Mapa aktywnośCI”


Numer telefonu: 56-463-09-67, 602-265-116Pobieranie 0.51 Mb.
Strona15/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Numer telefonu: 56-463-09-67, 602-265-116


Numer faksu: brak

Adres e-mail: m.czepek@interia.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): czwartek 16.00-18.00

(Poradnia Rodzinna KRĄG, ul. Śniadeckich 6)Imię i nazwisko przedstawiciela: Marek Czepek – Prezes

Liczba członków: 162

Data rozpoczęcia działalności: 1994 rok

Zakres działalności:

 • formowanie do pełnej dojrzałości,

 • zacieśnianie więzi między rodzinami dla niesienia pomocy rodzinom duchowej
  i materialnej,

 • rozpoznawanie sytuacji i warunków życia rodzin,

 • ochrona rodziny przed zagrożeniami i działaniami ją niszczącymi,

 • podejmowanie wysiłków na rzecz budowania społeczeństwa sprawiedliwego
  i braterskiego,

 • formowanie do obecności w społeczności lokalnej i w życiu publicznym.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • prowadzenie Liceum Katolickiego "Collegium Primum" 1998-2004,

 • prowadzenie Poradni Rodzinnej "Krąg" 1994-2005,

 • organizowanie Kongresów Wspólnot Katolickich, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej
  i Marszu Pokoju,

 • organizowanie pielgrzymek pieszych i autokarowych, rekolekcji,

 • współorganizacja Klubu Integracji Społecznej z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Grudziądzu,

 • organizacja półkolonii i świetlic dla dzieci.

Data aktualizacji danych: 28.06.2005 r.

101.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody

w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Toruńska 33

Numer telefonu: 56-643-05-90

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): wtorek 10.00-13.00, piątek 16.00-19.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Kazimierz Gerke – Prezes

Liczba członków: 83

Data rozpoczęcia działalności: 21.06.2001 r.

Zakres działalności:

 • kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody, budzenie jej umiłowania i szerzenie pełnego zrozumienia i celów ochrony przyrody wśród społeczeństwa,

 • kształtowanie opinii publicznej w zakresie ochrony środowiska,

 • zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome i celowe odtwarzanie, a także pomnażanie zasobów przyrody,

 • zabieganie o zachowanie piękna i swoich cech rodzimego krajobrazu,

 • zapobieganie uszkodzeniu i niszczeniu środowiska przyrodniczego, szczególnie chronionych lub zasługujących na ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • czynny udział w sadzeniu drzew,

 • "sprzątanie świata" i likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

 • zwalczanie kłusownictwa i kradzieży w lasach,

 • czynny udział w akcjach typu: Dzień Ziemi, Dzień bez Papierosa, Dzień Niezapominajki, Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Data aktualizacji danych: 21.07.2005 r.

102.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Taksówkarzy Tele-Taxi 96-26

Adres siedziby: ul. Rapackiego 33

Numer telefonu: 56-462-34-41

Numer faksu: brak

Adres e-mail: grudziadz@400.pl

Strona internetowa: www.grudziadz.400.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): całą dobę

Imię i nazwisko przedstawiciela: Wojciech Wiśniewski – Prezes

Liczba członków: 60

Data rozpoczęcia działalności: 21.08.2001 r.

Zakres działalności:

Świadczenie usług transportowych.Doświadczenia i osiągnięcia:

 • najstarsza firma przewozowa zajmująca się przewozem osób w Grudziądzu,

 • działalność na rynku od 1991 r. jako spółka cywilna, od 2001 r. przekształcona w stowarzyszenie.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

103.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

Oddział w Grudziądzu


Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 20 (NOT)

Numer telefonu: 56-462-62-28

Numer faksu: 56-462-88-44

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): wtorek 16.00-18,00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Mieczysław Wojnowski – Prezes

Liczba członków: 16

Data rozpoczęcia działalności: 1950 r.

Zakres działalności:

 • działalności naukowa i techniczna oraz wypowiadanie się w sprawach publicznych,

 • działalność szkoleniowa poprzez kursy, konferencje, pokazy, współdziałanie
  z administracja państwową i samorządową,

 • doradztwo w zakresie techniki, ruch racjonalizatorski, zespół rzeczoznawców.

Doświadczenia i osiągnięcia: brak danych

Data aktualizacji danych: 12.07.2006 r.

104.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Terapeutyczne „Zawsze Razem”

Adres siedziby: ul. Sikorskiego 42

Numer telefonu: 56-461-35-98

Numer faksu: 56-461-35-98

Adres e-mail: stowarzyszenie_terapeutyczne@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): według potrzeb

Imię i nazwisko przedstawiciela: Jolanta Męc-Bansen

Liczba członków: 15

Data rozpoczęcia działalności: 01.09.2007 r.

Zakres działalności:

 • rozpowszechnianie i organizacja terapii kontaktowej z udziałem zwierząt skierowanej do osób niepełnosprawnych,

 • pomoc w szkoleniu psów i innych zwierząt,

 • propagowanie wiedzy na temat zdrowego życia, pielęgnacji zwierząt.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • stała współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych, gdzie prowadzone są zajęcia otwarte dla wszystkich potrzebujących,

 • przekazanie psa na rzecz niepełnosprawnego chłopca,

 • wyszkolenie wolontariuszy do pracy w dogoterapii.

Data aktualizacji danych: 02.06.2008 r.

105.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Forum Europa”

Adres siedziby: ul. Słowackiego 2/8 (adres do korespondencji:
Pruszyńskiego 1/21)

Numer telefonu: 601-670-647

Numer faksu: brak

Adres e-mail: marnat@poczta.onet.pl

Strona internetowa: www.forum-europa.free.ngo.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): brak danych

Imię i nazwisko przedstawiciela: Marek Mazurski

Liczba członków: 20

Data rozpoczęcia działalności: brak danych

Zakres działalności:

Tworzenie przestrzeni dla zmiany społecznej zwiększającej uczestnictwo obywateli


w demokratycznym państwie prawa poprzez m. in.:

 • organizowanie konferencji, narad, kursów, odczytów, szkoleń i wyjazdów jako ważnych czynników integracji środowiska,

 • prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,

 • wspieranie inicjatyw społecznych, kulturowych i charytatywnych,

 • wspieranie działań na rzecz szeroko pojętej integracji europejskiej oraz służących kreowaniu świadomości wspólnego dziedzictwa europejskiego.

Doświadczenia i osiągnięcia:

Brak danychData aktualizacji danych: 4.05.2010 r.

106.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wspierania Nauki

i Przedsiębiorczości

Adres siedziby: ul. Toruńska 12 (adres do korespondencji:

Krzysztof Ćwiertnia, ul. Heweliusza 2/36)Numer telefonu: 56-643-16-21, 56-643-16-22

Numer faksu: 56-643-16-20

Adres e-mail: biuroswnip@poczta.fm

Strona internetowa: www.swnip.tfirma.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.30-15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Krzysztof Ćwiertnia – Prezes

Liczba członków: 42

Data rozpoczęcia działalności: 23.07.2003 r.

Zakres działalności:

 • szkolenie i wspieranie członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy w podnoszeniu kwalifikacji,

 • pomoc doradcza w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych dla podmiotów gospodarczych,

 • wspieranie nowopowstałych podmiotów gospodarczych,

 • wspieranie przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej,

 • organizowanie szkoleń, doradztwo i tworzenie projektów z funduszy strukturalnych,

 • współpraca z organizacjami przedsiębiorców, studenckimi i pozarządowymi oraz ośrodkami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • uruchomienie w październiku 2004 r. programu "Inkubator przedsiębiorczości" (prowadzenie sekretariatu i obsługa bieżąca nowopowstałych firm, pomoc w pozyskiwaniu dorywczej pracy),

 • organizacja seminariów i szkoleń o tematyce związanej z rozwojem przedsiębiorczości oraz akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej.

Data aktualizacji danych: 15.03.2007 r.

107.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wypoczynkowo-Ekologiczne "Bór"

Adres siedziby: ul. Por. Krzycha 5

Numer telefonu: 56-463-26-11, 606-837-062

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): w zależności od potrzeb

Imię i nazwisko przedstawiciela: Romuald Wielgus – Prezes

Liczba członków: 14

Data rozpoczęcia działalności: brak danych

Zakres działalności:

Organizowanie wypoczynku swoim członkom i ich rodzinom oraz rozwijanie wśród nich cech umiłowania i ochrony przyrody.Doświadczenia i osiągnięcia : brak danych

Data aktualizacji danych: 21.07.2005 r.

108.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Chorych na Epilepsję

Zarząd Główny w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Staszica 4 (adres do korespondencji:

Józef Olszyński, ul. Nadgórna 57a/5)Numer telefonu: 607-649-821

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna