Mapa aktywnośCI”


Adres e-mail: stowarzyszenie.grono@gmail.com, ola.choj@wp.plPobieranie 0.51 Mb.
Strona14/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Adres e-mail: stowarzyszenie.grono@gmail.com, ola.choj@wp.pl


Strona internetowa: www.gronogrudziadz.za.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): I czwartek miesiąca od 17:00 do 20:00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Aleksandra Chojnacka - Prezes

Liczba członków: 30

Data rozpoczęcia działalności: 21.04.2009 r.

Zakres działalności:

 • szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja psychofizyczna kobiet i ich rodzin,

 • udzielanie pomocy i wsparcia kobietom i ich rodzinom we wszystkich sferach i na każdym etapie życia,

 • kształtowanie prawidłowych zachowań zdrowotnych kobiet i ich rodzin.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • nawiązanie współpracy z Klubem Amazonka z Iławy,

 • uczestnictwo w warsztatach rehabilitacyjno-psychologicznych, Marszu Życia i Nadziei,

 • organizacja spotkań integracyjnych i pomocy świątecznej dla potrzebujących.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

97.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy

Klub Integracji Europejskiej

Adres siedziby: ul. Murowa 21/1

Numer telefonu: 56-465-06-33

Numer faksu: 56-465-06-33

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): w zależności od potrzeb

Imię i nazwisko przedstawiciela: Roman Pułka – Prezes

Liczba członków: 30

Data rozpoczęcia działalności: 25.01.2003 r.

Zakres działalności:

 • aktywne wspieranie organów władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji strategii i zadań na rzecz integracji kraju z państwami Unii Europejskiej,

 • wsparcie organów i instytucji samorządowych w międzynarodowej promocji miasta
  i powiatu Grudziądz,

 • integrowanie osób, organizacji i stowarzyszeń lokalnych z ich odpowiednikami za granicami państwa oraz przenoszenie wzorców i doświadczeń ruchu obywatelskiego na grunt lokalny,

 • wspieranie zbliżenia na podstawowym poziomie życia obywatelskiego krajów Europy,

 • upowszechnianie historii i tradycji oręża polskiego.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • nawiązanie współpracy z działaczami samorządowymi Lwowa i Łucka na Ukrainie,

 • bardzo bliskie kontakty z Lwowską Akademią Weterynaryjną,

 • dążenie do utworzenia Muzeum Garnizonu Grudziądzkiego i Wojska Polskiego
  w Grudziądzu.

Data aktualizacji danych: 01.02.2007 r.

98.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

i Poszkodowanym w Wypadkach

Adres siedziby: ul. Kalinkowa 46/9

Numer telefonu: 668-408-901, 603-648-671

Numer faksu: brak

Adres e-mail: ewaski@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): nie ustalono

Imię i nazwisko przedstawiciela: Ewa Kruszewska – Prezes

Liczba członków: 20

Data rozpoczęcia działalności: 06.04.2003 r.

Zakres działalności:

 • organizowanie różnych form terapii i wspomagania rozwoju dziecka i młodzieży
  z autyzmem,

 • prowadzenie działalności terapeutyczno-edukacyjnej i szkoleniowej przez profesjonalistów, rodziców i wolontariuszy,

 • pozyskiwanie funduszy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb i rehabilitację dzieci
  i młodzieży z autyzmem,

 • informowanie społeczeństwa o aktualnych problemach i osiągnięciach w terapii osób autystycznych,

 • reprezentowanie interesów, artykułowanie potrzeb osób autystycznych, osób z podobnymi zaburzeniami oraz poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin,

 • pozyskiwanie funduszy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb i rehabilitację dzieci
  i młodzieży z autyzmem.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • W roku 2007 stowarzyszenie rozpoczęło starania o zorganizowanie profesjonalnej terapii dla dzieci z autyzmem.

 • Na dzisiaj udało się:

1.Wygrać konkurs ogłoszony przez Prezydenta miasta o prowadzenie terapii dla dzieci
z autyzmem

2. Przeszkolić terapeutki, które pracują z 5 dzieci od lutego br. w domach

3. Pozyskać pomieszczenia dla ośrodka terapeutycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2

4. Otworzyć ośrodek terapeutyczny dla dzieci z autyzmem, którego wyposażenie – umeblowanie zostało pozyskane nieodpłatnie dzięki akcji charytatywnej, w którą włączył się program TV 4 „Dekoratornia”

5. Najbliższe plany to: podpisanie umowy z PRFON-em o dofinansowanie prowadzenia terapii, przeszkolenie następnej 15 terapeutek i objęcie terapią wszystkie 20 dzieci do września br.


 • organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Data aktualizacji danych: 18.03.2009 r.

99.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”

Adres siedziby: ul. Śniadeckich 21/22 (mieszkanie prywatne)

Numer telefonu: 605 601 773

Numer faksu: 56-463-35-65

Adres e-mail: tomy.wtz@wp.pl

Strona internetowa: www.wtzgrudziadz.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałki 7:00-15:00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Hanna Lewandowska – Prezes

Liczba członków: 52

Data rozpoczęcia działalności: 26.04.2006 r.

Zakres działalności:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,

 • ochrona i promocja zdrowia,

 • rozpowszechnienie kultury fizycznej i sportu,

 • integracja mająca na celu poprawienie stosunków między osobami sprawnymi
  i sprawnymi inaczej,

 • rozwijanie i nabywanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania,

 • organizowanie rekreacji i wypoczynku podczas spędzania wolnego czasu.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej,

 • organizowanie Spartakiad Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w MKS „Start”, dla uczestników WTZ z województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjaciół,

 • zorganizowanie wyjazdu do Biskupina na VII Festyn Archeologiczny,

 • organizowanie imprez okolicznościowych dla uczestników WTZ oraz opiekunów,

 • organizowanie wycieczek - rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu połączone
  z integracją,

 • stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

100.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Toruńskiej

Oddział Rejonowy w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Śniadeckich 6 (adres do korespondencji:

Marek Czepek, ul. Śniadeckich 66/24)
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna