Materiał przygotowany w Ośrodku Badań, Studiów i LegislacjiPobieranie 102.16 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar102.16 Kb.

Materiał przygotowany w Ośrodku Badań, Studiów i LegislacjiAPLIKACJA PRAWNICZA W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

(wersja pełna)

Państwo

Organizator aplikacji

Kto przeprowadza egzamin na aplikację

Czas trwania

Kto ustala program

Patronat sędziego

Kto przeprowadza egzamin końcowy

Forma egzaminu końcowego

Anglia i Walia

Samorządy:

The Bar Council

The Law Society


Brak

Barristerzy: 1-2 lata kursu zawodowego + 1 rok szkolenia praktycznego


Solicitorzy: 1-2 lata kursu praktycznego + 2 lata szkolenia praktycznego

Samorządy

---

Brak

Nie dot.

Austria

Anwaltsakademie GesmbH (instytycja należąca do adwokatury)

Brak

4-5 lat (w tym co najmniej 9 miesięcy w sądzie i 3 lata w kancelarii)

Anwaltsakademie GesmbH

Sędzia jednym z nauczycieli

Adwokatura

Pisemny i ustny

Belgia

Adwokatura

Brak

2-3 lata (szkolenie praktyczne i kursy)

Adwokatura

Tak

Adwokatura

Egzamin CAPA (świadectwo zdolności do wykonywania zawodu adwokata) po drugim roku aplikacjiPisemny i ustny

Bułgaria

Adwokatura w Centrum Szkolenia Adwokatów

Adwokatura

---

Adwokatura

---

---

---

Cypr

Rada Prawna (przedstawiciele Min. Spraw. + adwokatury)

Brak

1 rok szkolenia praktycznego + kursy (możliwość skrócenia do 9 mies.)

Rada Prawna (przedstawiciele Min. Spraw. + adwokatury)

Sędzia jednym z nauczycieli

Komisja państwowa (Min. Sprawiedliwości + adwokaci)

Zależnie od przeprowadzającego egzamin

Czechy

Adwokatura

Brak

3 lata szkolenia praktycznego + 3-dniowy kurs wstępny + 17 1-dniowych szkoleń teoretycznych

Adwokatura

Sędzia jednym z nauczycieli

Przeprowadza Komisja Egzaminacyjna Adwokatury, ustala Ministerstwo Sprawiedliwości

Pisemny i ustny

Dania

Adwokatura + Min. Sprawiedliwości

Brak

3 lata szkolenia praktycznego + 36 dni kursów rozłożone na 1,5 roku

Komisja złożona z przedstawicieli adwokatury i Min. Sprawiedliwości

Nie

Komisja złożona z przedstawicieli adwokatury i Min. Sprawiedliwości

Ustny

Estonia

Brak aplikacji

Nie dot.

Nie dot.

Nie dot.

Nie dot.

Egzamin adwokacki (3. kategoria), uwzględniający specjalizację kandydata (kandydat może wybrać dziedzinę z listy)

Pisemny i ustny

Finlandia

Adwokatura/firma prawnicza

Brak

4 lata (szkolenie praktyczne, 2 lata w firmie + kurs z zakresu etyki)

Adwokatura

Nie

Adwokatura


Pisemny

Francja

Adwokatura

Uniwersytety

1 rok, 2 lata stażu jako adw. po egz.

Adwokatura

Sędzia jednym z nauczycieli

Komisja państwowa (7 osób, w tym 3 adwokatów), egzamin CAPA

Pisemny i ustny

Grecja

Adwokatura

Brak


1,5 roku (szkolenie praktyczne + kursy)

Adwokatura

Nie

Komisja państwowa (5 osób, w tym 3 adwokatów)

Pisemny i ustny

Hiszpania1

Od 2011: Uniwersytety w porozumieniu ze Szkołami Praktyki Prawniczej

Od 2011: nie jest przewidziany

Od 2011: 1,5 roku

Od 2011: Uniwersytety w porozumieniu ze Szkołami Praktyki Prawniczej

---

Od 2011: Państwo + adwokatura

---

Holandia

Adwokatura

Brak

3 lata (szkolenie praktyczne + kurs podstawowy w pierwszym roku oraz 15 godz. kursów specjalistycznych rocznie w kolejnych 2 latach)

Adwokatura – Zawodowy Program Edukacyjny dla Profesji Prawniczej

Nie

Adwokatura


---

Irlandia

Barristerzy: The Honorable Society of King's Inns (instytucja edukacyjna)
Solicitorzy: The Law Society of Ireland

Samorząd


Barristerzy: 1-roczny kurs teoretyczny w pełnym wymiarze godzin + 1-roczne szkolenie praktyczne połączone z kursem teoretycznym
Solicitorzy: 2 lata


Barristerzy: King's Inns

Solicitorzy: The Law Society of Ireland


Nie

Brak

Nie dot.


Islandia

Brak aplikacji

Nie dot.

Nie dot.

Nie dot.

Nie dot.

Adwokatura

---

Liechtenstein

Brak aplikacji

Nie dot.

Nie dot.

Nie dot.

Nie dot.

Adwokatura

---

Litwa

Adwokatura


Brak

2 lata

Adwokatura

Nie

Komisja państwowa (7 osób, w tym 3 delegowane przez adwokaturę)

Pisemny i ustny

Luksemburg

Adwokatura/sądy
Brak

2,5 roku (6-mies. kurs teoretyczny, a następnie 2 lata szkolenia praktycznego)

---

---

Egzamin państwowy

Pisemny i ustny

Łotwa

Adwokatura


Brak

3 lata (szkolenie praktyczne + kursy kwalifikacyjne)

Adwokatura

---

Adwokatura


Pisemny i ustny

Malta

---

---

---

---

---

---

---

Niemcy
Państwo

Rolę tę spełnia Pierwszy Egzamin Państwowy

2 lata (Referendariat),

specjalizacjaPaństwo

Tak

Drugi Egzamin Państwowy


Pisemny i ustny

Norwegia

Państwo:

Naczelna Rada ds. Praktyki PrawniczejBrak

2 lata praktyki w kancelarii/sądzie

Państwo

Prawnik lub sędzia patronem

Państwo

Pisemny

Portugalia

Adwokatura

Brak

2 lata

Adwokatura

Nie

Adwokatura

Pisemny i ustny

Rumunia

Krajowy Instytut Przygotowania i Doskonalenia Adwokatów

Adwokatura

Teoria w trzech modułach, 5 tygodni każdy,

praktyka w trzech modułach, każdy moduł trwa dwa miesiące.Rada Naukowa Instytutu


Nie


Adwokatura---

Słowacja

Adwokatura

Brak

3 lata (szkolenie praktyczne + 6 seminariów, 2 rocznie)

Adwokatura

Nie

Adwokatura

Pisemny i ustny

Słowenia

Min. Sprawiedliwości

Brak

2 lata, w tym rok w sądzie

Min. Sprawiedliwości

Tak

Egzamin państwowy (przy współudziale adwokatów)


Pisemny i ustny

Szkocja

Samorządy:

the Faculty of Advocates


The Law Society of Scotland

Adwokaci: samorząd

Solicitorzy: brakAdwokaci: 1 rok kursu dla solictorów + 9 miesięcy kursu
Solicitorzy: 2 lata (szkolenie praktyczne + 2-tyg. kurs teoretyczny)

Samorządy


Nie

Brak

Nie dot.


Szwajcaria

W zależności od kantonu

Brak

12-24miesiące praktycznego szkolenia

Państwo

---

Egzamin państwowy

Pisemny lub ustny

Szwecja

Państwo – National Courts Administration
(Nie ma aplikacji, ale możliwość dołączenia do aplikacji sądowej)

Brak

2-2,5 r. praktyki urzędniczej w sądzie / kursy

Państwo/ Komitet Edukacyjny Stowarzyszenia


Tak

Adwokatura – Komitet Edukacyjny Stowarzyszenia

Ustny

Turcja

Adwokatura i Ministerstwo Sprawiedliwości

---

1 rok, praktyka i teoria

Adwokatura

Tak

Adwokatura

Pisemny

Węgry

Adwokatura


Brak

3 lata, dodatkowe przedmioty wg specjalizacji

Adwokatura

Nie

Egzamin państwowy

Pisemny i ustny

Włochy

Adwokatura


Brak

2 lata (szkolenie praktyczne)

Adwokatura

Nie

Komisja państwowa (7 osób, w tym 3 adwokatów)

Pisemny i ustny

--- brak danych1 Obecnie w Hiszpanii nie ma obowiązkowej aplikacji. Zmiany wprowadza ustawa z 31.10.2006, która zacznie obowiązywać od 2011 r.


Pobieranie 102.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna