Materiały do wykorzystania przez uczniów liceum na języku polskim Achilles I Hektor na podstawie „ Iliady” klasa I lo


By napisać dobrze wypracowanie maturalnePobieranie 213.57 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar213.57 Kb.
1   2   3

By napisać dobrze wypracowanie maturalne


na poziomie rozszerzonym należy:

 • Powtarzając lektury, zwracać szczególną uwagę na sposoby ukształtowania świata przedstawionego;

 • Uważnie przeczytać tekst (teksty) dołączone do tematu, podkreślając w nim ważne, znaczące miejsca;

 • Podkreślone fragmenty opatrzyć na marginesie własnym komentarzem; podporządkować podkreślone fragmenty i ich komentarze wybranym kategoriom teoretycznym (np. podmiot mówiący i adresat, kreacja bohatera, sposób przedstawienia zdarzeń, wykorzystana konwencja literacka, funkcja kompozycji, charakterystyczne cechy stylu i funkcje środków stylistycznych);

 • Spośród podkreślonych i skomentowanych fragmentów wybrać te, które będą przydatne w realizowaniu tematu;

 • Jeśli temat zobowiązuje do porównania tekstów, zestawić zaznaczone fragmenty i komentarze do nich;

 • Wyprowadzić wnioski z obserwacji tekstu (tekstów), uogólnić obserwacje;

 • Wykorzystać różnorodne teksty (biograficzne, historyczne, literackie, estetyczne);

 • Przed przystąpieniem do pisania zaplanować wypracowanie (czego chce się dowieść i jak wobec tego wykorzystać zgromadzony materiał, jak go uporządkować);

 • Sformułować sumujący wniosek 9nie jedynie formalne zakończenie wypracowania);

 • Nie posługiwać się kolokwializmami (chyba że ich obecność w wypracowaniu jest wyraźnie uzasadnienia) – pamiętać o różnicy między językiem pisanym
  i mówionym;

 • Starannie sprawdzić poprawność języka, ortografię i interpunkcję
  w wypracowaniu;

 • Ujawnić w wypracowaniu wiadomości i umiejętności wykraczające ponad przeciętność, wykorzystać pomysły-przemawia to na korzyść piszącego).


7. Logogryf z tragedii „Balladyna”
123


4
5


67
x8

9
10

11
12


1314
15
 1. Inaczej Gopło

 2. Popiel III wygnany

 3. Miał ich być pełen dzban

 4. Siostra Balladyny

 5. Wymierzył sprawiedliwość zbrodniarce

 6. Postać fantastyczna

 7. Miarka na maliny

 8. Imię matki Słowackiego

 9. Miejsce akcji „Balladyny”

 10. Królowa Gopła

 11. Matka Aliny i Balladyny

 12. Gatunek dramatu

 13. Ukochany Balladyny i Goplany

 14. Towarzysz Skierki

 15. Mąż Balladyny


8. Inteligencja językowa

Pomaga Ci precyzyjnie formułować swoje myśli. Jej rozwijanie ćwiczy pamięć, wzbogaca słownictwo, wpływa na łatwość skojarzeń i swobodę wypowiedzi. ułatwia publiczne wystąpienia. W parze z inteligencja logiczno – matematyczna doskonali logiczne myślenie i umiejętność analizowania zdarzeń, pozwala dostrzegać ład i wprowadzać go w życie (właściwie rozpoznawać swoje potrzeby, rozsądnie planować dzień). W połączeniu z inteligencją kreatywną otwiera umysł na nowe pomysły i idee, jest matką wynalazków.
 1. Podkreśl wyraz, który nie pasuje do reszty:

dom, willa, pałac, biuro, dacza, chata.

 1. Podkreśl zestaw liter, który nie tworzy sensownej nazwy:

DORF, TAIF, UTSET, MREDESCE, POLE, YTOTOA.

 1. Znajdź wyraz, który z podanymi literami utworzy słowa:

K . . . , BA. . . , U . . . , M . . . ,OB. . . . , WZ . . . , ZM . . . , PRO . . . ,

 1. Wstaw brakująca literę : C F J Ł P ...

 2. Wstaw w nawias brakujący wyraz:

miasto ( ... ) szalupa

zgoda (...) pomieszczenie 1. Wyraz KARA uzupełnij dowolnymi ciągami liter, tak by powstały nowe słowa:

KARA., KARA. . . , KARA . . . . , KARA . . . , KARA . . , KARA . . . . ,

 1. Podkreśl w drugim rzędzie wyraz, który pasuje do wyrazów z pierwszego rzędu : MAŁŻEŃSTWO, POWÓDŹ , ZDROWIE

WYKAZ, POLE, STAN, CZLOWIEK, WYDZIAŁ , POPRAWA .

 1. Dopisz wyraz pasujący do pozostałych: sos, radar, rotor, kajak, oko, ...

 2. Wstaw słowo, które tworzy dwa wyrazy w połączeniu z sylabami przed i po nawiasie: WY ( ...) NIK

 3. Wstaw słowo, które znaczy to samo, co dwa wyrazy poza nawiasem: KONIECZNOŚĆ (... ) PRZETWÓR

 4. Przestawiając litery, utwórz trzy nowe słowa z wyrazu KARB ...........................

 5. Uzupełnij proporcję:

JEŚĆ : ..... = ......... WYPIĆ

 1. Znajdź trzyliterowy wyraz, który utworzy z podanymi wyrazami nowe słowa:...KRES, ...RUCH, ...SENS, ...ŁAD, ...CZYNNOŚĆ, ...DECH.

 2. Podkreśl wyraz nie pasujący do pozostałych:

tatar, masło, kapar, szelka, rata, dolar.

 1. Podkreśl wyrazy „ zawarte” w podanych wyrazach:

MRÓWKA, ROZSADNIK, OŚWIATA, MIŁOŚĆ, ZŁOTO.

 1. Wstaw pasujący symbol (literę): H, M, O, T, U, W, ... .

 2. Ułóż trzy zdania, których wyrazy zaczynają się kolejno od liter: A, B, C.

 3. Podaj dwa wyrazy uzupełniające relację:

OD A DO Z, OD STÓP DO GŁÓW, OD... DO ...

 1. Wstaw w nawias brakujący wyraz: RE (KONCERT ) NO

RO ( J..I..O ) ZE

20 . Rozwiąż rebus: KE9. Tadeusz Borowski – Opowiadania:

Pożegnanie z Marią”, „Chłopiec z Biblią”, „Dzień na Harmenzach”, „Proszę państwa do gazu”, „Bitwa pod Grunwaldem”
 1. Jaki cel miało obdarzenie przez pisarza bohatera – narratora opowiadań imieniem Tadek oraz przypisanie mu swojego numeru obozowego (119 198)?

 2. Co wyróżnia opowiadanie „Pożegnanie z Maria” spośród pozostałych?

 3. Określ status narratora i typ narracji.

 4. Czym zajmuje się Tadek? Czym różni się Tadek – poeta, Tadek z pierwszej części utworu od Tadka – magazyniera, działającego w realiach okupowanej Warszawy? Jakie są motywy działania Polaków pomagającym Żydom opuszczać getto?

 5. Omów różnice między językiem postaci z pierwszej i kolejnych części opowiadania. Wskaż przykłady przedmiotowego traktowania ludzi. Jak język odzwierciedla to zjawisko?

 6. Kazimierz wyka, pisząc o świecie przedstawionym przez Borowskiego, użył określenia „Handel i apokalipsa”. Oceń trafność tego sformułowania.

 7. Jaki zabieg stylistyczny zastosował Borowski w ostatnim zdaniu „Pożegnania z Marią”? Czemu on służy?

 8. Czy można odczytać opowiadanie „Chłopiec z Biblią” jako prezentację jednego z etapów na drodze do „świata koncentracyjnego”? Jak zmienia się zachowanie postaci przebywających w hitlerowskim areszcie? O czym rozmawiają? Jakim przekształceniom ulega ich hierarchia wartości? Dlaczego Szrajer niepokoi się na wieść o łapance? O kogo w istocie się martwi?

 9. Czy można odczytać opowiadanie opowiadanie „Chłopiec z Biblią” jako prezentację jednego z etapów na drodze do „świata koncentracyjnego”? Jak zmienia się zachowanie postaci przebywających w hitlerowskim areszcie? O czym rozmawiają? Jakim przekształceniom ulega ich hierarchia wartości? Dlaczego Szrajer niepokoi się na wieść o łapance? O kogo w istocie się martwi?

 10. Przeprowadź analizę postaci Mławskiego. W jaki sposób wojna wpływa na standardy moralności(odwołaj się do konkretnych cytatów)?

 11. Jak siedzący w celi traktują chłopca z Biblią? Dlaczego żałują, że im jej nie zostawił?

 12. Zrekonstruuj reguły rzeczywistości obozowej.

 13. Ustosunkuj się do opinii, że obóz stanowił laboratoryjny model rzeczywistości totalitarnej.

 14. Wyjaśnij pojęcie „człowiek zlagrowany”.

 15. W jaki sposób dokonuje się w rzeczywistości obozowej degradacja ludzkiego istnienia? Wskaż odpowiednie przykłady.

 16. W „dniu na Harmenzach” 44 razy pojawiają się słowa związane z patrzeniem, wzrokiem itp. Jakie to ma znaczenie?

 17. Na czym polegał współudział ofiar w złu systemu?

 18. Jak przedstawieni są przez narratora oprawcy? Wyjaśnij wyrażenie Andrzeja Wernera „zwyczajna apokalipsa” i skonfrontuj je z określeniem „banalność zła” Hannah Arendt, która posługiwała się nim, analizując zbrodnie nazistowskie (Arendt jest autorką książki „Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła”).

 19. Jakie formy wypowiedzi dominują w opowiadaniach obozowych? Czy uważasz, że behawiorystyczna technika narracji to odpowiednia forma dla zobrazowania realiów obozowych?

 20. Jakim problem podejmuje Borowski w „Bitwie pod Grunwaldem”? Scharakteryzuj zachowanie głównych postaci opowiadania.

 21. Na czym polega dwuznaczność moralna uroczystości upamiętniającej zwycięstwo pod Grunwaldem”

 22. Gdzie Borowski dopatruje się źródła zła, którego materializacją są obozy koncentracyjne?

 23. Jaka jest Twoja opinia na temat sposobu prezentacji rzeczywistości obozowej w opowiadaniach Borowskiego?

Pytania do fragmentu tekstu „Zdążyć przed Panem Bogiem” Wydawnictwo A5, Poznań 1997,

s.44 – 47 1. Książka Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” ma formę rozmowy prowadzonej przez autorkę z Markiem Edelmanem. Wskaż cechy języka obojga rozmówców, opisz ich sposób mówienia o tragedii getta, omów dramaturgię, jaką ma ten dialog.

 2. Przedstaw kontekst historyczny wydarzeń o których w książce opowiada Marek Edelman.

 3. Opisz różne reakcje ludzi na sytuacje, w której trzeba decydować o życiu
  i śmierci.

 4. Jaką rolę w obliczu zagrożenia odgrywała miłość? Przytocz zdania, w których Edelman wyjaśnia przyczyny poszukiwania przez ludzi w getcie bliskości drugiego człowieka.

 5. Dlaczego trudno zrozumieć zachowania ludzi w getcie?

 6. Na podstawie opowieści o numerkach na życie omów nieludzkość sposobów postępowania oprawców z mieszkańcami getta.

 7. Wskaż zdania , z których wynika, że rozmówcy Edelmana mają trudności ze zrozumieniem życia w getcie.

 8. Książka H. Krall należy do „literatury faktu”. Przedstawia fakty, ale zarazem nadaje im charakter literacki, wobec czego dokonuje uogólnień jednostkowych zdarzeń i losów ludzkich. Dokonaj interpretacji symboliki zawartej w opowieści o numerkach na życie.

1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna