Mapa aktywnośCI”


Adres siedziby: ul. Długa 1/2Pobieranie 0.51 Mb.
Strona8/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Adres siedziby: ul. Długa 1/2


Numer telefonu: 502-779-995

Numer faksu: brak

Adres e-mail: biuro@optymalni.pl

Strona internetowa: www.optymalni.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Daniel Figlarz


Liczba członków: brak danych

Data rozpoczęcia działalności: 1998 rok

Zakres działalności:

Rozpowszechnianie wiedzy o optymalnym modelu żywienia, zgodnie z zasadami opracowanymi przez lekarza z Ciechocinka Jana Kwaśniewskiego.Doświadczenia i osiągnięcia: brak danych

Data aktualizacji danych: 21.07.2005 r.

57.
Pełna nazwa organizacji: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Adres siedziby: ul. 6 Marca 1 (adres do korespondencji: Jarosław Stróżyk,
ul. Korczaka 5/84)

Numer telefonu: 664 886 829

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): drugi i czwarty poniedziałek m-ca 15.30-16.30

Imię i nazwisko przedstawiciela: Jarosław Stróżyk – Prezes

Liczba członków: 122

Data rozpoczęcia działalności: 26.07.2001 r.

Zakres działalności:

 • umacnianie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, obrona jej suwerenności i porządku prawnego,

 • troska o należyty status emerytów i rencistów, nie dopuszczanie do degradacji i obniżania poziomu życia, przeciwstawianie się próbom upokarzania środowiska,

 • wpływanie na ograniczenie biedy i niedostatku,

 • piętnowanie nadużyć i korupcji w środowiskach każdego szczebla,

 • wspieranie inicjatyw i działań komitetów obywatelskich oraz ustawowych form samorządności lokalnej zmierzających do poprawy funkcjonowania władz terenowych
  i poprawy warunków życia i bytu lokalnej społeczności

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • opiniowanie ustaw i zarządzeń dotyczących służb mundurowych,

 • podpisanie porozumienia z resortowymi związkami zawodowymi MON, MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości na terenie Grudziądza,

 • współudział w doprowadzeniu do zmiany ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Data aktualizacji danych: 20.01.2009 r.

58.
Pełna nazwa organizacji: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Służb Mundurowych

Rzeczypospolitej Polskiej

Oddział Terenowy w Grudziądzu


Adres siedziby: ul. 6 Marca 1 (adres do korespondencji: Zdzisław Szymański,

ul. Heweliusza 2/86)Numer telefonu: 609-738-831

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwszy i trzeci poniedziałek m-ca 15.30-16.30

Imię i nazwisko przedstawiciela: Zdzisław Szymański – Prezes

Liczba członków: 59

Data rozpoczęcia działalności: 24.11.2001 r.

Zakres działalności:

 • troska o środowisko emerytów, rencistów i ich rodzin wywodzących się z resortów służb mundurowych,

 • troska o godność, honor i środowiska, przeciwdziałanie w podejmowaniu próbom oczernienia i podważenia nabytych praw zagwarantowanych w Konstytucji RP,

 • rozwijanie współpracy ze wszystkimi organizacjami, związkami i stowarzyszeniami, działających we wszystkich resortach mundurowych, funkcjonujących w mieście,

 • utrzymywanie kontaktów z parlamentarzystami naszego okręgu wyborczego
  i informowanie ich o naszych obawach, niepokojach i zagrożeniach dotyczących sfery socjalnej, zdrowotnej i finansowej,

 • zapraszanie na spotkania środowiskowe parlamentarzystów członków sejmowych komisji MON i MSWiA.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • doprowadzenie do ścisłej współpracy ze wszystkimi organizacjami emerytalnymi
  i związkowymi reprezentującymi poszczególne resorty mundurowe, działającymi
  w mieście,

 • wspieranie wszelkich form protestu, jakie były prowadzone przez organizacje związkowe z Policji, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej,

 • udział Oddziału Terenowego w wyborach samorządowych – poprzez udzielenie poparcia naszym członkom ubiegającym się o funkcję radnego, poparcie uzyskało 6 członków,

 • stowarzyszenie poprało kandydaturę B. Lewandowskiego na radnego do Sejmiku Wojewódzkiego,

 • w dniu 2.12.2006 r. obchodzono 5 – tą rocznicę powołania Oddziału terenowego Stowarzyszenia służb Mundurowych w Grudziądzu. W dniu tym odbyło się uroczyste spotkanie członków organizacji. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele organizacji współpracujących, władze krajowe, przedstawiciele lokalnej prasy.

Data aktualizacji danych: 21.01.2009 r.

59.
Pełna nazwa organizacji: Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu

Adres siedziby: ul.Chełmińska 121

Numer telefonu: 56-465-55-71

Numer faksu: 56-465-55-71

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Prezes Zarządu: wtorek 8.00-13.00Imię i nazwisko przedstawiciela: Kazimierz Zwolicki – Prezes

Liczba członków: 850

Data rozpoczęcia działalności: 1934 rok

Zakres działalności:

 • związek jest dobrowolną, niezależną i samorządowo-społeczno-zawodową organizacją reprezentującą i broniącą praw i interesów członków Związku,

 • reprezentowanie ogółu zrzeszonych plantatorów tytoniu wobec władz i instytucji państwowych, społecznych i politycznych,

 • obrona praw i interesów zawodowych członków, a w szczególności opłacalności uprawy tytoniu.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • uczestnictwo w kształtowaniu polityki państwa na rzecz postępu ekonomicznego, socjalnego i oświatowego wsi,

 • udział w zabezpieczaniu właściwego poziomu subwencjonowania produkcji liści tytoniu do poziomu rozwiniętych krajów Europy i świata.

Data aktualizacji danych: 11.01.2007 r.

60.
Pełna nazwa organizacji: Olimpiady Specjalne Polska


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna