Metody oraz techniki organizacji I zarządzaniaPobieranie 21.38 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar21.38 Kb.
METODY ORAZ TECHNIKI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 1. BENCHMARKING : jak uzyskać przewagę nad konkurencją / Tony Bendell, Louise Boulter; tł. z ang. Ewa Cisak. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000. - 225 s. : rys., schem., tab., wykr ; 20 cm . - (Biblioteka Menedżera)
  Sygn. 5398 – 5400
  3 egz. 2. BENCHMARKING : nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa / Adam Węgrzyn. - Kluczbork ; Wrocław : Antykwa, 2000. - 223 s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 2421
  1 egz. 3. BENCHMARKING w zarządzaniu zasobami ludzkimi / John Bramham; tł. z ang. Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004. - 236 s. : schem., tab. ; 24 cm . - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
  Sygn. 12204, 17395 – 17398
  5 egz.
 4. DOMINUJĄCA logika firmy : strategie polskich liderów / Krzysztof Obłój [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. - 184 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 5394
  1 egz.

 1. Droga Toyoty : 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata / Jeffrey K. Liker ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2005.
  Sygnatura: 24296 , 24297 , 24298 , 24299
  4 egz. 2. DUALIZM w zarządzaniu : dziś i jutro firmy / Derek F. Abell; tł. z ang. Alfonso Kalinauskas, Tomasz Wiazowski. - Warszawa : Poltext, 2000. - 287 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 5697 - 5700 , 7250 – 7251
  6 egz. 3. ELEKTRONICZNY marketing poprzez Internet : reengineering procesu marketingowego / Janusz Wielki. - Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 160 s.: rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 3235 – 3238
  4 egz. 4. Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka / Zbigniew Michalewicz, David B. Fogel ; z ang. przeł.: Aleksy Schubert, Joanna Schubert.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2006.
  Sygnatura: 15697
  1 egz. 5. JAK zarządzać projektami / Gary R. Heerkens; tł. z ang. Beata Juraszek-Kopacz. - Warszawa : Wydaw. RM, 2003. - XV, [1], 223 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 12452 – 12454
  3 egz. 6. JAK zarządzać spółką akcyjną ? : wybrane aspekty prawno-ekonomiczne / red. Janusz Ostaszewski; Renata Pajewska [et al.]. - Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1995. - [2], 122 s. : 1 schem., tab., 1 wykr ; 29 cm . - (Lektury Menedżera)
  Sygn. 10645 – 10646
  2 egz. 7. LOGISTYKA dystrybucji / red. Krzysztof Rutkowski. - Warszawa : Difin, 2002. - 323 s. : mapy, rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 13466
  1 egz. 8. METODY heurystyczne : twórcze rozwiązywanie problemów / Jan Antoszkiewicz. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1990. - 341, [3] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 11064
  1 egz. 9. METODY sprawnego zarządzania : planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola / Henryk i zespół Bieniok, Jolanta Bieda. - Wyd. 4. - Warszawa : Placet, 2004. - 294 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm. - (Podstawy Zarządzania)
  Sygn. 13653 – 13655
  3 egz. 10. METODY sprawnego zarządzania : planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola / Henryk Bieniok [et al.]. - Wyd. 3. - Warszawa : Placet, 2001. - 294 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 7 , 14 , 4576 , 4361 , 4479 , 396 – 407
  17 egz. 11. METODY zarządzania : przewodnik / Alain Chauvet; tł. z fr. Marian Egeman. - Warszawa : Poltext, 1997. - 200, [4] s. : schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm . - (Finanse, Zarządzanie, Rozwój)
  Sygn. 5852 – 5856
  5 egz. 12. METODY zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego / Bogusz Mikuła, Arkadiusz Potocki. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 1997. - 186 s. : rys., tab., tabl., schem ; 28 cm . - (Organizacja. Zarządzanie)
  Sygn. 5315 - 5317 , 5476
  4 egz. 13. NOWOCZESNE koncepcje i metody zarządzania / Jean Brilman; tł. z fr. Krystyna Bolesta-Kukułka. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 478, [2] s : rys., schem., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 3072 , 5229 – 5230
  3 egz. 14. NOWOCZESNE metody zarządzania produkcją / red. Zbigniew Martyniak; Elżbieta Kądziołka-Martyniak [ et al.]; [Wydział Zarządzania AGH]. - Kraków : Wydz. Zarządzania AGH, 1996. - 346 s.: rys., tab., wykr., + err. ; 24 cm
  Sygn. 2438 – 2440
  3 egz. 15. NOWOCZESNE metody zarządzania ryzykiem finansowym / Dariusz Gątarek, Robert Maksymiuk, Marek Krysiak, Łukasz Witkowski. - Warszawa : WIG Press, 2001. - XV, [1], 211 s. : schem., tab., wykr ; 25 cm . - (Finanse i Przedsiębiorstwo)
  Sygn. 10659
  1 egz. 16. NOWOCZESNE techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami / Charles M. Futrell; tł. z ang. Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 603 s. : pl., rys., schem., tab. ; 28 cm. - (Sprzedaż, Obsługa Klienta)
  Sygn. 11713
  1 egz.
 17. OD auditingu do sponsoringu w rachunkowości / red. Ksenia Czubakowska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 268 s. : tab., schem. ; 24 cm
  Sygn. 18228 – 18233
  6 egz. 18. OUTSOURCING : metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej / Michał Trocki. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 226, [2] s.: rys., schem., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 2480 , 5031 - 5032 , 3645
  4 egz. 19. PIĄTA dyscyplina : materiały dla praktyka : jak budować organizację uczącą się / Peter M. Senge [et al.]; tł. z ang. Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2002. - 675 s. : rys., schem., wykr ; 24 cm. - (Publikacje Biznesowe)
  Sygn. 12314
  1 egz. 20. PIĄTA dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge; tł. z ang. Helena Korolewska-Mróz. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2003. - 447 s. : rys., schem., wykr ; 24 cm. - (Publikacje Biznesowe)
  Sygn. 5986 - 5987
  2 egz. 21. PODNOSZENIE efektywności organizacji : jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej? / Geary A. Rummler, Alan P. Brache; tł. z ang. Tomasz Ludwicki. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, cop. 2000. - 270, [2] s. : rys., schem., tabl ; 24 cm
  Sygn. 3717 – 3728, 12730-12731
  14 egz. 22. PROCES reengineering / Roland Müller, Peter Rupper; tł. z ang. Tomasz Soróbka. - Wrocław : Astrum, 2000. - 217 s. : rys., schem., tab., wykr ; 23 cm . - (Kreatywność)
  Sygn. 7405 - 7409
  5 egz. 23. PROFESJONALNY menedżer : umiejętność pełnienia ról kierowniczych / Piotr Wachowiak. - Warszawa : Difin, 2002. - 203, [3] s. : schem., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 12079 – 12080
  2 egz. 24. Quantitative analysis for management / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna.- 9th ed.- Upper Saddle River : Pearson/Prentice-Hall, cop. 2006.
  Sygnatura: 28736
  1 egz. 25. RE-ENGINEERING / Joe Peppard, Philip Rowland; tł. z ang. Adam Janiszewski. - Warszawa : Gebethner & Ska, 1997. - X, 321 s. : pl., rys., schem., tab., wykr ; 21 cm . - (Podstawy Zarządzania)
  Sygn. 7413 – 7414, 17769 - 17770
  4 egz. 26. REENGINEERING : metoda usprawniania organizacji / Raymond L. Manganelli, Mark M. Klein; tł. Beata Glinka, Tomasz Ludwicki. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. - 445, [3] s. : rys., tabl., wykr ; 20 cm
  Sygn. 2493 , 9580 , 3148 – 3149
  4 egz. 27. REENGINEERING i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych / Ireneusz Durlik. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, 2002. - 229, [1] s. : rys., schem., tab., 2 wykr ; 24 cm
  Sygn. 5019 , 8053 - 8054 , 6028 – 6029
  5 egz. 28. RESTRUKTURYZACJA procesów gospodarczych : reengineering : teoria i praktyka / Ireneusz Durlik. - Warszawa : Placet, 1998. - 383 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 13656 – 13657, 13722 , 17471 – 17473, 35212
  7 egz.
 29. ROZWIĄZYWANIE problemów w organizacji : moderacje w praktyce / Gabriel Łasiński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 197, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 27516 – 27523
  8 egz.
 30. SZCZUPŁE organizacje : lektura obowiązkowa każdego kierownika / Uwe Renald Müller; tł. z niem. Bogusław Markowski. - Warszawa : Placet, 1997. - 210, [3] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 4482 , 4577 , 4954
  3 egz. 31. Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz Potocki, Renata Winkler, Agnieszka Żbikowska.- Warszawa : Difin, 2003.
  Sygnatura: 13469 , 17771 , 17772 , 17773
  4 egz. 32. TECHNIKI menedżerskie : skuteczne zarządzanie firmą / Jan Daniel Antoszkiewicz, Zbigniew Pawlak. - Warszawa : Poltext, 2000. - 357 s.; rys., tab., wykr. ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 1768
  1 egz. 33. TECHNIKI menedżerskie : skuteczne zarządzanie firmą / Jan Daniel Antoszkiewicz, Zbigniew Pawlak. - Warszawa : Poltext, 2001. - 357 s.; rys., tab., wykr ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 4114 - 4116 , 5846 – 5848
  6 egz. 34. TECHNIKI organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Zofia Mikołajczyk. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 325, [2] s., [1] k. tabl. złoż., luzem: rys. ; 24 cm
  Sygn. 82 , 464 – 475
  13 egz. 35. WSPÓŁCZESNE koncepcje i metody zarządzania / Kazimierz Zimniewicz. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 221, [3] s.: rys., tab.,wykr. ; 21 cm
  Sygn. 1626 - 1628 , 3641 – 3642
  5 egz.

 1. Współczesne koncepcje i metody zarządzania / Kazimierz Zimniewicz.- Wyd. 3 zm.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
  Sygnatura: 24010 , 24011 , 24012 , 24013 , 24014
  5 egz. 2. X-ENGINEERING przedsiębiorstwa : przemyśl swój biznes w erze cyfrowej / James Champy; przedm. Ireneusz Durlik; tł. z ang. Grzegorz Dąbkowski. - Warszawa : Placet, 2003. - 269, [11] s. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 4999 , 7427 - 7428 , 5367 – 5368
  5 egz. 3. ZARZĄDZANIE : czego nie uczą w szkołach biznesu / Jo Owen; tł. z ang. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 311, [1] s. : tab ; 21 cm
  Sygn. 5026
  1 egz. 4. ZARZĄDZANIE innowacjami : teoria i praktyka / red. Józef Szabłowski; Balikesir Üniversitesi; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006. - 612 s. : 1 mapa, rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 15082
  1 egz.
 5. ZARZĄDZANIE kadrami / Maria Wanda Kopertyńska. - Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ w Legnicy "Wspólnota Akademicka", 2002. - 88 s. : schem., tab ; 24 cm . - (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Skrypty)
  Sygn. 3755, 14336
  2 egz. 6. ZARZĄDZANIE w warunkach globalizacji / Józef Penc. - Warszawa : Difin, 2003. - 248 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 13493 – 13496
  4 egz. 7. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Aleksy Pocztowski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. - 480 s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 5036
  1 egz. 8. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Aleksy Pocztowski. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 460 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16432 – 16433
  2 egz.


: literatura -> FINANSE
FINANSE -> H. Beck, 2013. Sygnatura: 34766, 34767, 34768, 34769 4 egz
FINANSE -> Strategie aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa : z zastosowaniem symulatora ceo / Michel Muszynski. Warszawa : Placet, 2006. 248 s. 1 fot., rys., schem., tab., wykr.; 24 cm + cd-rom sygn. 13646 13647, 17474 – 17477 6 egz
FINANSE -> Rynki kapitałowe I pienięŻNE. GiełDA
FINANSE -> WartośĆ firmy analiza fundamentalna I techniczna / Mariusz Czekała. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. 194 s tab., wykr; 24 cm. (Rynek Kapitałowy) Sygn. 9070 – 9092 23 egz
FINANSE -> Socjologia aspiracje. Studium psychologiczne I socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2005. 155 s. 2 schem., tab
FINANSE -> Zarządzanie jakośCIĄ
FINANSE -> Podstawy organizacji
FINANSE -> Marketing usług jakośĆ usług bibliotecznych : badanie metodą servqual = The Quality of Library Services : Research by the servqual method / Maria Wanda Sidor; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Wyższa Szkoła Biznesu National Louis
FINANSE -> Marketing allegro. Pl : jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych / Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz. Gliwice : Helion, cop. 2007. 182 s schem.; 21 cm Sygn. 20871 – 20874 4 egz
FINANSE -> Zarządzanie projektami

Pobieranie 21.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna