Mapa aktywnośCI”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona3/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Numer faksu: brak


Adres e-mail: miroslaw.grabski@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek, środa, piątek 11.00-13.00


Imię i nazwisko przedstawiciela: Mirosław Grabski – Przewodniczący

Liczba członków: 24

Data rozpoczęcia działalności: 11.12.2000 r.

Zakres działalności:

 • krzewienie kultury, sportu i turystyki w środowisku osób niewidomych i słabowidzących,

 • czynna rehabilitacja poprzez sport – udział w szkoleniach, zawodach sportowych
  i turniejach w następujących dyscyplinach sportowych: warcaby, szachy, bowling, kręgle, strzelectwo laserowe, kajaki.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja zawodów i szkoleń,

 • współpraca z klubami o podobnym profilu działania,

 • organizacja czynnej rehabilitacji przez sport dla osób niewidomych
  i słabowidzących.

Data aktualizacji danych: 23.01.2009 r.

15.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzki Klub Pływacki "Orka"

Adres siedziby: ul. Sobieskiego 12 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2)

Numer telefonu: 56-464-00-90

Numer faksu: 56-464-00-44

Adres e-mail: gkporka@poczta.onet.pl

Strona internetowa: http://gkporka.republika.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 15.30-17.30

sobota 8.30-10.30Imię i nazwisko przedstawiciela: Damian Zbrzeźny – Prezes

Liczba członków: 20

Data rozpoczęcia działalności: 24.11.1997 r.

Zakres działalności:

 • upowszechnianie kultury fizycznej,

 • prowadzenie szkolenia sportowego,

 • udział w rywalizacji sportowej,

 • kształtowanie walorów moralnych w ramach kultury fizycznej,

 • prowadzenie zajęć szkoleniowych w sekcjach: pływania i pięcioboju nowoczesnego dla 120 uczestników w wieku 7-18 lat,

 • organizowanie obozów sportowych (dwa w roku).

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • 7 medali Mistrzostw Polski,

 • kilkadziesiąt miejsc finałowych i co roku kilkanaście medali Mistrzostw Województwa,

 • organizator corocznego "Pucharu Orki" i Mistrzostw Województwa w pływaniu,

 • od 2 lat organizator Mistrzostw Województwa w dwuboju i trójboju nowoczesnym.

Data aktualizacji danych: 30.09.2005 r.

16.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzki Klub Rotariański

Adres siedziby: Hotel-Restauracja "RAD", ul. Chełmińska 144

Numer telefonu: do 30.06.2010 – 056-465-83-87 (Mirosława Wojtaszewska)

od 01.07.2010 – 056-642-59-00 (Zbigniew Szymański)Numer faksu: brak

Adres e-mail: rotary@rotary-grudziadz.pl

Strona internetowa: www.rotary-grudziadz.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek 19.30

(Hotel-Restauracja "RAD", ul. Chełmińska 144)Imię i nazwisko przedstawiciela: do 30.06.2010 –Mirosława Wojtaszewska– Prezydent Klubu

od 01.07.2010 – Zbigniew Szymański – Prezydent KlubuLiczba członków: 29

Data rozpoczęcia działalności: 06.05.1995 r.

Zakres działalności – fundamentem klubowej działalności są określone w celach Rotary cztery drogi służby:

 • służba klubowi – umacnianie wspólnoty klubowej poprzez spotkania oraz różne imprezy o charakterze kulturalno-towarzyskim,

 • służba zawodowa – służenie innym przez wykonywane zawody i przestrzeganie wysokich norm etycznych,

 • służba społeczności – obejmuje projekty oraz działalność na rzecz polepszenia życia swej lokalnej społeczności,

 • służba międzynarodowa – to akcje mające na celu rozszerzenie humanitarnego zasięgu Rotary na cały świat oraz promocję światowego zrozumienia i pokoju.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • pomoc materialna w postaci daru specjalistycznych łóżek szpitalnych ( ponad 200 szt.),

 • przy współpracy z niemieckimi Klubami Rotary dary w postaci karetki pogotowia i samochodu strażackiego,

 • międzynarodowa roczna wymiana dla młodzieży licealnej,

 • fundowanie stypendiów studenckich dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich,

 • programy pomocowe dla domów dziecka i świetlic socjoterapeutycznych (paczki świąteczne, komputery, wypoczynek młodzieży).

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

17.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzki Klub Shorin-Ryu

Adres siedziby: ul. Chełmińska 3b/4 (Świetlica treningowa)

Numer telefonu: 56-643-00-57, 609-804-151

Numer faksu: brak

Adres e-mail: karate@grudziadz.com.pl

Strona internetowa: www.karate.grudziądz.com.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): codziennie przed południem w siedzibie, poniedziałek, czwartek 17.30-21.00

(Gimnazjum Nr 6, Al. 23 Stycznia 30)Imię i nazwisko przedstawiciela: Dariusz Draspa – Prezes

Liczba członków: 62

Data rozpoczęcia działalności: 08.01.1993 r.

Zakres działalności:

 • nauczanie sztuki walki karate, Jiu-Jitsu, Kobudo,

 • kursy samoobrony kobiet,

 • szkolenie pracowników ochrony i służb mundurowych w zakresie technik interwencyjnych,

 • organizowanie zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w karate i Jiu-Jitsu,

 • organizowanie letnich biwaków karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • udział w pokazach podczas imprez sportowych i kulturalnych,

 • organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach sportowców i zawodników,

 • wyjazdy na turnieje sportowe.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • Puchary Polski – Grudziądz,

 • Puchary Pomorza – Grudziądz,

 • Mistrzostwa Grudziądza,

 • Mistrzostwa Polski,

 • organizacja i udział w turniejach "Formy samoobrony",

 • liczne medale, puchary, dyplomy i wyróżnienia.

Data aktualizacji danych: 22.06.2005 r.

18.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzki Klub Sportowy "Olimpia"

Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 14

Numer telefonu: 56-461-16-67

Numer faksu: 56-461-16-67

Adres e-mail: gks.olimpia@neostrada.pl

Strona internetowa: www.gksolimpia.com

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Józef Ziemer – Prezes

Liczba członków: 450

Data rozpoczęcia działalności: 1923 rok

Zakres działalności:

 • organizowanie i przeprowadzanie zajęć sportowych z młodzieżą,

 • organizowanie zawodów sportowych w sekcjach lekkiej atletyki, piłki nożnej, judo wg kalendarzy imprez,

 • organizowanie wyjazdów na zawody zawodników trenujących w sekcjach,

 • organizowanie imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

 • organizowanie zgrupowań sportowych.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizowanie imprez, zawodów i mityngów sportowych o zasięgu krajowym
  i międzynarodowym,

 • zdobycie wielu medali i tytułów Mistrzów Polski w różnych grupach wiekowych
  i dyscyplinach sportowych.

Data aktualizacji danych: 20.01.2006 r.

19.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzki Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Adres siedziby: ul. Heweliusza 2/48 (mieszkanie prywatne)

Numer telefonu: 56-465-63-59

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): brak harmonogramu spotkań

Imię i nazwisko przedstawiciela: Zygmunt Krasiński – Prezes

Liczba członków: 24

Data rozpoczęcia działalności: 11.09.1990 r.

Zakres działalności:

 • upowszechnianie hodowli kanarków i ptaków egzotycznych,

 • czuwanie nad racjonalną hodowlą i udzielanie fachowych porad,

 • ułatwianie członkom zbytu ptaków,

 • organizowanie zakupu na eksport,

 • ułatwianie hodowcom zakupu materiału hodowlanego za granicą,

 • wydawanie czasopism i literatury fachowej,

 • organizowanie wystaw na terenie kraju,

 • zaopatrywanie członków w obrączki rodowe, akcesoria hodowlane, pokarm, odżywki
  i witaminy dla ptaków,

 • organizowanie wycieczek na wystawy do pokrewnych związków.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • udział w ogólnopolskich targach rolniczo-ogrodniczych w 2004 r. w Starym Polu,

 • coroczna organizacja wystaw ptaków na terenie miasta i kraju,

 • prowadzenie i propagowanie hodowli w szkołach na terenie miasta,

 • organizacja spotkań z hodowcami z terenu województwa i kraju.

Data aktualizacji danych: 21.07.2005 r.

20.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzkie Bractwo Kurkowe

Adres siedziby: ul. Chełmińska 144 (adres do korespondencji:

Jacek Treichel, Pokrzywno 124, 86-330 Mełno)Numer telefonu: 56-468-54-98, 508-024-011

Numer faksu: 56-468-54-98

Adres e-mail: bractwogrudziadz@bractwogrudz.nazwa.pl

Strona internetowa: www.bractwogrudz.nazwa.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwszy czwartek 19.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Jacek Treichel – Prezes

Liczba członków: 19

Data rozpoczęcia działalności: 20.12.2002 r.

Zakres działalności:

 • pielęgnowanie staropolskich i patriotycznych tradycji Bractwa Kurkowego
  w Grudziądzu oraz kultywowania tradycji polskich bractw kurkowych,

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • krzewienie uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia, kształtowanie
  i poszanowanie odpowiedzialności obywateli za przyszłość Rzeczpospolitej Polskiej i jej członkostwa w Unii Europejskiej,

 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, tak w kraju, jak i za granicą, mającą na celu głównie dobro Ojczyzny oraz rozwój Grudziądza i Regionu,

 • szerzenie idei strzeleckiej wśród członków Bractwa i społeczeństwa, przysposabianie do obrony kraju poprzez organizowanie ćwiczeń, treningów
  i zawodów strzeleckich, jak również rozwijanie sportowej sprawności strzeleckiej
  i sprawności ogólnej,

 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

 • popularyzowanie wśród członków Braci i ich rodzin szerokiego kręgu zainteresowań rozwojem intelektualnym, psychofizycznym, duchowym i emocjonalnym, jak również rozwojem zainteresowań dla tradycji oręża polskiego, historii miasta Grudziądza i Ziemi Grudziądzkiej oraz jej bogatej kultury,

 • propagowanie stosowania zasad etycznych i honorowych we własnych szeregach brackich i środowisku, porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • szerzenie ducha obywatelskiego wśród członków całego Bractwa, udzielanie sobie wzajemnej pomocy i pielęgnowanie życia towarzyskiego,

 • bractwo kurkowe jako spadkobierca bogatych tradycji sportów obronnych uprawia sport strzelecki z dawnej broni palnej czarnoprochowej, z kuszy, łuku oraz współczesnej broni strzeleckiej.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • podpisanie porozumienia o współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • prowadzenie zawodów strzeleckich dla młodzieży miasta i powiatu grudziądzkiego, organizowanych przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Strzelecki „Sagittarius”,

 • coroczny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, festynach dla osób niepełnosprawnych i festynach rodzinnych,

 • udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Bractwa Kurkowe, Ligę Obrony Kraju, Polski Związek Strzelectwa Sportowego,

 • organizacja imprez strzeleckich o zasięgu ogólnopolskim,

 • współudział w organizacji szkoleń dla osób prowadzących strzelanie oraz z zakresu Obrony Cywilnej na terenie miasta i powiatu grudziądzkiego,

 • Prezes Bractwa w 2004 r. wyróżniony został medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za działalność społeczną, a w 2006 r. medalem im. dr. Henryka Jordana za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Data aktualizacji danych: 12.02.2008 r.

21.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

Adres siedziby: ul. Klasztorna 6

Numer telefonu: 56-642-85-87, 56-642-94-44, 692-401-503

Numer faksu: 56-642-94-44

Adres e-mail: grudziadz@caritas.pl

Strona internetowa: www.grudziadz.caritas.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: ks. Marek Borzyszkowski – Dyrektor

Liczba członków: 1600 – wolontariusze

Data rozpoczęcia działalności: 03.11.1998 r.

Zakres działalności:

 • wydawanie posiłków osobom w trudnej sytuacji życiowej (ponad 800 dziennie),

 • przygotowywanie paczek żywnościowych oraz paczek ze słodyczami dla najuboższych
  z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy,

 • prowadzenie łaźni dla bezdomnych i potrzebujących,

 • wydawanie odzieży,

 • stała i doraźna opieka pielęgniarska, sanitarna i rehabilitacyjna (IV Stacja Opieki Caritas),

 • prowadzenie dwóch świetlic opiekuńczo-wychowawczo-profilaktycznych,

 • organizowanie kolonii i półkolonii dla dzieci ze świetlic,

 • wspieranie osób bezrobotnych (Centrum informacji, Aktywizacji Zawodowej
  i Wolontariatu).

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • pozyskanie środków z funduszy europejskich na realizację trzech programów Phare,

 • pozyskiwanie środków drogą darowizn oraz dotacji od partnerów publicznych,

 • aktywność Grudziądzkiego Centrum Caritas jest zauważana i doceniana przez środowisko społeczno-gospodarcze regionu – udział w Radzie Organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Data aktualizacji danych: 02.02.2006 r.

22.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzkie Stowarzyszenie Edukacji

Adres siedziby: ul. Gąsiorowskiego 4

Numer telefonu: 56-462-66-88

Numer faksu: 56-462-66-88

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Jacek Drozdowski – Prezes

Liczba członków: 19

Data rozpoczęcia działalności: 20.09.1995 r.

Zakres działalności:

 • zdobywanie funduszy w formie składek, zapisów, darowizn,

 • powołanie i wspieranie niepublicznej szkoły podstawowej w Grudziądzu,

 • propagowanie idei i osiągnięć niepaństwowej szkoły podstawowej,

 • prowadzenie działalności gospodarczej.


Doświadczenia i osiągnięcia:

  • prowadzenie społecznej szkoły podstawowej w Grudziądzu oraz społecznego gimnazjum w Grudziądzu,

  • współpraca z niepublicznym przedszkolem.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

23.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzkie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Królików i Drobiu Ozdobnego

Adres siedziby: ul. Batorego 14/62

Numer telefonu: 696-545-923

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwsza niedziela miesiąca 10.00

(Kawiarnia „Energetyk”)

Sekretarz: codziennie 18.00-20.00

(siedziba Stowarzyszenia)Imię i nazwisko przedstawiciela: Andrzej Pinuszewski – Prezes

Liczba członków: 49

Data rozpoczęcia działalności: 08.10.2006 r.

Zakres działalności:

 • zrzeszanie hodowców gołębi rasowych, królików i drobiu ozdobnego,

 • popieranie i stwarzanie warunków do rozwoju hodowli,

 • koordynowanie pracy hodowlanej,

 • organizowanie wystaw osiągnięć hodowlanych,

 • współpraca z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń i organizacji wystaw.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji hodowlanych gołębi rasowych z okresu 20-lecia międzywojennego, kiedy to kilku zapaleńców wywodzących się z głównie ze środowisk rzemieślniczych założyło koło hodowców i miłośników gołębi,

 • zorganizowanie 28 wystaw osiągnięć hodowlanych,

 • Grudziądz stał się znanym i liczącym się ośrodkiem hodowli ras gołębi wysokolotnych,
  w tym Sokoła Gdańskiego.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

24.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzkie Stowarzyszenie

„Pomoc Uzależnionym”

Adres siedziby: ul. Mikołaja z Ryńska 10


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna