Materiał pomocniczy nr 5 Tajne nauczanie Fragment relacji Tadeusza Wiśniewskiego „WilkaPobieranie 4.98 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar4.98 Kb.
Materiał pomocniczy do lekcji „Konspiracja. Mały sabotaż”

Materiał pomocniczy nr 5

Tajne nauczanie

Fragment relacji Tadeusza Wiśniewskiego „Wilka”, rocznik 1924
Jak wyglądały tajne komplety?
W 1941 roku zrobiłem dużą maturę na tajnych kompletach. Zaraz też zacząłem studia na tajnych kompletach samokształceniowych, które nazywam akademią nauk politycznych. Przez dwa lata studiowałem z panią doktor d’Aboncourt-Koczwarową, przedwojennym doktorem nauk humanistycznych, zagadnienia życia współczesnego i geografię gospodarczą świata w ujęciu historycznym. W tamtym czasie zdobyłem bardzo dużo wiedzy.

Od 1941 roku studiowałem także na tajnej Politechnice Warszawskiej. Filia politechniki nazywała się kurs rysunku technicznego. Niemcy zlikwidowali wyższe uczelnie i gimnazja. Szkolnictwo średnie istniało pod płaszczykiem szkół rzemieślniczych: szewskich, krawieckich, ślusarskich. W ich ramach funkcjonowały tajne gimnazja, a nawet licea. Niemcy zezwolili na powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej w gmachu Politechniki Warszawskiej. Tam uczyli się studenci, którzy nie skończyli studiów przed wojną. Niemcy pozwolili dokończyć im studia i otrzymywać stopień technika. Pod szyldem tej szkoły nadal były prowadzone kursy na poziomie Politechniki i można było zdobyć stopień inżyniera.Archiwum Historii Mówionej, Muzeum Powstania Warszawskiego
Pytania pomocnicze:

  1. Jakich szkół Niemcy zabronili prowadzić Polakom?

  2. Pod nazwą jakich szkół odbywały się tajne zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów?

  3. Do jakich tajnych szkół uczęszczał autor relacji? Jaki egzamin zdał w czasie okupacji?


Pobieranie 4.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna