Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej



Pobieranie 17.88 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar17.88 Kb.

Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej

Data wykonania:

Data oddania sprawozdania:

Imię i Nazwisko:

Ocena:


Wstęp teoretyczny (należy dołączyć w formie załącznika)

Cel pracy



Metodyka (opis procedury przygotowania roztworów wzorcowych i próbki)

Nazwa i typ urządzenia:

Parametry spektralne: długość fali: ........................
szczelina: ..........................

Rodzaj płomienia: ....................................................



Wyniki (uzyskane wyniki pomiarów absorbancji zestawić w tabeli 1)

Tabela 1. Wyniki pomiarów absorbancji roztworów wzorcowych i badanych próbek wody przy oznaczaniu ilościowym Mg metodą ASA, techniką płomieniową.




Badany roztwór

A1

A2

A3

Aśr.

Wzorzec 0,1 mg/L













Wzorzec 0,2 mg/L













Wzorzec 0,3 mg/L













Wzorzec 0,4 mg/L













Wzorzec 0,5 mg/L













Próbka:













Próbka:













Uwaga: Wykres krzywej kalibracyjnej należy dołączyć w formie załącznika.

Wnioski (należy umieścić obliczenia, obserwacje i wnioski związane z wykonywanym zadaniem analitycznym)

Pobieranie 17.88 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna