Metody I techniki poszukiwania pracyPobieranie 293.22 Kb.
Strona1/5
Data09.05.2016
Rozmiar293.22 Kb.
  1   2   3   4   5


Alejziak Bożena

METODY I TECHNIKI POSZUKIWANIA PRACY

MATERIAŁY SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO
GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


Kraków 2003

SPIS TREŚCI
WSTĘP

1. URUCHOMIENIE ZNAJOMOŚCI

2. OGŁOSZENIA PRASOWE

3. WŁASNA OFERTA PRACY

4. BEZPOŚREDNIO U PRACODAWCY

5. ROZMOWA TELEFONICZNA

6. KONTAKTY OSOBISTE

7. INTERNET - ADRESY NIEKTÓRYCH STRON DOTYCZĄCYCH PRACY

8. PRYWATNE AGENCJE DORADZTWA PERSONALNEGO

9. TARGI PRACY

10. REKLAMY RADIOWE I TELEWIZYJNE

11. WOLONTARIAT

12. OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

13. OFERTA CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

14. OFERTA BIURA KARIER

15.JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRACĘ W UNII EUROPEJSKIEJ?

16. WARUNKI OTRZYMANIA PRACY W UNII

17. UMOWY MIĘDZYNARODOWE DOTYCZĄCE STAŻYWSTĘP
Poszukiwanie pracy jest cięższą pracą niż sama praca - tę opinię potwierdza każdy doradca zawodowy. Bezrobotny aktywnie szukający stałego źródła utrzymania powinien codziennie poświęcać na poszukiwania przynajmniej tyle czasu, ile zabierałaby mu praca zawodowa, a więc minimum osiem godzin.
Podstawowym błędem popełnianym przez bezrobotnych jest ograniczenie się do jednego sposobu poszukiwania pracy. Jedni skupiają się wyłącznie na przeglądaniu ofert, drudzy jeszcze mniej aktywni - liczą na to, że pracę „dostaną” za pośrednictwem urzędu pracy. Tymczasem przy ogromnej konkurencji na rynku i dużej liczbie osób pozostających bez pracy (w samym tylko Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie jest zarejestrowanych 30 tys. osób), a także znikomej liczbie ofert zatrudnienia (GUP dysponuje co miesiąc zaledwie 600 ofertami), nie warto liczyć na urząd pracy. Poszukiwania należy rozpocząć samemu.
Poszukiwanie pracy na obecnym trudnym rynku wymaga czasu, wysiłku i sprytu. Nie wolno zrażać się niepowodzeniami, trzeba być wytrwałym i konsekwentnym. W pierwszej kolejności należy ustalić ile czasu dziennie poświęci się na poszukiwanie pracy. Osoby nie posiadające zatrudnienia, powinny przeznaczyć na poszukiwanie co najmniej osiem godzin dziennie. Nie ma powodu, by pracować nad poszukiwaniem pracy krócej niż pracując. Przystępując do poszukiwania pracy, w obecnej sytuacji rynkowej należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż przeciętne poszukiwanie pracy o jakiej marzymy, i którą skłonni jesteśmy zaakceptować, zabiera średnio sześć miesięcy. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i nie zrażać się niepowodzeniami, którym należy stawić czoła.
Możliwości poszukiwania pracy jest wiele i trudno powiedzieć, który sposób jest najbardziej skuteczny. Najwłaściwszym byłoby korzystanie z kilku jednocześnie, ale należy pamiętać, że metoda poszukiwania pracy zależy w dużej mierze od jej charakteru. Trudno bowiem liczyć np. na „łowców głów” poszukując stanowiska pracownika biurowego, również agencje pośrednictwa pracy w większości swoją ofertę kierują do specjalistów oraz kadry zarządzającej. Poniżej zaprezentowano kilka propozycji, które mogą okazać się przydatne w poszukiwaniu pracy. Jedne techniki są mniej, a drugie bardziej skuteczne. Za najskuteczniejszy sposób uważane jest aktualnie uruchomienie znajomości.

1. URUCHOMIENIE ZNAJOMOŚCI

2. OGŁOSZENIA PRASOWE

3. WŁASNA OFERTA PRACY

4. BEZPOŚREDNIO U PRACODAWCY

5. ROZMOWA TELEFONICZNA

6. KONTAKTY OSOBISTE

7. INTERNET - ADRESY NIEKTÓRYCH STRON DOTYCZĄCYCH PRACY

8. PRYWATNE AGENCJE DORADZTWA PERSONALNEGO

9. TARGI PRACY

10. REKLAMY RADIOWE I TELEWIZYJNE

11. WOLONTARIAT


KALENDARZ AKTYWNOŚCI

Przed przystąpieniem do poszukiwania pracy warto założyć kalendarz naszych działań (naszej aktywności). Może to być zwykły zeszyt, notes itp. Należy tutaj notować wszystkie
Źródło: www.TwojaKariera.pl
złożone oferty, a obok nich gromadzić wszystkie ogłoszenia, na które odpowiedzieliśmy, wysyłając swoją aplikację. Jeżeli list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie w internecie, należy zanotować adres tej strony. Jeżeli informacje uzyskaliśmy z innych źródeł to również należy to zanotować. Oprócz źródła dobrze jest zanotować datę, kiedy oferta się ukazała. Podobnie należy postępować z ogłoszeniami drobnymi. Jeżeli ogłoszenie pojawiło się w internecie dobrze jest wydrukować warunki i wymagania jakie stawia pracodawca.
Podobnie należy postępować z aplikacjami składanymi firmom, które nie dają ogłoszeń, ale znajdują się w obszarze zainteresowania, i jest nadzieja, że będą poszukiwały pracownika w najbliższym czasie.
Trzeba zapisać nazwę firmy, adres i ewentualnie numer telefonu oraz datę dostarczenia swojego CV. Bez tych informacji już po kilku dniach intensywnego poszukiwania pracy stracimy orientację w naszych działaniach.
Koniecznie należy zostawić sobie kopię złożonych listów motywacyjnych. Po złożeniu około trzydziestu CV otrzymuje się zazwyczaj upragnione zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Czas pomiędzy złożeniem oferty, a otrzymaniem zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wynosi miesiąc, dwa, a czasami nawet więcej. Jeżeli nie mamy ogłoszenia, na które napisaliśmy odpowiedź, to trudno będzie przygotować się do spotkania. Natomiast przechowany list motywacyjny pozwoli przypomnieć sobie szczegóły doświadczenia zawodowego, które zostały w nim uwypuklone. i co osoba przeprowadzająca wywiad będzie miała przed oczami.
Przechowywanie dokumentów oraz ogłoszeń z pewnością ułatwi nam spotkanie z pracodawcą, jeżeli od chwili wysłania dokumentów do momentu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną upłynęło kilkanaście tygodni. Jest wówczas szansa na sięgnięcie do źródła i przypomnienie sobie wymagań pracodawcy oraz tego co napisaliśmy w liście motywacyjnym.
1. URUCHOMIENIE ZNAJOMOŚCI
Wszystkie oferty pracy, zanim pojawią się na otwartym, krążą najpierw na zamkniętym rynku pracy. Na początku wie o nich bardzo wąskie grono osób - najbliżsi współpracownicy szefa, pracownicy działu kadr i kilka przypadkowych osób: portier, sekretarka, jej koleżanka... Najkorzystniej byłoby dowiedzieć się o wolnym miejscu pracy bezpośrednio od którejś z tych osób. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy będą one wiedziały, że poszukujemy pracy. Tymczasem wielu bezrobotnych, wstydząc się swojej sytuacji, zamyka się ze swoim problem w czterech ścianach, krępując się opowiedzieć o nim znajomym. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem byłoby otwarcie notesu z numerami telefonów, i tego aktualnego, i tego którego używaliśmy kilka lat temu i obdzwonienie wszystkich znajomych z informacją: „Szukam pracy. Proszę mnie poinformować, gdyby usłyszał pan/pani o czymś odpowiednim dla mnie”. Bardzo ważne jest, aby nie prosić nikogo o załatwienie pracy, tylko o poinformowanie o ewentualnej ofercie, jeśli taka się pojawi. Unikniemy w ten sposób obarczania bliższych i dalszych znajomych odpowiedzialnością za rezultat poszukiwań i w delikatny sposób skłonimy ich do udzielenia nam pomocy.
Pracodawcy znacznie chętniej zatrudniają osobę z polecenia niż kandydata, o którym nic nie wiedzą. Po pierwsze, opierają się na pozytywnej opinii o nim, przedstawionej przez kogoś, komu ufają.. Po drugie wierzą, że polecana osoba naprawdę ma kwalifikacje, które są dla nich istotne, bo ich znajomy/znajoma już to sprawdził. Po trzecie - mają możliwość dowiedzieć się z wiarygodnego źródła o ważnych dla nich cechach osobowości. Wielu pracodawców uważa, że predyspozycje osobowościowe (np. umiejętność pracy w zespole, aktywność, pracowitość, chęć uczenia się itp.)., miłe usposobienie, uczynność) są znacznie ważniejsze niż umiejętności, które osoba zdolna zawsze może nabyć1.
Wszystkie inne techniki poszukiwania pracy uważane są za mniej skuteczne, ale należy je również wykorzystywać. Nigdy nie wiadomo, która z nich, w naszym przypadku, okaże się najbardziej skuteczna. Przede wszystkim trzeba odpowiadać na ogłoszenia prasowe oraz oferty zamieszczane w Internecie. Najbardziej aktywni sami zamieszczają ogłoszenia w gazetach oraz portalach internetowych zajmujących się rekrutacją w sieci. Można tutaj jednak dodać, że największą szansę na znalezienie pracy via Interente w chwili obecnej mają informatycy, finansiści oraz marketingowcy, a także wysokiej klasy specjaliści innych branż.

2. OGŁOSZENIA PRASOWE
Pilnie czytaj ogłoszenia o poszukiwanych pracownikach. Wykorzystaj szansę jaką one dają. Jeśli nawet nie dostaniesz dzięki nim pracy, zdobędziesz sporą wiedzę o firmach poszukujących pracowników i o stanowiskach do obsadzenia. Przyda ci się to przy szukaniu pracy bezpośrednio u pracodawców.
ŹRÓDŁA OGŁOSZEŃ

Ogłoszenia prasowe są jedną z najbardziej dostępnych form poszukiwania pracy. Najwięcej ogłoszeń można znaleźć w środowym i piątkowym dodatku do „Rzeczpospolitej” - „Praca - Zarządzanie - Specjaliści” oraz w poniedziałkowej „Gazecie Wyborczej” w dodatku „Gazeta Praca”. Odbiorcami tych ogłoszeń są szerokie rzesze osób poszukujących pracy, specjaliści oraz wyższa kadra zarządzająca. Ogłoszenia w Rzeczpospolitej mają zasięg ogólnokrajowy, natomiast w Gazecie Wyborczej są wyselekcjonowane, zależnie od terenu poszukiwań (województwo). Ofert pracy warto poszukać również w czasopismach branżowych.


Ogłoszenia to nie tylko propozycja pracy ze strony pracodawcy, ale również źródło ukrytych informacji na temat jego nadawcy. Umiejętność ich odczytywania oraz analizy może nakreślić obraz przyszłego pracodawcy, jego kondycji finansowej oraz panującej atmosfery w firmie. Warto więc zwrócić uwagę na rodzaj gazety oraz jej zasięg, formę zamieszczanych ogłoszeń, a więc ich wielkość, układ graficzny, dobór czcionki, jej rozmiar, rozmieszczenie tekstu, a także na sposób zwracania się do odbiorcy. Duże ramkowe ogłoszenie zamieszczone w ogólnopolskiej prasie, świadczy o dobrej kondycji finansowej firmy, gdyż zamieszczenie anonsu w dzienniku o krajowym zasięgu łączy się z dużymi kosztami. Świadczy to również o wadze, jaką firma przywiązuje do procesu naboru. Dla kandydatów oznacza to w praktyce ostrą selekcję i wysokie wymagania, jakie stawia oferent.
Wiele zamieszczanych w prasie ogłoszeń konstruowanych jest według klasycznej zasady konstruowania tekstów reklamowych AIDA (Attantion, Interest, Desire, Action - Uwaga, Zainteresowanie, Pożądanie, Działanie)2, tak więc:
Uwagę czytelnika przyciąga forma graficzna ogłoszenia, czyli wielkość, rozmieszczenie, tłusty druk, rodzaj i wielkość czcionki, nierzadko zamieszczone logo firmy.

Zainteresowanie wzbudza propozycja oferowanego stanowiska, wymagania i zakres obowiązków.

Pożądanie wywołuje oferta firmy, np. samodzielna praca, możliwość rozwoju zawodowego, satysfakcjonujące zarobki, służbowy samochód.

Działanie - to informacja o sposobie kontaktu, np. Swoje c.v., list motywacyjny i zdjęcie proszę przesłać do.....na adres.
OGŁOSZENIE

Zamieszczone poniżej ogłoszenie spełnia wszystkie warunki AIDA. Jego wielkość, układ graficzny, użycie wypunktowania i różnego rodzaju czcionki, zwraca uwagę czytelnika. Użycie formy „ty” powoduje, że zainteresowany ofertą czuje się jedynym adresatem, do którego zwraca się pracodawca. Taka forma zwraca też uwagę na młody wiek kandydata.


Informacja o 15-letniej tradycji funkcjonowania na rynku polskim i zagranicznym oraz wysoka jakość świadczonych usług, będąca wynikiem wytężonych działań, budzi szacunek i zaufanie. Dla odbiorców jest to bardzo ważna informacja.
Wyeksponowanie stanowiska pracy oraz miasta (w ogłoszeniu podana jest także propozycja innego miejsca pracy) może stanowić ważną informację dla czytelników, którzy chcieliby pracować na stanowisku kierowniczym, ale w najbliższym czasie zamierzają zmienić miejsce zamieszkania. Innym powodem zamieszczenia tej informacji może być chęć podkreślenia ekspansji firmy i jej planowanego rozwoju, co wnosi poczucie bezpieczeństwa i optymizmu.
Wspomniana forma „ty” wskazuje na nieformalny sposób kontaktowania się w firmie i układy o charakterze partnerskim.
Wiele informacji nie jest zawartych wprost, ale umiejętność czytania ogłoszenia, analizy i łączenia faktów pozwala na właściwą jego interpretację.


Biuro Podróży TRAVEL 1988

2003 15 lat tradycji na rynku turystycznym


Biuro Podróży działające na rynku polskim i zagranicznym, posiadające duże doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju form wypoczynku, organizujące przewozy międzynarodowe poszukuje pracownika na stanowisko:
KIEROWNIK DZIAŁU MARKETINGU

z możliwością pracy w Krakowie lub na terenie województwa śląskiego

Jeżeli:


 • ukończyłeś wyższe studia z zakresu turystyki,

 • posiadasz znajomość rynku turystycznego,

 • jesteś ambitny i dynamiczny,

 • masz łatwość nawiązywania kontaktów,

 • posiadasz umiejętności organizatorskie,

 • cechuje cię duża kultura osobista,

 • interesuje cię samodzielna praca z możliwością dalszego rozwoju,

 • biegle mówisz po angielsku oraz włosku,

 • masz prawo jazdy,

 • chcesz otrzymywać satysfakcjonujące wynagrodzenie i korzystać z samochodu służbowego,

wyślij profesjonalny życiorys i list motywacyjny na adres:


Biuro Podróży TRAVEL

22-240 Kraków, ul. Turystyczna 17


Analiza treści zawartej w ogłoszeniu:

Wymagania merytoryczne obejmują:

Wymagania cech osobowych:

 • ambicja,

 • dynamizm,

 • łatwość nawiązywania kontaktów,

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,

 • duża kultura osobista.

Ze strony firmy oferta obejmuje:

 • samodzielną pracę,

 • możliwość rozwoju,

 • satysfakcjonujące wynagrodzenie,

 • samochód służbowy.

Wymagane dokumenty:

 • profesjonalny życiorys,

 • list motywacyjny.

Rozbicie na czynniki pierwsze informacji zawartych w ogłoszeniu i dokonanie ich analizy pomoże w zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz ułatwi przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Poniżej przedstawiono uniwersalne wymagania pracodawców dotyczące poszukiwanych kandydatów do pracy3:

 1. Doświadczenie. Najbardziej pożądane jest doświadczenie w branży, jaką zajmuje się firma poszukująca kandydatów.

 2. Znajomość języka obcego. W branży turystycznej jest to niemal warunek konieczny. W ogłoszeniu pojawia się więc informacja „wymagana biegła znajomość języka ...”, Na niektórych stanowiskach nie jest to jednak niezbędne, pojawia się więc informacja: „znajomość języka ...... mile widziana”. Firmy zagraniczne dokonują pierwszej selekcji redagując ogłoszenia w wymaganym języku. Odpowiedź również musi być zredagowana w tym języku.

 3. Wykształcenie. Wymagania tutaj bywają bardzo różne w zależności od firmy, jej pozycji, oczekiwań, wymagań i branży. Są firmy zajmujące bardzo wąski wycinek rynku i tam wymagania są bardzo precyzyjne. Obok wiedzy specjalistycznej, do najbardziej uniwersalnych umiejętności, pożądanych przez pracodawców należy:

 • znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

 • znajomość technik sprzedaży i technik negocjacji,

 • znajomość zagadnień marketingu,

 • znajomość rynku danego produktu,

 • (pełna) dyspozycyjność,

 • posiadanie prawa jazdy,

 • posiadanie samochodu,

 • posiadanie telefonu.

 1. Wymagania osobowe (najczęściej powtarzające się w ogłoszeniach):

 • komunikatywność,

 • umiejętności negocjacyjne,

 • umiejętność pracy w grupie.

 1. Inne wymagania:

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • silna motywacja i wola w osiąganiu celów,

 • konsekwencja w działaniu, dążeniu do celu i osiąganiu rezultatów,

 • elastyczność,

 • poszukiwanie nowych wyzwań i umiejętność ponoszenia ryzyka,

 • energia i dynamika w działaniu,

 • inicjatywa,

 • kreatywność,

 • wytrwałość, pracowitość, sumienność i uczciwość,

 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,

 • chęć uczenia się i rozwoju,

 • empatia i umiejętność pozyskiwania klientów,

 • wysoka kultura osobista,

 • dobra prezencja.


Określenia używane często w ogłoszeniach4

 1. dobra prezencja schludny, estetyczny wygląd,

 2. ubiór odpowiedni do wykonywanej pracy,

 3. komunikatywność, umiejętność dobrych kontaktów z ludźmi praca polega na np. obsłudze klientów, spotykaniu się z ludźmi,

 4. energiczny/energiczna dla pracodawcy ważna jest inicjatywa, kreatywność, pomysłowość,

 5. dyspozycyjność nienormowany czas pracy, wyjazdy - najczęściej praca, która zajmuje więcej niż 8 godzin dziennie,

 6. odpowiedzialność, samodzielność praca może polegać na podejmowaniu samodzielnych decyzji, wywiązywaniu się z każdego zadania, wyjątkowej solidności,

 7. min. wykształcenie średnie umiejętność wysławiania się, "ogłada", kultura osobista,

 8. płaca uzależniona od wyników w pracy przynajmniej część płacy to pewnie wynagrodzenie prowizyjne (zarobisz, gdy osiągniesz określone przez firmę rezultaty)

 9. znajomość obsługi komputera wystarczy nie bać się komputera i mieć podstawowe umiejętności,

 10. biegła znajomość języka angielskiego bez naprawdę dobrej znajomości języka - nie ma co próbować,

 11. język niemiecki - mile widziany znajomość języka będzie dodatkowym atutem, ale nie jest warunkiem koniecznym,

 12. praca w młodym, dynamicznym zespole praca związana z kontaktami z innymi pracownikami - ważne jest, abyś pasował do zespołu,

 13. możliwość rozwoju - firma umożliwia lub zapewnia szkolenia oraz awans po spełnieniu oczekiwań.


Jakich ogłoszeń prasowych unikać5

 • Atrakcyjne propozycje pracy za granicą. Nie wszystkie oferty to oszustwa, ale podejrzane jest żądanie pieniędzy za załatwienie formalności i brak informacji o organizatorach. Uwaga na platformy wiertnicze, zagraniczne statki wycieczkowe, wolontariat w Afryce, prace w charakterze kelnerek, czy hostess.

 • Superoferty, wyjątkowe okazje, bardzo wysokie zarobki w krótkim czasie. W takich ogłoszeniach nie ma zwykle informacji o oczekiwaniach wobec przyszłego pracownika, pracodawca wiele oferuje, a nie wymaga wysokich kwalifikacji.

 • Praca w firmie, która nie podaje nazwy, powinna budzić niepokój. Podejrzane jest jeśli w rozmowie telefonicznej, nie możemy dowiedzieć się niczego konkretnego: nazwy firmy, dokładniejszych informacji o jej działalności czy obowiązkach przyszłego pracownika, a pada tylko stwierdzenie, że wszystko zostanie wyjaśnione podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Praca w firmie, której działalności nie można zweryfikować. Nie ma jej w książce telefonicznej, w Internecie, w informacji telefonicznej.

 • Ciekawa praca w firmie, w której adres to skrytka pocztowa lub mieszkanie w bloku.

 • Prace chałupnicze, gdzie trzeba najpierw zainwestować, by w nieokreślonej przyszłości zarobić pieniądze.

 • Atrakcyjna praca, o której dowiesz się więcej, dzwoniąc pod numer telefonu komórkowego. W słuchawce słychać wiadomość nagrana na sekretarkę: dodatkowych informacji dowiedz się dzwoniąc pod numer telefonu 0 700 16...Za każdą minutę zapłacisz 4,22 zł.

Jeśli w ogłoszeniu jest podany numer telefonu - przygotuj się, zadzwoń, dobrze zaprezentuj i postaraj umówić się na spotkanie. Jeśli podany jest adres - szybko przygotuj wszystkie wymagane dokumenty i wyślij je. W większości gazet możesz też umieścić - bezpłatnie! - krótką OFERTĘ WŁASNĄ.


3. WŁASNA OFERTA PRACY
Pierwszą własną ofertę pracy można skonstruować w formie wizytówki osoby poszukującej konkretnej pracy. Można wówczas zostawiać ją znajomym oraz pracodawcom.

Jak może wyglądać taka wizytówka? Na przykład tak:Jan Kowalski
Adres

ul. Kwiatowa 17/2

32-371 Kraków

Tel: (0 12) 248 44 54

Poszukiwany zawód: technik obsługi ruchu turystycznego
Umiejętności:

- Język angielski, rosyjski

- Obsługa komputera: edytor tekstówA teraz wypełnij własną wizytówkę:


Adres:
Telefon:

Poszukiwany zawód:
Umiejętności:


Tak zredagowaną wizytówkę można wydrukować i rozdać znajomym, rodzinie, oczywiście wyjaśniając w jakim celu. Można również powiększyć tę wizytówkę, trochę zmienić formę i wykorzystać w inny sposób.


JAK?

 1. Umieścić ogłoszenie w gazecie (lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, branżowej) - najlepiej w ramce; bardziej rzuca się w oczy, ale jest dużo droższe.

 2. Wywiesić ją w Powiatowym Urzędzie Pracy lub w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - przeważnie są tam tablice, na których można umieszczać takie oferty.

 3. Umieścić ją na tablicy ogłoszeń lub gablocie "na mieście".

 4. Umieścić ją w innych miejscach, do których przychodzą pracodawcy (oczywiście wcześniej zapytać o zgodę właściciela obiektu lub szefa firmy) - urząd skarbowy, ZUS, zakłady pracy.

 5. Umieścić ogłoszenie w lokalnym radiu.

 6. Złożyć ją bezpośrednio u pracodawcy (pocztą lub osobiście).


Twoje ogłoszenie (oferta) powinno:

 • Być krótkie (piętnaście - dwadzieścia słów) - zbyt obszerne ogłoszenie może zmęczyć czytającego i nie spełni swojego zadania.

 • Zainteresować czytającego - warto użyć nietypowego sformułowania, które odróżni Twoją ofertę od innych np. "uzdolniony grafik".

 • Być konkretne i zawierać informacje: Kto szuka pracy, jakiej pracy poszukuje, jak się z nim skontaktować np.:
Młoda, dyspozycyjna, energiczna.

Znajomość języka angielskiego i obsługi komputera.

Szuka ciekawej i stałej pracy - biuro, recepcja.

Tel...........................
Korepetycje dla dzieci
i młodzieży.


Student III roku matematyki.

Tel............................Student Kierunku Turystyka
z uprawnieniami pilota wycieczek zagranicznych szuka pracy.

Tel...................................
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna