Mapa aktywnośCI”


Numer telefonu: 56-462-20-50Pobieranie 0.51 Mb.
Strona17/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Numer telefonu: 56-462-20-50


Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): trzeci poniedziałek miesiąca 16.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Augustyn Dorosz – Prezes Klubu


Liczba członków: 28

Data rozpoczęcia działalności: 25.06.1990 r.

Zakres działalności:

 • zespolenie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne miasta Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich a także dzieje współczesne - dla utrzymania koleżeństwa oraz niesienia wzajemnej pomocy,

 • pielęgnowanie dorobku historycznego tego regionu jako integralnej części kultury
  i tradycji Polski,

 • organizowanie spotkań opłatkowych dla członków, ich rodzin i sympatyków Klubu,

 • organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz na grzyby i uczestnictwo
  w wycieczkach na Kresy,

 • omawianie ważniejszych wydarzeń kulturalnych i rocznicowych kraju.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • podtrzymywanie więzi wśród członków, jak również z innymi działającymi w Grudziądzu organizacjami oraz mieszkańcami miasta,

 • zapoznawanie sympatyków Klubu z historią i tradycjami Kresowiaków,

 • włączanie się w pomoc materialną i pieniężną dla Rodaków na Ukrainie.

Data aktualizacji danych: 21.07.2005 r.

113.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

Oddział w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Moniuszki 13 (Spółdzielnia Mieszkaniowa)

Numer telefonu: 56-462-33-05


Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): trzeci poniedziałek miesiąca 16.00-18.00

kontakt stały – ul. Łyskowskiego 23


Imię i nazwisko przedstawiciela: Henryk Bierut – Prezes Klubu


Liczba członków: 18

Data rozpoczęcia działalności: 05.04.1989 r.

Zakres działalności:

 • utrwalanie i rozwój wiedzy o przeszłości i teraźniejszości Wileńszczyzny i Kresów z nią związanych,

 • podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami i sympatykami tego regionu, a także ścisła współpraca z zainteresowanymi osobami i instytucjami w kraju i na Litwie.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • kilkakrotna pielgrzymka członków Towarzystwa do Wilna, zwiedzanie cmentarzy na Rossie, Antokolu i innych,

 • msza święta w Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej odprawiona przez ks. kap. dr Czesława Poloczka dla członków Towarzystwa,

 • zwiedzanie Wilna i okolic, spotkania z Polakami na Litwie.

Data aktualizacji danych: 22.01.2008 r.

114.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy

Szkół Polskich

Oddział w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Sobieskiego 12 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 )

Numer telefonu: 792 614 622

Numer faksu: brak

Adres e-mail: tnbspgrudziadz@op.pl

Strona internetowa: http://tnbspgrudzaidz.ovh.org

Dni i godziny spotkań (urzędowania): ostatnia środa miesiąca: 14.00-16.00

(harmonogram spotkań na stronie www)Imię i nazwisko przedstawiciela: Janina Guniewicz – Prezes

Liczba członków: 32

Data rozpoczęcia działalności: 14.06.2005 r.

Zakres działalności:

 • udział w tworzeniu właściwych warunków działania bibliotek szkolnych,

 • integracja środowiska zawodowego nauczycieli bibliotekarzy i ochrona jego interesów zawodowych,

 • działania na rzecz rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży,

 • popieranie inicjatyw zawodowych, doskonalenie fachowe nauczycieli bibliotekarzy,

 • reprezentowanie nauczycieli bibliotekarzy w kraju i za granicą.

Doświadczenia i osiągnięcia:

    • organizowanie szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy,

    • udział w konferencjach ogólnopolskich i lokalnych,

    • cykliczne organizowanie „Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Bibliotekarzy”,

    • udział w krajowych akcjach promujących czytelnictwo dzieci i młodzieży,

    • występowanie do właściwych ministerstw i władz oświatowych.

Data aktualizacji danych: 30.01.2009 r.
115.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Oddział w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Moniuszki 13

Numer telefonu: 602-880-170

Numer faksu: brak

Adres e-mail: tonzgrudziadz@interia.pl

Strona internetowa: www.tonzgrudziadz.ovh.org

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwszy poniedziałek miesiąca (bez lipca i sierpnia) godz. 17:00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Paweł Grochowski – Prezes

Liczba członków: 16

Data rozpoczęcia działalności: 28.04.1984 rok

Zakres działalności:

 • podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego,

 • pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • działania interwencyjne doprowadziły do uratowania lub zmniejszenia procesu degradacji niektórych zabytków Grudziądza m.in. Willi Meissnera i wieżyczki wodociągowej w murach miejskich,

 • przyczynienie się do upowszechnienia wiedzy o zabytkach poprzez odczyty i wycieczki oraz publikacje prasowe,

 • zorganizowanie konkursu fotograficznego „Zabytki Grudziądza znane i nieznane” ,

 • zorganizowanie w listopadzie 2009 r. pierwszej kwesty na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu miejskim.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

116.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Downa

Adres siedziby: ul. Słoneczna 19 (mieszkanie prywatne)

Numer telefonu: 56-477-95-06

Numer faksu: brak

Adres e-mail: biuro@towpedegrudziadz.pl

Strona internetowa: www.towpedegrudziadz.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): ostatni wtorek miesiąca godz. 16.00-18.00

(z przerwami świątecznymi i wakacyjną)

spotkania członków – ostatnia środa miesiąca

Imię i nazwisko przedstawiciela: Hanna Pęksa – Prezes

Liczba członków: 17

Data rozpoczęcia działalności: 01.01.2005 r.

Zakres działalności:

Propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.Doświadczenia i osiągnięcia:

 • kontynuacja projektu CANDiM – Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych Dzieci
  i Młodzieży, prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży,

 • organizowanie konsultacji ze specjalistami (m.in. dietetykiem, psychologiem),

 • organizowanie zajęć rehabilitacji ruchowej – zajęcia na basenie,

 • prowadzenie czytelni i wypożyczalni czasopism i literatury związanej z problematyką Zespołu Downa pn. „Biblioteka ZD”,

 • prowadzenie pracowni komputerowej dla dzieci i młodzieży,

 • prowadzenie wypożyczalni zabawek i pomocy dydaktycznych,

 • prowadzenie telefonu zaufania,

 • organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Data aktualizacji danych: 04.06.2010 r.

117.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Koło Pomocy Dzieciom z Zespołem Mózgowego Porażenia Dziecięcego w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Elbląska 7/41
(adres do korespondencji: ul. Sobieskiego 8a/17
p. Ewa Lampkowska - mieszkanie prywatne)

Numer telefonu: 507-202-757

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): spotkania raz na dwa miesiące w ostatni piątek miesiąca o godz. 16

Imię i nazwisko przedstawiciela: Aleksandra Diksa – Przewodnicząca Koła


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna