Metryka projektu międzynarodowego/ finansowanego z funduszy strukturalnychPobieranie 19.21 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.21 Kb.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Realizacji Projektów w WUMMetryka projektu

międzynarodowego/ finansowanego z funduszy strukturalnych

wersja nr:
KOD PROJEKTU (symbol źródła finansowania):
Symbol źródła fin. wkładu własnego:
Symbol źródła fin. kosztów niekwalifikowalnych:
Nazwa projektu:
Nr umowy o dofinansowanie (w tym aneksy):
Data zawarcia umowy:
Nazwa programu:
Instytucja wdrażająca/finansująca:
Kierownik Projektu
(imię, nazwisko, jednostka organizacyjna, email, tel.):
Okres realizacji projektu:

od ……………………… do ……………………

Terminy raportów okresowych:
Termin raportu końcowego:
Nr wydzielonego rachunku bankowego (jeżeli dotyczy):
Okres przechowywania dokumentów księgowych:
Symbol konta pozabilansowego (ustala AFK2):
Koordynator administracyjny projektu
(imię, nazwisko, Dział Kompetencyjny, email, tel.):
Pracownicy innych jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za obsługę projektu

(nazwa jednostki, imię, nazwisko, email):


Projekt partnerski – WUM koordynator: skład partnerstwa
Projekt partnerski – WUM partner: nazwa koordynatora
Koordynator Projektu Partnerskiego (imię, nazwisko, instytucja, email, tel.):
Wskaźniki projektu (produktu, rezultatu, oddziaływania)

Załączniki: 1. Skład zespołu projektowego 2. Struktura konta pozabilansowego (ustala APP wspólnie z AFK)

Sporządził:

……………………… …………………………………………………………………Data /podpis, pieczątka/

Zatwierdził:

……………………… …………………………………………………………………Data Kierownik Działu Kompetencyjnego

Otrzymali:

……………………… …………………………………………………………Data Kierownik Projektu

……………………… …………………………………………………………Data Zastępca Kwestora ds. Księgowości

……………………… …………………………………………………………Data Zastępca Kanclerza


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna