenowe w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Curie-Skłodowskiej 6/7 (Zakład Energetyczny)

Numer telefonu: 56-451-60-20, 603 538 457

Numer faksu: 56-451-60-05

Adres e-mail: zdzisław.grzybinski@wp.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): przeciętnie jedno zebranie lub spotkania kwartalnie

Imię i nazwisko przedstawiciela: Zdzisław Grzybiński – Prezes Koła

Liczba członków: 78

Data rozpoczęcia działalności: 1952 rok

Zakres działalności:

 • popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu szeroko rozumianej elektryki,

 • współpraca z młodzieżą kształcącą się w zawodzie elektryka, pomoc jej w zakresie zdobywania wymaganych kwalifikacji,

 • świadczenie usług w zakresie ekspertyz, doradztwa i projektowania sieci i instalacji elektroenergetycznych w ramach działającego przy OT SEP Ośrodka Rzeczoznawstwa,

 • przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizowanie konferencji i seminariów naukowo-technicznych związanych z rozwojem energetyki,

 • organizowanie prelekcji oraz wycieczek technicznych dla członków i sympatyków SEP.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

87.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji
w Grudziądzu


Adres siedziby: ul. Chełmińska 111 pok. 13 (Komenda Miejska Policji)

Numer telefonu: 56-45-13-246 wtorek od 10:00-12:00

Numer faksu: brak


Adres e-mail: irucha@interia.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): wtorek 10.00 -12.00


Imię i nazwisko przedstawiciela: Józef Wiśniewski – Prezes

Liczba członków: 135

Data rozpoczęcia działalności: 1990 rok

Zakres działalności:

 • turystyka: organizowanie wycieczek, wyjazdy na grzyby, spotkania w plenerze,

 • opieka socjalna: pomoc w uzyskiwaniu zapomóg dla członków w chorobie oraz znajdujących się w trudnych warunkach,

 • rozwój kultury i oświaty,

 • organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych integrujących środowisko osób niepełnosprawnych oraz osób sprawnych,

 • działania socjalne na rzecz osób w podeszłym wieku.

Doświadczenia i osiągnięcia:

    • organizacja jedno- i dwudniowych wycieczek po Polsce,

    • informowanie członków stowarzyszenia o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynkowych i wycieczek rekreacyjnych,

    • organizowanie imprez koleżeńskich,

    • utrzymywanie współpracy z organizacjami, związkami i stowarzyszeniami działającymi we wszystkich resortach mundurowych funkcjonujących w mieście.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

88.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kolejarzy im. św. Józefa

Adres siedziby: ul. Moniuszki 8 (Dom Parafialny Parafii WNMP)

Numer telefonu: 56-462-38-50

Numer faksu: brak


Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): trzecia środa miesiąca 17.00


(z wyjątkiem lipca i sierpnia)

(Biblioteka Parafialna, ul. Moniuszki 8)Imię i nazwisko przedstawiciela: Henryk Turski – Prezes

Liczba członków: 24

Data rozpoczęcia działalności: 03.01.1992 r.

Zakres działalności:

 • udział członków w Mszach Św. Kwartalnych dla kolejarzy,

 • asysta w mundurach kolejowych przy Najświętszym Sakramencie w procesji Bożego Ciała,

 • Warta Honorowa kolejarzy przy Grobie Pańskim w Parafii WNMP,

 • organizowanie uroczystości Dnia Kolejarza w dniu 25 listopada,

 • prelekcje na temat kolejnictwa,

 • prowadzenie muzeum i udostępnianie go m.in. młodzieży szkół podstawowych i średnich,

 • organizowanie wycieczek i pielgrzymek dla kolejarzy służby czynnej, emerytów, rencistów i członków rodzin kolejarskich.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • ustawienie pomnika "Jedności Kolejarzy Grudziądzkich" składającego się z fragmentu nawierzchni kolejowej, zestawu kołowego wagonowego oraz tablic "Stowarzyszenie Kolejarzy im. św. Józefa w Grudziądzu" i "Pamiętaj abyś dzień święty święcił",

 • prowadzenie Muzeum Kolejnictwa w Domu Parafialnym Parafii WNMP,

 • wydanie książeczek pt. "X-lecie Stowarzyszenia Kolejarzy", "Wspomnienia kolejarskie
  z lat 1945 do 1987" oraz „Romantyczne epoki parowozów”.

Data aktualizacji danych: 08.02.2009 r.

89.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Lokatorów Byłych Mieszkań Zakładowych "Nasz Dom"

Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 17

Numer telefonu: 56-462-48-17

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): czwartek 18.00-19.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Danuta Masłowska – Prezes

Liczba członków: 28

Data rozpoczęcia działalności: 17.09.2001 r.

Zakres działalności:

 • występowanie w obronie praw lokatorów byłych mieszkań zakładowych, przejętych przez gminę,

 • działanie w imieniu lokatorów mające na celu wykup na własność byłych zakładowych i komunalnych mieszkań z 95% bonifikatą.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • spotkania z mieszkańcami Grudziądza na cotygodniowych dyżurach członków Stowarzyszenia,

 • organizacja zebrań mieszkańców zainteresowanych wykupem lokali mieszkalnych,

 • kontakty z innymi stowarzyszeniami mieszkalnymi z różnych miast regionu i kraju,

 • współpraca z mediami.

Data aktualizacji danych: 06.02.2007 r.

90.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo

Adres siedziby: ul. Legionów 17/4 (mieszkanie prywatne)

Numer telefonu: 56-642-22-10 po godz.16, 661-200-469

Numer faksu: brak

Adres e-mail: leszekkieloch@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwsza sobota miesiąca 16.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Aleksandra Kieloch – Prezes

Liczba członków: 19

Data rozpoczęcia działalności: 06.01.1996 r.

Zakres działalności:

 • poprawa warunków życiowych i zdrowotnych dzieci niepełnosprawnych ruchowo i ich rodzin, zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zdrowotnym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,

 • wyzwalanie inicjatyw członków Stowarzyszenia w kierunku jak najwszechstronniejszego leczenia i rehabilitacji rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie,

 • uczestnictwo w procesach likwidacji wszelkich barier między niepełnosprawnymi a sprawną społecznością.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • współorganizator tzw. "Zielonej Szkoły" dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1,

 • wydanie 1000 sztuk ulotek dotyczących wczesnej rehabilitacji,

 • organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

 • przekazanie osobom niepełnosprawnym ruchowo 8 wózków inwalidzkich akumulatorowych i 2 skuterów elektrycznych.

Data aktualizacji danych: 21.02.2008 r.

91.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

Adres siedziby: ul. Jackowskiego 54/12 (mieszkanie prywatne)

Numer telefonu: 56-465-14-46

Numer faksu: 56-465-14-46

Adres e-mail: wtzstrzelecka@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek 13.00-14.00

(siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej,ul. Sportowców 1/3)

Imię i nazwisko przedstawiciela: Romana Strzelecka – Prezes

Liczba członków: 74

Data rozpoczęcia działalności: 04.04.1995 r.

Zakres działalności:

 • działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego
  i osobowego rozwoju młodzieży niepełnosprawnej oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom,

 • uczestniczenie w procesach likwidacji wszelkich barier między pełnosprawnymi
  a społecznością niepełnosprawnych w celu kształcenia partnerskich postaw między tymi grupami,

 • artykułowanie i reprezentowanie interesów młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • utworzenie i prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 55 uczestników,

 • organizowanie różnorodnych wycieczek, wyjazdów jednodniowych, zabaw sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych, spotkań z okazji np. Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych,

 • organizowanie od 10 lat Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych dla mieszkańców Grudziądza i okolic.

Data aktualizacji danych: 28.09.2009 r.

92.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niewidzącej

i Słabowidzącej

Adres siedziby: ul. Łęgi 5/68 (mieszkanie prywatne)

Numer telefonu: 56-463-03-04

Numer faksu: brak


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna