Mapa aktywnośCI”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona18/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Liczba członków: 44


Data rozpoczęcia działalności: październik 1983 roku

Zakres działalności:

 • współpraca z organami władzy publicznej, samorządami i innymi organizacjami oraz środkami masowego przekazu,

 • organizowanie imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych,

 • inicjowanie i rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  w środowisku ich zdrowych rówieśników,

 • propagowanie odpowiedniego stosunku do spraw dzieci niepełnosprawnych i do nich samych.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • utworzenie placówki rehabilitacyjno-opiekuńczej w 1989 r.,

 • organizowanie dzieciom imprez: bale karnawałowe, "Zajączek", "Dzień Dziecka",

 • organizacja wyjazdów letnich, turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek.

Data aktualizacji danych: 03.12.2009 r.

118.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Miejski Grudziądz

Adres siedziby: tymczasowo ul. Moniuszki 13 (Spółdzielnia Mieszkaniowa)

Numer telefonu: 56-465-81-14

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwszy czwartek miesiąca 15.30

Imię i nazwisko przedstawiciela: Roman Wardziński – Prezes Zarządu Miejskiego

Liczba członków: 55

Data rozpoczęcia działalności: kwiecień 1959 rok

Zakres działalności:

Troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność.Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja kolonii i półkolonii oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych,

 • organizacja imprez dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka" oraz gwiazdki dla dzieci ubogich,

 • współpraca ze szkołami, lekarzami, poradnią przeciwalkoholową i sądem dla nieletnich.

Data aktualizacji danych: 12.07.2005 r.

119.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Adres siedziby: ul. Królowej Jadwigi 1

(adres do korespondencji: Al. 23 Stycznia 18)Numer telefonu: 56-464-96-44, 600-272-982

Numer faksu: 56-464-96-43

Adres e-mail: biuro@trmew.pl

Strona internetowa: www.trmew.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Bogusław Puchowski

Liczba członków: 334

Data rozpoczęcia działalności: 1988 rok

Zakres działalności:

 • stymulowanie i propagowanie wszechstronnego wykorzystania zasobów wodnoenergetycznych mniejszych rzek, jak i tworzenie uzupełniających źródeł zasilania w energię elektryczną z małych elektrowni wodnych będących najbardziej korzystnymi źródłami energii z punktu widzenia ochrony środowiska,

 • reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich potrzeb i interesów wobec władz państwowych, gospodarczych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych,

 • ochrona interesów i uprawnień członków,

 • integrowanie środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich wśród członków.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja szkoleń,

 • działalność w zakresie edukacji ekologicznej: wycieczki edukacyjne, wykłady i prelekcje, współpraca z ośrodkami metodycznymi,

 • działalność wydawnicza: biuletyn informacyjny, plansze edukacyjne, wycieczki edukacyjne, mapa,

 • prace legislacyjne.

Data aktualizacji danych: 16.01.2009 r.

120.
Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Żeglarskie "Gryf"

Adres siedziby: ul. Spacerowa (Przystań żeglarska)

(adres do korespondencji: ul. Szosa Toruńska 32/38)Numer telefonu: 56-463-42-98, 56-451-05-13 (Danuta Czaja – Skarbnik)

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): spotkania w przypadku potrzeby na terenie przystani w Rudniku

Imię i nazwisko przedstawiciela: Sławomir Nikołajew – Prezes

Liczba członków: 27

Data rozpoczęcia działalności: 07.04.1992 r.

Zakres działalności:

 • upowszechnianie uprawiania żeglarstwa we wszystkich jego formach,

 • upowszechnianie historii, kultury i tradycji żeglarskiej.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja rejsów rodzinnych po Wielkich Jeziorach Mazurskich,

 • udział w imprezach żeglarskich,

 • uczestnictwo w działalności TOŻ,

 • zdobycie przez członków patentów: żeglarza jachtowego, sternika jachtowego, sternika morskiego, sternika motorowodnego oraz uprawnień instruktora żeglarstwa.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

121.
Pełna nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"

Adres siedziby: ul. Chełmińska 104 (Ognisko Pracy Pozaszkolnej)

Numer telefonu: 56-465-85-46

Numer faksu: 56-464-49-36

Adres e-mail: opp@neostrada.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek, środa, piątek15.00-17.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Tadeusz Osicki – Prezes


Liczba członków: 30

Data rozpoczęcia działalności: 07.01.1997 r.

Zakres działalności:

 • szkolenie dzieci i młodzieży w wieku do lat 19 w grze w szachy,

 • kontakty sportowe w kraju i zagranicą: Białoruś, Czechy, Estonia, Rosją, Słowacja, Ukraina, Niemcy.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • Wicemistrzostwo Świata w Puerto Rico Hanny Jabłońskiej,

 • III miejsce w rywalizacji drużynowej w Międzynarodowym Turnieju Szachowym
  w Gdyni.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

122.
Pełna nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "Tandem"

Adres siedziby: ul. Jana III Sobieskiego 12

(Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2)Numer telefonu: 56-464-00-90

Numer faksu: 56-464-00-44

Adres e-mail: uks-tandem@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-15.00

sobota-niedziela 10:00-13:00Imię i nazwisko przedstawiciela: Maria Kaczorowska – Prezes

Liczba członków: 120

Data rozpoczęcia działalności: 1994 rok

Zakres działalności:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego,

 • angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw,

 • uczestnictwo w imprezach sportowych,

 • organizowanie zajęć sportowych dla wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,

 • organizowanie działalności sportowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

 • organizowanie uczniom współzawodnictwa sportowego,

 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • stała współpraca z ALKS „START”, MKS, KS „STAL”,

 • organizacja obozów i zgrupowań sportowo-rekreacyjnych,

 • organizacja i udział w wielu imprezach kolarskich dla dzieci i młodzieży na etapach: międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich,

 • wychowankowie Klubu należą do ścisłej kadry narodowej w kolarstwie torowym i szosowym,

 • udział wychowanków w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

123.

Pełna nazwa organizacji: Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne

„Rawelin” w Grudziądzu


Adres siedziby: ul. 6 Marca 1

Numer telefonu: 56-459-26-50,

Numer faksu: 56-458-26-50

Adres e-mail: k.g2@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Sławomir Kosmala – Prezes

Liczba członków: 24

Data rozpoczęcia działalności: 12.06.2008 r.

Zakres działalności:

 • kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa,

 • upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego,

 • budowanie pozytywnego wizerunku sił zbrojnych,

 • propagowanie idei armii zawodowej

 • inicjowanie i rozwijanie działalności kulturalnej i oświatowej w środowisku wojskowym.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • współpraca z WKU w Grudziądzu,

 • współuczestniczenie członków Stowarzyszenia od 10 lat w organizacji wszystkich edycji Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego,

 • prowadzenie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci,

 • organizowanie rajdów historycznych związanych z rocznicami świąt państwowych,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i historycznej na terenie Cytadeli Grudziądzkiej.

Data aktualizacji danych: 20.01.2009 r.

124.

Pełna nazwa organizacji: Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna