Mapa aktywnośCI”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona16/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Strona internetowa: brak


Dni i godziny spotkań (urzędowania): wtorek 14.00-16.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Józef Olszyński – Prezes

Liczba członków: 32

Data rozpoczęcia działalności: 07.04.1998 r.

Zakres działalności:

 • udzielanie pomocy ludziom chorym na epilepsję we wszystkich sprawach życiowych,

 • zapewnienie członkom opieki i ochrony prawnej,

 • działalność uświadamiająca całe społeczeństwo przy pomocy środków masowego przekazu, mająca na celu kształtowanie prawidłowych postaw wobec chorego,

 • udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz organizowanie działalności społecznej i kulturalnej,

 • inicjowanie wzajemnej pomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania

 • organizacja imprez kulturalnych i wycieczek.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych , wycieczek dla członków organizacji,

 • troska o finansowanie Towarzystwa u sponsorów,

 • aktywny udział w życiu społecznym miasta Grudziądza.

Data aktualizacji danych: 20.01.2009 r.

109.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo dla Upamiętnienia Ryszarda Milczewskiego-Bruna i Edwarda Stachury

w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Reymonta 44

Numer telefonu: 56-465-42-31

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): brak

Imię i nazwisko przedstawiciela: Tomasz Otremba – Prezes

Liczba członków: 7

Data rozpoczęcia działalności: 14.05.2006 r.

Zakres działalności:

 • upamiętnianie postaci poetów i pisarzy Ryszarda Milczewskiego-Bruna i Edwarda Stachury,

 • organizowanie uroczystości rocznicowych,

 • propagowanie twórczości Ryszarda Milczewskiego-Bruna i Edwarda Stachury, a także wiedzy o ich życiu i związkach z Grudziądzem.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • ufundowanie przez członków Towarzystwa tablicy upamiętniającej Ryszarda Milczewskiego-Bruna i zorganizowanie uroczystości jej odsłonięcia przy ul. Paderewskiego 18,

 • zorganizowanie uroczystego odsłonięcia tabliczek z nazwami ulic: ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna i ul. Edwarda Stachury, o które zabiegali przyszli członkowie Towarzystwa,

 • ustanowienie Nagrody im. Ryszarda Milczewskiego-Bruna,

 • przygotowanie wystawy „Edward Stachura – w 70. rocznicę urodzin”,

 • opracowanie i wydanie okolicznościowego folderu.

Data aktualizacji danych: 22.02.2008 r.

110.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Zarząd Miejski

Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 14 (Stadion Olimpii, adres do korespondencji: Krystyna Gluzińska, ul. Śniadeckich 58F/69)

Numer telefonu: 56-462-88-88, 501-196-985

Numer faksu: 56-461-14-78

Adres e-mail: krystyna.gluzinska@pomorska.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): w zależności od potrzeb

Imię i nazwisko przedstawiciela: Krystyna Gluzińska – Prezes


Liczba członków: brak danych

Data rozpoczęcia działalności: 1960 rok

Zakres działalności:

 • współdziałanie z władzami sportowymi i samorządowymi,

 • organizacja i prowadzenie zespołów sportowych i rekreacyjnych oraz profilaktyczno-usprawniających,

 • organizacja zlotów, festynów, turniejów, spartakiad, imprez masowych,

 • propagowanie indywidualnych form rekreacji ruchowej,

 • prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej,

 • udział w kampanii prozdrowotnej "Miesiąc dla Zdrowia".

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • wyjście z propozycją i kilkuletnia organizacja Biegów Ulicznych im. Bronisława Malinowskiego,

 • liczna wyróżnienia za pracę i osiągnięcia przyznawane przez Ministerstwo Kultury Fizycznej, ZG TKKF, Urząd Wojewódzki, Wojewodę, Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski w Grudziądzu.

Data aktualizacji danych: 24.06.2005 r.

111.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Ludności Pochodzenia Niemieckiego

Adres siedziby: ul. Korczaka 25

Numer telefonu: 56-464-00-66, 605-966-520

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): wtorek 10.00-12.00, czwartek 16.00-18.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Klemens Grabowski – Przewodniczący

Liczba członków: 77

Data rozpoczęcia działalności: 28.12.2000 r.

Zakres działalności:

 • krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej,

 • występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność niemiecką zamieszkałą na terenie Pomorza,

 • umocnienie braterskiej więzi i współżycia ludności niemieckiej z ludnością polską,

 • przyhamowanie fali wzmożonych wyjazdów na pobyt stały do Niemiec,

 • organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej dla swoich członków.

Doświadczenia i osiągnięcia:

Prowadzenie kursów języka niemieckiego na terenie Grudziądza.Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

112.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Klub w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Moniuszki 13 (Spółdzielnia Mieszkaniowa)


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna