Mapa aktywnośCI”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona19/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Oddział w Grudziądzu


Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 19

Numer telefonu: 56-643-92-30

Numer faksu: brak

Adres e-mail: henryk_rybarczyk@wp.pl, grudziądz@kaszubi.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): drugi piątek miesiąca 17.00-19.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Henryk Rybarczyk – Prezes

Liczba członków: 47

Data rozpoczęcia działalności: 22.05.2000 r.

Zakres działalności:

 • wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy Pomorza,

 • ochrona tradycji i rozwój kultury kaszubsko-pomorskiej, przy jednoczesnej budowie nowoczesnej społeczności zwróconej ku przyszłości,

 • troska o samorządność oraz podmiotowość regionalną i lokalną,

 • współpraca ze wszystkimi, którym bliskie jest dobro ziemi pomorskiej i jej mieszkańców.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • w dniu 09.01.2009 r. senator Kazimierz Kleina wręczył Oddziałowi Zrzeszenia
  w Grudziądzu Medal Senatu,

 • organizator i współorganizator wystaw, wernisaży, prelekcji koncertów,

 • organizator konferencji regionalnej w Grudziądzu, w której udział wziął między innymi Przewodniczący Sejmiku Pomorskiego prof. Brunon Synak,

 • Oddział posiada własny sztandar, uroczystość jego wręczenia i poświęcenia z udziałem członków innych oddziałów oraz samorządowców i parlamentarzystów pomorskich odbędzie się we wrześniu 2006 r.

Data aktualizacji danych: 31.01.2009 r.

125.
Pełna nazwa organizacji: Związek "Solidarność" Polskich Kombatantów

Region Toruń z siedzibą w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Moniuszki 13 (Spółdzielnia Mieszkaniowa)

(adres do korespondencji: Jerzy Zalewski, ul. Konopnickiej 17)Numer telefonu: 56-465-43-31

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwszy poniedziałek kwartału 15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Jerzy Zalewski – Prezes

Liczba członków: 12

Data rozpoczęcia działalności: 27.06.1990 r.

Zakres działalności:

 • ochrona praw i interesów członków,

 • krzewienie patriotyzmu i kształtowanie aktywnej postawy dla dobra społeczeństwa,

 • popularyzacja historii walk o polskość i niepodległość,

 • roztaczanie opieki nad członkami i ich rodzinami oraz rodzinami zmarłych kombatantów.

Doświadczenia i osiągnięcia: brak danych

Data aktualizacji danych: 29.01.2009 r.

126.
Pełna nazwa organizacji: Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Kujawsko-Pomorska

Hufiec Grudziądz im. Roty Grudziądzkiej

Adres siedziby: ul. Chełmińska 104 (Ognisko Pracy Pozaszkolnej)

Numer telefonu: 501-168-193

Numer faksu: brak

Adres e-mail: grudziadz@zhp.pl

Strona internetowa: www.grudziadz.zhp.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania):poniedziałki i środy od 15:00 do 16:30 Komendanka I poniedziałek miesiąca 15:00-16:30 Skarbnik

I i III czwartek miesiąca 16:00-17:00 Namiestniczka piątki od 16:00 do18:00 Sekretarz Hufca

Spotkania członków: I poniedziałek miesiąca

Imię i nazwisko przedstawiciela: Elżbieta Fabińska – Komendantka Hufca

Liczba członków: 283

Data rozpoczęcia działalności: 1917 rok

Zakres działalności:


 • prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej,

 • organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności,

 • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,

 • upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych,

 • inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży,

 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, duchowego, umysłowego, społecznego
  i fizycznego rozwoju człowieka,

 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody,

 • nieskrępowane kształtowanie własnej osobowości, ukierunkowane na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, uczenie samodzielności, zaradności i radzenia sobie w trudnych warunkach.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

127.
Pełna nazwa organizacji: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych

Koła w Grudziądzu

Związek posiada w Grudziądzu cztery koła:

Koło Nr 1

Adres siedziby: ul. Małomłyńska 1

Numer telefonu: 56-462-79-12,

Dni i godziny spotkań (urzędowania): środa 10.00-12.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Honorata Ściślewska – Prezes Koła

Liczba członków: 49

Koło Nr 2

Adres siedziby: ul. 6 Marca 1 – Klub Garnizonowy (pok. nr 13)

Numer telefonu: 56-642-14-03

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek

miesiąca 10.00-12.00Imię i nazwisko przedstawiciela: Stanisław Maciejkowicz – Prezes Koła

Liczba członków: 77

Koło Nr 4

Adres siedziby: ul. Bydgoska 26

Numer telefonu: 56-463-91-24

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek 13.00-15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Małgorzata Malinowska – Prezes Koła

Liczba członków: 85

Koło Nr 5

Adres siedziby: ul. Korczaka 16

Numer telefonu: 602-829-582

Dni i godziny spotkań (urzędowania): wtorek 10:00 do 12:00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Lucjan Borysewicz – Prezes Koła

Liczba członków: 53

Koordynatorem kół na terenie Grudziądza jest Pan Stanisław Maciejkowicz

Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 5/6, Stanisław Maciejkowicz

Numer telefonu: 056 642-14-03

Zakres działalności:

 • obrona uprawnień kombatantów oraz żon (jako podopiecznych) po śmierci mężów,

 • reprezentowanie interesów kombatantów i podopiecznych wobec organów władzy
  i administracji rządowej i samorządowej,

 • upowszechnianie walk narodu polskiego,

 • troszczenie się i udzielanie pomocy z Państwowego Funduszu Kombatanckiego
  i funduszu własnego Związku,

 • organizowanie działalności kulturalnej,

 • udział w obchodach rocznic narodowych, środowiskowych i lokalnych,

 • udział ze sztandarem w pogrzebach członków i podopiecznych,

 • spotkania z kierownictwem władz Miasta i garnizonu Wojska Polskiego,

 • spotkania z członkami bratnich organizacji.

Doświadczenia i osiągnięcia: brak danych

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

128.
Pełna nazwa organizacji: Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Grudziądz

Adres siedziby: ul. Moniuszki 19 skr.5

Numer telefonu: 56-462-64-12

Numer faksu: 56-462-64-12

Adres e-mail: zkwp.grudz@wp.pl

Strona internetowa: http://www.zkwp.grudziadz.prv.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek 15.00-18.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Witold Tęgowski

Liczba członków: 135


Data rozpoczęcia działalności: 13.05.1958 r.

Zakres działalności:

 • hodowla i propagowanie psa rasowego,

 • sterowanie czystością rasy i hodowli (także genetycznie),

 • organizacja hodowli i szkolenia psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu zarówno pod względem eksterierowym jak i użytkowym.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • zorganizowanie 31 Krajowych Wystaw Psów Rasowych,

 • organizacja Pokazów Psów Rasowych i konkursów „Dziecko i Pies” dla mieszkańców miasta,

 • oddział znany jest w kraju i za granicą z pięknych egzemplarzy psów i suk, przedstawicieli grup rasy,

 • wysokie oceny psów na wystawach krajowych i zagranicznych.

Data aktualizacji danych: 12.02.2008 r.

129.
Pełna nazwa organizacji: Związek Przyjaciół Pomorza

Adres siedziby: ul. Moniuszki 13 (Spółdzielnia Mieszkaniowa)

(adres do korespondencji: ul. Śniadeckich 56/24)


Numer telefonu: 56-463-01-26


Numer faksu: brak

Adres e-mail: ast395@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): drugi poniedziałek każdego miesiąca

16.00-18.00Imię i nazwisko przedstawiciela: Andrzej Satkiewicz – Prezes

Liczba członków: 25

Data rozpoczęcia działalności: 18.06.1995 r.

Zakres działalności:

 • tworzenie warunków do umocnienia więzi wśród społeczności pomorskiej,

 • kształtowanie kultury regionalnej z uwzględnieniem tradycji dobrej roboty i takich zalet jak: rzetelność, gospodarność, zamiłowanie do porządku,

 • zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego,

 • nawiązywanie do patriotycznych tradycji walki o utrzymanie polskości na Pomorzu,

 • zrzeszanie działaczy społecznych, którzy podejmują przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla regionu pomorskiego.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja licznych prelekcji, referatów, odczytów, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wernisaży i spotkań z ciekawymi ludźmi Grudziądza,

 • uczestnictwo w Kongresie Pomorskim w 1998 w Szczecinie,

 • III Sejmik Przyjaciół Pomorza w dniach 10-12 listopada 1995 r.,

 • Kongres Pomorski Ziemi Chełmińskiej 24-25 października 1997 r.,

 • sesja popularno-naukowa nt. „Trzylecie działalności Związku Przyjaciół Pomorza” w 1998 r.,

 • uczestnictwo w obchodach ku czci gen. bryg. Ks. Franciszka Wołoszyka w 2001 r.,

 • uczestnictwo w zjazdach ZPP w Gdańsku organizowanych przez Zarząd Główny,

 • opracowanie trzech biuletynów Związku Przyjaciół Pomorza – Helena Gruszecka, Andrzej Satkiewicz,

 • uroczyste obchody 10-lecia działalności ZPP w Grudziądzu w październiku 2005 r.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

130.
Pełna nazwa organizacji: Związek Represjonowanych Politycznie

Żołnierzy-Górników

Koło Terenowe Nr 1 w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. 6 Marca 1 (adres do korespondencji:

Jerzy Grams, ul. Zaciszna 2/23)Numer telefonu: 56-465-66-08, 606-310-926

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): druga środa miesiąca 10.00-12.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Jerzy Grams – Prezes Koła

Liczba członków: 98

Data rozpoczęcia działalności: 10.04.1992 r.

Zakres działalności:

 • skupianie żołnierzy z Batalionów Roboczych Kopalni węgla kamiennego i rud uranu

 • utrzymywanie ścisłych kontaktów z władzami wojskowymi oraz uczestniczenie
  w imprezach wojskowych,

 • spotkania z członkami, odwiedzanie chorych,

 • organizowanie uroczystej Barbórki dla członków i ich rodzin,

 • w kwietniu każdego roku msza święta w Kościele Niepokalanego Serca NMP za poległych oraz zmarłych kolegów górników.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • zamontowanie w Kościele Niepokalanego Serca NMP tablicy pamiątkowej,

 • współpraca z Zarządem Okręgu w Toruniu oraz Krajowym w Warszawie,

 • stały kontakt ze Związkiem Sił Zbrojnych na Zachodzie,

 • czynny udział w uroczystościach związanych z rocznicami związkowymi
  i państwowymi.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

131.
Pełna nazwa organizacji: Związek Gmin i Stowarzyszeń

Grudziądzki Bank Żywności

Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 11/13

Numer telefonu: 56-463-23-97, 607-102-838

Numer faksu: 56-463-23-97

Adres e-mail: bz.grudziadz@bankizywnosci.pl

Strona internetowa: www.bankizywności.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 7.30-14.30

Imię i nazwisko przedstawiciela: Anatol Mielniczuk – Prezes

Liczba członków: 20

Data rozpoczęcia działalności: 11.05.2000 r.

Zakres działalności:

 • zapobieganie i walka z marnowaniem żywności,

 • udzielanie pomocy żywnościowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem pozyskanej żywności wśród potrzebujących poprzez: pozyskiwanie pełnowartościowej żywności od podmiotów krajowych i zagranicznych, magazynowanie, segregowanie, pakowanie, transport i rozdział pozyskanej żywności,

 • pozyskiwanie darczyńców i patronów dla przedsięwzięć stowarzyszenia,

 • współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • realizacja "Programu nieodpłatnego przekazywania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego",

 • realizacja Programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD,

 • organizacja Świątecznych Zbiórek Żywności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

 • organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

132.
Pełna nazwa organizacji: Związek Strzelecki „Strzelec” Okręg Grudziądz

Adres siedziby: ul. Chełmińska 40 (adres do korespondencji:

ul. Chełmińska 108c/23)Numer telefonu: 508-656-460

Numer faksu: brak

Adres e-mail: strzelecgrudziadz@op.pl

Strona internetowa: www.strzelecgrudziadz.witryna.info

Dni i godziny spotkań (urzędowania): sobota 16.00-18.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: por. ZS Adam Banacki

Liczba członków: 15

Data rozpoczęcia działalności: 1990 r.

Zakres działalności:

 • przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej kraju,

 • obozy, kursy, biwaki, rajdy, wycieczki,

 • pierwsza pomoc, survival, samoobrona,

 • kursy spadochronowe, specjalistyczne.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • rajd Przyjaźni i Promocji Grudziądza – 2006 r.,

 • kursy pedagogiczne w Mazowieckim Kuratorium,

 • odznaczenie brązowym medalem za zasługi dla Prezesa w Grudziądzu,

 • stała współpraca z kołem SZŹ AK oraz ze Sztabem Zarządzania Kryzysowego UM

Data aktualizacji danych: 21.10.2008 r.

133.
Pełna nazwa organizacji: Związek Sybiraków Oddział Toruń Koło Grudziądz

Adres siedziby: ul. Moniuszki 13 (Spółdzielnia Mieszkaniowa)

adres do korespondencji: Chełmińska 78c/42, Tadeusz Biernat)Numer telefonu: 605-275-829

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwsza i trzecia środa miesiąca

(z wyjątkiem lipca i sierpnia): zimą: 13.00-15.00

latem: 15.00-17.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Tadeusz Biernat – Prezes Koła

Liczba członków: 123

Data rozpoczęcia działalności: 09.12.1989 r.

Zakres działalności:


 • współpraca z Gimnazjum Nr 6 poprzez uczestnictwo w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego oraz w ważnych uroczystościach szkolnych,

 • rozpowszechnianie publikacji i wspomnień z okresu pobytu w łagrach i obozach sowieckich,

 • reprezentowanie członków i uczestnictwo w świętach rocznicowych w zaprzyjaźnionych organizacjach,

 • wspieranie finansowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia dzieci ze Wschodu,

 • organizowanie spotkań opłatkowych dla członków, sympatyków i osób zaproszonych,

 • udzielanie pomocy przy sporządzaniu dokumentów związkowych,

 • uczestnictwo w ostatniej drodze Sybiraków z udziałem pocztu sztandarowego,

 • prowadzenie prelekcji historycznych oraz przekazów wspomnień osobistych Sybiraków o pobytach w łagrach, obozach i przymusowej pracy.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • Tablica Pamięci Sybirakom w Kościele P.W. O. Maksymiliana Kolbe,

 • Płyta Grób-Mogiła w ciągu Mogił Pamiątkowych,

 • nadanie ulicy nazwy Sybiraków,

 • nadanie Gimnazjum Nr 6 imienia Sybiraków i wykonanie sztandaru,

 • tablica pamięci Sybirakom i Izba Pamięci w Gimnazjum Nr 6,

 • tablica pamiątkowa na ścianie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” przy ul. Sybiraków,

 • prowadzenie Kroniki Koła i "Złotej Księgi", albumów zdjęć z różnych świąt
  i uroczystości.

Data aktualizacji danych: 17.09.2010 r.

134.
Pełna nazwa organizacji: Żyjmy ekologicznie w naszym środowisku

Adres siedziby: ul. Łowicka 9

Numer telefonu: 56-462-00-33

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): brak danych

Imię i nazwisko przedstawiciela: Wiesław Kołakowski – Prezes

Liczba członków: 6

Data rozpoczęcia działalności: 26.06.1996 r.

Zakres działalności:

 • uczestnictwo w budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 • podejmowanie działań mających na celu budowę sieci gazowej i wykorzystywanie gazu do ogrzewania mieszkań,

 • organizowanie spotkań i prelekcji zmierzających do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców,

 • wydawanie broszur i ulotek o tematyce ochrony środowiska,

 • współdziałanie z władzami administracyjnymi miasta oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia.

Doświadczenia i osiągnięcia:

Położenie wodociągu w ulicach: Łowicka, Łużycka, Topolowa i Kociewska w 1997 r.Data aktualizacji danych: 21.07.2005 r.


Pobieranie 0.51 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna