Materiał do stałego uszczelniania kanałów korzeniowychPobieranie 36.67 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar36.67 Kb.

page of


Instrukcja użytkowania Polski


AH Plus

Materiał do stałego uszczelniania kanałów korzeniowych

-
AH Plus jest dostępnym w systemie pasta-pasta, materiałem do uszczelniania kanałów opartym na bazie żywic amino-epoksydowych. Posiada następujące zalety:  • Długoterminowe właściwości uszczelniające

  • Wyjątkową stabilność wymiarów

  • Doskonałe właściwości adhezyjne

  • Kontrastowość na zdjęciu rentgenowskim

  • Skuteczność działania potwierdzoną w wielu badaniach klinicznych i laboratoryjnych

  • Zastosowanie jako odniesienie do oceny

innych produktów oraz standardowy uszczelniacz kanałowym

w wielu projektach badawczych

- Wyróżnia się wieloletnią obecnością na rynkach światowych


Pasta AH Plus jest dostępna w następujących opakowaniach:

- jako AH Plus w tubkach A i B do ręcznego mieszania

-jako AH Plus Jet™ w strzykawce mieszającej dającej możliwość bezpośredniej aplikacji w jamie ustnej oraz szybkiego , bardziej dokładnego i wygodnego

SKŁAD

AH Plus Pasta A AH Plus Pasta B

Bisfenol-A żywica epoksydowa Diamina dibezylowa

Bisfenol-F żywica epoksydowa Aminoadamantan

Diamina tricyclodekanu

wolframian wapnia wolframian wapnia

tlenek cyrkonowy tlenek cyrkonowy

tlenek krzemowy tlenek krzemowy

tlenek żelazowy olej silikonowy
WSKAZANIA

Stałe wypełnianie kanałów korzeniowych zębów stałych z zastosowaniem ćwieków kanałowych.


PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na żywice epoksydowe, aminy lub inne związki chemiczne które wchodzą


w skład materiału do uszczelniania kanałów korzeniowych.

OSTRZEŻENIE


Materiał AH Plus zawiera żywice epoksydowe ( pasta A) i aminy (pasta B), które mogą wywołać podrażnienia u nadwrażliwych osób. Nie należy stosować pasty AH Plus u pacjentów u których stwierdzono alergię na żywice epoksydowe, aminy lub inne związki wchodzące w skład pasty.
Kontakt ze skórą i oczami: Należy bezwzględnie unikać kontaktu pojedynczej pasty lub niespolimeryzowanego materiału z oczami i skórą.

W razie wystąpienia bezpośredniego kontaktu z pastą należy przepłukać dane miejsce obficie wodą.


Kontakt z błoną śluzową : Zaleca się unikanie kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej. Jeśli jednak do niego dojdzie to należy jak najszybciej usunąć pastę ( np. za pomocą wałka z ligniny) Potem trzeba spłukać dane miejsce obficie wodą a następnie usunąć ją stosując ssak. Odkaszlnąć pozostałości wody. Jeśli jednak objawy nadwrażliwości pozostaną to zaleca się kontakt z odpowiednim lekarzem specjalistą.
Połknięcie: Nie wolno połykać pasty oraz stosować tego produktu wewnętrznie. Jeśli dojdzie do przypadkowego połknięcia resztek pasty rekomenduje się natychmiastowe wypicie dużej ilości wody. Jeśli objawy nudności lub inne dolegliwości nie przeminą to należy bezwzględnie skontaktować się z odpowiednim lekarzem specjalistą.

Jeśli dojdzie do przepchnięcia materiału poza wierzchołek korzenia to najczęściej pasta jest dobrze tolerowana przez tkanki okołowierzchołkowe. W przypadku gdy duża ilość pasty dostanie się do kanału żuchwowego, należy natychmiast przystąpić do chirurgicznego usunięcia całości materiału czyli zastosować się do procedur postępowania podobnie jak w przypadku innych uszczelniaczy kanałowych.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywane w prawidłowych warunkach pasty mogą wykazywać niewielką separację składników. Dowiedziono że zjawisko to nie ma wpływu na skuteczność działania uszczelniacza w warunkach klinicznych.


Stosować odpowiednie rękawiczki ochronne oraz okulary.


PRZECHOWYWANIE

Materiał należy przechowywać w temperaturze 10 - 24°C.

Zarówno tubki jak i strzykawki powinny być dokładnie zamykane po każdym użyciu.

Niewłaściwe warunki przechowywania mogą wpłynąć na skrócenia terminu przydatności do użycia i zmniejszyć jego efektywność .
INTERAKCJE Z INNYMI MATERIAŁAMI STOMATOLOGICZNYMI


Brak doniesień.
REAKCJE UBOCZNE

W przypadku pracy z uszczelniaczami kanałowymi na bazie żywic epoksydowych donoszono


o następujących powikłaniach :

  • Odwracalne, ostre zapalenie błony śluzowej jamy ustnej po kontakcie
    z niespolimeryzowaną pastą;

  • w pojedynczych przypadkach zanotowano miejscowe lub ogólne reakcje alergiczne.SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA STOSOWANIA
Przygotowanie kanału korzeniowego

Przed przystąpieniem do aplikacji AH Plus należy kanał korzeniowy opracować, przepłukać


i osuszyć zgodnie z aktualnymi zasadami leczenia endodontycznego.

Dozowanie i mieszanie


AH Plus w tubkach: odmierzyć jednakową objętość Pasty A i Pasty B (1:1) na szklaną płytkę lub kartonik do zarabiania¹. Zmieszać przy użyciu metalowej łopatki i zarabiać pastę aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Ostrożnie : nie wolno zamieniać zakrętek zabezpieczających tubki. Kolorowa zakrętka powinna zamykać kolorową tubkę a biała zakrętka, białą.AH Plus Jet w strzykawce mieszającej:

otworzyć strzykawkę poprzez odkręcenie zabezpieczającej nakrętki o 90°w kierunki przeciwnym do ruchu wskazówek i lekko pociągnąć.


Uwaga: W przypadku AH Plus Jet zawartości materiału w strzykawce w przypadku past A i B może się nieznacznie różnić. Przed pierwszym użyciem klinicznym uszczelniacza AH Plus Jet aby zapewnić odpowiednie proporcje w czasie mieszania pasty należy wycisnąć niewielką ilość past ze strzykawki na kartonik do mieszania aż do uzyskania równych proporcji.
Zamocować zgodnie z oznaczeniami na strzykawce końcówkę do mieszania i przekręcić o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić dokładność umocowania końcówki mieszającej. AH Plus Jet™ umożliwia bezpośrednią aplikację pasty zarówno do wejścia do kanału jak i do części przykoronowej kanału .

W tym celu należy zamocować na końcówce mieszającej specjalną plastikową kaniulę.

Plastikowa kaniula może być przekręcana tak ,aby uzyskać odpowiedni dostęp do kanału w zależności od budowy anatomicznej zęba i wymagań procedury leczenia. Aby zapobiec możliwości zakażenia krzyżowego zaleca się w przypadku aplikacji wewnątrzustnej stosowanie strzykawki mieszającej AH Plus Jet Mixing Syringe wraz z ochronnym rękawem w postaci Disposa-Shield® (ReOrder No.: A880065). Po użyciu Discard Disposa-Shield należy wyrzucić

W celu bezpośredniej aplikacji pasty należy naciskać lekko i równomiernie na tłok strzykawki.

W ten sposób wydostające się pasty zostaną automatycznie zmieszane w równych proporcjach objętościowych.

Po zakończeniu aplikacji materiału należy końcówkę do mieszania wyrzucić. Aby usunąć końcówkę do mieszania wystarczy odkręcić ją o 90°w kierunki przeciwnym do ruchu wskazówek i pociągnąć. Następnie strzykawkę zabezpieczyć nakrętką poprzez przekręcenie o 90°w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek.
Aplikacja


Postępować zgodne ze standardową metodą pracy. AH Plus jest materiałem do uszczelniania kanałów korzeniowych w połączeniu z ćwiekami gutaperkowymi, srebrnymi lub tytanowymi.
W przypadku technik wypełniania kanałów korzeniowych opartych o wykorzystanie ćwieków zaleca się pokrycie cienką warstwą uszczelniacza AH Plus ścian kanału korzeniowego. W technice Ćwieka Głównego(ang. Master-Point-Technique) należy wybrać odpowiedni ćwiek gutaperkowy (alternatywnie ćwiek paperowy lub poszerzacz) o rozmiarze ostatniego narzędzia kanałowego użytego do opracowania przywierzchołkowej części kanału.

Pastę uszczelniająca AH Plus umieścić na ścianach kanału wykonując ćwiekiem/poszerzaczem jednocześnie ruchy pompujące i obrotowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Alternatywnie można nanieść niewielką ilość AH Plus na końcówkę igły Lentulo.

Aby uniknąć możliwości powstania pęcherzyków powietrza w strukturze materiału oraz przepchnięcia uszczelnienia poza wierzchołek korzenia należy powoli przesuwać igłę Lentulo w kierunku wierzchołka korzenia stosując niewielką ilość obrotów mikrosilnika. Następnie wysunąć igłę Lentulo z kanału cały czas stosując minimalną liczbę obrotów. Następnie pokryć pastą AH Plus odpowiedni , uprzednio zdezynfekowany i osuszony, ćwiek. Umieścić go w kanale wykonując lekkie ruchy pompujące.
Usuwanie wypełnienia kanałowego


Jeśli kanał korzeniowy został wypełniony materiałem AH Plus w połączeniu z ćwiekami gutaperkowymi to stosujemy konwencjonalne metody usuwania gutaperki.

Czas pracy

Minimalny czas pracy w temperaturze 23°C wynosi 4 godziny ².

Czas wiązania

Minimalny czas wiązania w temperaturze 37°C wynosi 8 godzin ².
OCZYSZCZANIE INSTRUMENTÓW

Łopatki metalowe do zarabiania, płytki szklane i wszystkie inne narzędzia należy bezpośrednio po użyciu przemyć alkoholem lub acetonem w celu dokładnego usunięcia resztek AH Plus.


PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Po każdym użyciu szczelnie zamykać tubki z materiałem.

NUMER SERYJNY I DATA WAŻNOŚCI

Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. Numer seryjny powinien


być wymieniany w całej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu.
Patent No.: US 217998; EP 0673637
PRODUCENT Przed­sta­wi­ciel

Dent­sply DeTrey GmbH Dent­sply DeTrey GmbH

De­-Trey­-Str.1 ul. Filtrowa 43/2

D­-78467 Kon­stanz 002-057 War­sza­wa

tel. (0049) 75315830 tel. 022 8254071

fax 022 8254559

1 Proporcje wagowe mieszania Pasty A z Pastą B wynoszą 1g : 1,18g

2 Zgodnie z normą ISO 6876:2001(E)

Pobieranie 36.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna