Mapa aktywnośCI”


Adres e-mail: homini.grudziadz@o2.plPobieranie 0.51 Mb.
Strona5/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Adres e-mail: homini.grudziadz@o2.pl


Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek 11:00-13:00

piątek 8:00-10:00Imię i nazwisko przedstawiciela: Maria Janowska – Prezes

Liczba członków: 40

Data rozpoczęcia działalności: 03.01.2005 r.

Zakres działalności:

 • wspieranie rodziny w trosce o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka,

 • pomoc dziecku i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi na rzecz wyrównywania wszelkich szans społecznych i edukacyjnych,

 • działalność w zakresie pomocy dzieciom będącym ofiarom przemocy seksualnej
  w rodzinie,

 • profilaktyka w zakresie patologii społecznej dzieci i młodzieży,

 • promocja zdrowia we wszystkich środowiskach rozwoju dziecka,

 • organizowanie wypoczynku dzieci,

 • szkolenie członków Towarzystwa, wolontariuszy,

 • wczesna interwencja i wspieranie rozwoju dziecka od urodzenia,

 • pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,

 • inicjowanie różnorodnych form pracy wychowawczej i rewalidacyjnej w środowisku rodzinnym, wychowawczym i szkolnym dziecka.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • wyszkolenie 20 wolontariuszy – „opiekun dziecka-ofiary przestępstwa”,

 • inicjowanie i wspieranie wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych na rzecz osób potrzebujących,

 • organizacja konferencji "Przemoc seksualna wobec dzieci",

 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

 • zorganizowanie tzw. "błękitnego pokoju" do przesłuchań dzieci wykorzystywanych seksualnie.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

30.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzkie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt

Adres siedziby: ul. Toruńska 12

Numer telefonu: 56-643-11-82

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-czwartek 16.00-18.00

piątek 10.00-12.00Imię i nazwisko przedstawiciela: Gizela Górska – Prezes

Liczba członków: 21

Data rozpoczęcia działalności: 01.09.2006 r.

Zakres działalności:

 • działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a zwłaszcza pomoc zwierzętom bezdomnym, zaniedbanym, krzywdzonym, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach,

 • kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej,

 • współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, zachęcając i służąc pomocą w tworzeniu Szkolnych Kół Przyjaciół Zwierząt,

 • przeciwdziałanie wszelkim formom okrucieństwa wobec zwierząt zachowując czynną postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę ze służbami miejskimi i weterynaryjnymi.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • wspieranie władz miasta w tworzeniu schroniska miejskiego dla bezdomnych zwierząt w celu zmniejszenia wydatków z budżetu miasta na prywatne schronisko i poprawy doli bezdomnych zwierząt,

 • zorganizowanie akcji adopcji bezdomnych zwierząt wspólnie z Urzędem Miejskim podczas imprezy „Pożegnanie lata”,

 • przyjmowanie każdego zgłoszenia o niewłaściwym traktowaniu zwierząt i reagowanie na powyższe,

 • cykliczne organizowanie akcji adopcyjnych,

 • przyciąganie mieszkańców Grudziądza do działań na korzyść bezdomnych zwierząt poprzez apele, akcje adopcji, działania prewencyjne i zachęcanie do pomagania „braciom mniejszym”,

 • pouczanie właścicieli czworonogów, jak sprzątać po swoim pupilu, aby stworzyć przyjazną atmosferę wśród przyjaciół i antagonistów posiadania zwierząt,

 • czuwanie nad właściwą relacją człowiek – zwierzę,

 • branie pod opiekę „braci mniejszych”.

Data aktualizacji danych: 01.02.2007 r.

31.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzkie Towarzystwo Sportów Bilardowych

Adres siedziby: ul. Rybacka 14

Numer telefonu: 56-461-34-44

Numer faksu: 56-461-34-56

Adres e-mail: gtsb@poczta.onet.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Bożena Wiącek – Prezes

Liczba członków: 28

Data rozpoczęcia działalności: 09.11.1994 r.

Zakres działalności:

 • organizowanie i upowszechnianie sportowej gry w bilard,

 • organizowanie zawodów i imprez sportowych.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja licznych zawodów bilardowych rangi krajowej i międzynarodowej,

 • zawodnicy Towarzystwa zajmują czołowe miejsca na zawodach bilardowych,

 • organizacja szkółek bilardowych dla dzieci.

Data aktualizacji danych: 20.06.2005 r.

32.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe

Adres siedziby: ul. Hallera 4

Numer telefonu: 56-464-44-43, 056-464-44-42

Numer faksu: 56-464-44-42

Adres e-mail: gtz_grudziadz@o2.pl

Strona internetowa: www.gtz.grudziadz.net

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 7.00-17.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Zbigniew Fiałkowski – Prezes

Liczba członków: 43

Data rozpoczęcia działalności: 02.12.2002 r.

Zakres działalności:

 • krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,

 • współdziałanie z właściwymi organami administracji w dziedzinie podnoszenia bezpieczeństwa na drogach,

 • rozwój wyczynowego sportu żużlowego ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia młodzieży w istniejącej szkółce żużlowej,

Doświadczenia i osiągnięcia:

  • Rok 2009 to 85 lat sportu motorowego w Grudziądzu.

 • Rok 2008:

 • Junior Klubu Artur Mroczka został Mistrzem Europy Juniorów, członkiem Mistrzów Świata Juniorów oraz zdobywcą Brązowego Kasku,

 • GTŻ w I Lidze,

 • Rok 2005:

 • DM I Ligi GTŻ Grudziądz Wiązek,

 • MMPPK 26.05 Gorzów Wlkp. miejsce VII,

 • MIMP 02.10 Toruń K. Barański miejsce XV,

 • Rok 2004:

 • DM I Ligi GTŻ Grudziądz miejsce V,

 • MPPK 30.07 Toruń miejsce IV,

 • SK 03.09 Zielona Góra K. Buczkowski miejsce IX,

 • BK 01.08 Lublin K. Buczkowski miejsce III,

 • IMEJ 28.08 Rybnik K. Buczkowski miejsce IX,

Data aktualizacji danych: 22.01.2009 r.

33.
Pełna nazwa organizacji: Grudziądzkie Zrzeszenie Transportu Prywatnego Taxi 91-90

Adres siedziby: ul. Sikorskiego 20

Numer telefonu: 56-461-19-19, 609-487-002, 91-90

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: www.taxigrudziadz.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): czynne całą dobę

Imię i nazwisko przedstawiciela: Jan Lubiejewski – Prezes

Liczba członków: 45

Data rozpoczęcia działalności: 28.12.2000 r.

Zakres działalności:

 • podnoszenie kwalifikacji i kultury świadczonych usług,

 • koordynacja i wspieranie działalności statutowej członków (wykonywanie przewozów osobowych i bagażowych),

 • współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządowej i innymi organizacjami oraz reprezentowanie swoich członków wobec tych organów i organizacji,

 • prowadzenie szkoleń zawodowych,

 • zapewnienie członkom łączności bezprzewodowej między samochodami oraz "bazą",

 • doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • wieloletnia działalność na lokalnym rynku przewozów osobowych i bagażowych,

 • wspieranie organizacji sportowych (GKM, Stal Grudziądz), domów dziecka, organizacji społecznych i osób prywatnych.

Data aktualizacji danych: 21.07.2005 r.

34.
Pełna nazwa organizacji: Izba Gospodarcza

Adres siedziby: ul. Włodka 16b

Numer telefonu: 56-461-30-83

Numer faksu: 56-461-30-83

Adres e-mail: izba.gospodarcza@neostrada.pl

Strona internetowa: www.ig.grudziadz.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek 12.00-20.00

wtorek-piątek 8.00-16.00Imię i nazwisko przedstawiciela: Jerzy Przerwa – Prezes

Liczba członków: 57

Data rozpoczęcia działalności: 11.05.1999 r.

Zakres działalności:

 • reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec władz
  i administracji państwowej i samorządowej,

 • kształtowanie i upowszechnianie zasad rzetelnego oraz zgodnego ze społecznym oczekiwaniem postępowania w działalności gospodarczej,

 • inicjowanie i wspieranie działań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu województwa, a w szczególności miasta Grudziądza i jego najbliższej okolicy,

 • tworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania i rozwoju zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • bezpłatne szkolenia, konsultacje dla przedsiębiorców i osób fizycznych,

 • organizowanie misji handlowych,

 • promowanie lokalnych przedsiębiorców i producentów oraz handlowców, rzemieślników i usługodawców,

 • monitorowanie propozycji zmian regulacji prawnych dotyczących samorządu gospodarczego,

 • uczestnictwo w międzynarodowym forum biznesu.

Data aktualizacji danych: 01.02.2007 r.

35.

Pełna nazwa organizacji: Izba Handlowa


Adres siedziby: ul. Parkowa 23D (adres do korespondencji:

Al. 23 Stycznia 56A Sklep „DAFER”)Numer telefonu: 56-462-01-46

Numer faksu: 56-462-01-46

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek 18.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Daniela Senkbeil – Prezes

Liczba członków: 25

Data rozpoczęcia działalności: 15.06.1999 r.

Zakres działalności: brak danych

Doświadczenia i osiągnięcia: brak danych

Data aktualizacji danych: 12.07.2006 r.

36.
Pełna nazwa organizacji: Jacht Klub Rudnik

Adres siedziby: ul. Jeziorna (adres do korespondencji: ul. Warszawska 11 Spółdzielnia Mieszkaniowa)

Numer telefonu: 506-624-470

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): sobota, niedziela 10.00-16.00 (cały rok)

dni powszednie w zależności od potrzebImię i nazwisko przedstawiciela: Stefan Lotarski – Prezes

Liczba członków: 26

Data rozpoczęcia działalności: 27.04.1996 r.

Zakres działalności:

 • działanie na rzecz upowszechniania żeglarstwa we wszystkich jego formach,

 • organizowanie rekreacji i wypoczynku dla członków klubu i ich rodzin.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • aktywne uczestnictwo w działalności Toruńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego,

 • zdobycie przez wielu członków patentów żeglarza jachtowego, sternika jachtowego, sternika motorowego oraz uprawnień instruktora żeglarstwa.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

37.
Pełna nazwa organizacji: Klub Abstynenta „Alicja” w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Toruńska 6


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna