Matryca oceny ofertPobieranie 19.94 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar19.94 Kb.

Miasto *** Strona

PPP-oświetlenie (duże projekty)


MATRYCA OCENY OFERT


Nr

Kategoria

Ocena

1

Wynagrodzenia
70 %

1.1

Opłata za usługę oświetlenia wnoszona w pierwszym roku obowiązywania umowy zgodnie z § xy umowy o świadczenie usługi oświetlenia w euro (netto)
40%

1.2

Ryczałt z tytułu działań inwestycyjnych wypłacany w szóstym roku obowiązywania umowy zgodnie z § xy umowy o świadczenie usługi oświetlenia
20 %

1.3

Suma wynagrodzeń zgodnie z Załącznikiem A 15 (g) Formularz. Montaż nowych urządzeń. Demontaż. Przebudowa. Modyfikacja
10 %

2

Koncepcja organizacyjna przedstawiona przez oferenta
15 %

2.1

Sprawozdawczość na potrzeby gminy, w szczególności zakres i przejrzystość dokumentacji powykonawczej
8 %

2.2

Koncepcja i przejrzystość zarządzania przedsiębiorstwem przez oferenta, przedstawienie informacji dotyczących realizacji świadczenia, dostępność na miejscu
4 %

2.3

Zakres, przejrzystość oraz opis wsparcia gminy przy pobieraniu opłaty KAG oraz wykorzystaniu środków wsparcia
3 %

3

Koncepcja techniczna przedstawiona przez oferenta
15 %

3.2

Treść i przejrzystość propozycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej
5 %

3.3

Przestrzeganie standardów i możliwość przeprowadzenia kontroli jakości, dysponowanie zapasami materiałów
5 %

3.4

Koncepcja oświetleniowa, oświetlenie /plany zagospodarowania/planowanie urbanistyczne
5 %

4

Rezultat
100 %

Przy obliczeniu wysokości wynagrodzenia za każdy punkt świetlny zgodnie z Załącznikiem A 15 (g) Formularz. Montaż nowych urządzeń. Demontaż. Przebudowa. Modyfikacja przyjmuje się, że istnieje xxx punktów świetlnych. Opłata za usługę oświetlenia wnoszona zgodnie z § xy umowy o świadczenie usługi oświetlenia oraz suma wynagrodzeń zgodnie z Załącznikiem A 15 (g) Formularz. Montaż nowych urządzeń. Demontaż. Przebudowa. Modyfikacja są uiszczane zgodnie z wytycznymi określonymi w Podręczniku zlecania robót w budownictwie drogowo-mostowym (HVA B - StB), stan na marzec 2009 r. Ocena kryteriów cząstkowych dotyczących koncepcji organizacyjnej i technicznej, przedstawionej przez oferenta, jest wykonywana w taki sposób, iż najlepsza oferta otrzymuje 10 punktów, a najmniej odpowiednia   0 punktów. Wcześniej przyznawane są natomiast punkty na podstawie współczynnika przeliczeniowego, obejmującego kryteria współmierności, proporcjonalności oraz jakości.
Pobieranie 19.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna