Materiały pokonferencyjne „Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w rzeczywistości szkolnej”Pobieranie 17.81 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar17.81 Kb.


Materiały pokonferencyjne

Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieżyw rzeczywistości szkolnej”
,,Aspekty medyczne funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży”

lek. med. Halina Flisiak-Antonijczuk – dyrektor, Centrum Neuropsychiatrii ,,Neuromed” we Wrocławiu

Mając na uwadze lepszą możliwość diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego i związanych z tym możliwość rehabilitacji medycznej oraz wykorzystania plastyczności mózgu chciałabym przedstawić w swoim wystąpieniu celowość powyżej opisanych procedur dotyczących dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego w okresie rozwojowym. Pierwsza część referatu dotyczyła możliwości oddziaływania rehabilitacyjnego i leczniczego ośrodkowego układu nerwowego w zakresie dysfunkcji poznawczych. Natomiast druga część na podstawie własnych obserwacji pacjentów z Centrum Neuropsychiatrii Dziecięcej NEUROMED diagnostyki zaburzeń zachowania.

Zaburzenia lękowe-objawy, konsekwencje szkolne, leczenie”

dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska, Centrum Neuropsychiatrii ,,Neuromed”, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zaburzenia lękowe mogą występować niezależnie od wieku. Do najczęstszych należą: agorafobia, fobia społeczna, fobie specyficzne, zaburzenie lękowe z napadami paniki i lękowe uogólnione. Objawy lęku są bardzo często związane nie tylko z dyskomfortem psychicznym człowieka, ale również z różnymi dolegliwościami somatycznymi. Nieleczone zaburzenia lękowe mogą prowadzić do poważnych zaburzeń funkcjonowania osobistego, szkolnego, towarzyskiego dzieci i młodzieży, czasami prowadząc do wycofania z relacji społecznych. Wczesne rozpoznanie zaburzeń i właściwa interwencja lekarska i psychologiczna najczęściej w krótkim czasie skutkuje redukcją objawów i poprawą funkcjonowania. Podczas wykładu zostały zaprezentowane poszczególne zaburzenia psychiczne, których głównym objawem jest lęk, diagnostyka tych zaburzeń i ich leczenie.Specyfika depresji u dzieci i młodzieży. Rola lekarza psychiatry”

dr n. med. Sylwia Adamowska, Centrum Neuropsychiatrii ,,Neuromed”, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławia

Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych u dzieci waha się od 0,2%- 1,5% w okresie przedpokwitaniowym do nawet 2-15 % w grupie adolescentów. Diagnoza psychiatryczna ma zasadnicze znaczenie w związku z wynikającymi z niej konsekwencjami klinicznymi - wyborem formy leczenia, rokowaniem. Celem prezentacji było zapoznanie uczestników z obecnie obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi zaburzeń depresyjnych oraz specyfiką obrazu klinicznego depresji u dzieci i młodzieży. W skrócie omówione zostały także współczesne koncepcje etiopatogenetyczne tego zaburzenia. Dzięki nabytej wiedzy uczestnikom będzie łatwiej dostrzec istotne symptomy tego zaburzenia u dzieci, dostosować wymagania szkolne do stanu psychicznego dziecka, a także w przystępny sposób przekazać niezbędne informacje rodzicom dziecka.Formy i rodzaje oddziaływań psychoterapeutycznych stosowane u dzieci i młodzieży”

mgr Małgorzata Kaczmarek, psycholog, Centrum Neuropsychiatrii ,,Neuromed” we Wrocławiu

W okresie adolescencji nastolatkowi towarzyszy wiele zmian dotyczących wyglądu fizycznego, procesów emocjonalnych i relacji społecznych. Jest to okres, w którym kształtuje się tożsamość, hierarchia norm


i wartości, nastolatek próbuje swoich sił w nowych rolach społecznych oraz próbuje określić siebie na kontinuum zależności – niezależności od rodziców. Te wszystkie zmiany na płaszczyźnie biologicznej, psychologicznej i społecznej u większości osób powodują silny dyskomfort. Natomiast, u niektórych nastolatków w tym czasie pojawiają się dodatkowo objawy zaburzeń psychicznych, które wymagają diagnozy i leczenia. W trakcie wykładu została zaprezentowana specyfika oddziaływań psychoterapeutycznych w okresie adolescencji, takich jak psychoterapia rodzinna, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa oraz łączenie różnych form terapii jak ma to miejsce w Oddziale Młodzieżowym w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED.,,Wskazówki do pracy edukacyjnej z uczniem przejawiającym zaburzenia psychiczne”

mgr Agnieszka Wójcik, wicedyrektor, Zespół Szkół Nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży najczęściej uwarunkowane są przez wiele różnych czynników etiologicznych, a dynamika ich rozwoju zależy w dużym stopniu od warunków społecznych. Większość zaburzeń psychicznych istotnie wpływa na poziom funkcjonowania szkolnego dotkniętych nimi uczniów. Obecność w szkole chorych dzieci wymaga od kadry pedagogicznej jak i pozostałego personelu szkolnego posiadania podstawowej wiedzy na temat objawów, przyczyn i sposobów postępowania wobec uczniów z diagnozą określonego zaburzenia psychicznego. W trakcie wystąpienia została przekazana wiedza dotycząca specyficznych trudności i potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, adekwatne form pomocy, sposoby komunikacji z dzieckiem i jego rodzicami oraz wskazówki do pracy edukacyjnej z uczniem przejawiającym zaburzenia psychiczne. Jest to istotne, gdyż zaburzenia psychiczne wcale nie muszą wykluczać dziecka z normalnego życia. Natomiast świadome dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego potrzeb pozytywnie wpływa na proces powrotu do zdrowia.,,Występowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży z praktyki poradni psychologiczno-pedagogicznej - skala problemu”

mgr Ewa Załęcka, dyrektor, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 we Wrocławiu

W codziennej praktyce poradni psychologiczno-pedagogicznych coraz częściej stajemy przed potrzebą udzielania pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom w sprawach związanych z funkcjonowaniem dziecka zagrożonego w rozwoju społecznym i emocjonalnym, zagrożenia niejednokrotnie prowadzącego do różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. W wielu przypadkach obserwujemy, że źródłem większości zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży jest deprywacja podstawowej potrzeby okresu dzieciństwa i dorastania – poczucia bezpieczeństwa. Ma to bezpośredni związek ze zmianami ekonomicznymi i kulturowymi w życiu polskich rodzin, nie zawsze oznaczającymi postęp i sukces. Coraz częściej rodzice – jedni zajęci pracą zawodową, inni przygnębieni jej brakiem, niedostatkiem ekonomicznym, czy rozpadem rodziny – mają dla swoich dzieci coraz mniej czasu, nie dostrzegają ich codziennych, często pierwszych, niepokojących sygnałów w ich rozwoju i funkcjonowaniu tj. trudności w nauce, w relacjach z rówieśnikami, zmiany w zachowaniu, w stanie zdrowia. Tymczasem stopniowa kumulacja tych objawów powoduje, że rodzice nie są już w stanie sami pomóc swoim dzieciom, czują swoją niemoc, bezradność i poszukują specjalistycznej pomocy lekarzy, terapeutów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Prezentacja tematu wystąpienia przybliżyła doświadczenia poradni z pracy diagnostyczno-doradczej z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia psychiczne.,,Wykaz placówek zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży we Wrocławiu”

mgr Anna Zagórska, koordynator do spraw szkoleń, Zespół Szkół Nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we WrocławiuZaniedbania leczenia i profilaktyki w okresie dzieciństwa i adolescencji mogą zwiększać ryzyko występowania zaburzeń psychicznych w dorosłym życiu. W odpowiednim czasie zdiagnozowane zaburzenie i podjęte leczenie może zapobiec wielu powikłaniom. Dzięki wczesnej reakcji i skorzystaniu
z rozbudowanego system wsparcia można uzyskać lepsze wyniki w leczeniu. Profilaktyka zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży jest bardzo ważna. Rozumienie mechanizmów choroby i posiadanie wiedzy na temat zasad leczenia daje możliwość lepszego dostosowania wymagań do potrzeb danego ucznia, co istotnie wpływa na rozwój jego potencjału. Celem pierwszej części prezentacji jest przedstawienie słuchaczom wykazu placówek: szpitali, poradni specjalistycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych działających na terenie miasta Wrocławia zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. W drugiej części zaprezentowanie sprawozdania z przeprowadzonego programu szkoleń z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Centrum ,,Neuromed” i ZS nr 12 w SP ZOZ dla kadry pedagogicznej wrocławskich szkół.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna