Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz Międzynarodowa Konferencja NaukowaPobieranie 22.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar22.83 Kb.Marszałek Województwa ZachodniopomorskiegoOlgierd Geblewicz


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

pt. Sport w kulturze, medycynie i nauce

Kołobrzeg, 13 - 14 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo !

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rektor i Senat Państwowej Wyższej


Szkoły Zawodowej w Koszalinie – zapraszają - do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

pt. „Sport w kulturze, medycynie i nauce”
Konferencja odbędzie się w dn. 13 - 14 czerwca 2014 roku w Kołobrzegu - Hotel „Marine Hotel” *****.

Celem tegorocznej konferencji jest zainicjowanie naukowego dyskursu na temat sportu jako dynamicznego i zmiennego kulturowo zjawiska, refleksji nad sportem oraz zacieśnienie współpracy między środowiskiem nauki, samorządu i sportu.

Sport w życiu człowieka i społeczeństwa odgrywa coraz większą rolę. Wynika to z powszechnego przekonania o jego znaczeniu zdrowotnym, społecznym i integracyjnym. Jest sposobem przeżywania świata, bycia z innymi, sposobem na twórczość oraz realizacją wolności. Istnieje więc potrzeba skonfrontowania kulturoznawczego, literaturoznawczego czy językoznawczego namysłu nad fenomenem sportu z dzisiejszym życiem społecznym. Tego typu zestawienie pozwala środowisku akademickiemu zaprezentować teoretyczne i systemowe formy obecności sportu w kulturze, zaś lokalnym i regionalnym samorządom walory pragmatyczne sportu, które w naturalny sposób łączą się z polityką oświatową i działaniami na rzecz jakości życia.
Proponujemy następujące obszary tematyczne, nie ograniczając ich do podanych poniżej:
Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny; Sport w zadaniach samorządów terytorialnych;
Promocja regionu przez sport; Integracja społeczna przez sport w wymiarze lokalnym i regionalnym; Sport w strategiach jednostek samorządu terytorialnego; Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez sport; Skuteczność organizacji i zarządzanie sportem osób niepełnosprawnych w Polsce; Problem dostępności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do sportu w Polsce; Sport w badaniach naukowych i nowych technologiach; Humanistyczne aspekty sportu; Motyw sportu w literaturze światowej i polskiej; Sport - zdrowie - moda; Sport a pop-kultura; Rytualizacja imprez sportowych; Język relacji sportowej; Subkultura stadionów; Kult zwycięzców sportowych; Trening zdrowotny; Sportowa aktywność ruchowa; Odnowa biologiczna w sporcie; Sport a kultura ciała; Sport a ekologia; Sport a ekonomia; Sport w cieniu polityki międzynarodowej; Sport w edukacji.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Będzie okazją do zorganizowania panelu dyskusyjnego, w którym udział wezmą przedstawiciele samorządów lokalnych oraz uczestnicy konferencji. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych obszarów nauk - o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk humanistycznych lub społecznych.
Dorobek konferencji zostanie przedstawiony w postaci recenzowanej monografii.
Wystąpiono o patronat honorowy nad konferencją:

1/ Andrzej Biernat, Minister Sportu

2/ Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia

3/ Stanisław Gawłowski, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska


Radę Naukową tworzą:

 • Przewodniczący Rady Naukowej - Piotr Godlewski dr hab. prof. UZ,
  Uniwersytet Zielonogórski / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

 • Krystian Kaletha, prof. dr hab. n. med., Gdański Uniwersytet Medyczny / Państwowa

Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

 • Daniel Kalinowski, dr hab. prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku / Państwowa Wyższa

Szkoła Zawodowa w Koszalinie

 • Jarosław Klejnocki, dr, Uniwersytet Warszawski / Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama

Mickiewicza w Warszawie

 • Jan Kuriata, dr, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

 • Waldemar Moska, dr hab. prof. AWF Gdańsk, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego
  w Gdańsku

 • Maria Nowak, dr hab. prof. AWF Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 • Danuta Umiastowska, dr hab. prof. US, Uniwersytet Szczeciński

 • Dietmar Wick, prof. dr hab. Fachhochschule Postdam

 • Waldemar Żarski, dr hab. prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski / Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Koszalinie
Komitet Organizacyjny:

1/ Joanna Rudecka

2/ Aleksandra Sajek

3/ Michał Cebula


Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia–do pobrania
W ramach udziału w konferencji Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapewnia:

 • nocleg 13/14.06.2014 ze śniadaniem

 • wyżywienie - bufet kawowy (13/14.06.2014), lunch (13.06.2014) i uroczysta kolacja (13.06.2014)

 • wycieczka statkiem (13.06.2014)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2014 r. na adres e-mail : pwsz-koszalin@wp.pl


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń i w związku z tym otrzymacie Państwo pocztą e-mail potwierdzenie udziału w konferencji, które zostanie wysłane do dnia 30.04.2014 r.
Istnieje możliwość skorzystania z noclegów 12/13.06.2014 i 14/15.06.2014 oraz pobytu w hotelu (szczegóły w Karcie zgłoszenia) po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacyjnego (do pobrania na www.pwsz-koszalin.pl), pocztą e-mail na adres: m.blazewicz@zdrojowahotels.pl z dopiskiem - treść tematu wiadomości: „Konferencja UMWZ WEiS 2014”
Istnieje także możliwość skorzystania z noclegów w Domu Studenta PWSZ w Koszalinie (szczegóły w Karcie zgłoszenia). Rezerwacja poprzez pocztę e-mail na adres : a.sajek@pwsz-koszalin.pl

Osoby do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:
Aleksandra Sajek: a.sajek@pwsz-koszalin.pl tel. 94/34 26 766 w. 25
- kwestie merytoryczne konferencji i noclegi w DS PWSZ w Koszalinie
Michał Cebula: mcebula@wzp.pl tel. 91/44 67 198
- sprawy organizacyjne dotyczące pobytu w Kołobrzegu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna