Mariusz Mac prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: aloha from deer mariusz MacPobieranie 10.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.3 Kb.
miejscowość i data

....................................................................

imię i nazwisko Konsumenta
.....................................................................

adres zamieszkania Konsumenta

z kodem pocztowym i nazwą miejscowości

.....................................................................


nr telefonu oraz adres e-mail

Mariusz Mac

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ALOHA FROM DEER Mariusz Mac

z/s w Jarosławiu
Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu zawartej na odległość.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z Mariuszem Mac prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ALOHA FROM DEER Mariusz Mac z siedzibą w Jarosławiu, w wyniku zawarcia której zakupiłam/em produkt:

……………………………...........…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………,

za cenę brutto: zł,

(słownie…………………………………………………………………....………………………………………)

Na podstawie dokumentu sprzedaży paragon fiskalny/faktura VAT o nr...................................................

z dnia.........................................................................................................................................................Proszę o zwrot ceny produktu:

na rachunek bankowy w Banku (nazwa):............................................................................................................nr rachunku:................................................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu produktu określone w Regulaminie sklepu internetowego.

podpis konsumenta
Pobieranie 10.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna