Materiał gramatycznyPobieranie 20.77 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.77 Kb.
PLAN NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS DRUGICH O UKIERUNKOWANIU HUMANISTYCZNYM, MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM, PRZYRODNICZO-CHEMICZNYM, SPOŁECZNO-PRAWNYM REALIZOWANY W LO im. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

MATERIAŁ GRAMATYCZNY


Przedimki a / an i the.

Czasy teraźniejsze Present Simple i Continuous, czasowniki używane zwykle tylko w formie prostej, czasowniki zmieniające znaczenie gdy są używane w formie ciągłej.

Past Perfect Simple z when, because, after.

Mowa zależna z czasownikami tell i say. Pytania w mowie zależnej. Mowa zależna i czasowniki w mowie zależnej.

Czasy Present Perfect Simple i Continuous, since i for.

Czasy przeszłe: Past Simple i Continuous.

Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple

Wyrażenia So i neither / nor w konstrukcji So do I / neither do I

Ouestion tags.

Pytania indirect questions.

Wyrażenie used to z bezokolicznikiem i get used to z gerundem.

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

O, I, II i III okres warunkowy z if, unless i when.

Czasowniki modalne używane do przewidywania, zakazu, nakazu, pozwolenia i udzielania rady.

Wyrażenia look like z rzeczownikiem, look z przymiotnikiem, look as if / though.

Pytania o podmiot i dopełnienie, czasowniki z dwoma dopełnieniami.

Czasy Future Continuous i Future Simple.

Wyrażenia: assuming that, provided that, as long as, otherwise, even if.

Zdania złożone: defining and non-defining relative clauses, reduced relative clauses.

Porządek przymiotników w zdaniu.

Strona bierna.

Wyrażanie opinii z czasownikami think i believe i stroną bierną.

Konstrukcje gramatyczne z wyrażeniami I wish i if only.

Czasownik need z bezokolicznikiem i gerundem.

MATERIAŁ TEMATYCZNO-LEKSYKALNY
Strategie uczenia się

Czasowniki wieloskładnikowe

Technologia informacyjna: komputery, e-mail, telefony komórkowe, krótkie wiadomości tekstowe (sms).

Odkrycia geograficzne, ekspedycje i słynni odkrywcy.

Części ciała, choroby i dolegliwości. Utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej.

Szkoła i zajęcia pozaszkolne.

Spotkania towarzyskie, niecodzienne zdarzenia.

Codzienny język angielski w użyciu.

Muzyka, sztuka, literatura. Słownictwo typu false friends.

Zakupy, ubrania, style ubierania się.

Zdrowie i służba zdrowia na świecie.

Czasowniki z przyimkiem, przyimki z rzeczownikiem.

Praca i zawody.

Dom i sąsiedztwo. Elementy wyposażenia domu.

Rodzina i przyjaciele.

Zbrodnia i kara, zapobieganie przestępczości młodych.

Zdrowe odżywianie. Jedzenie i etykieta w restauracji.

Wypoczynek. Miejsca wypoczynku.

Cechy charakteru, przymiotniki określające charakter. Stereotypy narodowe.

Narkotyki i nałogi.

Sport i jego tradycje.

Czasowniki określające zmysły i odczucia.

Podróże, środki transportu, rzeczowniki złożone, słownictwo związane z telefonowaniem.

Wakacje, turystyka, podróże gwiezdne.

Wojna i pokój. Służba wojskowa.

Wygląd zewnętrzny, nastrój, uczucia, idiomy.

Przymiotniki złożone.

Opisywanie obiektów, rzeczy, ludzi. Przedmioty codziennego użytku, wynalazki.

Przymiotniki opisujące charakter, cechy osobowości, zawody. Słownictwo związane z relacjami międzyludzkimi.

Środowisko naturalne i jego ochrona.

Reklama, prasa. Rodzaje gazet i czasopism.

Telewizja, programy informacyjne.

Przedrostki i przyrostki z rzeczownikami i przymiotnikami.
FUNKCJE JĘZYKOWE:

1. PISANIE


Opis dnia codziennego i codziennego schematu uczenia się.

E-mail.


List do czasopisma.

Opowiadanie.

Odpowiedź na ankietę dotyczącą edukacji, zainteresowań i planów na przyszłość.

Biografia.

List do czasopisma z zapytaniem.

Artykuł z podróży.

Recenzje filmu, sztuki, koncertu etc.

List formalny: zażalenie.

Opis zawodu.

Opis domu.

Rozprawka.

Reklama wakacji w formie broszury.

Opis Polaków dla przewodnika po Polsce.

Esej z opinią na temat uzależnienia od narkotyków.

Opis niezwykłego wydarzenia w Polsce.

Krótkie opowiadanie do czasopisma.

List formalny z zapytaniem o pracę sezonową w wakacje.

Recenzja książki lub filmu prezentującego kulturę i tradycje polskie.

Kartka z wakacji.

Opis ludzi.

List z udzielaniem rady.

List do gazety wyrażający opinię przeciwną do opisanej przez gazetę.

Opis historii roweru.

Artykuł dotyczący problemu zagrożenia środowiska.

Artykuł do gazety.

CV.


2. CZYTANIE
Ogólne rozumienie tekstu czytanego, jego głównych ideii.

Wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście.

Znajdywanie zdań kluczowych.

Dopasowywanie nagłówków do fragmentów tekstu i akapitów.

Znajdywanie odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe.

Uzupełnianie podanych zdań informacjami z tekstu.

Rozwiązywanie testu wielokrotnego wyboru na podstawie przeczytanego tekstu.

Dopasowywanie ilustracji do tekstu, wydarzenia do opisu.

Poprawianie błędnych informacji.

Uzupełnianie brakujących wyrazów.

Porządkowanie fragmentów tekstu we właściwej kolejności.

Rekonstrukcja tekstu.

Dopasowywanie ogłoszeń o pracy do odpowiedniego typu osobowości.

Dopasowywanie listów do odpowiedzi.

Uzupełnianie tekstu wyrażeniami łączącymi.

Rekonstrukcja tekstu brakującymi zdaniami.

3. SŁUCHANIE
Uzupełnianie szczegółowych informacji.

Określenie, czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe.

Szeregowanie informacji we właściwej kolejności.

Dopasowywanie osób do wypowiedzi.

Określenie różnic między podanym tekstem dialogu a nagraniem.

Porządkowanie zdań i zdarzeń we właściwej kolejności.

Uzupełnianie dialogów i tabeli.

Dopasowywanie fotografii do wypowiedzi.

Przewidywanie słów kluczowych na podstawie dostępnych informacji.

Test wielokrotnego wyboru.

Odgadywanie nazw na podstawie usłyszanych komentarzy.

4. MÓWIENIE


Rozpoczynanie rozmowy i odpowiedzi

Ankieta i dyskutowanie na jej podstawie oraz analiza jej wyników.

Problemy z uczeniem się – relacjonowanie.

Opis fotografii, wywiad, dyskusje za i przeciw.

Relacjonowanie wydarzeń.

Planowanie.

Dialog u lekarza, w sklepie, w restauracji.

Negocjowanie.

Zostawianie wiadomości na sekretarce telefonicznej.

Odgrywanie ról.

Rozmowa o stylu ubierania się.

Dyskusje, wyrażanie własnych opinii.

Dyskusja na podstawie przeczytanego artykułu.

Rozmowa na podstawie materiału wizualnego.

Porównywanie ilustracji, wyrażanie podobieństw i różnic.

Wyrażanie przypuszczeń.

Przeprowadzenie wywiadu.

Przewidywanie treści opowiadania na podstawie ilustracji i poznanego materiału.

Udzielanie i uzyskiwanie informacji.

Rozmowa telefoniczna.

Ulubiony sposób spędzania wakacji.

Rozmowa na podstawie materiału stymulującego.

Opisywanie przedmiotów codziennego użytku.

Analiza osobowości, opis wyglądu zewnętrznego.

Udzielanie rad.

ELEMENTY KULTUROWE


Rewolucja informacyjna, etykieta w sieci.

Shackleton i jego wyprawa.

Fragment powieści: Three Men in a Boat.

Dzień w Wielkiej Brytanii.

Służba zdrowia w USA

Dzień bez zakupów.

Burzenie murów.

Amerykanie i ich kultura.

Narkotyki.

Jak się bawi Europa.

Wakacje w kosmosie.

Historia telegramu.

Tamara de Lempicka.

Siła i znaczenie papieru.

Chrońmy środowisko.

Prasa w Wielkiej Brytanii.Program nauczania opracowała Anna Hill-Gaweł na podstawie podręcznika ForMat 2 wydawnictwa Macmillan Polska.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna