Mapa aktywnośCI”


Numer telefonu: 601-636-707Pobieranie 0.51 Mb.
Strona2/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Numer telefonu: 601-636-707


Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): brak

Imię i nazwisko przedstawiciela: Józef Rumocki - Prezes

Liczba członków: 17

Data rozpoczęcia działalności: 20.08.2008 r.

Zakres działalności:

 • promocja ziemi grudziądzkiej w jej historycznych uwarunkowaniach,

 • propagowanie sportów strzeleckich,

 • kultywowanie wielowiekowej tradycji Kurkowych Bractw Strzeleckich

 • organizowanie ćwiczeń i zawodów strzeleckich o randze ogólnopolskiej.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • udział w ogólnopolskich imprezach strzeleckich bractw kurkowych, wielokrotne

zwycięstwa w zawodach,

 • udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym na terenie całej Polski oraz UE

Data aktualizacji danych: 20.08.2010 r.


6.
Pełna nazwa organizacji: Bractwo Wodniaków Grudziądz

Adres siedziby: ul. Malczewskiego 1

Numer telefonu: 56-462-63-35

Numer faksu: brak

Adres e-mail: k.sujkowski@hydro-vaccum.com.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): codziennie 10.00-15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Krzysztof Sujkowski – Prezes

Liczba członków: 32

Data rozpoczęcia działalności: 09.02.1992 r.

Zakres działalności:

 • upowszechnianie historii, kultury sportów wodnych i różnorodnych form turystyki wodnej,

 • upowszechnianie turystyki i sportów wodnych we wszystkich jego formach,

 • upowszechnianie budownictwa pływającego sprzętu wodnego, zwłaszcza jednostek w posiadaniu Bractwa z lat 30-tych,

 • prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu,

 • działanie na rzecz ochrony środowiska,

 • szkolenie na stopnie żeglarskie, motorowodne i inne,

 • organizacja i udział w imprezach i rejsach żeglarskich,

 • obsługa imprez – przez użyczanie sprzętu pływającego – organizowanych przez inne organizacje np. niepełnosprawnych, parafie kościelne, zjazdy, itp.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • dzięki prowadzonym szkoleniom członkowie posiadają wszystkie stopnie żeglarskie od żeglarza jachtowego do kapitana,

 • wielokrotne mistrzostwo Polski w klasie narodowej "Omega",

 • organizacja młodzieżowych obozów żeglarskich i rejsów rodzinnych po Wielkich Jeziorach Mazurskich,

 • organizowanie rejsów morskich, doskonalenie umiejętności żeglarskich,

 • reprezentowanie Grudziądza w regatach żeglarskich prezydenckich,

 • uznanie Bractwa Wodniaków jako najlepszy klub żeglarski 30-lecia na terenie działalności TOZŻ w Toruniu.

Data aktualizacji danych: 07.09.2006 r.

7.
Pełna nazwa organizacji: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Adres siedziby: Plac Niepodległości 5

Numer telefonu: 56-462-62-12

Numer faksu: 56-461-34-06

Adres e-mail: biuro@cech.grudziadz.pl

Strona internetowa:

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Wiesław Łasiński – Starszy Cechu

Liczba członków: 255

Data rozpoczęcia działalności: 1954 rok

Zakres działalności:

 • utrzymanie więzi środowiskowych,

 • strzeżenie godności, honoru i koleżeństwa członków,

 • ochrona interesów członków przez prowadzenie działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,

 • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów,

 • prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej oraz prowadzenie usług w zakresie doradztwa podatkowego.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • doświadczenie w zakresie porad prawnych, ZUS, podatkowych, oświatowo-szkoleniowych i BHP,

 • współpraca z pozostałymi organizacjami,

 • współpraca z organami samorządowymi, Urzędem Miejskim, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych..

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

8.
Pełna nazwa organizacji: Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka

Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 14

Numer telefonu: 56-461-16-69


Numer faksu: 56-461-16-69

Adres e-mail: grabowska@onet.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Krystyna Grabowska – Prezes

Liczba członków: 143

Data rozpoczęcia działalności: 17.04.1993 r.

Zakres działalności:

 • prowadzenie zajęć usprawniających w gabinetach odnowy biologicznej,

 • organizowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych w sekcjach sportowych (systematyczne zajęcia sportowe, obozy i zgrupowania),

 • prowadzenie rehabilitacji osób poprzez twórczość artystyczną (warsztaty artystyczne: plastyczne, wokalno-muzyczne i poetycko-recytatorskie),

 • organizowanie i uczestniczenie w międzynarodowych, ogólnopolskich i miejskich imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,

 • organizacja turnusów rehabilitacyjnych, wakacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej,

 • organizacja seminariów, konferencji, wystaw, konkursów.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • odnowa biologiczna, sport, twórczość artystyczna osób niepełnosprawnych,

 • konsultacje specjalistyczne i poradnictwo medyczne,

 • organizacja Mistrzostw Polski w lekkoatletyce, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie sportowym, brydżu sportowym i tenisie stołowym,

 • mistrzowie świata i Europy w podnoszeniu ciężarów,

 • mistrzowie Polski w lekkoatletyce i podnoszeniu ciężarów,

 • laureaci konkursów twórczości artystycznej,

 • organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych, warsztatów artystycznych i plenerów,

 • współpraca z artystami scen polskich,

 • pozyskiwanie środków na promocję „Teatru Życia im. ks. Biskupa Jana Chrapka”

 • promocja działalności: wydawnictwa o tematyce twórczości artystycznej i sportowej; filmy dokumentalne.

Data aktualizacji danych: 21.01.2009 r.

9.
Pełna nazwa organizacji: Chór Mieszany „Tibi Mariae”

Adres siedziby: ul. Mickiewicza 43 (adres do korespondencji ul. Filomatów 2)

Numer telefonu: 509-360-100, 691-278-902

Numer faksu: brak

Adres e-mail: e.dejewski@op.pl, mirkagor@op.pl

Strona internetowa: www.tibimariae.tnb.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek, czwartek 18:00 – 19:30

Imię i nazwisko przedstawiciela: Edward Dejewski - Prezes

Liczba członków: 42

Data rozpoczęcia działalności: 17.08.2004 r.

Zakres działalności:

 • pielęgnowanie i popularyzacja muzyki,

 • podtrzymywanie i rozwój tradycji chóralnych,

 • udział w uroczystościach i kościelnych i państwowych,

 • organizacja przeglądów i koncertów,

 • reprezentowanie miasta w konkursach muzycznych,

 • oprawa muzyczna uroczystości miejskich.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja koncertów chóralnych na terenie parafii NSNMP w Grudziądzu,

 • Nagroda Specjalna na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Musica Sacra – Ars Liturgica” Toruń 2008,

 • I Nagroda w Konkursie Chóralnym o Puchar Marszałka Woj. Kujawsko- Pomorskiego Lubicz 2008,

 • udział w I Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. Wacława z Szamotuł
  Szamotuły 2007,

 • II Nagroda w Konkursie Chóralnym o Puchar Marszałka Woj. Kujawsko- Pomorskiego Chełmża 2006,

 • zakwalifikowanie do wykonania oprawy muzycznej mszy transmitowanej przez TVP1-Łagieniki

Data aktualizacji danych: 24.08.2010 r.

10.
Pełna nazwa organizacji: Federacja Konsumentów Klub w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Dworcowa 3

Numer telefonu: brak

Numer faksu: brak

Adres e-mail: biuro@federacja-konsumentow.org.pl

Strona internetowa: www.federacja-konsumentow.org.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-środa 15.30-18.30

Imię i nazwisko przedstawiciela: Kamila Zaleśkiewicz – Prawnik Klubu

Liczba członków: 15

Data rozpoczęcia działalności: 1982 rok

Zakres działalności:

 • ochrona indywidualnego konsumenta w której zakres wchodzą: bezpłatne poradnictwo prawne na rzecz indywidualnych konsumentów i podejmowanie czynności w ramach ochrony prawnej konsumentów, sporządzanie pozwów dla konsumentów oraz ich reprezentowanie przed sądami,

 • rozwijanie działalności informacyjnej i edukacyjnej konsumentów tzn. rozpowszechnianie wydawnictw dotyczących ochrony i zagwarantowania praw konsumentów, organizowanie szkoleń i odczytów, stały kontakt z mediami.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • finansowanie wydawania książek i broszur informacyjnych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,

 • porady bezpośrednie i telefoniczne,

 • pośrednictwo w sprawach reklamacji (70% spraw rozpatrzono z korzyścią dla klientów),

 • dobra współpraca z mediami, które pomagają w propagowaniu praw i interesów konsumentów.

Data aktualizacji danych: 16.09.2009 r.
11.
Pełna nazwa organizacji: Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej

Adres siedziby: ul. Wodna 3/5 (Muzeum)

Numer telefonu: 56-465-90-63 w. 51 (wtorek), 601-712-416

Numer faksu: brak

Adres e-mail: cwk@grudziadz.pl , cogito@pro.onet.pl

Strona internetowa: www.cwk.grudziadz.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): wtorki od 9:00 do 14:00 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

Imię i nazwisko przedstawiciela: Karola Skowrońska – Przewodnicząca Zarządu

Liczba członków: 200

Data rozpoczęcia działalności: 13.05.1991 r.

Zakres działalności:

 • organizacja i prowadzenie działalności muzealnej związanej z historią jazdy polskiej, upowszechnianie jej dziejów oraz popularyzacja tej tematyki ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Kawalerii Polskiej II RP,

 • organizowanie Zjazdów Kawalerzystów II RP,

 • utrzymywanie więzi kawaleryjskiej,

 • wydawnictwa, publikacje, komunikaty,

 • pozyskiwanie zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych,

 • wystawy, spotkania, Internet.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja w Grudziądzu Zjazdów Kawalerzystów II RP,

 • utrzymywanie kontaktów z 100-350 kawalerzystami rocznie,

 • zgromadzenie i przekazanie do grudziądzkiego Muzeum łącznie 1.223 eksponatów za 142.547.93 zł,

 • 670 woluminów w biblioteczce kawaleryjskiej w Bibliotece Miejskiej,

 • działalność wydawnicza: publikacje księgarskie, „Komunikaty Fundacji”

 • liczne prelekcje, odczyty, publikacje.

Data aktualizacji danych: 25.01.2010 r.

12.
Pełna nazwa organizacji: Fundacja na Rzecz Tradycji Lotnictwa Polskiego

Adres siedziby: Lotnisko Lisie Kąty, 86-302 Grudziądz

Numer telefonu: 56-468-18-32

Numer faksu: 56-468-18-42

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Łucja Kaczorek – Przewodnicząca

Liczba członków: 23

Data rozpoczęcia działalności: 07.01.2004 r.

Zakres działalności:

 • zorganizowanie i prowadzenie działalności muzealnej związanej z historią lotnictwa polskiego,

 • upowszechnianie dziejów lotnictwa oraz popularyzacja tej tematyki.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • gromadzenie napływających eksponatów,

 • podpisanie porozumienia z Domem Wojska Polskiego,

 • współorganizator VII Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego,

 • poczynienie starań mających na celu pozyskanie 3 samolotów wycofanych z eksploatacji w Wojsku Polskim.

Data aktualizacji danych: 21.07.2005 r.

13.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzki Klub Kajakowy „Niezatapialni”

Adres siedziby: ul. Królowej Jadwigi 35

Numer telefonu: 607-222-553

Numer faksu: brak

Adres e-mail: gkkniezatapialni@onet.eu

Strona internetowa: www.niezatapialni-grudziadz.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): brak

Imię i nazwisko przedstawiciela: Piotr Kociorski - Prezes

Liczba członków: 18

Data rozpoczęcia działalności: 05.12.2009 r.

Zakres działalności:

 • upowszechnianie historii, kultury i tradycji sportów wodnych oraz różnych form turystyki wodnej

 • prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu,

 • działanie na rzecz ochrony środowiska,

 • organizowanie i udział w imprezach wodniackich o charakterze sportowym, turystycznym, szkoleniowym,

 • remont, modernizacja sprzętu będącego w dyspozycji.

Doświadczenia i osiągnięcia:

GKK Niezatapialni jest kontynuatorem i spadkobiercą Koła PTTK nr 4, które funkcjonowało na początku lat 80-tych, następnie Sekcji Kajakowej Bractwo Wodniaków Grudziądz, która została rozwiązana w momencie rejestracji klubu. Sekcja BW zorganizowała w latach


1993-2009 czternaście spływów kajakowych Wisłą z okazji Dni Grudziądza, liczne spływy po Osie, Brdzie, Wdzie, Pojezierzu Brodnickim. Członkowie posiadają liczne uprawnienia wodniackie.

Data aktualizacji danych: 17.08.2010 r.

14.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzki Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących

Adres siedziby: ul. Kalinkowa 80

Numer telefonu: 56-462-44-73, 608 429 918

Pobieranie 0.51 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna