Maria a-u c. Zygmunta ur. 1952 r. Tw ”Zbyszek” Czesław B. s. Józefa ur. 1930 r. Tw „Sobieski” –Zdzisław B. s. Jana ur. 1940 r. Tw „Brzózka”Pobieranie 40.07 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar40.07 Kb.
Tajni współpracownicy SB

 1. -Maria A-U. c. Zygmunta ur.1952 r. TW ”Zbyszek”

 2. -Czesław B. s. Józefa ur.1930 r. TW „Sobieski”

 3. Zdzisław B. s. Jana ur.1940 r. TW „Brzózka”

 4. Tadeusz Piotr B. s Wacława ur.1951 r. TW „Karol”

 5. Andrzej B. s. Edwarda. ur.1952 r. TW „Bogdan”

 6. Michał B. vel K. s. Władysława ur.1939 r. TW „Bernard”

 7. Władysław B. s. Jana ur. 1950 r. TW „Dąb”

 8. Tadeusz B. s. Stanisława ur.1956 r. TW „Czarny”

 9. -Jan. B. s. Pawła ur.1934 r. TW „Czar”

 10. Bogusław B. s. Mikołaja ur.1954 r. TW „Brzoza”

 11. Henryk B. s. Władysława ur. 1949 r. TW „Janek”

 12. Stanisław B. s. Czesława ur.1943 r. TW „Janek”

 13. Piotr B. s. Henryka ur.1956 r. TW „Biały”

 14. Henryk B. s Jana ur.1946 r. TW „Brzoza”

 15. Piotr B. s. Kazimierza ur.1950 r. TW „Borkowski”

 16. Andrzej B. s. Stefana ur.1951 r. TW „Krzysiek”

 17. Krzysztof B. s. Jana ur.1943 r. TW „Kowalski”

 18. -Andrzej B. s. Romana ur.1950 r. TW „Jędrek”

 19. Irena B (K) c. Józefa ur.1946 r. TW „Balbina”

 20. -Tadeusz Antoni C. s. Jana ur.1951 r. TW „Hodowca”

 21. -Marian Ch. s. Franciszka ur.1952 r. TW „Marcin”

 22. -Feliks Wiesław Ch. s. Stanisława ur.1952 r. TW „Robert”

 23. -Jerzy Władysław C. s. Zdzisława ur.1951 r. TW „Włodzimierz”

 24. -Janusz Ch. s. Jana ur.1.12.1951 r. TW „Karol I”

 25. -Ryszard Ch. s. Leona ur.22.01.1929 r. TW„Magnes” i KO„Izabella”

 26. -Norbert Ch. s. Edwarda ur.1943 r. TW „Ewa”

 27. -Czesław Ch. ur.1944 r. TW „Andrzej”

 28. -Waldemar Ch. s. Tadeusza ur.1959 r. TW „Brzoza”

 29. -Waldemar Ch. s. Wacława ur.1953 r. IPN Lu 00415/4 TW „Klon”

 30. -Adam Ch. s. Zygmunta ur.1952 r. właściciel LK „Brama”

 31. Włodzimierz Franciszek Ch. TW „Góral”

 32. -Mirosław C. s. Bolesława ur.1963 r. TW „Monika”

 33. -Marian C. s. Władysława ur.1949 r. TW „Adam”

 34. -Janina C. ur.1963 r. TW „Diana”

 35. -Grażyna C. c. Wiesława ur.1954 r. TW „Iwona”

 36. -Roman C. s. Aleksandra ur.1948 r. TW „Karol”

 37. -Marian C. s. Mieczysława ur.1951 r. TW „Stefan”

 38. -Marianna C. ur.1923 r. TW „Tomasz”

 39. -Leszek C. s. Jana ur.1952 TW „Janek”

 40. -Jarosław D. s. Stanisława ur.1954 r. TW „Adam”

 41. -Marek D. s Czesława ur.1956 r. TW „Bratek”

 42. -Andrzej D. s. Lucjana ur.1950 r. TW „Edward’

 43. -Janusz D. s. Zdzisława ur.1957 r. TW „Tadeusz”

 44. -Marian D. s. Józefa ur.1932 r. TW „Marian”

 45. -Stanisław F. s. Andrzeja TW „Klon

 46. -Henryk G. s. Czesława ur.1939 r. TW „Waldek”

 47. -Gertruda Ewa G. c. Franciszka ur.1951 r. TW „Iza”

 48. -Stanisław G. s. Stanisława TW „Ela”

 49. -Wojciech G. ur.1962 r. TW „VIS”

 50. -Henryk Andrzej G. s. Eugeniusza ur.1961 r.TW „Rysiek

 51. -Ryszard G. s. Eugeniusza ur.1951 r.TW „Dąb”

 52. -Leszek G. s. Stefana ur.1942 r. TW „Andrzej”

 53. -Krzysztof Stanisław G. s. Jana ur.1957 r.TW „Janek

 54. -Jacek G. s. Jana ur. 1950 r. TW „Trabant” „Antek”

 55. -Bogdan Stanisław G. s. Jana ur.1959 r.TW „Biały”

 56. Jerzy G. s. Henryka ur.1955 r. TW „Grażyna”

 57. Irena G-T. c. Eugeniusza ur.1950 r TW „Agata”

 58. -Tadeusz I. s. Stanisława ur.1952 r.TW „Czarny”

 59. -Franciszek Roman J. s Bolesława ur.1950 r.TW „JOT”

 60. -Franciszek J. ur. 1939 r. TW „SAN”

 61. -Andrzej Józef J. s. Antoniego ur.1951 r. TW „Rafał”

 62. -Edmund J. s. Jana ur.1945 r. TW „Dziadek”

 63. -Tadeusz Wojciech K. s .Bolesława ur.1951 r. TW „Wojtek”

 64. -Adam K. s. Kazimierza ur. 1949 r. TW „Andrzej”

 65. -Arkadiusz K. s. Bolesława ur.1930 r. TW „VIS”

 66. -Grażyna K. c. Mariana ur.1957 r. TW „Monika”

 67. -Bogdan K. ur. 1952 r. TW „Andrzej”

 68. -Sławomir K. s. Eugeniusza ur.1957 r. TW „Adam”

 69. -Zygmunt K. s. Leona ur.1952 r. TW „Paweł”

 70. -Andrzej K. s. Czesława ur.1955 r. TW „Małgosia”

 71. -Adam K. ur.1950 r.TW „Kuba””

 72. -Stanisława K. c. Stanisława ur.1946 r. TW „13”

 73. -Marek K. TW „Józek”

 74. -Jacek K. s. Hieronima ur.1950 r.TW „Kos”

 75. -Eugenia K. c Stanisława ur.1938 r. TW „Maria”

 76. -Jerzy K. ur.1955 r. TW „Adria”

 77. Andrzej K. s. Stanisława ur.1966 r. TW „Dąb”

 78. Stanisław K. s. Henryka ur.1939 r. TW „Wysocki”

 79. -Andrzej K. s. Kazimierza ur.1959 r. TW „Barbara”

 80. Andrzej K. s. Wacława, ur.1949 r. TW ”Pawłowski”

 81. -Czesław K. s. Stanisława ur.1957 r. TW „Piotrek”

 82. -Henryk K. s. Tomasza ur.1927 r. TW „Kapitan”

 83. -Grzegorz K. s. Wacława ur.1953 r.TW „Jacek”

 84. Janusz Marek K. ur.1950 r. był KO i kandydatem na TW

 85. -Jadwiga K. c. Kazimierza ur.1952 r. TW „Ewa”

 86. -Zenon Jan L. s. Jana ur.1947 r. TW Żuk”

 87. -Waldemar Stefan L. s. Stanisława ur.1952 r. TW ”Student”

 88. -Andrzej L. s. Jana ur.1952 r. TW „Czarny”

 89. -Marian Ł. S. Władysława ur.1940 r. TW „Adam”

 90. -Sławomir Andrzej M. s. Antoniego ur.1960 r. TW „Andrzej

 91. -Władysław M. s. Władysława ur.1940 r TW „Tadek”

 92. -Grzegorz M. s. Adolfa ur.1952 r. TW „Ela”

 93. -Maciej M-M. s. Stanisława ur.1956 r. TW „Krystyna”

 94. Janusz M. s. Józefa ur.1947 r. TW „Janek”

 95. Roman M. s. Piotra ur.1950 r. TW „Marek”

 96. Alicja M. c. Aleksandra ur.1954 r. TW „Lena”

 97. -Wiesław M. s. Józefa ur. 1952 r. TW „Janusz”

 98. -Piotr Paweł M. s. Antoniego ur.1948 r. TW a następnie KO „Robert”

 99. -Janusz Andrzej M. s. Władysława ur.1950 r.TW „Andrzej”

 100. Antoni M. s. Eugeniusza ur.1933 r. TW „Patriota”

 101. -Jan M. s. Stanisława ur.1939 r.TW „Kwiatkowski”

 102. -Jadwiga M. F. ur.1955 r. TW „Dana”

 103. Andrzej M. s. Józefa ur.1953 r. TW „Ares”

 104. -Sławomir N. s Jana ur.1955 r. TW „Piotrek”

 105. -Adam Mirosław N. s. Zdzisława ur.1958 r. TW „Adam”

 106. -Wacław N. s. Władysława ur.1939 r. TW „Ryszard"

 107. Andrzej N. TW „Zdzisiek”

 108. -Anatol N. TW „AN”

 109. Tadeusz Wiesław O. s. Stanisława ur.1951 r. TW „WW”

 110. -Józef O. ur.1953 r. TW „Nippon””

 111. Józef O. s. Jana ur.1934 r. TW „Stefan”

 112. Jerzy O. s. Ryszarda ur.1956 r. TW „Zamek” (nowy)

 113. -Jerzy O. s. Wiesława ur.1954 r.TW „Andrzej”

 114. -Marek O. s. Mariana ur.1955 r. TW „Mały”

 115. Marek O. s. Jana ur.195 2r.TW „Wiśniewski”

 116. -Zbigniew O. ur.1927 r. TW „Marian”

 117. -Marian Bogusław O. s. Józefa ur. 1944 r. TW „Józef”

 118. -Cezary Jan O. s. Władysława ur.1952 r.TW „Stefan”

 119. -Piotr O. s. Stanisława ur.1963 r. TW „Andy”

 120. -Przemysław P. s. Bolesława ur.1938 r. TW „Poldek”

 121. -Stefan P. s. Stefana ur.1942 r. TW „Andrzej”

 122. Wacław P. s. Aleksandra ur.1909 r. TW „Majewski”

 123. -Andrzej P. s. Jana ur.1958 r. TW „Marek”

 124. -Stanisław P. s. Józefa ur.1949 r. TW „Zbyszek”

 125. -Ewa P. c. Kazimierza ur.1959 r.TW „Maria”

 126. -Ryszard P. s. Kazimierza ur.1954 r.TW „Artur”

 127. -Antoni P. s. Józefa ur.1951 r.TW „Andrzej”

 128. Ryszard R. ur.1926 r. TW „Ryszard”, „Zygmunt” „R”

 129. -Jan R. s. Jana ur.1931 r.TW „Wawrzyniec”

 130. -Barbara R. ur. 1954 r. TW „Beata” KO „RB”

 131. Julian R. s. Adama ur.1933 r. TW „Janek”

 132. Janusz R. s. Bolesława ur.1955 r. TW „Kelner”

 133. -Maria Barbara R. c. Michała ur.1943 r. TW „Małgosia”

 134. Darek R. s. Józefa ur.1955 r. TW „Bosman”

 135. -Mirosław Ryszard R. s. Ignacego ur.1959 r. TW „Adam”

 136. -Grażyna S. ur. 1951 r. TW „Beata”

 137. -Grażyna Lucyna S. c. Stanisława ur.1952 r. TW „Ewa”

 138. -Zbigniew S. ur. 1951 r. TW „Andrzej”

 139. -Kazimierz S. s.Józefa ur.1941 r. TW„Felek”

 140. -Sylwester S. s. Leona . ur.1958 r. TW „Maria”

 141. Marek S. TW „Darek”

 142. -Krzysztof S. s. Aleksandra ur.1965 r. TW„Misiek”

 143. -Jerzy S. s. Wacława ur.1947 r. TW „Łyżwiarz”

 144. -Jerzy Ś. s. Feliksa ur.1924 r. TW „Janek”

 145. -Edward Ś. s. Stanisława ur.1912 r. TW „Edward”

 146. -Bogdan Ś. s Antoniego ur..1957 TW „Marek”

 147. -Piotr T. s. Franciszka ur.1933 r. TW „Eskulap”

 148. -Andrzej T. TW „Mały

 149. -Teresa T. ur.1953 r. TW „Tarnowski”

 150. -Józef T. s. Juliana ur.1950 r. TW „Jurek”

 151. -Józef T. s. Stanisława ur.1946 r.TW „Karol”

 152. -Paweł T. s. Lucjana ur.1955 r.TW „Ogień”

 153. -Czesław T. s. Józefa ur.1923 r. KO „Turysta” TW „Stary”

 154. -Lidia Barbara T. c. Jerzego ur.1953 r. TW „Monika”

 155. -Edward U. s. Stanisława ur.1944 r.TW „Dorota”

 156. -Marian Ireneusz W. s. Piotra ur.1922 r. TW „Orkan”

 157. -Zbigniew W. s. Władysława u.1957 r.TW „Cichy”

 158. -Stanisława W. c. Henryka ur.1953 r TW „Marta”

 159. -Telimena W. ur. 1956 r. TW „Beata” KO „TW”

 160. -Andrzej W. s. Jana ur.1956 r. TW „Janek”

 161. -Jerzy W. s. Antoniego ur.1947 r. TW „Wojtek”

 162. -Zenon W. s. Tadeusza ur.1961 r. TW „Żuk”

 163. -Janina W. c. Zbigniewa ur.1956 r.TW „Dorota”

 164. -Tadeusz W. s. Ludwika ur.1948 r. TW „WT”

 165. -Marek W. s. Ludwika ur.1951 r. TW „Robert”

 166. -Andrzej Z. s. Sławomira ur.1959 r. TW „Robert”

 167. -Tadeusz Z. s. Andrzeja ur.1959 r.TW „Tomasz”

 168. -Hanna Maria Z-K. ur.1953 r.TW „Ryszard”

 169. -Zdzisław Wojciech Z. s. Zdzisława ur.1948 r.TW „Wojtek”

 170. -Adam Z. s. Czesława ur.1951 r. TW „Ewa

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna