Mapa aktywnośCI”


Sekcja "Grud" w GrudziądzuPobieranie 0.51 Mb.
Strona9/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Sekcja "Grud" w Grudziądzu


Adres siedziby: ul. Parkowa 25

(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1)Numer telefonu: 56-462-34-26, 56-462-32-28

Numer faksu: 56-462-34-26

Adres e-mail: sosw1@vp.pl

Strona internetowa: www.olimpiadyspecjalne.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-14.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Mirosław Dymiński – Prezes

Liczba członków: 86

Data rozpoczęcia działalności: 1993 rok

Zakres działalności:

 • działalność skierowana w stronę osób z upośledzeniem umysłowym,

 • organizowanie możliwości treningu w wybranych dyscyplinach i udział w zawodach na różnym szczeblu,

 • Sekcja "Grud" skupia osoby będące uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 i jego absolwentów,

 • Sekcja "Grud" jest jedną z 15 sekcji działających na terenie województwa i jedną z 2 działających w mieście.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja wielu imprez lokalnych i wojewódzkich w dyscyplinach: hokej halowy, koszykówka, badminton,

 • udział z dużymi sukcesami w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich w piłce nożnej, koszykówce, hokeju halowym, pływaniu, badmintonie, tenisie stołowym i ziemnym, lekkoatletyce,

 • złoty medal na Europejskim Turnieju Tenisa Stołowego OS, brązowy medal w hokeju halowym w VIII Światowych Zimowych Igrzyskach OS.

Data aktualizacji danych: 02.02.2006 r.

61.
Pełna nazwa organizacji: Polska Geotermalna Asocjacja

Oddział Kujawsko–Pomorski w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 20 (NOT)

Numer telefonu: 56-461-14-85

Numer faksu: 56-461-14-85

Adres e-mail: oiz@grudziadz.not.org.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Krzysztof Schroeder – Prezes

Liczba członków: 14

Data rozpoczęcia działalności: 2004 r.

Zakres działalności:

Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie energii geotermalnej.Doświadczenia i osiągnięcia: brak danych

Data aktualizacji danych: 12.07.2006 r.

62.
Pełna nazwa organizacji: Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy Grudziądz

Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 11/13

Numer telefonu: 56-462-22-53

Numer faksu: 56-462-22-53

Adres e-mail: grudziądz.pck86-300@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Róża Lewandowska – Prezes

Liczba członków: 1038


Data rozpoczęcia działalności: 28.12.1918 r.

Zakres działalności:

 • wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego,

 • prowadzenie działalności humanitarnej i charytatywnej,

 • upowszechnianie MPH i honorowego krwiodawstwa,

 • niesienie pomocy ofiarom klęsk i katastrof,

 • współpraca z organami władzy publicznej, administracji rządowe i, samorządowej, kościołami, organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami i środkami masowego przekazu,

 • edukacja związana z bezpieczeństwem komunikacyjnym, w tym szkolenia pierwszej pomocy przed lekarskiej,

 • działalność opiekuńcza.

Doświadczenia i osiągnięcia:

    • jedyne stowarzyszenie, które posiada certyfikat Unii Europejskiej na szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy PCK,

    • nieprzerwana działalność od 89 lat.

Data aktualizacji danych: 20.04.2010 r.

63.
Pełna nazwa organizacji: Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejsko-Gminny

Adres siedziby: Dywizjonu 303 nr 4

Numer telefonu: 56-463-94-96

Numer faksu: 56-463-94-96

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Imię i nazwisko przedstawiciela: Kazimierz Olszewski – Prezes

Liczba członków: 30

Data rozpoczęcia działalności: maj 1958 rok

Zakres działalności:

 • dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązania swych życiowych problemów,

 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,

 • wykonywanie zadań zleconych (środki od zleceniodawców),

 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizowanie usług opiekuńczych,

 • udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej,

 • organizacja od 32 lat gwiazdki dla najbiedniejszych dzieci,

 • organizacja od 2002 r. festynu integracyjnego,

 • prowadzenie od 36 lat Klubu Seniora,

 • prowadzenie schroniska dla kobiet i matek z dziećmi,

 • przeprowadzanie kwest i zbiórek.

Data aktualizacji danych: 01.02.2007 r.

64.
Pełna nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Mickiewicza 25

Numer telefonu: 56-462-12-01

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): wtorek 13.00-16.00

środa, czwartek 9.00-13.00Imię i nazwisko przedstawiciela: Teofil Pudlak – Przewodniczący

Liczba członków: 800

Data rozpoczęcia działalności: 1946 rok

Zakres działalności:

 • dążenie do poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów,

 • uczestnictwo w życiu społecznym poprzez: współdziałanie z organami władzy
  i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi,

 • organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów i reprezentowanie ich interesów wobec wyżej wymienionych podmiotów.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • wspieranie finansowe członków poprzez zapomogi bezzwrotne na zakup lekarstw
  i żywności, udzielanie porad prawnych i prowadzenie kasy pogrzebowej,

 • organizacja jednodniowych wycieczek po Polsce,

 • informowanie członków o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynkowych i wycieczek rekreacyjnych.

Data aktualizacji danych: 20.01.2009 r.


65.
Pełna nazwa organizacji: Polski Związek Głuchych

Punkt Rehabilitacyjno-Konsultacyjny Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 11/13

Numer telefonu: 56-462-02-20

Numer faksu: brak

Adres e-mail: punktpzggrudziadz@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek 11.00-16.00

środa 10.00-15.00

wtorek, czwartek, piątek 9.00-14.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Elżbieta Sadowska – surdologopeda

Liczba członków: 79

Data rozpoczęcia działalności: 1967 rok

Zakres działalności:


 • praca nad kształtowaniem i rozwojem mowy dziecka z wadą słuchu,

 • systematyczny instruktaż dla rodziców,

 • wykłady dla rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi z wadą słuchu,

 • wypożyczanie rodzicom literatury dotyczącej dziecka z wadą słuchu,

 • organizowanie zabaw (z okazji Dnia Dziecka i karnawałowej) dla dzieci niesłyszących
  i ich rodzeństwa.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • wczesna diagnoza wady słuchu i aparatowanie mają korzystny wpływ na rozwój mowy dziecka z wadą słuchu,

 • możliwość uczęszczania dzieci niesłyszących do przedszkoli masowych i integracyjnych,

 • coraz więcej dzieci niesłyszących rozpoczyna naukę szkolną ze słyszącymi rówieśnikami.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

66.
Pełna nazwa organizacji: Polski Związek Głuchych

Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Kościelna 10

Numer telefonu: 56-462-17-22

Numer faksu: 56-462-17-22

Adres e-mail: pzg_grudz@mm.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): Biuro: poniedziałek, czwartek 14.00-19.00

środa, piątek 10.00-15.00

Świetlica: poniedziałek, czwartek 15.00-19.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Aleksander Kerner – Prezes Koła

Liczba członków: 166

Data rozpoczęcia działalności: 1955 rok

Zakres działalności:


 • organizowanie i prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej,

 • organizowanie różnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu,

 • prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej
  i społecznej,

 • ochrona praw i interesów osób niesłyszących oraz udzielanie im pomocy w sprawach socjalno-bytowych.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • utrzymanie tożsamości środowiska niesłyszących,

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych osób niesłyszących,

 • organizowanie zajęć integracyjnych, kulturalno-edukacyjnych, spotkań, rajdów, zlotów turystycznych, wystaw, imprez rozrywkowych.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

67.
Pełna nazwa organizacji: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Kruczkowskiego 8a (adres do korespondencji:

ul. Wyspiańskiego 15)Numer telefonu: 56-46-317-14

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): brak danych


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna